Nauczanie Fa na Konferencji Fa Aglomeracji Nowego Jorku 2013

(Li Hongzhi ~ 19 maja 2013 r.)

(Wszyscy stoją i entuzjastycznie klaszczą) Dzień dobry! (Uczniowie odpowiadają, „Dzień dobry Mistrzu!” Brawa trwają dalej) Jej, to jest najprawdopodobniej największa konferencja Fa, jaką mieliśmy od lat. (Aplauz) Przybyło bardzo dużo ludzi. Słyszałem, że część przybyła z Chin kontynentalnych. Konferencja Fa uczniów Dafa to najlepsze środowisko dla uczniów Dafa by inspirować się nawzajem podczas kultywacji. Poprzez to, czym dzielicie się na konferencji możecie zarówno zobaczyć gdzie macie braki, dostrzec silne strony innych i znaleźć dla tego zastosowanie.

Dla kultywujących nie ma prawdziwych przykładów za którymi mogliby podążać. Każda osoba kultywuje siebie, każda osoba powinna podążać własną ścieżką, nie ma żadnych odniesień na których możnaby się oprzeć. Liczy się tylko jedno, to, jak podążacie za Fa w waszych działaniach. Każda osoba ma swoje własne spostrzeżenia i uczucia na różne tematy. Tak więc jest mało prawdopodobne, że kiedy na coś napotykamy, to każdy zrozumie to w ten sam sposób, podejdzie do tego w ten sam sposób, zajmie się tym w ten sam sposób. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Tak jest ponieważ ludzie mają różne sposoby myślenia i pochodzenie ich myśli jest skomplikowane. Wszelkie te różne pojęcia, które osoba uformowała w toku długiego czasu, z jej różnym zrozumieniem rzeczy, jej percepcją oraz jej uczuciami – wszystkie z wielu aspektów, które składają się na jej zrozumienie lub realizację albo charakterystykę jej zrozumienia – wszystko to jest całkiem skomplikowane. Dlatego ciężko jest znaleźć dwóch ludzi o takiej samej osobowości. Po prostu naśladowanie tego, co ktoś inny robi jest zwykłym powierzchownym kopiowaniem, a jest mało prawdopodobne by istota tego była taka sama.

Ponadto oczekuję, że każda osoba osiągnie Doskonałość poprzez jej własny wysiłek. Każdy z siedzących tutaj jest kultywującym, jako że jest to konferencja Fa. Jest tutaj także wielu nowych studentów. Mistrz nie będzie mówił o rzeczach nierealnych. W żadnym wypadku istota nie może po prostu zejść i stać się uczniem Dafa. Istoty w tym kosmosie są po prostu niezliczone. Przy tak wielkim wydarzeniu jak to tutaj, jest całkiem możliwe, że wszyscy, którzy przybyli tutaj są Królami. Dlatego odnosząc się do kroczenia ich własną ścieżką oraz dawania świadectwa ich własnej potężnej cnoty poprzez ich oświecenie, muszą oni przejść przez ich własny proces dochodzenia do zrozumienia rzeczy oraz posiadać swój własny proces kultywacji z własnymi czynnikami oraz cechami. Tak więc każda osoba musi iść swoją własną ścieżką. I to w zasadzie po części wyjaśnia, dlaczego w przeciągu lat dochodziło do różnego rodzaju sytuacji pomiędzy uczniami Dafa, różnego zrozumienia w kultywacji oraz nieporozumień podczas współpracy.

Oczywiście, kiedy jest coś, co powinno być zrobione w projekcie Dafa, powinniście odłożyć tak bardzo jak tylko możecie wasze własne rzeczy na bok i zrobić to czego projekt wymaga, żeby było zrobione. To jest najwyższy priorytet. Tak więc musicie współpracować. Jednakże podczas wykonywania tego zadania wniesiecie do tego własny sposób radzenia sobie z rzeczami, który jest odbiciem waszego kroczenia swoją własną ścieżką w kultywacji. Mistrz uznaje to i nie ma w tym nic złego. Jest nieuniknione, że każda osoba zajmuje się rzeczami w ten sposób. Nie jest możliwe, żebyście wszyscy byli tacy sami, jak byście byli wycięci z tej samej formy. Dlatego też ciężkie próby oraz testy, na które napotykacie, wyboje na drodze kultywacji, których każdy doświadcza – jakakolwiek droga mogłaby to być, czy to ciężka, czy chropowata czy jaka by nie była –wszystkie są w celu ustanowienia oraz dawania świadectwa waszej niebiańskiej rangi oraz ustanowienia ścieżki dla waszego ostatecznego osiągnięcia Doskonałości oraz wszystkiego, co osiągniecie.

Podczas trwania waszego procesu kultywacji przeszliście przez wiele trudności i testów oraz przeszliście przez to, co ja nazwałbym bezprecedensowymi prześladowaniami. Jak wiecie Chrześcijanie byli prześladowani przez trzysta lat, a Buddyści przeszli przez pięć ciężkich prób łącznie z intensywnym zderzeniem pomiędzy Śakjamunim i pierwotnym Braminizmem. Ale te rzeczy nie były tak okrutne jak zła KPCh, kierowana przez stare siły na wyższych płaszczyznach. W społeczeństwie ludzkim jednocześnie istnieją dobro i zło, jednocześnie istnieją prawość i niegodziwość, jednocześnie istnieją rzeczy dobre i złe. Tworzą one równowagę. Jeśli nie byłoby dobroci ludzie nie wiedzieliby czym jest zło; jeśli nie było by zła, ludzie nie wiedzieliby czym jest dobroć. W kultywacji dobroć wyznacza ludziom standard podczas gdy istniejące zło, pozwala kultywującym zrozumieć w jaki sposób osiągnąć standard. To pozwala kultywującym na doskonalenie się w ich kultywacji i są to ważne okoliczności oraz warunki nadane kultywującym w ludzkim świecie, które umożliwiają im wzniesienie ich istot. To było ustanowione w momencie tworzenia ludzkiego społeczeństwa: jeśli chcecie kultywować, to tak musi być. Ale stare siły wykorzystały tę zasadę i uczyniły z niej coś absolutnego.

Ta cecha ludzkiego świata jest zjawiskiem nie występującym w innym wymiarze kosmosu. Tylko w tym środowisku ludzkiego społeczeństwa, gdzie dobro i zło współistnieją, rzeczy rozgrywają się tak dramatycznie. I tylko w ten sposób mogą ludzie kultywować. Oczywiście chodzi o coś więcej niż tylko te rzeczy. Są również takie elementy jak iluzja, cierpienie oraz emocje. Dokładnie te zjawiska zostały wykorzystane przez stare siły, które stworzyły te olbrzymie prześladowania uczniów Dafa jako „test.” Jak one to tłumaczą, jest to po to, żeby umożliwić uczniom Dafa zdolnym do osiągnięcia doskonałości, aby ją osiągnęli. Oczywiście, jak Mistrz często wam powtarzał, stwierdziłem, że nie zgadzam się i nie akceptuję zestawu rzeczy zaaranżowanych przez stare siły. Ja mam swoje sposoby na ocalanie wszelkiego istnienia i przyniosłem ze sobą to, co chciałem zrobić. Ale po kryjomu stare siły zrobiły po swojemu całkiem co innego. Tak więc pojawiły się takie rzeczy jak prześladowania Chrześcijan, czy też Buddystów, o których właśnie wspomniałem. Sądzą one, że jest to niezbędne doświadczenie do przejścia zanim osoba osiągnie Doskonałość czy też stanie się oświeconą istotą. Uważają, że musi to po prostu być zrobione w ten sposób i że zająć się tym w inny sposób nie da rady. Kiedy użyłem wyższych zasad Fa by wskazać im, że używanie tego sposobu w stosunku do uczniów Dafa będzie złą interferencją, odpowiedzieli: „To jest jedyny sposób jaki znamy.”

Ale czyż Fa Buddy nie jest wszechmogące? Nikt nie spodziewał się, że mógłbym użyć sztuki teatralnej, żeby zbawiać ludzi. To jest coś, czego oni też się nie spodziewali.

Fa Buddy jest wszechmogące. Kultywowanie w zwykłym ludzkim społeczeństwie – też jest czymś, czego się nie spodziewali.

Zatem jakie jest podejście, którego ja chciałem użyć?

Cały kosmos stał się zły i wszystkie życia mają teraz masywne ilości karmy. Jezus powiedział, że człowiek ma grzechy i rzeczywiście, tak jak mówią Buddyści, ludzie stale w ciągu ich żyć wytwarzają karmę, zbierają grzechy; albo innymi słowy, poprzez długi, rozciągnięty cykl reinkarnacji ludzie, życie po życiu, gromadzili dużo karmicznych długów. Osoba mogła być żołnierzem, który zabił ludzi w przeszłym życiu albo była rzeźnikiem, czy też wykorzystywała ludzi lub zrobiła coś strasznego. Prawdą jest, że wszyscy doszli już do takiego stanu, że mają karmę na całych swoich ciałach. Takie jest teraz w zasadzie całe społeczeństwo. Życia na wyższych poziomach również nie spełniają standardu a także standard sam w sobie się zmienił. Tak jak wygląda to teraz, jeśli ktoś chciałby ocalić te istoty, pomyślcie o tym, nie mogłoby to zostać osiągnięte przy użyciu sposobu [starych sił]. Rzeczywistość udowodniła, że to w ogóle nie działa. I one to wiedzą, więc nie zamierzały ocalić wielu ludzi. Słyszeliście, że w starych przepowiedniach powiedziane było: „tylko tysiąc na dziesięć tysięcy pozostanie,” albo „jedno gospodarstwo domowe na dziesięć,” prawda? Wiele różnych przepowiedni mówiło o tego rodzaju rzeczach. Świadczy to o tym, że one w zasadzie nie chciały, żeby ludzie zostali ocaleni, a jedynie zaplanowały pozostawić tych, których uważały za wystarczająco dobrych.

Ale w zasadzie wszelkie żywe istnienie jest [sobie] równe. Poprzez długie, ciągnące się lata, życia przestały spełniać standardy, stały się zepsute i wszystko stało się nie do zaakceptowania. To dlatego, że sam kosmos ograniczony był w swojej mądrości, co znane jest jako „tworzenie, stagnacja, degeneracja, zniszczenie.” Zatem o ile tworzenie, stagnacja, degeneracja, zniszczenie nie zmienią się, wszelkie istnienie naturalnie ulegnie degeneracji w toku tworzenia, stagnacji, degeneracji, zniszczenia. W czasie tworzenia się kosmosu, wszelkie istnienie było identyczne w swej naturze z Tao oraz Fa kosmosu; faza stagnacji była całkiem dobrym okresem z normami moralnymi na każdym jednym poziomie istnienia będącymi w zgodzie ze standardem kosmosu; potem w czasie trwającej degeneracji wraz z upadającą dzień po dniu moralnością świata rzeczy zaczęły się pogarszać; natomiast podczas trwania zniszczenia, rzeczy nie są już dobre, a przecież w momencie osiągnięcia końca nie możesz pozwolić gnić im jeszcze bardziej, nie prawdaż? A zatem co zrobić? Zdezintegrować to wszystko. Po tym jak rzeczy zostaną wyeliminowane, nic nie pozostaje – życie oraz materia w kosmosie przestają istnieć. Wtedy, jeśli byś je chciał, musiałbyś stworzyć je na nowo. Teraz macie obraz sytuacji. Tak więc bez zmiany tej podstawowej rzeczy, wszelkie istnienie nieuchronnie uległoby przemianie w toku tworzenia, stagnacji, degeneracji, zniszczenia.

Zatem czyje są tak naprawdę te grzechy? Jeśli mnie zapytacie, grzechy te nie są przypisane nikomu. Po prostu istoty tak postępują z uwagi na naturę kosmosu: tworzenia, stagnacji, degeneracji, zniszczenia. Tak jest ponieważ kosmosowi brakowało mądrości. Tak więc pomyślałem, że najlepszym podejściem byłoby życzliwe rozwiązanie rzeczy dla wszystkich żyć! Ponieważ każdy ma grzechy, nie miałoby znaczenia kto co był komu winien, wszyscy zaprzestaliby odbierać swoje długi. Jeśli każdy zaprzestałby odbierać swoje długi; jeśli wszystko pomiędzy ludźmi byłoby rozwiązane w pozytywny sposób podczas rektyfikacji Fa; i jeśli wszyscy przeszliby do przyszłości, jak wspaniałe by to było! (Głośne oklaski) Wszelkie istnienie na pewno by tego chciało i wszyscy byliby szczęśliwi. To jest to, co chciałem zrobić na początku.

