(Minghui.org) Niedawno na Minghui.org zamieszczono zaktualizowaną listę osób zamieszanych w prześladowania Falun Gong. Ta lista opublikowana jest na stronie internetowej powiązanej z Minghui i obejmuje 105 580 nazwisk wraz z osobistymi informacjami prześladowców oraz zbrodniami jakich dopuścili się przeciwko praktykującym Falun Gong. Celem tej listy jest zatrzymanie prześladowań, zachowanie tego, co dobre i utrzymanie sprawiedliwości.

Minghui.org opublikowało ogłoszenie pod koniec maja 2019 r., wzywające praktykujących Falun Gong do „podjęcia natychmiastowych działań w celu zebrania, opracowania i przesłania do Minghui.org informacji nt. prześladowców, ich członków rodzin, a także ich majątków, aby móc zlokalizować i sprawdzić ich tożsamość”. Od tego czasu, redaktorzy-wolontariusze ciężko pracują nad aktualizacją listy sprawców. Chcieliby ponownie podziękować praktykującym Falun Gong w Chinach za ich wkład i współpracę w gromadzeniu informacji niezbędnych do stworzenia listy.

Lista prześladowców