(Minghui.org) Rodzina Pani Zhang Jie otrzymała 8 lutego 2014 r. telefon z więzienia w Lioanonig, zawiadamiający o krytycznym stanie jej zdrowia. Kiedy najbliżsi udali się tam, zastali ją skrajnie wychudzoną. Żeby przejść niewielki odcinek, musiała być podtrzymywana przez trzy współwięźniarki. Widząc ją w takim stanie, rodzina zażądała natychmiastowego jej zwolnienia na podjęcie leczenia, jednak bezskutecznie. Obecnie, nie można jej nawet odwiedzić, gdyż władze więzienne nie zezwalają na widzenie.

Pani Zhang została skazana w październiku 2012 r. na trzy lata więzienia za to, że wyjaśniała ludziom fakty o prześladowaniach Falun Gong przez komunistyczne władze.

Zhang spędziła rok w Zakładzie Karnym Nangou, gdzie była brutalnie maltretowana. Wskutek tortur, jakich tam doznała, jej zdrowie poważnie podupadło, dostała gruźlicy, a później rozwinęła się u niej choroba serca.

W październiku 2013 r. została potajemnie wysłana do Żeńskiego Więzienia Liaoning. Ze względu na jej zły stan zdrowia, umieszczono ją w szpitalu, a na jej twarz założono ochronną maskę. Rodzina mogła widzieć się z nią jedynie przez szybę.

Zhang Jie i jej córka Cui Xuejun były na przestrzeni ponad dziesięciu lat notorycznie aresztowane, torturowane, wysyłane do obozów pracy i więzień. Były także zmuszone do ukrywania się i prowadzenia bezdomnego życia.

Dnia 6 lutego 2002 r. obie zostały aresztowane w czasowo wynajmowanym mieszkaniu. W sierpniu sąd wydał wyrok, nie powiadamiając nawet rodziny. Zhang skazana została na cztery lata więzienia, a jej córka na trzy.

Strażnicy w więzieniu usiłowali złamać wolę pani Zhang poprzez zastosowanie tortur, by w ten sposób zmusić ją do odstąpienia od wiary w Falun Gong. Nie pozwalano jej spać przez długie okresy czasu, a zimą polewano ją zimną wodą. Żeby zaprotestować prześladowaniom, Zhang rozpoczęła strajk głodowy. Strażnicy poddawali ją sztucznemu karmieniu z użyciem przemocy. Do żołądka wlewano jej substancje o nieznanym pochodzeniu. Długotrwałe tortury doprowadziły jej zdrowie do ruiny.

Jej córka - Cui przebywa w tym samym więzieniu, tylko w innym segmencie i nie pozwolono jej na widywanie się z matką.

Osoby i instytucje odpowiedzialne za prześladowania Zhang Jie:

Komenda Policji Wangjia w prowincji Liaoning:
Komendant - Ren Yaofeng
Funkcjonariusz Li Zhongqiang: +86-15640550575
Funkcjonariusz Liu Shibing: +86-24-24712066