Jednakże stare siły to wszystko zmieniły i stworzyły tak wielką udrękę – coś tak złego, że aż nie posiada precedensu. Pomyślcie na przykład o grabieży organów. Swego czasu w starożytnym Rzymie, nawet w okresie największych prześladowań Chrześcijan, nie było nic tak złego. Najgorszą rzeczą, jaką robili było skazywanie ludzi na śmierć. A najgorszym złem popełnianym na tej planecie jest to, czemu poddawani są uczniowie Dafa lub czemu przeciwstawiają się w trakcie prześladowań. Stare siły utrzymują, że skoro przybyliście z tak wysokich poziomów i macie osiągnąć tak wysokie niebiańskie rangi, stać się tak wielkimi królami, jeśli poddani bylibyście tylko niewielkim trudnościom oraz jeśli środki użyte nie byłyby odpowiednio złe, to czy moglibyście dokultywować do takiej wysokości? Taka jest ich logika.

Jak wiecie, Fa nauczane przez Mistrz, mimo że ma niezwykle bogate i głębokie znaczenie, to na powierzchni jest niezwykle proste i łatwe do zrozumienia. Kiedy powiedziałem, że proste zasady i język zwiodły czujące istoty, faktycznie odnosiłem się do istot na wysokich poziomach. W czasach historycznych mówiono, że gdy w przyszłości ludzie będą ocalani, to możliwe, że będzie trudno otrzymać Fa, że taka okazja będzie trudna do napotkania. I w przeszłości nie tylko ludzie świata mówili o tym w ten sposób, boskie istoty także myślały, że na końcu, gdy Fa zostanie nauczone, kiedy będzie to ostateczny czas by ocalić wszelkie istnienie, to niesamowicie trudno będzie napotkać taką szansę, i z pewnością będzie bardzo trudno uświadomić to sobie - jedynie ci, którzy będą niesamowicie inteligentni będą w stanie uświadomić to sobie - i osoba będzie musiała znieść wiele trudności, aby to odnaleźć. Pomyślcie o tym: czy byłoby to sprawiedliwe? Nie, nie byłoby. Wiele wielkich oświeconych istot, które przybyły do świata mogło inkarnować się jako osoby niepełnosprawne lub ze względu na starczy wiek słabo słyszą lub widzą. Czy byłoby to sprawiedliwe dla nich? Nie, nie byłoby. Więc Fa, które Mistrz naucza jest tak jasne i proste jak tylko to możliwe. Ale to w rzeczywistości sprawiło, że [te wysoko-poziomowe istoty] nie wierzą w nie. W związku z tym, zachowały się jeszcze gorzej niż ludzie tutaj na tym świecie.

Przekazywane zasady są jasne i proste, tak jak i słowa. Nie ma w nich właściwie niczego tajemniczego. Powiedziałem, że tym razem Fa będzie przekazywane wszelkiemu istnieniu w sposób, który jest całkowicie sprawiedliwy. Powiedziałem, że wielkie wrota zostały otwarte - tak szeroko, że nie ma już więcej wrót. I w zasadzie właśnie o to chodzi. Ale stare siły nadal upierają się przy robieniu tego co chcą. Oczywiście, teraz jasno widzą sytuację i wiedzą, że wszystko co robią jest w rzeczywistości niszczeniem siebie. Wszystko co robią, jest jednocześnie rezultatem działań starych sił z wyższych poziomów wykorzystujących tę [sytuację] do wyeliminowania żyć na niższych poziomach, których grzechy są poważne i które popełniły największy grzech - zmianę tego, co chciałem zrobić. W każdym razie, wszystko co prześladowania przyniosły stopniowo zbliża się do końca i nie może być odwrócone. One nie są w stanie w żaden sposób odpokutować za to co zrobiły. To co zakłócały jest rektyfikacją Fa kosmosu i grzech ten jest po prostu ogromny.

Większość tutaj obecnych jest uczniami Dafa spoza Chin. Ale uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych są w rzeczywistości głównym ciałem. To dlatego, że Królowie każdej grupy etnicznej, z każdego okresu historii reinkarnowali w Chinach, podobnie jak istoty z wyższych, a nawet jeszcze wyższych poziomów.

Wygląd zewnętrzny osoby może zostać zmieniony przez jego schematy myślowe. Zła KPCh zniszczyła tradycyjną chińską kulturę, a to była pół-boska kultura - kultura najbliższa boskości. Możecie to wyczuć podczas oglądania Shen Yun, prawda? I wraz z tym, zła partia zaszczepiła ludziom niesamowicie złą doktrynę "walki", powodując, że ludzie w dzisiejszych czasach po prostu walczą i rywalizują między sobą. Teraz Chińczycy uświadomili sobie, że jak tylko zbiorą się razem, nie ważne gdzie, będą walczyć ze sobą. Wielu ludzi z innych narodowości zastanawia się, dlaczego Chińczycy nie mają poczucia „jedności”. W rzeczywistości istnieją głębokie tego przyczyny. Stare siły chciały to popsuć celowo, popsuć to do tego stopnia. I po zrobieniu takiego bałaganu, patrzą jak kultywujecie. Wasze pochodzenie jest tak wysokie, reprezentujecie tak wiele żyć, wasza niebiańska ranga w momencie osiągnięcia doskonałości będzie tak wielka, więc one postanowiły zamienić Chiny w taki bałagan. [One myślały] „Uznamy cię tylko, jeśli możesz wykultywować w takiej sytuacji. Jeśli nie możesz odnieść sukcesu w kultywacji w ten sposób, to oznacza, że twój charakter ma braki. Uznamy tylko tych, którzy osiągną sukces w kultywacji w tak złych okolicznościach”. I tak właśnie zrobiły. Porównując, rzeczy nie są tak okropne poza granicami Chin. W Chinach, gdzie nie ma alternatywnego punktu odniesienia, ludzie nie mogą odczuć jacy się stali. Podobnie wśród uczniów Dafa, jest wielu, którzy nie byli pilni lub nie byli surowi wobec siebie i spowodowali zakłócenia w grupie z powodu wpływu kultury partii.

W każdym razie, wszystko już osiągnęło koniec. Zło nie ma już siły by zebrać się na kolejną rundę prześladowań tak złowrogich jak te. To dlatego, że działające złe czynniki były zebrane z wielu wymiarów przez stare siły i te złe czynniki zostały zebrane razem specjalnie w celu tych prześladowań, włącznie ze wszystkimi strasznymi rzeczami. Obecnie większość z nich została wyeliminowana, więc wydaje się, że sytuacja coraz bardziej się rozluźnia. Ale dopóki nie zostanie to zakończone, zło nadal pozostanie złem. To tak jak trucizna jest trująca i nawet jeśli poprosisz ją by nie była trująca, to nie może tego zrobić. Więc nie możesz sobie poluzowywać. Staraj się jak najlepiej, aby nie pozwolić starym siłom wykorzystywać luk w twojej kultywacji. Co do rzeczy na końcu, Mistrz będzie patrzył i decydował jak poradzić sobie z nimi.

Jak wszyscy wiecie, jako kultywujący, niezależnie od wszystkiego, jesteś kimś na drodze do boskości, a osoba na drodze do boskości różni się od zwykłej istoty lub zwykłej osoby. Ale wykonujesz swoją kultywację pośród codziennych ludzi, więc jeżeli chodzi o twoje postępowanie lub nawet ubiór, twoje maniery lub twoją mowę, niczym nie różnisz się od zwykłych ludzi. Jest tylko jedna, główna różnica: kiedy doświadczasz konfliktów lub napięć, lub jakiejkolwiek sytuacji, jesteś w stanie spojrzeć do wewnątrz w poszukiwaniu przyczyny [myśląc] „czy to dlatego, że zrobiłem coś źle? Czy jest jakiś problem z mojej strony, który spowodował tę dysharmonię?”. To jest jedyna zauważalna różnica między tobą a zwykłą osobą. Oczywiście, ta różnica będzie także przejawiać się w twoim postępowaniu. Zwykli ludzie odczują, że twoje usposobienie różni się od innych lub pomyślą, że uczniowie Dafa są życzliwi i będą cieszyć się z kontaktu z uczniami Dafa. Ponieważ wszakże jesteś kultywującym, pole wokół ciebie jest z czystej dobroci - czymś, czego zwykli ludzie nie mają. Tak więc różnicie się w tym względzie i ludzie to odczują.

Więc innymi słowy, chociaż uczniowie Dafa są kultywującymi, z wyglądu trudno ich odróżnić od zwykłych ludzi. Tak jest zwłaszcza, gdy ktoś kultywuje pośród zwykłych ludzi, a tym bardziej, gdy ktoś kultywuje w tak skomplikowanym otoczeniu jak to. Więc to jest trudne dla kultywujących. Pamiętam, gdy po raz pierwszy uzyskaliście Fa, jak tylko zobaczyliście to Fa - szczególnie dwie pierwsze kategorie [uczniów] które opisałem wcześniej - wasze serca były naprawdę zachwycone! [Myśleliście] "To jest wspaniałe! W końcu to znalazłem!". Czy te wszystkie tysiące lat reinkarnacji i czekania nie były dokładnie po to? W tym czasie, napędzany przez uczucie z głębi twojej istoty, byłeś w stanie wyrzec się wszelkich ludzkich przywiązań i byłeś zdeterminowany w kultywowaniu siebie dobrze. To podekscytowanie mogło mobilizować cię do bycia pilnym. Jednak z upływem czasu, to uczucie zostało stopniowo utracone. Ludzkie lenistwo, wszelkiego rodzaju ludzkie schematy i mnóstwo chaotycznych rzeczy przed tobą w społeczeństwie wspólnie przyczyniały się by kusić cię i sprawiać zakłócenia. Stąd powiedzenie: „Kultywuj jak na początku, a Doskonałość jest pewna”. Często ludzie mówią mi rzeczy takie jak: „W przeszłości, kiedy czytałem Fa, mój poziom wzrastał tak szybko. I jak czytałem książkę, rzeczy które poprawiały moje zrozumienie były mi stale ujawniane. Jak to jest, że już tego nie doświadczam?”. Więc pomyśl o tym: czy „kultywujesz tak jak na początku”?

Wcześniej już o tym wspomniałem. Powiedziałem, że uczniowie Dafa, włącznie z nowymi studentami, tak długo jak kultywują, zostaną w tym czasie, szybko przesunięci przeze mnie do swoich pozycji. Do jakich pozycji? Do [miejsc] skąd pochodzicie, niezależnie od wysokości; będziecie wypchnięci do swojej pozycji w krótkim czasie. Ludzkie ciało na powierzchni nie przechodzi drastycznych zmian. Żeby móc manifestować moce tak wielkie, musisz mieć prawe myśli o takiej sile, i tylko wtedy możesz mieć tak wielki wpływ. Żebyś mógł mieć tak wielki wpływ twoje prawe myśli muszą być czyste do takiego stopnia.

Wiecie, dla boskiej istoty przesunięcie góry jest niczym; przesuwanie gór jest łatwe. Jednakże, boska istota nie posiada ludzkiego myślenia. Wszystkie jej myśli są boskie i jej stan bycia jest boski. Więc czy [góry mogą być przesunięte] jeśli ktoś ma ludzkie myśli? Absolutnie nie. Niektórzy kultywujący mogą to zrobić a niektórzy nie. To kwestia tego czy twoje prawe myśli są wystarczająco silne. To będzie możliwe tylko wtedy, kiedy twoje prawe myśli są naprawdę czyste do takiego stopnia.

Niektórzy ludzie mówią: „Myślę, że jestem bardzo czysty”, kiedy w rzeczywistości tak nie jest; posiadają wszelkiego rodzaju obce, rozproszone myśli i wiele rzeczy, które zostały uformowane po narodzinach. Nawet to co uważasz za bardzo prostą myśl, może – od jej punktu początkowego, jej przyczyny, lub rzeczy które jej towarzyszą – nie być czyste. Jeśli kultywujący może konsekwentnie utrzymać silne prawe myśli przez długi okres czasu w kultywacji i utrzymać ten stan umysłu, jaki miał, gdy po raz pierwszy otrzymał Fa, ten czysty stan umysłu, jest to wtedy naprawdę niesamowite i nawet boskie istoty widząc to nazwą cię niesamowitym. Ale to jest bardzo trudne. Gdy rozpocząłem przekazywanie Fa wiedziałem, że ludzkie myślenie będzie zakłócać waszą kultywację. Jeśli tak by nie było, nie napisałbym tych wszystkich artykułów w Istocie Dalszych Postępów w celu ciągłego poprawiania spraw w waszej kultywacji, pilnowania i popychania was do przodu, i wskazywania problemów na które napotykaliście w waszej kultywacji. Wiedziałem, że te kwestie się pojawią. Tak samo było z innymi kultywującymi w przeszłości, którzy nie byli uczniami Dafa. Te same problemy zawsze istniały. Ktokolwiek z was może „kultywować tak jak na początku” na pewno osiągnie Doskonałość.

