(Minghui.org) Ryan Winkler, przywódca większości w Izbie Reprezentantów stanu Minnesota napisał ostatnio list do urzędników miasta Handan, w prowincji Hebei w Chinach, wyrażając swoje obawy o bezpieczeństwo pani Sun Lanying, jak też i innych praktykujących Falun Gong osadzonych w więzieniach w Chinach.

Falun Gong znane również pod nazwą Falun Dafa jest systemem medytacyjnym, który składa się z łagodnych ćwiczeń i życia zgodnie z zasadami Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Represje Komunistycznej Partii Chin (KPCh) wobec tej grupy rozpoczęły się w lipcu 1999 roku.

Pilna prośba o zapewnienie bezpieczeństwa pani Sun

Pani Sun, lat 60, mieszka w prefekturze Guantao, w prowincji Hebei. Wieczorem 3 czerwca 2019 r. Li Junshan z Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Guantao i 14 innych funkcjonariuszy policji wdarło się do jej rezydencji i skonfiskowało jej osobiste rzeczy. Li oraz inni policjanci pojawili się następnego dnia, aby panią Sun aresztować, zmuszając ją do pozostania poza domem.

Ryan Winkler, przywódca większości w Izbie Reprezentantów stanu Minnesota

List członka Izby Reprezentantów Ryana Winklera do chińskich oficjeli w sprawie praktykującej, pani Sun Lanying

List Winklera adresowany został do burmistrza miasta Handan Zhang Weilianga, oraz do Meng Fanxionga, przewodniczącego prefektury Guantao (Guantao jest pod administracją miasta Handan)

„Jako przywódca większości w Izbie Reprezentantów stanu Minnesota wyrażam zaniepokojenie polityką chińskiego rządu wobec praktykujących Falun Dafa/Falun Gong. Piszę szukając waszej pomocy w sprawie pani Lanying Sun, której córka jest obywatelką USA i żyje w Minnesocie”, napisał.

W czasie gdy rodzina pani Sun martwiła się o jej miejsce pobytu i bezpieczeństwo, Li wprowadził panią Sun do policyjnego systemu „osób poszukiwanych”, celem jej ścigania. Winkler napisał: „Zrozumiałym jest, że jej córka i wiele innych osób jest bardzo zmartwionych jej bezpieczeństwem oraz stanem zdrowia. W tym liście, z szacunkiem proszę o waszą pomoc w zapewnieniu bezzwłocznego i bezpiecznego powrotu pani Lanying Sun do domu”.

Poszkodowani liczni praktykujący

Jako dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Guantao, Li odpowiada za złe traktowanie w tej prefekturze wielu praktykujących. Po tym jak 20 stycznia 2017 r. aresztowana została pani Shi Hongwen, Li nie tylko wymusił od niej 30 000 juanów, ale także wymagał od niej codziennego zgłaszania się na policję, nawet po zwolnieniu 2 lutego 2017 r.

Dwie inne praktykujące, pani Guo Yuying i pani Luo Shuxia aresztowane zostały 12 stycznia 2017 r. za rozprowadzanie materiałów o Falun Gong. Obie zostały zatrzymane na osiem dni i ukarane grzywną, 10 000 juanów w przypadku pani Guo i ponad 20 000 juanów w przypadku pani Luo.

Niektórzy praktykujący stracili życie z powodu prześladowań. Po tym jak Li i inni policjanci 16 lipca 2011 roku aresztowali panią Hao Yuzhi, przeszukali jej miejsce zamieszkania i zabrali ją do Żeńskiego Obozu Pracy Przymusowej w Shijiazhuang. Tam strażnicy umieścili ją w izolatce i bili. Gdy stan jej zdrowia się pogorszył, wciąż kazali jej pracować i podżegali współwięźniów do znęcania się nad nią. Pani Hao zmarła w obozie pracy 6 września 2012 roku w wieku 58 lat.

W swoim liście do urzędników państwowych Winkler wnosił o poszanowanie podstawowych praw człowieka wobec innych praktykujących Falun Gong: „Doceniam każdą pomoc jaką jesteście w stanie zapewnić pani Suo i jej rodzinie, jak też i innym, którzy jedynie starają się realizować przysługujące im prawa do wolności słowa i zgromadzenia, co jest zaznaczone w chińskiej konstytucji”.

Kluczowe osoby odpowiedzialne:

Li Junshan, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Guantao: +86-13932067323

Xu Shengjun, zastępca naczelnika komisariatu policji w Guantao, który blisko współpracuje z Li w prowadzeniu prześladowań: +86-15832011988