(Minghui.org) Falun Gong jest zaawansowaną, starożytną praktyką samodoskonalenia należącą do szkoły buddy i prowadzoną przez zasady Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Główne nauki Falun Gong zawarte są w książce Dżuan Falun, książce która uczy ludzi jak poprawiać swój charakter zgodnie z zasadami Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Praktyka składa się również z zestawu pięciu łagodnych, spokojnych ćwiczeń, które pomagają otworzyć mądrość i zharmonizować umysł z ciałem.

W naukach Falun Gong jest w jasny sposób powiedziane, że zabijanie innych oraz popełnianie samobójstwa jest zabronione. Zatem ktokolwiek kto próbuje atakować Falun Gong poprzez twierdzenie, że zachęca do popełniania samobójstwa lub zabójstwa nie waży się by ludzie czytali Dżuan Falun lub innych oryginalnych tekstów Falun Gong. Ci, którzy zniesławiają Falun Gong wiedzą, że mimo osuwającej się moralności w społeczeństwie, wiele ludzi wciąż posiada sumienie i nie uwierzy w kłamstwa, gdy już poznają prawdę.

Odnośnie zabijania, pan Li Hongzhi, założyciel Falun Gong, napisał w Dżuan Falun:

“Jeżeli chodzi o praktykujących, to mamy ścisłe wymagania – praktykujący nie mogą zabijać.” (Wykład siódmy)

Następnie powiedział,

“Zabijanie jest bardzo delikatną kwestią. Jeżeli chodzi o praktykujących, to mamy ścisłe wymagania – praktykujący nie mogą zabijać. Bez znaczenia czy to w szkole buddy, w szkole tao lub praktykach czimen, bez znaczenia o której praktyce mówimy, jeżeli tylko jest to kultywacja i praktykowanie prawego Fa, to wszystkie odnoszą się do tego bardzo stanowczo: nie można zabijać. Nie ma co do tego wątpliwości.” (Wykład siódmy, Dżuan Falun)

Pan Li napisał również,

“Czy nie powinieneś przykładać wagi do kwestii Szan? Aby zjednać się z naturą wszechświata Dżen, Szan, Ren, należy przykładać wagę do Szan. Czy możesz rozwinąć gong, jeśli zawsze popełniasz złe uczynki? I czy możesz wyleczyć się z chorób? Czyż nie jest to wprost przeciwne do tego, jacy my kultywujący powinniśmy być?” (Wykład ósmy, Dżuan Falun)

Pan Li odniósł się również do kwestii zabijania w innych książkach. W Falun Gong pan Li nauczał swoich studentów:

“Zabójstwo jest najgorszym rodzajem złego uczynku – jest złym uczynkiem, który doda bardzo ciężką karmę. Karma jest podstawowym czynnikiem wywołującym chorobę u człowieka. Oczywiście, nie zawsze przejawia się w formie choroby - może również zamanifestować się w formie kłopotów itp. Wszystko to jest rezultatem działania karmy. Dlatego też praktykujący nie mogą popełniać jakiegokolwiek złego uczynku. Jakiekolwiek niewłaściwe postępowanie wytworzy negatywne przesłania (Xin Xi), które w poważny sposób wpłyną na twoje kultywowanie.”

Pan Li radził również studentom w Istocie Dalszych Postępów:

“Natura buddy u człowieka jest miłosierdziem, przejawia się jako miłosierdzie, jako myślenie najpierw o innych, gdy się coś czyni, oraz w zdolności do znoszenia cierpień. Natura demona u człowieka to zło, przejawia się jako zabijanie, kradzież i rabunek, samolubstwo, podłe myśli, sianie niezgody, podjudzanie poprzez rozpowszechnianie plotek, zazdrość, złośliwość, szał, lenistwo, kazirodztwo i tym podobne.” (“Natura buddy i natura demona”)

Pan Li przekazał surowe ostrzeżenie w Wykładzie w Sydney, że “[...] popełnienie samobójstwa jest grzeszne”.

Falun Gong zostało upublicznione w Chinach w 1992 roku. W przeciągu siedmiu kolejnych lat 1 na 10 chińczyków praktykowało Falun Gong i czytało Dżuan Falun; było wiele historii poświadczających cudownej mocy Falun Gong w poprawianiu zdrowia, utrzymywaniu dobrego samopoczucia oraz podwyższania moralności. Były one przekazywane ustnie. Jednakowoż, w wyniku zazdrości oraz strachu, głowa Komunistycznej Partii Chin (KPCh), w 1999 roku, postanowiła stworzyć u ludzi postawę pełną nienawiści w stosunku do Falun Gong i rozpoczęła prześladowania praktyki.