Oczywiście, ponieważ jesteście uczniami, którzy kultywują Dafa w środowisku zwykłego ludzkiego społeczeństwa, macie mnóstwo zakłóceń. Mistrz to widzi. Pomimo, że forma twojej kultywacji nigdy wcześniej nie została zastosowana, standard, który musisz osiągnąć jest ściśle określony. Wiecie to z Dżuan Falun. W kultywacji musisz naprawdę być jak kultywujący. Co najmniej musisz zwykle utrzymywać świadome prawe myśli i być w stanie, w różnego rodzaju skomplikowanych okolicznościach, kiedy napotykasz na różne konflikty lub kiedy problemy nagle się pojawiają, poradzić sobie z nimi jak kultywujący. Tylko to może być zaakceptowane.

Oczywiście, to jest trudne do osiągnięcia, czyż nie? I to dlatego uczniowie Dafa mieli skomplikowane stany w swojej kultywacji. Są tacy, którzy kultywowali dobrze i tacy co nie kultywowali dobrze. Niektórzy postępowali w jeden sposób, a inni w drugi. I jak wiecie, byli nawet uczniowie Dafa którzy odeszli z tego świata. Oczywiście, jeśli chodzi o istoty ludzkie to jak mogliby nie umierać? W każdym dużym mieście wielu ludzi odchodzi każdego dnia. Narodziny, starzenie się, choroby i śmierć jest standardowym cyklem dla ludzkości. Więc z tak dużym ciałem ludzi, z dziesiątkami milionów uczniów Dafa, to byłoby naprawdę cudowne jeśli nikt by nie zmarł i każdy byłby pilnym, prawdziwym kultywującym, który nigdy nie poddał się lenistwu. To złamałoby czar iluzji. To właśnie dlatego, że są ludzie którzy nie są pilni, pojawiły się problemy. Ale ponieważ to są mimo wszystko kultywujący, wskaźnik śmiertelności jest bardzo niski. Ponadto, stare siły starają się skomplikować to środowisko by rzekomo „testować” ludzi. Chcą zobaczyć, jakie jest twoje zrozumienie Fa, prawdziwe czy fałszywe, oraz czy wierzysz czy nie. Więc celowo wymieszały prawdę z fałszem, żeby ludzie nie mogli jasno [rozróżnić spraw].

Do jakiego stopnia to pomieszały? Oto ilustracja. Niektórzy uczniowie Dafa, wraz z ich rodzinami, są bardzo pilni. Postrzegani są dobrze przez innych, i niektórzy ludzie nawet próbują uczyć się od nich. Jakkolwiek postępują w kultywacji, inni robią to samo. Ale powiedziałem, że dla kultywujących, nie ma wzorców do naśladowania. Jeśli weźmiesz kogoś za wzór zamiast starać się zrozumieć Fa samemu, przyniesie to kłopoty. Stare siły mogą pomyśleć, że jedynie obserwujesz jak on kultywuje zamiast starać się pozyskać zrozumienie Fa samemu. Wtedy prawdopodobnie one sprawią, że ta inna osoba odejdzie z tego świata. Oczywiście, dla ucznia Dafa, odejście także oznacza osiągnięcie Doskonałości, tak będzie na pewno. Nawet w przypadku zwykłej osoby, jeśli uda ci się ją uratować poprzez wyjaśnienie faktów, może ona być w stanie powrócić do swojej pozycji, a co dopiero kultywujący Dafa? Co więcej, jego odejście było zaburzeniem spowodowanym przez stare siły. Więc oczywiście, zasługuje na osiągnięcie Doskonałości.

Tak właśnie stare siły wykorzystały tę kwestię. Używają tego złego podejścia do testowania innych, do testowania ludzi poprzez takie zdarzenia. „Co teraz? Oto ktoś, kogo uważasz za dobrego kultywującego, umiera. Czy nadal wierzysz?”. Było wiele takich przypadków. Wielu uczniów Dafa miało to doświadczenie i są teraz świadomi taktyk starych sił. Ale co do wymagań Mistrza, kultywacja jest poważna; istota ludzka nie może zmienić się w istotę boską jedynie poprzez siedzenie tutaj, popijanie herbatki i czytanie książki. Tylko wtedy, gdy ktoś jest w stanie na [swej] drodze prawdziwie kultywować, to będzie to działać.

Jednak podczas procesu kultywacji, właśnie dlatego, że kultywujący nie może zawsze utrzymać tego samego stanu umysłu, od początku do końca – wystrzeliwując w górę jak rakieta, uzasadniając każdy poziom na którym się znajduje poprzez pilność – nieuchronnie pojawią się różne sytuacje. I stare siły doprowadzą twoje środowisko do chaosu by testować umysły ludzi, i wystąpią podobne temu rzeczy. Ale to nie wszystko. Istnieje wiele innych przykładów. Nie trzeba dodawać, że to, co działo się w Chinach jest jeszcze bardziej dotkliwe. Ukazywanie się zła w prześladowaniach zostało zaaranżowane przez stare siły jako część ich planów. Ich celem jest odniesienie sukcesu w tym co zaplanowały i pozwolenie tym uczniom Dafa, którzy ich zdaniem są w porządku, kultywować do Doskonałości. Ale one nie zwracają żadnej uwagi na kwestię, kto z was może osiągnąć Doskonałość, a kto nie. One dbają tylko o to, żeby ci którzy są w stanie spełnić standard podczas prześladowań osiągnęli Doskonałość, oraz o realizację tego, co zaplanowały zrobić.

W czasie trwania prześladowań uważnie się im przyglądam. Niektórzy praktykujący naprawdę nie wyciągają nauczki. Krótko po tym jak osoba jest zwolniona z obozu pracy, jej przywiązanie do popisywania się wraca i jej ludzkie myślenie bierze górę. Nawet codzienna osoba gdy przez coś przechodzi, wyciągnie z tego nauczkę i przemyśli tę sprawę. Więc, tym bardziej kultywujący powinien spróbować dowiedzieć się, dlaczego stare siły wykorzystały jego luki. Musisz znaleźć przyczynę twojego problemu. Nie będę mówił o tych rzeczach dalej, tutaj na konferencji Fa. Sytuacja w Chinach jest skomplikowana. Istnieją różne ludzkie mentalności i wszelkiego rodzaju konflikty, które zmieniają się na wiele sposobów w tym skomplikowanym środowisku. Naprawdę powinieneś szczerze szukać wewnątrz i zminimalizować szanse starych sił na wykorzystanie twoich luk.

Następnie pomówię o pewnych innych sprawach.

Jak może wiecie, ostatnio NTDTV, projekt rozpoczęty przez uczniów Dafa, który ma na celu wyjaśnianie prawdy, przeszedł pewne zmiany. Myślę, że to całkowicie normalne. Wielu studentów o tym dyskutuje. Gdy istnieją dobre metody i pomysły, które pomogą osiągnąć dobre wyniki w rzeczach, które uczniowie Dafa potrzebują zrobić i w projektach wyjaśniających prawdę, wykonajmy je. To wszystko jest całkiem normalne. Ale niektórzy praktykujący nie radzili sobie tak dobrze w swoich codziennych rolach lub nawet mieli negatywne opinie o byłym koordynatorze projektu, ale [kiedy zmiany nastąpiły] starali się mu przypodobać. Początkowo były koordynator był dość spokojny i w zgodzie z [dokonywanymi zmianami]; wcześniej go uprzedziłem i rozmawiałem z nim o tej sprawie. Ale wtedy niektórzy ludzie poszli do niego i zaczęli narzekać, mówiąc rzeczy takie jak: „Nie byliśmy aż tacy źli, prawda? Jak oni mogą tak po prostu cię wymienić?” (Mistrz chichocze) Oczywiście, kultywujący obchodzi się z rzeczami inaczej: jak tylko porozmawiałem z byłym koordynatorem o tym, on natychmiast to zrozumiał.

Dla kultywujących istnieje kwestia tego, jak reagujesz na rzeczy które Mistrz chce żebyś zrobił. Jeśli Mistrz prosi, aby coś wykonać w określony sposób, na pewno jest ku temu ważny powód. Czy nie jesteś tutaj, aby pomóc Mistrzowi rektyfikować Fa? Więc dlaczego nie współpracujesz z tym co Mistrz chce zrobić, i nie harmonizujesz się z tym, a zamiast tego idziesz i robisz rzeczy, których nie powinieneś robić? I mówisz rzeczy, które nie powinny być powiedziane? Czy jesteś kultywującym? Czy jesteś moim uczniem? Czy wciąż nazywasz mnie Mistrzem?

Czy wziąłeś pod uwagę następującą rzecz? Właśnie mówiliście o Shen Yun i jego sukcesie. Powiedziałem wcześniej, że historia ludzkości miała zakończyć się w 1999 roku. Kiedy ludzie hucznie świętowali po dotarciu do 2000 roku, zauważyłem, że to świadoma strona ludzi świętowała. Dotrwanie do tego czasu, posiadanie nadziei na przetrwanie, było naprawdę czymś wartym świętowania. Ale czy czas może być tak przedłużany w nieskończoność? Jeśli jabłko zgniło do rdzenia a ty po prostu zostawiasz je, czy to jest w porządku? Kiedy chodzą po nim robaki i wydziela zgniły zapach, czy możesz nadal je zostawić? Ile czasu tak naprawdę zostało? Ostatnimi czasy ludzie omawiają tę kwestię. Innymi słowy, ludzie są zaniepokojeni. Jeśli mnie zapytacie, dawno temu powiedziałem uczniom Dafa, że dokładnie dlatego, że kosmos przechodzi rektyfikację Fa, to miejsce stało się centrum rektyfikacji Fa i tutaj niezliczeni uczniowie Dafa dają świadectwo Fa – i to z tego powodu czas został przedłużony. Więc innymi słowy, to dzięki Dafa je zachowano. W jakim celu je zachowano? Aby dać ludziom jeszcze jedną szansę. Zostało ono zachowane, tak aby uczniowie Dafa mogli tutaj ratować ludzi. Nie postrzegaj tego tylko tak, że ślepo znosimy tutaj demoniczne trudności.

Niektórzy praktykujący mówią, że będą je po prostu znosić i znosić. Co znosić?! Niezależnie od trudności wciąż musisz robić trzy rzeczy dobrze. Ocalanie czujących istot – to odpowiedzialność ucznia Dafa! Doskonałość ucznia Dafa absolutnie nie jest tylko indywidualną Doskonałością, podczas ocalania czujących istot koniecznie musisz doprowadzić niezliczone czujące istoty do Doskonałości. Tak jest w przypadku każdego z was! (Oklaski) A jeśli tak jest, pomyśl o tym, czy w tym historycznym okresie nie powinniśmy odgrywać przewodniej roli?

Prowadząc was wszystkich w projekcie Shen Yun, Mistrz w rzeczywistości daje wam przykład. Uczyniłem Shen Yun najlepszym przedstawieniem na świecie. Przynajmniej w dziedzinie sztuki, w dziedzinie sztuki scenicznej, [Shen Yun] odgrywa przewodnią rolę. Więc co w przypadku naszych innych projektów? Kiedy to co robisz, odnosi tylko odrobinę sukcesu, jesteś tak zadowolony z siebie. Ale czy odgrywasz przewodnią rolę [w danej dziedzinie]? Nie udało ci się nawet odegrać pomocniczej roli, a niektórzy odgrywają rolę klauna! Czy to jest to, co uczniowie Dafa powinni robić? Czy to jest to, co Mistrz prosił abyście zrobili? Niektórzy z nas mówią: „Nie mamy wystarczających środków, więc nie możemy przeprowadzić tego projektu”. Ale to dlatego, że nie wykonałeś przy tym dobrej roboty. Nie potraktowałeś tego jako coś, co uczniowie Dafa naprawdę powinni prowadzić jako prawdziwe przedsiębiorstwo. Międzynarodowa firma medialna nie jest uważana za dużą korporację, jeśli nie ma kilkuset milionów dolarów kapitału obrotowego. Oczywiście, kiedy tak to przedstawiam, niektórzy ludzie na pewno poczują presję. Nie mówię, że nie do zaakceptowania jest jeśli nie osiągniecie tego. Mówię o tym jedynie w kategoriach zasad i że musimy podejść do rzeczy w ten sposób.

