W artykułach na temat doświadczeń praktykujących odnośnie kultywacji opublikowanych na Minghui.org, można często spotkać określenie "uprawomocnianie Fa" [dawanie świadectwa Fa, potwierdzanie ważności Fa]. Częściej wspomina się o praktykujących, którzy zamiast uprawomocniać Fa, uprawomocniają własne Ja. Chciałbym podzielić się z innymi praktykującymi moimi przemyśleniami na ten temat.

Dla praktykującego Falun Dafa, podstawową sprawą jest studiowanie Fa - dobre studiowanie Fa. Ma to również zasadnicze znaczenie w kwestii naszego traktowania Dafa. Jeśli umieścisz Dafa na pierwszym miejscu i każde twoje słowo oraz działanie jest zgodne z wymogami Fa, to twoje zachowanie uprawomocniło Fa - w międzyczasie uprawomocniłeś również własne Ja [siebie], jako cząsteczkę Dafa. Kluczem jest to czy masz prawe myśli i czy twoje czyny są prawe.

Kiedy wymieniamy się ze sobą poglądami, to możliwe, że odwołujemy się do wykładów Nauczyciela. Jeśli potrafimy zapamiętać i cytować Fa, to może to być pomocne dla wszystkich uczestniczących w rozmowie. Dzięki temu, zrozumienie Fa każdego z rozmówców może być coraz bardziej wzmacniane. Ten sposób dzielenia się zrozumieniem jest idealny, ponieważ nikt nie ma związanych z tym zakłóceń, za wyjątkiem kwestii związanych ze studiowaniem Fa i zapamiętywania Fa.

Środowisko takie jak to jest formą kultywacji, którą Nauczyciel pozostawił praktykującym Falun Dafa w Chinach kontynentalnych. Studiowanie Fa, wymiana poglądów, zrozumień, kultywacji, ochwycenia i uświadomienie sobie zasad Fa oraz działanie zgodnie z wymogami Fa: jeśli praktykujący robi to wszystko, jego działanie jest zgodne z uprawomocnianiem Fa i będzie coraz żwawiej podążać do przodu.

Jednakże, gdy praktykujący recytuje Fa Nauczyciela i inni chwalą go, mówiąc, że jest na wysokim poziomie i że tak dobrze studiował Fa, to może to rozbudzić u tego praktykującego pewne przywiązania. Mówiąc o Fa jego celem stopniowo przestanie być dzielenie się zrozumieniem na podstawie Fa, a stanie się nim oczekiwanie na usłyszenie pochwał.

W tym przypadku, jego studiowanie i zapamiętywanie Fa nie są po to, aby uzyskać Fa, ale żeby się popisywać. Wówczas, nie uprawomocnia on Fa, ale uprawomocnia własne Ja. W miarę upływu czasu odejdzie on od prawdziwego celu kultywacji. Możliwe, że potraktuje gromadzenie wiedzy o Fa jako kultywację i zbłądzi.

Jak wspomniano w artykule "Wygłaszanie przemówień zakłóca Fa" opublikowanym przez redakcję Minghui, niektórzy ludzie obierają zachowania zakłócające Fa, ponieważ w takim środowisku stopniowo rozwijają samozadowolenie. To jest poważna nauczka.

Zatem jaki jest związek między uprawomocnianiem Fa, a uprawomocnianiem własnego Ja? Kultywujemy Dafa, dlatego jeśli potrafimy postępować dobrze w każdym aspekcie, zgodnie z wymogami Fa, to uprawomocniamy Fa. Jeżeli nie wykonujemy tego poprawnie, to jak możemy mówić że dajemy świadectwo Fa? Jeśli rozwiniemy ludzkie przywiązania, to zmieni się to w uprawomocnianie własnego Ja. Proces ten postępuje nieświadomie, a sam kultywujący może nie dostrzec tej zmiany.

Nauczyciel powiedział:
"Dobrze studiuj Fa i uzyskaj Fa,
Skup się na tym jak studiujesz i kultywujesz,
Niech każda jedna i wszystkie sprawy
Będą mierzone względem Fa.
Tylko wtedy, tylko tak,
Rzeczywiście jest to kultywacja.