KPCh upozorowała incydent samospalenia na placu Tiananmen w styczniu 2001 roku i twierdziła, że Falun Gong uczy ludzi popełniać samobójstwo. Po tym jak prawda została wyjawiona światu, o tym, że żadna z osób dokonujących samospalenia nie była praktykującym Falun Gong oraz że incydent był oszustwem, zła natura KPCh stała się jeszcze bardziej oczywista dla reszty świata.

Zwróćmy uwagę na świat. Podczas Jesieni Ludów w 1989 roku, “wielki brat ZSRR” upadł, a jego krwawa historia została upubliczniona. W 1999 roku “mały brat KPCh” rozpoczął prześladowania prawej Drogi Falun Gong i wybrał dla siebie ścieżkę zmierzającą ku destrukcji. Podczas 20 lat, które potem nastąpiły, zbrodnie KPCh były ujawniane przez stronę Minghui Falun Dafa i przedstawiane systematycznie oraz tłumaczone w całej swej głębi w trzech wyjątkowych książkach Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej, Disintegrate Party Culture, Jak diabeł komunizmu rządzi naszym światem. Pozostałość KPCh z trudem łapie powietrze, a jej dni są policzone.

W Wietnamie, liczba praktykujących Falun Gong wzrasta w szybkim tempie w ostatnich latach. Praktyka jest popularna przede wszystkim wśród młodych ludzi, którzy są sprawni w korzystaniu z internetu. Niedawno, z niewiadomych przyczyn, niektórzy ludzie poza Chinami przejęli często używaną przez KPCh taktykę zniesławiania i twierdzili, że praktykujący Falun Gong byli zamieszani w przypadek morderstwa. W ten sposób rozpoczęli oni kampanię medialną przeciwko Falun Gong.

Według obserwatorów, stało się to samo co gdy KPCh rozpoczęła prześladowania Falun Gong, media KPCh zmobilizowały inne media, którym nie zależy na prawdzie, a jedynie na interesujących nagłówkach, do ślepego powtarzania oczerniającej propagandy KPCh.

Wielu ludzi już znało artykuł opublikowany w Wall Street Journal, zatytułowany “Practicing Falun Gong Was a Right, Ms. Chen Said, up to Her Last Day” dnia 20 kwietnia 2000 roku. Następnego roku, autor artykułu Ian Johnson, wygrał nagrodę Pulitzera za międzynarodowe zdawanie relacji o ofiarach brutalnych prześladowań chińskiego rządu ruchu Falun Gong.

Kiedykolwiek pojawia się ważne wydarzenie jak to, jest to również czas by zrewidować sumienie oraz umiejętności zdawania wiadomości przez media i dziennikarzy.

Niektóre media na Tajwanie mówiły o przypadku morderstwa w Wietnamie i zniesławiał Falun Gong. Nieważne czy motywem było utrzymanie KPCh przy życiu, czy zyski finansowe obiecane przez KPCh, atak tych mediów na Prawdę, Życzliwość i Cierpliwość jedynie przyspieszy upadek KPCh. W rzeczywistości istnieje wiele ludzi w Wietnamie, którzy kwestionują kampanię medialną wymierzoną w Falun Gong; istnieją również media wskazujące, że policja nie znalazła żadnych dowodów na miejscu zbrodni na udział w niej praktykujących Falun Gong.

Od 1999 roku do 2019 roku, książki Falun Dafa zostały przetłumaczone na 40 języków, a korzyściami z praktyki cieszyli się ludzi w co najmniej 80 krajach. Środowisko międzynarodowe wielokrotnie było świadkiem spokojnej, życzliwej i stabilnej natury praktykujących Falun Gong. Zgodnie z chińskim powiedzeniem, życzliwy widzi życzliwość, a mądry mądrość. Historia wykazała, że rozpoczynanie zniesławiającej kampanii w tym momencie w historii nie tylko nie wspomoże KPCh, ale równocześnie pomoże większej ilości ludzi zrozumieć prawdę na temat Falun Gong. Im więcej ludzi będzie rozumiało prawdę na temat Falun Gong, tym szybciej KPCh dokona swojego ostatniego tchnienia.

Świat potrzebuje Prawdy, Życzliwości oraz Cierpliwości. Jedynie Ci, którzy posiadają sumienie, cenią Prawdę, Życzliwość i Cierpliwość, i żyją wedle zasad Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości, będą błogosławieni przez bogów i będą cieszyli się światłą przyszłością.

Redakcja Minghui

20 maja 2019 roku