Jak to jest, że niektórzy ludzie mają tak zawężone spojrzenie? Jak ich myślenie może być tak ograniczone? Jeśli firma medialna, którą prowadzicie byłaby dobrze ugruntowana w głównym nurcie społeczeństwa i naprawdę stała się globalną firmą medialną, pomyślcie o tym, czy nie miałoby to ogromnego wpływu na ujawnienie zła i poprowadzenie ludzkości w dobrym kierunku? I jaką moc by to miało w ocalaniu czujących istot? Nie osiągnęliście tego, i zamiast tego, często macie nadzieje, że zwykłe media zrobią coś dla nas! Media zwykłych ludzi nie zrobią tego dla was, bo nie są prowadzone przez uczniów Dafa. To wy jesteście tymi, którzy dają świadectwo Fa, nie zwykli ludzie. Tak wygląda sytuacja. Czasami chcecie by media zwykłych ludzi zrobiły coś dla was, a oni robią coś na odwrót, prawda?

Powiem trochę więcej na temat Shen Yun. Wielu studentów ma taką myśl, że to Mistrz prowadzi ten projekt. Faktem jest, że Mistrz ustanawia przykład dla was, podczas gdy wiele więcej rzeczy powinno być zrobione przez was. Ale mam plan rozwoju Shen Yun krok po kroku.

Na początku, nie lada wyczynem jest to, aby grupa teatralna stała się dobrze ugruntowana i dobrze rozpoznawana w społeczeństwie. I tak było zwłaszcza z nami, ponieważ jesteśmy Chińczykami, mniejszością etniczną w Stanach Zjednoczonych. Nawet amerykańskie grupy teatralne potrzebują dekad aby osiągnąć uznanie publiczności i przetrwać trudny początek. Więc jak tego mieliśmy dokonać? Mistrz poprosił wielu uczniów Dafa z każdego regionu do zaangażowania się, aby aktywnie współpracować przy tym i uczynić Shen Yun wielkim hitem. Cóż, to jeden z powodów [jego sukcesu].

Oddzielną kwestią jest to, że musieliśmy zapewnić jakość programu. Dlatego bardzo dokładnie przyglądałem się bezpośredniemu efektowi, jaki wywieramy na publiczność. Choreograf ma tendencję do patrzenia na efekt w zakresie tańca i jest mu trudno rozważyć jak publiczność to widzi. Dyrygent zwykle koncentruje się na wyeksponowaniu orkiestry. I ci zajmujący się obsługą oświetlenia lub dźwięku, podobnie, mają tendencję do posiadania własnego, subiektywnego spojrzenia. Ja jestem inny. Patrzę bezpośrednio na to, jak całość wpływa na widownię i czy zakres siły zastosowany w różnych punktach każdego elementu jest odpowiedni, tak aby zapewnić, że przedstawienie jako całość wywrze pożądany efekt na publiczność.

Tak więc, biorąc pod uwagę wysoką jakość programu i wspólny wysiłek praktykujących we wszystkich regionach, oraz że to kultywujący robią te rzeczy, wszystko co jest prezentowane jest czystą dobrocią i pięknem, a ponadto niesie w sobie potężną pozytywną energię kultywujących. Uczniowie Dafa przybyli tu aby ocalić czujące istoty, więc cokolwiek uczniowie Dafa robią, nie może być robione na próżno i musimy być odpowiedzialni za ratowanie ludzi. Oczywiście, te rzeczy ukazują się bardzo wyraźnie w przedstawieniu. Wiele osób na widowni może odczuć lub zobaczyć działanie boskich istot na scenie. Z innymi projektami nad którymi uczniowie Dafa pracują, powinno być tak samo: powinieneś pracować szczerze i wykonywać dobrą robotę. Spójrz, jak w ciągu zaledwie kilku krótkich lat Shen Yun zyskało ogromną renomę.

W rzeczywistości, Shen Yun weszło z wielkim hukiem w swoim pierwszym roku, wtedy ludzie nazywali to cudem. Pierwotnie planowałem dwie różne produkcje każdego roku. Pierwszą było Holiday Wonders, które miało być pokazem w czasie Bożego Narodzenia. A potem byłaby jeszcze jedna na Chiński Nowy Rok. Byłyby zatem dwie różne produkcje każdego roku. Ale ponieważ nasz czas był po prostu zbyt ograniczony i nie mogło to być wykonane, teraz mamy tylko jeden pokaz. W ciągu zaledwie kilku lat wywarliśmy znaczący wpływ. To właśnie z powodu współpracy uczniów Dafa, jak również wielu innych czynników.

Powiedziałem głównemu koordynatorowi stacji telewizyjnej, że jeśli firma medialna nie traktuje poważnie rozwoju zawodowego swoich pracowników, to nie będzie w stanie poprawić jakości swojego produktu, a poziom profesjonalizmu nie będzie spełniał standardu, a to jest nie do przyjęcia. W każdych wielkoskalowych działaniach medialnych trzeba to podkreślać.

Kiedy zaczęliśmy Shen Yun, pomyślałem, że jeśli mamy sprawić by Shen Yun stało się najlepsze, pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to wyszkolić artystów. Więc otworzyłem szkołę i w pełni zająłem się kwestią artystów. Byliśmy szybcy i w krótkim czasie wytrenowaliśmy naszych tancerzy. W tamtym czasie ich technika nie była tak zaawansowana jak dzisiaj; teraz staje się coraz bardziej znakomita. Wielu z naszych artystów stało się światowej klasy tancerzami. (Oklaski) Dlatego nasze występy mogą mieć tak wielki wpływ. Stajemy się coraz bardziej profesjonalni także w innych aspektach. Oczywiście, orkiestry Shen Yun także znacząco się poprawiają. Uczynię je również orkiestrami światowej klasy. (Oklaski) I dotrzymam słowa. (Mistrz uśmiecha się, widownia klaszcze) Ciężko nad tym pracujemy. W ubiegłym roku nasze trzy orkiestry połączyły się dla przedstawienia symfonicznej orkiestry, która odbyła się w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Koncert udał się świetnie, a członkowie orkiestry zyskali nowo odkrytą pewność siebie. Orkiestry z pewnością również odniosą sukces.

Moje zaangażowanie w Shen Yun, w rzeczywistości, ma na celu pokazać każdemu projektowi, jak Mistrz to robi. Ponadto, mam inny pomysł w głowie. Ponieważ zbyt wielu praktykujących w każdym regionie jest zaangażowanych w promowanie Shen Yun, wpływa to na inne projekty. Ta sytuacja musi się zmienić. Już i tak wiele się zmieniło. W sezonie, który obejmował [końcówkę] ubiegłego roku i obecny rok, nie było zaangażowanych tak wiele osób. Wiele regionów korzysta obecnie z [pomocy] bardzo niewielu ludzi. Powiedziałem, aby obszar Nowego Jorku zminimalizował liczbę zaangażowanych ludzi. Gdy masz tysiące ludzi pracujących przy sprzedaży biletów, to na końcu nie ma z tego potężnej cnoty, jeśli tylko tylu ludzi jest na widowni. W niektórych miejscach zaledwie trzy lub cztery osoby były w stanie zorganizować kilka przedstawień i wszystkie miały pełną salę. Pomyśl o tym jak wielka jest taka potężna cnota! Tak więc w nadchodzącym czasie coraz mniej ludzi będzie zaangażowanych. Poza tym, wykonane zostały kalkulacje i w wielu miejscach wynik jest ten sam: ponad osiemdziesiąt procent widowni przyszło po zobaczeniu reklamy. Więc, potrzebujemy tylko małą liczbę ludzi i dobrze się spisać w reklamowaniu i gotowe. Zmierzamy w tym kierunku.

Omówiłem właśnie dwie konkretne rzeczy. Słyszałem, że część ludzi tutaj w audytorium jest z Chin kontynentalnych. Niektórzy uczniowie wcześniej słyszeli jak nauczam Fa, ale zdecydowana większość uczniów w Chinach nigdy nie miała tej możliwości, i wiem, że trudno im zobaczyć Mistrza. Więc jeszcze trochę pomówię. (Entuzjastyczne oklaski)

Użyjmy tej formy, gdzie Mistrz odpowiada na pytania. (Oklaski) Możecie zacząć podawać wasze kartki z pytaniami.

Jeśli usiądę, nie będziecie widzieć mnie tak dobrze, więc myślę, że postoję. (Oklaski)

Dobrze, podajcie kartki z pytaniami.

Starajcie się tylko zadawać pytania związane z kultywacją. Jeśli chodzi o twoje osobiste nie czucie się dobrze tu lub tam ... (Widownia się śmieje) Zobacz, wszyscy się śmieją. To są testy dla ciebie do przejścia.

Uczeń: Co uczniowie Dafa, w swoim codziennym życiu, powinni zrobić z żywnością, która została skażona w trakcie procesów przemysłowych w dzisiejszym świecie? (Wszyscy się śmieją) (Mistrz chichocze)

Mistrz: To naprawdę jest problemem w dzisiejszych czasach. Nauka ludzkości jest dość płytka. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że modyfikacja genetyczna może zmniejszyć uszkodzenia upraw przez szkodniki, a nawet wydaje się, że zwiększa plony. Ale ten świat został w rzeczywistości stworzony przez boskie istoty i żywność człowieka została stworzona przez nich. Powinien istnieć normalny przepływ pomiędzy rzeczami ze świata przyrody a ludzkim ciałem, dający wzajemne korzyści. I w trakcie tego przepływu, rzeczy mogą wznosić się na wyższe poziomy. Cały wszechświat jest układem krążenia. Jeśli rzeczy tutaj stają się wypaczone i nieczyste, wpływa to nie tylko na ludzkie społeczeństwo ale również na społeczeństwa na wyższych poziomach. A ponadto, wypaczone rzeczy mogą spowodować deformację ludzkiego ciała.

Mówiłem wam wcześniej, że ludzkość w rzeczywistości przeszła poprzez okres dwóch Ziemi. Gdy ludzkość osiągnęła ostatni okres poprzedniej Ziemi, ludzie wyglądali groteskowo. Niektórzy mieli wielkie głowy, niektórzy krótkie nogi, niektórzy mieli jedno ramię dłuższe, drugie krótsze, a niektórzy mieli krzywe rysy twarzy. Zmienili się w brzydkich z powodu zatrucia i ulegli zdeformowaniu. Było to spowodowane przez modyfikację genetyczną i zanieczyszczenia przemysłowe.

Uczniowie Dafa są kultywującymi. Powierzchowne ciało współczesnego człowieka jest z natury zanieczyszczone. Ponadto, istnieje wiele karmy na powierzchni. W procesie kultywacji powinieneś usunąć te złe rzeczy i oczyścić swój umysł i ciało. Wszystko co jest niewystarczające lub uszkodzone może zostać wręcz naprawione. Wracając do swojej pozycji, musisz osiągnąć standard boskiego ciała. Tak więc nie powinno być z tym problemu. Tak długo jak kultywujesz, to nie jest żaden problem. Ciała osób dorosłych nie staną się zdeformowane od razu, lecz [ta żywność] może spowodować wypadanie włosów. Wpływ jest niewielki. Jednak wpływ na przyszłe pokolenia jest ogromny. Ale jeśli ktoś jest kultywującym, czy to dzieckiem czy dorosłym, problem jest w rzeczywistości w trakcie rozwiązywania; twoje ciało, zanieczyszczone czy nie, jest przekształcane.

Uczeń: Jesteśmy uczniami z Tajwanu, którzy otrzymali Fa kilka lat temu. Wraz z moim mężem, jako kolegą praktykującym, wierzę w Mistrza i Fa, i starałam się robić trzy rzeczy dobrze. Wiem, że Dafa nie jest od leczenia chorób i wiem, że komórki kultywującego są przemieniane przez wysokoenergetyczną materię. Jednakże, wciąż cierpię na artretyzm. To zaczęło się zanim otrzymałam Fa. Ostatnio stawy trochę mnie bolą. (Ludzie się śmieją)

Mistrz: (Chichocze) Kultywujący wiedzą, że tak długo jak jesteś pilny, w twoim ciele zachodzą zmiany i Mistrz reguluje rzeczy dla ciebie. To nie jest czynione przez to ludzkie ciało Mistrza. To jest czynione przez Faszen Mistrza. Jeśli nie wydobrzałeś od czasu rozpoczęcia kultywacji, naprawdę powinieneś próbować znaleźć problem sinsing z twojej strony, zobaczyć, czy masz jakiś rodzaj przywiązania i dowiedzieć się w jakich obszarach musisz kultywować lepiej. To naprawdę jest kwestia twojej osobistej kultywacji. (Oklaski)

Uczeń: Pozdrowienia od uczniów Dafa z obszaru Gór Pingding w prowincji Henan.

Mistrz: (Chichocze) Przestańmy wysyłać pozdrowienia. Mistrz wie, co czujecie.

Uczeń: Jesteśmy uczniami Dafa, osobami starszymi i niedawno przybyliśmy do USA. Chcieliśmy tak bardzo Cię zobaczyć i usłyszeć Cię uczącego Fa, lecz z wielu przyczyn nie byliśmy w stanie spełnić naszego życzenia. Więc poprosiliśmy praktykującego, który bierze udział w konferencji Fa aby przekazał nasze pozdrowienia. Uczniowie Dafa z miasta Changsha.