("Solidna Kultywacja"z Hong Yin)

Każde słowo w tym wierszu niesie ogromne przesłanie. Czy zrobiliśmy to, o czym jest mowa w wierszu? Wymagane jest od nas, abyśmy oceniali każdą rzecz względem Fa. Jeśli zrobiliśmy coś zgodnie z wymogami Fa, to postąpiliśmy dobrze w trakcie kultywacji; w przeciwnym razie nie postąpiliśmy dobrze, lub innymi słowy, nie daliśmy świadectwa Fa, tylko uprawomocniliśmy własne Ja.

W przepełnionym złem centrum prania mózgu w prowincji Heilongjiang, gdzie kilka lat temu byłem przetrzymywany, przebywał również znajomy praktykujący, który kiedyś był asystentem. Wydawał się być bardzo stabilnym w praktykowaniu Falun Dafa, ale nigdy nie uczył się Fa na pamięć. Pewnego ranka, ten praktykujący napisał oświadczenie o wyrzeczeniu się swojej wiary. W obecności wszystkich praktykujących szef centrum prania mózgu ogłosił, że ten praktykujący został "przetransformowany".

W tym samym dniu, z owym znajomym praktykującym przeprowadziliśmy poważną dyskusję na temat zasad Fa, zwróciliśmy mu uwagę na to, że jego "transformacja" była spowodowana błędnym zrozumieniu Fa. Po wymianie zrozumienia, zdał sobie sprawę z powagi tego co zrobił i z żalu ronił łzy.

Następnego dnia, napisał formalne oświadczenie zaprzeczające jego "transformacji". Kiedy zapytałem go, dlaczego napisał "oświadczenie o transformacji", to w pierwszej chwili odpowiedział, że wydawało mu się to "takie łatwe."

W rzeczywistości, oznaczało to, że w jego sercu nie było Fa. Kultywacja to poważna sprawa. Uczeń Dafa powinien uprawomocniać Fa bez względu na to gdzie się znajduje. Aby móc dawać świadectwo Fa, powinien po pierwsze dobrze studiować Fa. Tylko wtedy, gdy w jego sercu jest Fa, może dawać świadectwo Fa. Jeśli w jego sercu nie ma Fa, to nie może uprawomocniać Fa, ponadto będzie zdezorientowany i będzie myślał, że kultywacja jest nazbyt łatwa.

Po tym zdarzeniu, praktykujący napisał uroczystą deklarację, przez co szef centrum prania mózgu tak się zdenerwował, że wysłał go do miejscowego aresztu. Ponieważ ten praktykujący odmówił "transformacji", to w areszcie został pobity na śmierć przez bandytów podpuszczonych przez niegodziwych strażników więziennych.

Aby móc uprawomocniać Fa, po pierwsze należy dobrze studiować Fa. Kiedy praktykujący pielęgnuje Fa w swoim sercu, to rozumie zasady Fa i działa zgodnie z Fa, wtedy też daje świadectwo Fa. Jeśli nie studiuje dobrze Fa i nie rozumie zasad Fa, to jak można potwierdzić to ze daje on świadectwo Fa? Będzie on jedynie uprawomocniać własne Ja.

Nieświadomie, stopniowo będzie zbaczać ze swojej ścieżki kultywacyjnej, zbłądzi, lub co gorsza zejdzie na złą drogę. Właśnie dlatego Nauczyciel wielokrotnie wzywał uczniów, aby częściej studiowali Fa, ponieważ jest to jedyną gwarancją postępowania w kierunku doskonałości.

Podczas "Nauczania Fa na spotkaniu dot. pisania muzyki" Nauczyciel powiedział:

"Jeśli możecie utrzymać prawe myśli i prawe czyny będąc pod presją zła, to jest to uprawomocnianiem Fa i dawanie świadectwa samych siebie."

Zatem, prawdziwy kultywujący musi dobrze studiować i rozumieć Fa, tak by jego myśli i czyny były prawe. W ten sposób, może naprawdę zrealizować zadanie uprawomocniania Fa - i uprawomocniania własnego ja, ponieważ jest on cząsteczką Dafa.

Takie jest moje obecne zrozumienie. Proszę o miłosierne wskazanie jakichkolwiek niedociągnięć.