(Minghui.org)

Od początku tego roku, Yang Bao i kilku innych ludzi ze Stanów Zjednoczonych, zarejestrowali dwie firmy pod pretekstem wyjaśniania prawdy wyższym szczeblom społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Przekonali praktykujących do inwestowania i kupowania akcji. Ci ludzie otrzymują wynagrodzenie i zapewniają wysokie zyski niektórym z tych, którzy kupili akcje na początku. Yang Bo to osoba o niejasnym pochodzeniu. To nie pierwszy raz, kiedy jego postępowanie poważnie naruszyło zasady Dafa. Osobą kryjącą się pod imieniem „Yang X” w ogłoszeniu Minghui opublikowanym 27 lutego 2013 r. był on. Poprosił praktykujących z Chin o udzielenie mu poufnych informacji, które bezpośrednio dotyczą bezpieczeństwa uczniów.

Firma i założyciele próbują wabić praktykujących pod pretekstem wyjaśniania prawdy. Nakreślali tak zwane obiecujące perspektywy z pokusą korzyści finansowych i nakłonili wielu praktykujących do uczestnictwa. Ich model biznesowy opiera się na wykorzystaniu wkładu późniejszych uczestników do opłacenia osób, które dołączyły wcześniej. Usilnie starają się przekonać praktykujących pracujących w mediach, aby do nich dołączyli, a jednocześnie wielokrotnie mówili im, aby nie informowali osoby odpowiedzialnej za media.

Pieniądze praktykujących są cennym zasobem Dafa a praktykujący potrzebują ich, aby się utrzymać i ratować ludzi. Nawet grosz nie powinien zostać wykorzystany przez ludzi wspomnianych wyżej.

W ostatnich latach uczniowie Dafa nieustannie wyjaśniają prawdę w społeczeństwie, w tym w głównemu nurtowi i wyższej klasie. Ich celem jest ratowanie ludzi, nigdy osiągnięcie osobistych korzyści poprzez wyjaśnianie prawdy. Firma stara się wykorzystać znajomości, które praktykujący w mediach nawiązali w głównym nurcie społeczeństwa w ciągu ostatnich kilku lat i rozszerzyć swoją tak zwaną działalność konsultingową.

To poważnie narusza zasady Dafa. Ci ludzie muszą cofnąć swój wpływ i odrobić straty. Uczestnicy również powinni natychmiast poinformować lokalne stowarzyszenie Dafa i wyjaśnić jak wiele zainwestowali, jak wiele zyskali, i kto ich namówił.

Założyciele nie powinni przekonywać, że jest to firma zwykłych ludzi, dlatego Stowarzyszenie Dafa nie ma prawa ich powstrzymywać. Nie powinni używać tego jako pretekstu do odmowy naprawienia błędu. Przekonaliście praktykujących, aby dołączyli do was w imię wyjaśnienia prawdy i wykorzystujecie ich pieniądze do wypłacania pensji. Zatem praktykujący mają prawo wiedzieć, gdzie idą ich pieniądze. Prawo amerykańskie nie chroni takiego zachowania. Jeśli jesteście praktykującymi, wówczas powinniście zrobić to, co jest konieczne. Kiedy popełnisz błąd, powinieneś natychmiast go naprawić.

Musimy również upomnieć innych praktykujących. Dlaczego tak łatwo was oszukać? Nie wyczuliście w tym czegoś dziwnego? Celem wyjaśniania prawdy jest ratowanie ludzi. W oparciu o ten model biznesowy, w jaki sposób ta firma osiągnęła tak duży zysk i płaci wynagrodzenia w tak krótkim czasie? Czy otrzymane pieniądze mogły nie być pieniędzmi innych praktykujących? Odważysz się wydawać takie pieniądze?

Powodem wszelkiego rodzaju zakłóceń jest to, że praktykujący mają różnego rodzaju pojęcia i przywiązania. Przez lata było zbyt wiele takich lekcji. Powinniśmy stać się dojrzali. Mamy nadzieję, że wszyscy potraktują tę lekcję jako ostrzeżenie, spojrzą do wewnątrz, gdy pojawiają się problemy, będą solidnie kultywować i sprawnie iść przez resztę drogi.

Stowarzyszenie Falun Dafa

23 sierpnia 2017