Mistrz: Nie ma potrzeby, aby przysyłać te [pozdrowienia]. Mistrz wie. (Mistrz uśmiecha się)

Uczeń: Mistrzu, usiądź proszę, kiedy nauczasz Fa. Stałeś przez godzinę ...

Mistrz: Wszystko w porządku.

Uczeń: W Taipei nie byliśmy w stanie zarezerwować dla występów Shen Yun najbardziej prestiżowego Teatru Narodowego. Czy to dlatego, że my uczniowie nie staraliśmy się wystarczająco mocno?

Mistrz: Jest kilka dobrych teatrów na Tajwanie, które nie są w Taipei. Ale wydaje się, że żadem z teatrów w Taipei nie jest bardzo dobry. Nawet Teatr Narodowy może pomieścić tylko około dziewięćset osób, więc nie ma tak naprawdę znaczenia czy go wynajmiemy czy nie. Więc nie prosiłem ludzi by kładli nacisk na jego wynajęcie.

Uczeń: Sposób w jaki tajwańska edycja Epoch Times przedstawia złą partię, nie wydaje się być lubiany i obecnie nie jest powszechnie akceptowany przez ludzi na Tajwanie. Czy możesz proszę powiedzieć mi, co powinienem zrobić?

Mistrz: Możesz dać im kilka wskazówek. To jest prawdopodobnie wszystko co możesz zrobić (Mistrz chichocze).

Uczeń: Jak wiele czujących istot ocaliliśmy dokładnie? Jaki jest to procent?

Mistrz: Jak wielu ludzi opuściło partię? Prawie wszyscy ludzie, którym wyjaśniliście fakty są pośród tych, którzy opuścili partię. Ale nie ma gwarancji, że każda osoba, która opuściła partię nigdy nie będzie zaangażowana w prześladowanie uczniów Dafa. Niektórzy ludzie naprawdę wystąpili z głębi serca. Ale niezależnie od przypadku, kiedy ktoś wyraża intencję [wystąpienia], boskie istoty pomogą zadbać o powiązane kwestie. Sto trzydzieści milionów Chińczyków wystąpiło obecnie z partii, ale nikczemna partia nie ma tylu członków. Ilość ta obejmuje ludzi, którzy opuścili partię, Ligę [Młodzieży Komunistycznej] i Młodych Pionierów, jak również emerytowanych [członków partii].

Uczeń: Wcześniej, [gdy mieszkałem] w Chinach, nie radziłem sobie dobrze z wyjaśnianiem faktów i osobistą kultywacją. W ostatnich latach mieszkając poza Chinami, często myślę o ludziach, wobec których nie wykorzystałem szansy wyjaśnienia prawdy, a powinienem. Mam nadzieję, że mogę odrobić moje żale przez powrót i wyjaśnienie im prawdy. Ale w moim umyśle zawsze jest słowo „strach”.

Mistrz: W kultywacji, jeśli osoba może być stabilna, wyważona i pewna siebie, z pewnością będzie mało zakłóceń. Nie myśl: „Cóż, jeśli Mistrz tak mówi, to pójdę to zrobić”. Co, jeśli zostaniesz zaaresztowany po powrocie? Po prostu mówiąc o rzeczach pod względem kultywacji, naprawdę nie powinieneś mieć strachu w sercu, powinieneś być pewny siebie i stabilny, robić to co powinieneś, kroczyć drogą do boskości w szlachetny i dostojny sposób i nie bać się. Policjanci także są istotami oczekującymi na ocalenie. „Jeśli przyjdą, to wyjaśnię im prawdę” - naprawdę są pewni uczniowie Dafa, którzy zadziałali w ten sposób. Zdobyli podziw u policjantów, którzy odchodząc powiedzieli nawet „Proszę uważać na siebie”. Było to po prostu nadzwyczajne. (Oklaski) Ale teraz, jako że jesteś już poza Chinami, po prostu rób dobrze to co powinieneś robić i to jest tak samo.

Uczeń: Witaj Mistrzu. Rozumiem, że zasada Fa „bezwarunkowej współpracy” oznacza, że powinniśmy robić cokolwiek koordynator mówi. Mam pytanie. Jeśli w kluczowym momencie dla projektu, koordynator nie mówi co robić, to jak mamy współpracować? (Publiczność się śmieje)

Mistrz: Czasem koordynator, przed podjęciem decyzji, najpierw słucha pomysłów innych, [rozpatrując] który z nich jest dobry. To się zdarza. Ale, są pewni koordynatorzy, którzy nigdy nie mają na dany temat żadnej opinii. Nigdy nie mają żadnych pomysłów i nigdy nie wkładają w to swojego serca. Wtedy jest to naprawdę trochę rozczarowujące. Mistrz powierzył ci tak wielu uczniów Dafa i oczekuje, że poprowadzisz ich dobrze. Więc jest to coś co musisz zrobić i jest to twoją odpowiedzialnością. Jeśli nie zrobisz tego dobrze, jest to bezpośrednio związane z twoją kultywacją.

Uczeń: Czy zasada Fa „bezwarunkowej współpracy” także zawiera to, że w kluczowym momencie dla projektu, koordynator powinien mieć odwagę by określić kierunek tego projektu?

Mistrz: Oczywiście, że tak jest, gdyż w przeciwnym razie, jak mógłby jakikolwiek z waszych dobrych pomysłów zostać zastosowany?

Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy z Shen Yun, było wcale nie mało uczniów Dafa zaangażowanych w sztukę. Jeden mówił: „Mistrzu, powinniśmy zrobić to w ten sposób”, jednocześnie ktoś inny proponował podobnie swój własny pomysł. Jedna osoba mówiła, że to tak coś działa, a kolejna osoba mówiła coś innego. Wszyscy brzmieli rozsądnie i nawet dostarczali wielu przykładów. Prawie codziennie przychodzili do mnie ludzie zasypujący mnie swoimi pomysłami. Myślałem wtedy: „To jest coś co ja robię, więc niczyje słowa nie mogą tego zakłócić i bardzo dobrze wiem jak powinienem to zrobić. Gdyby był to koordynator jakiegokolwiek zwykłego projektu, naprawdę nie byłby on w stanie tego wytrzymać”. Jej, niektórzy byli naprawdę stanowczy i rzeczywiście trudno było ich odprawić. Ale jeśli jako koordynator nie trzymasz się swojego kierunku, na pewno nie będziesz w stanie nic zrobić.

Uczeń: Obecnie niektórym krajom wciąż nie udaje się spełnić wymagań Shen Yun w kwestii zarządzania finansami. Proszę, czy mógłby Mistrz pomówić o tym jeszcze raz?

Mistrz: Odbędzie się spotkanie Shen Yun, a to są rzeczy, z którymi powinno się obchodzić dobrze. Uczniowie Dafa powinni generalnie traktować takie [pieniężne] sprawy bardzo lekko, kultywacja stoi na pierwszym miejscu. Ale jeśli tego rodzaju problemy wystąpią, wtedy trudno będzie kultywować. Stare siły z pewnością sprawią byś zapłacił za to i będzie to test, którego nie będziesz mógł przejść. Upewnij się, aby nie popełnić tego błędu.

Jeśli ktoś nie spełnia wymagań, jeśli pewni studenci po prostu dają się ponieść lub jeśli inne projekty napotykają na trudności i sprzeniewierzacie fundusze [Shen Yun], wtedy jest to straszny problem. Powodem tego jest to, że gdy wy, uczniowie Dafa, dajecie świadectwo Fa lub pracujecie nad projektem, to jesteście w trakcie procesu [doprowadzania] siebie do Doskonałości i kroczycie drogą kultywacji, tak więc musisz każde napotkane wyzwanie rozwiązać na własną rękę, by liczyło się to jako przejście testu, prawda? Kiedy to przejdziesz, będzie to potężną cnotą. Jeśli użyjesz czyichś pieniędzy, sprzeniewierzysz pieniądze innych lub fundusze Shen Yun, wtedy będzie inaczej: nie ważne co robisz dla projektu, nie będzie potężnej cnoty. I stare siły wykorzystają twój problem: „Czy pomagasz swojemu Mistrzowi rektyfikować Fa czy to jest tak, że twój Mistrz pomaga tobie?”. Ponadto, sprzeniewierzanie funduszy w tajemnicy przed innymi, lub traktowanie tych pieniędzy jako własnych jest naprawdę głównym zakazem w kultywacji i bardzo poważnym problemem. Więc czasem myślę: pod żadnym pozorem nie popełniajcie tego błędu. Mistrz nie będzie zbytnio podkreślał tych rzeczy i to nie jest tak istotne dla mnie osobiście. Ale naprawdę martwi mnie, że każdy kto robi takie błędy, wszystkie te lata kultywował na próżno. Starych sił nie będzie obchodziło to, czy jesteś weteranem, nowym studentem czy koordynatorem - one po prostu mogą cię zniszczyć.

Oczywiście, wszyscy w rzeczywistości poradziliście sobie bardzo dobrze i każdy jest szczęśliwy widząc sukces Shen Yun, które jest potężnym [narzędziem] w ratowaniu ludzi. Wasze umysły są [skoncentrowane] na wspieraniu Shen Yun. Wiem, że wszyscy myślicie w ten sposób.

Uczeń: Uczniowie Dafa z Xian przesyłają pozdrowienia dla Mistrza.

Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. Nie musicie przesyłać więcej pozdrowień.

Uczeń: Jestem dziennikarzem tajwańskiej edycji Epoch Times. W tym roku spotkaliśmy wielu ludzi z różnych środowisk z Chin kontynentalnych, którzy przybyli do Tajwanu specjalnie by zobaczyć występy Shen Yun. Nie tylko byli wzruszeni, ale również, pragnęli przekazać swoje pozdrowienia do miłosiernego i wspaniałego Nauczyciela Li Hongdży, i przekazać swoje najwyższe [wyrazy] uznania. Szczerze wierzą, że Mistrz będzie w stanie wrócić do Chin, i że Shen Yun Performing Arts może wkrótce powrócić do ojczyzny kultury przekazanej przez Bogów.

Mistrz: Dziękuję im. Chcę aby Shen Yun wystąpiło w Chinach kontynentalnych. (Oklaski) Zobaczymy czy zostanie wystarczająco dużo czasu. Jeśli mamy udać się do Chin, to trzy lub nawet cztery zespoły nie wystarczą. Pewnego dnia ktoś z zespołu obliczył, że jeśli będziemy mieli trzy zespoły występujące w Chinach, to zajmie sześćdziesiąt lat aby tylko sami uczniowie Dafa zobaczyli przedstawienie (wszyscy się śmieją), aby wszyscy je obejrzeli. (Oklaski) Więc ta publiczność byłaby ogromna. Oczywiście, ponieważ chcemy ocalić czujące istoty, potrzebujemy by więcej zwykłych ludzi je zobaczyło.

Uczeń: W imieniu uczniów Dafa z Pekinu i Tianjin, przesyłam pozdrowienia dla Mistrza i kłaniam się.

Mistrz: Dziękuję wszystkim. Nie ma potrzeby przesyłać więcej pozdrowień.

Uczeń: (Mistrz: Nie będę czytał pozdrowień dla mnie na początku) Jestem uczniem Dafa z Changchun. Nie jesteśmy poruszeni srogim zimnem czy ekstremalnym gorącem, ani wiatrem czy deszczami. Trwamy w wysyłaniu prawych myśli. Tak długo jak prześladowania nie skończą się, nie przestaniemy wysyłać prawych myśli, i będziemy kontynuować robienie trzech rzeczy dobrze. Mistrzu, możesz być o to spokojny.

Mistrz: Dziękuję wszystkim. (Oklaski) Uczniowie w moim rodzinnym mieście radzą sobie naprawdę dobrze. (Oklaski)

Uczeń: (Mistrz: Hmm, co tu zrobić? Wciąż więcej pozdrowień. Powinienem je czytać?) Uczniowie Dafa z miasteczka Yongling powiatu Xinbin w mieście Fushung prowincji Liaoning przesyłają pozdrowienia dla miłosiernego, wspaniałego Mistrza.

Mistrz: Dziękuję wszystkim.

Uczeń: Jak powinniśmy lepiej wyjaśnić prawdę o prześladowaniach zachodnim mediom i organizacjom praw człowieka?

