(Minghui.org) Festiwal Obon jest czasem w którym rodziny spotykają się razem, oddają cześć swoim przodkom oraz czyszczą ich groby. Jest drugim najważniejszym tradycyjnym festiwalem w Japonii. W większej części Japonii zazwyczaj jest obchodzony w połowie sierpnia.

Od 11 do 13 sierpnia, praktykujący Falun Gong z Japonii oraz 50 praktykujących z Tajwanu odbyli cztery marsze w okolicach Kansai, aby przedstawić Japończykom tę praktykę samodoskonalenia z Chin oraz wzywali do pomocy w zatrzymaniu prześladowań.


Praktykujący Falun Gong maszerują w Kioto, aby przedstawić
Falun Gong i podnieść świadomość nt. prześladowań w Chinach

Marsz w Osace

Praktykujący zbierali również podpisy pod petycją, aby potępić usankcjonowaną przez rząd zbrodnie grabieży organów od więźniów sumienia (z których większość stanowią praktykujący Falun Gong) w Chinach.

Podpisywanie petycji w celu wsparcia pokojowego ruchu oporu Falun Gong

Wielu ludzi było zszokowanych informacją o prześladowaniach.


"Przymusowa grabież organów nie może być tolerowana", powiedział starszy
Japończyk. "Jestem bardzo zaskoczony. To jest straszne, poza moją wyobraźnią".

Pewna sprzedawczyni powiedziała: "Żaden rząd nie może pobierać
organów od swoich ludzi dla zysku. Jestem zszokowana".

Zachodni turysta powiedział: "Popieram wolność przekonań.
Niezależnie od tego w co się wierzy, niezależnie od kraju,

o którym mówimy, ludzie powinni mieć taką wolność".

Po marszach, praktykujący wykonywali ćwiczenia w kilku okolicznych parkach. Delikatne ruchy i pokojowa muzyka przyciągnęły wielu ludzi, w tym chińskich turystów. Wielu z nich robiło zdjęcia lub nagrywało pokojową scenerię.


Kiedy praktykujący demonstrowali ćwiczenia, pewien chiński
turysta powiedział do swoich przyjaciół: "Wow, spójrzcie, to jest

Falun Gong! To jest zupełnie inne od tego, co słyszeliśmy w Chinach".