(Minghui.org) Aby uczcić 20-sty Światowy Dzień Falun Dafa, redakcja Minghui niniejszym wzywa do składania artykułów oraz dzieł sztuki takich utwory muzyczne, obrazy i kaligrafię od uczniów Dafa na całym świecie. Celem jest danie świadectwa wspaniałości kultywacji uczniów Dafa kultywujących według zasad Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości, by potwierdzić pełne współczucia poświęcenie Mistrza Li Hongzhi dla uczniów Dafa oraz ludzi na świecie, a także by pokazać czystość i bezinteresowność Falun Dafa.

Prace będą przyjmowane do 13 kwietnia.

Docelową grupą odbiorców są ludzie z najróżniejszych środowisk, włącznie z tymi, którzy wiedzą niewiele na temat Falun Dafa, a nawet posiadają niezgodne z prawdą zrozumienie Falun Dafa, z uwagi na propagandę Komunistycznej Partii Chin. Z tego powodu dobór słów, struktura zdań, logika, komentarze oraz ilustracje w pracach powinny być dla tych osób proste w odbiorze, zrozumiałe i możliwe do zaakceptowania. Kreacje artystyczne powinny przekazywać zrozumiały temat i być stworzony przy użyciu tradycyjnych technik.

Temat prac może obejmować historie z kultywacji, w szczególności te ukazujące praktykujących podnoszących swój poziom umysłu i ciała oraz wznoszących swój poziom moralny, opowieści o uczniach Dafa trzymających się swej wiary, stale utrzymujących pozytywny stan umysłu oraz wytrwale wyjaśniających prawdę niepraktykującym pośród prześladowań, jak i również opowieści o ludziach z różnych środowisk, którzy zrozumieli prawdę i wspierają uczniów Dafa.

W dzisiejszym społeczeństwie, w szczególności w Chinach kontynentalnych pod władzą KPCh, skorumpowani urzędnicy, upadająca moralność i zanieczyszczenie środowiska są czymś powszechnym. Ludzkie umysły i ciała zostały zanieczyszczone i są niespokojne, ale szukają ratunku. Jako kultywujący, którzy odnieśli korzyści dzięki Falun Dafa, jest naszą odpowiedzialnością, by dzielić się wspaniałością Dafa z ludźmi, tak aby mogli zrozumieć prawdę, uwolnić się od kłamstw KPCh i być pobłosławionymi przez Prawdę-Życzliwość-Cierpliwość.

“Ludzkie społeczeństwo jest jednym dużym miejscem ćwiczeń dla kultywacji” (“Nauczanie Fa na konferencji w Nowym Jorku w 2007 roku”). Uczniowie Dafa poprawiają swój xinxing w codziennym życiu i pracy i stosują się do nauk Dafa by patrzeć do środka i poprawiać swój standard moralny w trakcie napotykania na konflikty i problemy. Wszystko co robimy jest drabiną prowadzącą nas do następującego celu: “kultywujcie się, aż staniecie się prawymi oświeconymi, wolnymi od samolubności i zajmowania się samymi sobą, którzy myślą najpierw o innych, a potem o sobie” (“W naturze buddy nic nie jest pominięte”).

Ci którzy zrozumieli prawdę, wiedzą, że Falun Dafa jest korzystne dla każdej osoby i dla społeczeństwa. Kultywowanie Falun Dafa nie tylko pomaga kultywującym poprawić standardy moralne i utrzymać zdrowie, ale również jest z korzyścią dla społeczeństwa. W normalnym społeczeństwie, wolność słowa i wyznania są chronione przez prawo i respektowane.

W Chinach kontynentalnych, uczniowie Dafa nigdy nie odpowiedzieli na prześladowania KPCh nienawiścią czy przemocą. Przeciwnie, pełni miłosierdzia i pokoju wyjaśniali prawdę swoim oprawcom, pomagając im odrzucić fałsz i nienawiść.

Podczas zeszłych dwudziestu lat, KPCh stworzyła ciężkie środowisko, które jest wypełnione dyskryminacją, fałszem i oszczerstwami. Pośród chaotycznego i materialnego świata ze stale opuszczającą się moralnością, wytrwale kierowaliśmy się zasadami Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości, by utrzymać zdrowie i poprawić standardy moralne; przekazywaliśmy energię Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości ludziom wokół nas.

Nasze doświadczenia są zwyczajne, ale wypełnione cudami, trudne, ale wspaniałe. Niezliczone krople wody tworzą potężny ocean; ulotność dnia dzisiejszego tworzy przyszłość.

Weźmy długopis do ręki, by spisać nasze osobiste doświadczenia i zapisać prawdziwą historię w celu uratowania ludzi przyszłości.

Każdy praktykujący, który szczerze kultywował Falun Dafa, posiada swoje własne doświadczenia ukazujące korzyści z praktyki. Te doświadczenia, nieważne jak trywialne mogłyby się wydawać, są świadectwem procesu elewacji żyć i może wspomóc potwierdzanie czystości i bezinteresowności Dafa jak i ukazać dobroć Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości.

Mamy nadzieję, że więcej praktykujących spisze i podzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami, tak aby pomóc ludziom docenić czym to co głosi Falun Dafa oraz jakimi życiami stają się uczniowie Dafa poprzez kultywację według zasad Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości. Kiedy zrozumieją, że “Falun Dafa jest dobre”, tę prostą a jednak krytyczną obserwację, która dotyczy obecnego jak i przyszłego dobrostanu wszystkich, to będą mieli drogę do świetlanej przyszłości.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie Dafa entuzjastycznie będą partycypować i wyślą swoje prace możliwie jak najszybciej. Prosimy cenić tę wspaniałą okazję do wyjaśnienia prawdy społeczeństwu.

Autorzy mieszkający poza Chinami powinni podać swoje imię, stanowisko pracy, miejsce zamieszkania, adres email, wielkość swojej pracy. Autorów z Chin kontynentalnych prosimy o podanie aliasu, płci, wieku i stanowiska pracy.

Prosimy wysyłać pracę na adres fahui@minghui.org, podając w tytule listu “World Falun Dafa Day Submission”.

Termin składania prac: 13 kwietnia 2019.

Redakcja Minghui

5 marca 2019