Mistrz: Wyjaśnianie prawdy, cóż, można czynić to wszędzie. Nie celujcie specjalnie w rząd, organizację, itp. Nie miejcie takiego podejścia. Często zdarza się, że to właśnie z powodu takiego myślenia, wasza ścieżka zostanie zablokowana. Jak wiecie, my ocalamy ludzi. A czym jest to coś, co ocalamy, gdy ocalamy ludzi? To ich serca. Tak więc, po prostu skierujcie to na serce, skierujcie to na osobę. Nie kierujcie tego na organizację. Jeśli mówisz, że naprawdę chcesz dotrzeć do jakiejś organizacji i wyjaśnić im prawdę, to możesz iść i to zrobić. Jednak, abyś osiągnął wymierne rezultaty, jeśli chodzi o ocalanie ludzi, to powinniście być otwarci na wyjaśnianie prawdy każdej osobie. Możecie wyjaśniać prawdę ludziom o dowolnym statusie społecznym. Wszystkie czujące istoty czekają.

Uczeń: Nie jestem pewien, w jaki sposób ujawnić, a jednocześnie współczująco poradzić sobie z ludźmi, którzy od dawna podają się za praktykujących, a gdy są z uczniami Dafa celowo sieją pośród nas zamęt.

Mistrz: Rzeczywiście, niektórzy czują, że Dafa jest dobre i nie chcą odejść, ale nie kultywują i przez to w efekcie sieją zamęt. Oni nie zdają sobie z tego sprawy. A niektórzy studenci, którzy mają silny ludzki sposób myślenia, nawet lubią słuchać tego, co tamci mówią. Oni przyciągają grupę ludzi i wypowiadają się przed nimi, a wszystko co mówią jest ludzkim zrozumieniem, a nie tym wynikającym z Fa. To naprawdę jest sianiem zamętu. [Zwracam się] do tych ludzi, którzy nie są pilni, ale czuja, że Dafa jest dobre, i że jest czymś bez czego nie mogą żyć: Mam nadzieję, że nie przepuścicie tej jedynej, na niezliczone wieki, okazji; mam nadzieję, że potraficie naprawdę choć trochę solidniej kultywować i zyskiwać na tym; i tylko wtedy nie zmarnujecie czasu spędzonego pośród uczniów Dafa.

Uczeń: Jeżeli uczeń Dafa nie kultywuje dobrze, to czy jest tak, że bez względu na to ile on zrobi, nie osiągnie celu ocalania czujących istot?

Mistrz: Nie, to nie jest tak. To właściwie przypomina mi o pewnej zasadzie. Niektórzy ludzie - a w szczególności, wielu ludzi w Chinach - mówi: „Dlatego, że nie radziłeś sobie dobrze, to nie masz co szukać niedociągnięć u mnie”. Te słowa mogą brzmieć dla ciebie rozsądnie. „Prawda, dopiero kiedy sam będziesz postępował dobrze, będziesz mógł mnie krytykować.” To w rzeczywistości nie jest słuszne. Nikt nie jest doskonały. Być może osoba ma braki w jednej kwestii, ale może w innym zakresie jest nieco lepsza. Kimkolwiek ta osoba jest, tak długo, jak to, co mówi, jest poprawne, to powinieneś ją słuchać. To nie ma znaczenia, czy myślisz, że ona jest dobrym lub złym człowiekiem. Tylko ten sposób jest właściwy. Tak więc, bez względu na to, czy czujesz, że w kultywacji poradziłeś sobie dobrze, czy też nie, to nadal powinieneś iść i robić rzeczy służące wyjaśnianiu prawdy. (Brawa)

Uczeń: Wszyscy uczniowie Dafa w mieście Tangshan w prowincji Hebei przesyłają Mistrzowi pozdrowienia. Od 20 lipca 1999, był to zawsze jeden z najbardziej surowo prześladowanych obszarów na terenie całego kraju. A w zeszłym roku były tam dwa przypadki prześladowań na wielką skalę, które przyniosły ogromne straty dla czujących istot. Prosimy Mistrzu czy możesz rzucić światło na ten temat.

Mistrz: Jeśli mam o tym mówić, to tego rodzaju rzeczy jest nazbyt wiele. Właściwie podobnie jest w całych Chinach kontynentalnych. Jak Mistrz właśnie powiedział, gdyby nasi uczniowie Dafa mieli silniejsze prawe myśli i byli w stanie działać jak kultywujący podczas prześladowań, mieli mniej ludzkich przywiązań, to wtedy byłoby mniej prześladowań.

Im więcej ludzkich przywiązań, tym więcej kłopotów. Niektórzy ludzie wciąż nie uczą się na własnych błędach. Zaraz po wyjściu z obozu pracy, ponownie zaczynają przychodzić im do głowy różnego rodzaju ludzkie myśli, włącznie z przywiązaniem do popisywania się. Wówczas sprowadzi to kłopoty, czyż nie? Nie tylko ta osoba będzie cierpieć, ale również wpłynie to na całe środowisko. Dlatego, jeśli każdy uczeń Dafa radziłby sobie dobrze, to powiem wam, że prześladowania nie utrzymałyby się i zakończyłyby się już dawno temu. (Brawa)

Uczeń: W niektórych regionach, osoba odpowiedzialna za Stowarzyszenie Dafa jest w tym samym czasie odpowiedzialna za wiele spraw, takich jak The Epoch Times, NTDTV, Stowarzyszenie Dafa oraz projekty grupowe wyjaśniające prawdę. Każdą sprawę musimy z nim konsultować.

Mistrz: Rzeczywiście, niektóre regiony działają w ten sposób. Jeśli naprawdę spowodowane jest to brakiem siły roboczej, to nie ma co tu krytykować. Chociaż w niektórych regionach, naprawdę stanowi to problem. Pomyślałem sobie: gdyby ktoś zajął moje miejsce, to ja nie pracowałbym nad Shen Yun. W dawaniu świadectwa Fa, musisz pozwolić każdemu uczniowi Dafa iść własną drogą i dać mu [szansę na] zdobycie potężnej cnoty. Jeśli zajmiesz się zbyt wieloma rzeczami, to w rzeczywistości, możesz nie zrobić ich dobrze. Patrząc na to z innej strony, czy to nie przywiązania sprawiły, że załatwiasz sprawy w ten sposób? Wręcz jest to problem, którego nie udało ci się przejść w kultywacji. W moim przypadku, jestem gotów odpuścić te sprawy. Mogę odpuścić wszystko. Te rzeczy są po to, aby hartować ludzi, więc dlaczego by nie odpuścić [tych] spraw? Jesteście wszyscy kultywującymi, i z Fa tutaj, czego tu się obawiać? Nie boję się przekazać wszystkich rzeczy do zrobienia innym, więc dlaczego ty nie możesz? Moim celem jest hartowanie ludzi, więc dlaczego ty nie pozwalasz innym tego robić? (Brawa)

Uczeń: Uczniowie Dafa z prowincji Heilongjiang tęsknią za Mistrzem. Będziemy pokonywać wszelkie trudności i robić trzy rzeczy [uczniów Dafa] dobrze. Pod osobistym kierownictwem Mistrza, Shen Yun stało się najlepszym spektaklem na świecie. Nasze zrozumienie jest takie, że teraz my też musimy podejść do tego używając naszych najwyższych standardów.

Mistrz: Aha, mówicie o płytach DVD z Shen Yun. Uczniowie Dafa z Chin kontynentalnych chcą zrobić na nie eleganckie opakowania. Róbcie to zgodnie z tym na ile pozwalają wam wasze umiejętności i środki. W sytuacji gdy wielu praktykujących nadal doświadcza licznych trudności, to gdyby wszyscy robili to w ten sposób, wpłynęłoby to na wasze zwykłe codzienne życie. Niektórzy praktykujący zrezygnowaliby z jedzenia i picia, aby tylko pomóc finansowo. Nie stwarzajmy utrudnień naszym praktykującym. Jak być może wiesz, Shen Yun i Góra nigdy nie zaakceptowali darowizn od normalnych praktykujących. Zawsze jednak znajdą się tacy, którzy ofiarują darowiznę, a my zawsze musimy im ją zwracać. Akceptujemy datki tylko od tych, którzy są przedsiębiorcami lub są bardzo zamożni. Nie przyjmujemy ich od tych, którzy mają normalną pracę.

Uczeń: Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Chinach kontynentalnych, w jaki sposób możemy dostrzec różnicę pomiędzy byciem racjonalnym a odczuwaniem strachu?

Mistrz: W warunkach jakie panują obecnie w Chinach kontynentalnych, gdybyś prawdziwie potrafił być wolnym od strachu, to powiedziałbym, że jest to naprawdę nadzwyczajne. Ta atmosfera terroru została w rzeczywistości spreparowana przez stare siły, i dostosowana do obecnej sytuacji uczniów Dafa. Przypuśćmy, że nie czujesz strachu, to będą myśleć, że te [aranżacje] nie są wystarczające do przetestowania ludzi. Jeślibyś nie odczuwałbyś strachu, to zrobiłyby to wszystko na próżno, prawda? One po prostu chcą, abyś się bał, i chcą zobaczyć, czy w tym podłym klimacie, odważysz się ocalać ludzi. To jest to, co one zrobiły.

Prawe myśli niektórych uczniów są silniejsze, więc odczuwają oni mniej strachu i zachowują się w sposób bardziej prawy, dostojny i pewny siebie. Niektórzy są bardziej strachliwi, więc nie radzą sobie tak dobrze. Zupełnie bez lęku jest niewielu. W regionach, w których sytuacja nie jest tak ciężka, jest więcej takich ludzi, a w miejscach, gdzie jest dużo zła i presja jest większa, jest ich bardzo niewielu. To nie jest tak, że jeśli czujesz lęk, to nie jesteś dobry. Chodzi o przezwyciężanie swoich obaw i staranie się by robić trzy rzeczy dobrze z silniejszymi prawymi myślami, i wtedy to jest znakomite. (Oklaski) Patrząc na to z innej perspektywy, bez względu na to, jak bardzo możesz być wystraszony, jeśli w obliczu odpowiedzialności za ratowanie czujących istot czujesz się zobowiązany do działań by je ratować, to jest to niezwykłe.

Uczeń: Jest w tej chwili wiele osób, które nie zostały jeszcze ocalone. Jeśli to nie kłopot, to czy mogę poprosić Mistrza, by powiedział więcej na temat znaczenia jakie ma najlepsze wykorzystanie czasu w celu wyjaśniania prawdy i promowania wypisywania się z trzech organizacji?

Mistrz: Nie sądzę, aby zbyt wiele trzeba było mówić na ten temat, prawda? Twoim zadaniem jest ratowanie ludzi i jest to coś, co każdy uczeń Dafa musi robić. Możesz powiedzieć: „Kultywowałem i nadal kultywuję całkiem dobrze. Czytam książkę każdego dnia i od dawna robię ćwiczenia.” Ale chciałbym powiedzieć, że nie jest to kultywacja ucznia Dafa z okresu rektyfikacji Fa; [jeśli tak robiłeś to] nie kultywowałeś. A dlaczego tak jest? Ponieważ uczniowie Dafa nie są mnichami z przeszłości, którzy tylko poszukiwali własnej Doskonałości. Uczniowie Dafa mają misję, i to dlatego nazywani jesteście „uczniami Dafa”. Twoim celem nie jest twoja osobista Doskonałość. Jest nim prowadzenie dużej grupy istnień do Doskonałości. Więc musisz iść i robić to. (Brawa)

Uczeń: Stan umysłu kolegów kultywujących, którzy przeszli przez prześladowania zła, a tych, którzy od jakiegoś czasu już nie mieszkają w Chinach, jest różny.

Mistrz: Rzeczywiście. Zauważyłem, że ludzie, którzy przybyli z Chin kontynentalnych do Ameryki, gdy idą ulicą i widzą amerykańskich policjantów, to nadal wyglądają na wystraszonych. A gdy wypowiadają słowa: „Falun Gong,” martwią się o to, co inni sobie pomyślą. Jest w nich jeszcze sporo strachu. Przez długi czas [w Chinach] funkcjonowali w tak [ciężkich] warunkach, wchodzili w nieprawidłowe relacje z innymi, a ponieważ zachowanie i myślenie tamtejszych ludzi wywodzi się z kultury złej partii, to występuje różnica w tym, w jaki sposób ci ludzie się zachowują.

