(Minghui.org) Sąd Okręgowy w Shenyang wyznaczył datę 18 marca 2014 r. na rozprawę w związku z uczestnictwem trzynaściorga praktykujących Falun Gong w ćwiczeniach, które rok temu wykonywali w parku. Przebywając w areszcie policyjnym, byli torturowani.

Kilku praktykujących Falun Gong zostało aresztowanych wczesnym rankiem 21 marca 2013 r. podczas wykonywania ćwiczeń w parku miejskim w okręgu Dadong w Shenyang. Pozostałych czterech zaaresztowano 28 marca 2013 r.

Większość praktykujących pochodzi z prowincji Heilongjiang oraz Mongolii Wewnętrznej. Od chwili aresztu, wszyscy przebywają w Zakładzie Karnym Shenyang.

Praktykujący byli poddawani brutalnym torturom. Pani Zhao Shuyun nie wytrzymawszy przemocy, dostała załamania nerwowego. Praktykująca Fu Hui była rażona prądem w okolicach narządów płciowych i jej ciśnienie niebezpiecznie się podniosło. Wu Qiuuan także dostała wysokiego ciśnienia. 72-letnia Ren Xiuying jest skrajnie wyczerpana. Tortury u kilku innych praktykujących spowodowały zniekształcenia ich ciał.


Rażenie pałkami elektrycznymi

Aresztowani praktykujący:
Liu Zhanhai, 48 lat, Harbin, Heilongjiang (mężczyzna)
Zhao Shuyun, około 60s lat, Tongliao, Inner Mongolia (kobieta)
Li Yuping, 54 lata ,Shenyang, Liaoning (kobieta)
Fu Hui, 43 Harbin, Heilongjiang (kobieta)
Liu Jinxia, około 60 lat, Harbin, Heilongjiang (kobieta)
Zang Yuzhen, około 60 lat, Daqing Heilongjiang (kobieta)
Ren Xiuying, 73 lata, Harbin, Heilongjiang (kobieta)
Gao Xiufen, 60 lat, Daqing, Heilongjiang (kobieta)
Liu Yarong, Shenyang, Liaoning (kobieta)
Wang Honglin, około 60 lat, Benxi, Heilongjiang (mężczyzna)
Zhao Hongxing, około 60 lat, Harbin, Heilongjiang (mężczyzna)
Wu Qiuyan, 58 lat, Harbin, Heilongjiang (kobieta)