Uczniowie Dafa żyjący teraz poza Chinami zapomnieli już, mieszkając tutaj przez długi czas, jak inni są ludzie w Chinach. A szczególnie ostatnimi laty, różnica jest nawet jeszcze większa. Więc zastanawiają się, „Jak to się stało, że ludzie, którzy przybyli z Chin są tacy dziwni?”. W szczególności, gdy masz w sobie strach, to uczniowie spoza Chin kontynentalnych czują, że gdy coś mówisz, to owijasz w bawełnę. To sprawia, że zastanawiają się, czy ten ktoś jest szpiegiem. Oni naprawdę tak czują. Często mówię im, że ludzie w Chinach kontynentalnych po długim czasie prześladowań i długim czasie przebywania w środowisku kultury partii, stają się tacy, że nie ośmielają się z nikim dzielić swoimi przemyśleniami. To nie jest normalne. To dlatego, że gdy w tym chińskim społeczeństwie ludzkie winy czy błędy zostaną wychwycone, zostaniesz napiętnowany i staniesz się celem ataków. Poza Chinami nie ma czegoś takiego, i nigdy w historii ludzkości czegoś takiego nie było. Jest tak tylko w złym społeczeństwie KPCh. Poza Chinami, dwoje ludzi, którzy nawet się nie znają, powiedzą jeden drugiemu wszystko, także na temat swoich rodzin i to w sposób bardzo otwarty i naturalny.

Czasami Chińczycy myślą, że ludzie za granicą są tacy naiwni, że opowiadają dookoła nawet o swoich sprawach rodzinnych. Ale to jest normalne ludzkie zachowanie, czyż nie? Tak jest ponieważ ludzie w Chinach są skrzywieni przez kulturę złej partii, przez to społeczeństwo, wynika to z tego, że przeżyli tamtejsze ruchy polityczne. Stale ukrywają swoje myśli i boją się wszystkiego. Ta nikczemna KPCh jest naprawdę bardzo zła! (Brawa)

Uczeń: Uczniowie z Wielkiej Brytanii trwają w pokojowym proteście przed chińskim konsulatem od ponad dekady. Obecnie uczniowie mają podzielone opinie na ten temat.

Mistrz: Myślę, że bez względu na okoliczności, każdą rzecz, którą uczniowie Dafa robią, by dawać świadectwo Fa, Mistrz potwierdza. A w tym zawierają się pokojowe apele przed konsulatami, pomaganie ludziom na świecie dowiedzieć się [o prześladowaniach], sprawianie by przechodnie widzieli, że ci ludzie są prześladowani. To obnaża zło. Myślę, że to świetna rzecz, którą robiliście i robicie, i że to powinno być robione. (Oklaski) Aprobowałem to podejście przez cały czas. Ludzie widzą, że żaden inny kraj nie ma czegoś takiego przed swoim konsulatem. To przytrafia się tylko niegodziwemu reżimowi łotrowskiej KPCh. Zawsze aprobowałem to podejście.

Uczeń: W Chinach kontynentalnych, kiedy ciało praktykującego kolegi jest chore, w większości przypadków jest to spowodowane przez prześladowania starych sił, a my wszyscy przeciwdziałamy temu prawymi myślami i spojrzeniem w głąb siebie. Po wyjeździe z Chin, gdy ciało kultywującego kolegi jest chore, to przypisują to eliminacji karmy. Nie mam dobrego zrozumienia tego wedle zasad Fa.

Mistrz: W złym środowisku, w szczególności w Chinach, jest wiele zła w innych wymiarach i ono cię prześladuje. Poza Chinami nie ma aż tak wielu złych czynników i nie ma też presji. Obecnie, czy to eliminowanie karmy czy zakłócenia ze strony złych czynników, wszystko to jest dziełem starych sił. Wszystko to jest jedno i to samo, a różnią się tylko nazwami. Jestem przeciw wszystkiemu, co czynią stare siły. Niczego z tego nie akceptuję. Tym bardziej więc uczniowie Dafa nie powinni być zmuszani do znoszenia takich cierpień. (Brawa)

Uczeń: Otrzymałem Fa w 2010 roku. Dziś pierwszy raz jestem na konferencji Fa, a teraz mam przywilej widzieć Mistrza osobiście. Proszę pozwolić mi przekazać pozdrowienia dla Mistrza od mojej siostry i jej córki.

Mistrz: Dziękuję, dziękuję. Mistrz wie.

Uczeń: Mistrzu, chciałbym zapytać, dlaczego niektórym uczniom Dafa z Chin kontynentalnych, którzy byli surowo prześladowani i przybyli do USA odrzucono wniosek o azyl polityczny.

Mistrz: Są dwa powody. Pierwszy jest taki, że być może nadal istnieją pewne rzeczy w Chinach, które powinieneś zrobić, ale ich jeszcze nie zrobiłeś. Być może są tam osoby, które masz uratować, ale jeszcze ich nie uratowałeś? Mówię po prostu w kategoriach zasad Fa. Nie mówię, że jest to koniecznie twoja sytuacja. Innym powodem jest to, że jak wiadomo amerykańscy oficerowie imigracyjni są bardzo bezpośredni, kiedy zadają pytania. Ale kiedy my Chińczycy mówimy, to nie jesteśmy tacy otwarci. W Chinach, gdy ogólna idea jest przekazywana, to wszyscy ludzie to rozumieją „Aha, to o to w tym chodzi.” Ale ludzie w zachodnim społeczeństwie nie myślą w ten sposób. Więc często sprawy nie toczą się tak sprawnie, a czasami to denerwuje oficerów imigracyjnych, „Dlaczego nie możesz dać mi prostej odpowiedzi?” Myślą, że ty chrząkasz, bo kłamiesz. Ale ty nie kłamiesz. Wynika to z twojego sposobu wyrażania się lub twojego sposobu myślenia, zrozumienia, lub twoich koncepcji. Rzeczywiście istnieją różnice. Spróbuj odpowiadać bezpośrednio. Oczywiście, jest jeszcze jeden powód, który ma kluczowe znaczenie: stan kultywacji danej osoby.

Uczeń: Jeśli firma medialna rekrutuje zwykłych ludzi do niektórych zadań, to czy dobre pomysły, które wynikają z dzielenia się naszych uczniów Dafa nie wyciekną do społeczeństwa zwykłych ludzi?

Mistrz: Jeśli wasze własne możliwości reklamowe są słabe i wynajmujecie kilku zwykłych ludzi do pracy w reklamie i marketingu, to nie powinno to stanowić dużego problem. Ale przy innych sprawach, jeśli [niepraktykująca] osoba byłaby w tym samym biurze, wówczas może stanowić to duży problem. Jest wielce prawdopodobne, że wielu [z nas] założy, że jest on uczniem Dafa i nie będą ostrożni w tym co mówią. Oczywiście on zrozumie inaczej [nasze wypowiedzi]. A jeśli były problemy z przeszłością osoby, to przyniesie to jeszcze większe kłopoty. Zła partia traktuje każdą informację o Falun Gong jako „informację wywiadowczą”. Tak więc, te rzeczy są trudne. Jeśli zatrudniacie ludzi ze zwykłego społeczeństwa, to nie miejcie ich w swoim otoczeniu. Umieśćcie ich w osobnym miejscu. W ten sposób uczniowie Dafa będą wiedzieć, że ci są niepraktykującymi a ci są uczniami Dafa. W przeciwnym razie pomieszają się ze sobą.

Uczeń: Jestem uczniem Dafa z północno-wschodnich Chin. Wielu uczniów Dafa jest nadal prześladowanych w chińskich więzieniach i obozach pracy. Co powinniśmy zrobić, aby skuteczniej ratować naszych kultywujących braci?

Mistrz: Każdy człowiek ma swoją własną ścieżkę kultywacji. Uczniom Dafa wypada myśleć o pomaganiu swoim kolegom kultywującym ażeby cierpieli mniejsze prześladowania. Ale jak konkretnie to zrobić - w kultywacji należy patrzeć na stan kultywacji danej osoby. Jeśli jej stan kultywacji jest dobry, to będzie łatwo jej pomóc, jeśli jej stan jest słaby, to nie będzie tak łatwo. Mogę tylko powiedzieć, że powinieneś próbować z całych sił i środkami jakimi dysponujesz, aby zrobić to, co powinieneś zrobić. Faktycznie, uczniowie Dafa na całym świecie pracują nad tym, ujawniają zło i ograniczają je.

Uczeń: W jaki sposób uczniowie Dafa powinni dobrze wykorzystywać media publiczne?

Mistrz: Robienie dobrego użytku z mediów zwykłych ludzi? Pozwól, że ujmę to w ten sposób: to my mamy sobie radzić z zadaniami uczniów Dafa - my mamy je sami wykonywać. Jeśli liczyłbyś, że zrobią to zwykłe media, to cnota tych firm medialnych byłaby nazbyt wielka. Jak wiecie, niektóre gazety mają ogromny wpływ. Jeśli jakaś gazeta ujawniłaby prawdę o prześladowaniach Falun Gong, i opisała całość od A do Z z wielką jasnością, to można by pomyśleć, że jest to zdecydowanie dobra rzecz. Wiele osób pomyślałoby, że jest to po prostu wspaniałe. Ale stare siły absolutnie nie byłyby za tym, jako że zniszczyłoby to środowisko, które one zorganizowały. One zdecydowanie sprzeciwiłyby się czemuś, co niszczyłoby to rzekome „środowisko”, które ich zdaniem testuje uczniów Dafa. Dlatego, przez te wszystkie lata, media zwykłych ludzi nie publikują sprawozdań na ten temat. Wiedziałem o tych rzeczach od dawna, więc nigdy nie poprosiłem was byście nad tym pracowali. Tak długo, jak będziecie to robili, ich reportaże będą negatywne.

Oczywiście, niektórzy dziennikarze obejrzeli Shen Yun lub dowiedzieli się prawdy w czasie spotkań z uczniami Dafa, w tym przypadku sytuacja jest inna. Więc czasami pojawi się sporadyczne sprawozdanie o pewnych sprawach i to jest oczywiście świetne, doskonałe. Można jedynie powiedzieć, że ta osoba jest wyjątkowa i wybrała przyszłość dla siebie. Można to ująć tylko w ten sposób. Ale jeśli chcesz aby coś takiego działo się na większą skalę, lub by informowano o naszej sytuacji wszem i wobec, to nie zdarzyło się to jeszcze przez te lata. To nie jest tak, że wy nie jesteście w stanie sprawić by to się wydarzyło, ani nie jest tak dlatego, że Mistrz wam nie pozwolił. To dlatego, że stare siły powstrzymują zwykłe społeczeństwo.

Uczeń: Niedawno w Hongkongu miała miejsce pewna zła interferencja. Czy było to wywołane przez ludzkie przywiązania ze strony większości uczniów Dafa w Hongkongu? Czy są tego jakieś inne powody?

Mistrz: Gdy pojawiają się problemy nie wskazujcie palcem jeden na drugiego. Każdy powinien przemyśleć to spokojnie. Hongkong jest na linii frontu [walk] ze złą partią i jest tuż poza zasięgiem jej paszczy. Kiedy ujawniacie tam zło, to jest ona tak pełna nienawiści, aż zęby bolą ją [od zgrzytania] po same korzenie. Byłoby nienormalne, jeśli [KPCh] nie robiłaby tych złych rzeczy. Ale uczniowie Dafa są niesamowici. Przez wszystkie te lata wykonywaliście niesamowitą pracę i udało się wam, w tych okolicznościach, odsłonić z wielką mocą zło. Mimo, że jest ona tak pełna nienawiści aż bolą ją zęby, to nic nie może zrobić. A w jej najnowszym ataku szaleństwa, nie dbała już nawet o jej rzekome [hasło] „jeden kraj, dwa systemy” ani o wizerunek. Ludzie na świecie zobaczyli, że zła partia straciła zmysły, ponownie oszalała i użyła brudnych sztuczek.

W obecnym czasie trzeba działać spokojnie i racjonalnie. Jest to miejsce zaaranżowane już wcześniej dla uczniów Dafa do wyjaśniania prawdy. Więc czy takie szaleństwo może trwać długo? Nie może. Stare siły robią to wykorzystując niektóre ludzkie przywiązania. Jeśli jedna osoba ma problem, to jest to kwestia osobistej kultywacji. Ale jeśli w trakcie kultywacji wiele osób ma problemy, to problemy pojawią się także w większych rzeczach. Tak więc, gdy coś napotykacie, musicie zachować spokój. Mistrz obserwował tę sprawę i obserwuję stany umysłów uczniów Dafa oraz to, jak każda osoba radzi sobie z takimi rzeczami.

Uczeń: Niektórzy ludzie wszędzie rozprzestrzeniają fałszywe nauki Fa. Kiedy natrafimy na taką sytuację, to jak powinniśmy się zachować?

Mistrz: Jako osoba: nie słuchaj tego, nie patrz na to, i tyle. Dlaczego ludzie wciąż dają się owładnąć tym rzeczom, skoro wiedzą, że są one fałszywe i wiedzą, że strona Minghui wiele razy to ogłaszała i pisała o tym problemie?

Pomyślmy o tym: co jest powodem, że takie rzeczy dzieją się wśród naszych ćwiczących? Czy nie jest tak dlatego, że niektórzy ludzie lubią słuchać informacji przekazywanych pocztą pantoflową? To przywiązanie wywodzi się z ludzkiego myślenia. Mierząc więc w to ludzkie myślenie, stare siły oceniły, że „Jeśli nie sprawimy by on paskudnie się przewrócił, to nie zmieni się i nie pozbędzie się tej mentalności. Musimy sprawić by się przewrócił.” I tak sprawiają, że ci ludzie idą i rozprzestrzeniają pogłoski. Ludzie, którzy rozprzestrzeniają pogłoski sami są zainteresowani pogłoskami, i dlatego to robią.

Czyż niektórzy ludzie nie upadli? Byli na dole przez lata i nie mogli wstać. W końcu zrozumieli to i bardzo, bardzo tego żałowali. Mistrz nie uznaje takich rzeczy, ale tak się stało dlatego, że pozwoliliście złu wykorzystać zasadę, i ono odważyło się to zrobić. Jeśli moglibyście puścić przywiązanie wcześniej, to nie byłoby takich strat. Jest to szczególnie [ważne] kiedy kultywujecie w tak dużej grupie. Kiedy w przeszłości ludzie kultywowali, to w celu umożliwienia komuś osiągnięcia sukcesu w kultywacji, różne metody były użyte by osiągnąć cel i usunąć różne ludzkie przywiązania. Zatem, gdy uczniowie Dafa mają zaniedbania, to zło celuje w ich przywiązania i przysparza kłopotów. Czasami zło celuje w to czego się boicie i sprawia, że to się dzieje, albo wywołuje to, nad czymkolwiek wasz umysł się rozwodzi.

Uczeń: Jak możemy pomóc uczniom, którzy nie byli pilni, lub którzy upadli, powrócić na dobrą drogę?

Mistrz: Wyjaśnijcie im fakty tak samo, jak robicie to komuś, kto nie uczył się Fa. To dlatego, że gdy upadł, to nie będzie już nawet w stanie wyrecytować Lunyu, ani nie będzie mógł przypomnieć sobie żadnych fragmentów z książek Dafa. Jeśli naprawdę chce powrócić, to musi zacząć studiować na nowo. Musi zacząć od nowa.

Uczeń: Niektórzy uczniowie nie przykładają nazbyt dużo uwagi do zmian dokonanych w książkach odnośnie chińskich znaków. Jak takie książki mogą zostać później przekazane dla późniejszych pokoleń?

Mistrz: Mistrz zajmie się rzeczami dla późniejszych pokoleń. Ale uczniowie Dafa powinni robić dobrze, to co mają robić.

Uczeń: Jest kilka osób z Chin, które są bardzo pracowite, ale również bardzo przywiązane do swoich własnych zrozumień.

Mistrz: Rzeczywiście. Dlaczego więc prześladowania w Chinach kontynentalnych są takie ciężkie? Jednym z powodów jest to, że przywiązania niektórych ludzi są bardzo silne. Powiedziałem, że gdy pracujecie razem jako grupa, to pomysł żadnego z was prawdopodobnie nie będzie w pełni doskonały. Społeczeństwo ciągle się zmienia, więc [zmienia się] i stan rzeczy. Czyż nie jest prawdą, że ludzie uważają dzisiaj jedną rzecz za modną, a następnego dnia modne jest już coś innego. Społeczeństwo zmienia się. Więc nie upieraj się, że twoje własne pomysły są takie dobre. Tak długo, jak coś jest potrzebne do zakończenia zadania, idźcie i razem ciężko nad tym pracujcie. Jeśli czujesz, że coś nie jest idealne w pewnym zakresie, i ty robisz co możesz, aby było lepsze, to jest to niezwykłe, jest to coś, co boskie istoty chcą widzieć, i tym co praktykujący powinien robić. (Oklaski) Nie chodzi tu o to który pomysł lub czyj pomysł jest idealny lub niesamowity. Możesz wygrać spór, ale temu właśnie boskie istoty się sprzeciwiają i Mistrz także nie chce tego widzieć. A poza tym, stare siły uważają, że im mniej [pomysł] jest przemyślany, tym lepiej. Dlatego, kiedy pracujesz nad nim i wszystkie zawarte w nim błędy stają się widoczne, to jeśli jesteś w stanie skorygować te rzeczy, wówczas powiedziałbym, że jesteś niezwykły. I taka sytuacja daje każdemu możliwość kultywowania razem. W taki sposób oni na to patrzą.

Uczeń: Niektórzy kultywujący koledzy pracują w pełnym wymiarze godzin dla kilku mediów, ale nie mają środków na utrzymanie. Niektóre media zapewniają stypendium na utrzymanie; pieniądze są ofiarowane przez praktykujących. Niektórzy praktykujący doszli do zrozumienia, że przyjmowanie dotacji nie spełnia nauczanego przez Mistrza Fa odnośnie wypłaty wynagrodzenia, a więc opuścili oni firmę i znaleźli zwykłą pracę. Zdecydowali, że będą teraz pracować nad innymi projektami dotyczącymi wyjaśniania prawdy. Ja też stoję wobec pytania, czy brać dotację. Jak powinienem to rozumieć?

Mistrz: Niektóre media przekazywały dotacje za moją aprobatą. Jeśli chcesz, aby firma medialna odniosła sukces tak szybko, jak to tylko możliwe, ale nie masz na pensje, to jak może to działać? A jeśli ludzie nie pracują w pełnym wymiarze godzin, to czy jest to do zrobienia? Więc jest w porządku, gdy zrobisz to na początku. Na przykład, jeśli NTDTV zaczyna od początku, to by działać pomyślnie, można zrobić to w tym czasie, ze względu na okoliczności. Ale to nie będzie trwać długo. Nowa osoba odpowiedzialna za to nie pozwoli by trwało to zbyt długo.

Uczeń: Ponieważ minęło już tak wiele czasu, to niektórzy doświadczeni studenci w Chinach przestali być pilni, a nawet porzucili kultywację. Co powinniśmy zrobić?

Mistrz: W kultywacji, jak wiesz - stare siły chcą dokładnie odsiać tych, którzy nie są pilni lub nie spełniają standardu. Wcześniej mówiło się, że kultywacja jest jak wypłukiwanie złota, prawda? Cały piasek jest odsiewany i pozostaje tylko złoto. Czy nie istnieje zdanie, które mówi: „Wielkie fale przesiewają piasek”? Podczas wielkich wiatrów i fal, to co jest odsiewane to piasek, a to co pozostaje, to złoto.

Właściwie, myślę że wszystkie czujące istoty powinny w tym okresie w historii, podjąć zasadniczą decyzję o swym istnieniu. Jeśli ktoś nie chce już kultywować, to zależy to wyłącznie od tej osoby. W kultywacji wzwyż, nikt nie jest zmuszony do kultywowania. Jeśli ktoś nie wkłada w to serca, to obecność tej osoby wśród praktykujących jest fałszem. Więc cały czas moje podejście jest takie, że jeśli kultywujesz, to ja, jako twój Mistrz, będę opiekować się tobą, a jeśli nie kultywujesz, to możesz swobodnie odejść. Jeśli ktoś nie wkłada w to swojego serca, to nie będzie to działać.

Uczeń: Nikczemna partia zaczęła redukować wykorzystywanie obozów pracy wobec uczniów Dafa, ale zwiększyła stosowanie kar więziennych oraz ciężkich kar więziennych. Czy zło zaczęło znów stawać na nogi?

Mistrz: Jest to przypadek starego wina w nowej butelce. Zło wykorzystało wszystkie sztuczki. Pokazało ludziom wszystkie swoje złe taktyki, a zostało to zrobione żeby testować ludzkie przywiązania.

Uczeń: Kilka lat temu Mistrz powiedział w Jego naukach Fa, że uczniowie Dafa, którzy wyjechali z Chin nie powinni tam wracać. Czy [chińscy] uczniowie Dafa mieszkający za granicą, mogą teraz wrócić do Chin?

Mistrz: Jeśli jesteś na czarnej liście zła i wrócisz do Chin, na pewno cię znajdą. Jeżeli pozwolą ci powrócić, to będą tego dwa powody: jeden, żeby zdobyć od ciebie tak zwane informacje; drugi, żeby zrobić z ciebie szpiega. Inaczej nie pozwolą ci powrócić. Dlatego, kiedy wielu ludzi wraca z powrotem z podróży do Chin to współkultywujący nie ufają im. Myślą, „Ciężko powiedzieć, co robiłeś, kiedy byłeś w Chinach.” Ludzie będą myśleć w ten sposób. Czy na pewno chcecie ściągnąć na siebie takie kłopoty?

Uczeń: Ostatnio ujawniony został ekstremalnie zły obóz pracy. Zwykła osoba także opublikowała książkę obnażającą zło tego obozu. Są też zwykli ludzie oraz zwykłe media, które chcą zrobić wywiad ze studentami z Chin kontynentalnych, którzy byli prześladowani w obozie pracy. Niektórzy chińscy studenci są chętni wyjść naprzód i obnażyć zło. Chciałbym zapytać Mistrza, czy jest to właściwe w tym okresie?

Mistrz: Oczywiście, że jest to właściwe. Dlaczego mielibyśmy tego nie obnażać? (Oklaski) Studenci spoza Chin kontynentalnych mogą włożyć w to wiele wysiłku. Studenci wewnątrz [Chin kontynentalnych] powinni uważać na swoje bezpieczeństwo. Zawsze odrzucałem akceptowanie tych prześladowań i nie akceptuję rzeczy zaaranżowanych przez stare siły. I nigdy nie będę. (Oklaski)

Uczeń: Minghui ciągle publikuje artykuły prosząc ludzi, żeby zaprzestali zakłócać Fa, ale dla niektórych studentów w Chinach nadal nie jest to jasne.

Mistrz: Rzeczywiście. Są oni kontrolowani przez zło i sprzeciwiają się nawet Minghui. Czy wiecie dlaczego publikuję informacje na Minghui? Tak jest dlatego, żeby powiedzieć wam, że jest godne zaufania, że jest to platforma, przez którą uczniowie Dafa mogą się komunikować. Mówiąc z innego punktu widzenia, Mistrz także ma to na uwadze, i nie będzie tu większych problemów.

Uczeń: Niektórzy współkultywujący w Chinach kontynentalnych wykonują wspólnie ćwiczenia publicznie. To doprowadziło do aresztowań. I nie wyjaśniali oni aktywnie prawdy.

Mistrz: Nie wyjaśnianie prawdy i nie rozwiązywanie tych kwestii nie jest w porządku. W niektórych regionach kiedy praktykujący wyjdą ćwiczyć, i warunki są odpowiednie, nikt im nie przeszkadza. Ale niektóre regiony nie powinny ich ślepo naśladować. Jeśli sytuacja jest nadal całkiem zła, nie róbcie tego, ponieważ przyniesie to straty.

Uczeń: Tylko około pół miliona uczniów Dafa opublikowało uroczyste deklaracje na Minghui. Czy to dlatego, że jest wielu, którzy uczynili złe rzeczy, ale nadal nie wystąpili naprzód? Jak możemy im jeszcze pomóc?

Mistrz: Po prostu czyńcie dobrze to co uczniowie Dafa powinni robić. Kiedy były współkultywujący naprawdę upadł, to podejdźcie do niego tak jak do zwykłej osoby której wyjaśniacie prawdę. Nie traktujcie go tak jak by ciągle był kultywującym. Jeśli myślicie, że jego zrozumienie jest takie samo jak wasze, to się mylicie. Jak tylko ktoś upada staje się dokładnie taki sam jak codzienna osoba. Tak więc musicie wyjaśnić mu prawdę tak jak zrobilibyście to zwykłej osobie. Powiedziałem wam wcześniej, że kiedy osoba przestaje kultywować, z jej pamięci wymazane zostaną wszystkie ślady Fa. Tak więc nie będzie pamiętać niczego. Jeśli zamierza kultywować, to musi kultywować od nowa i zacząć znów od samego początku.

Uczeń: Oprócz zadanych już pytań obsługa konferencji otrzymała karteczki od studentów z wielu regionów. Podamy je Mistrzowi później.

Mistrz: Obsługa konferencji napisała to dla mnie. Był duży stos pozdrowień dla Mistrza, które oni połączyli. Przeczytam je wam. Całe ciało uczniów Dafa z Taiyuan, Shanxi; Pekinu; Zhuzhou, Hunan; Chengdu, Sichuan; Jinzhou; Jixi miasta Heilongjiang; Nanyang; dystryktu Fushan; Baoding, Hubei; Shanxi; Yushan; Shenzhen; Liuzhou, Guangxi; Shijiazhuang; Panjin; Macau; Jinan; Tangshan, Hebei; Liaocheng, Shandong; Shenyang; Anhui; Shaanxi; Yunnan; Suzhou; Changchun; Heilongjiang; Lingyuan; Weifang; Mudanjiang; Chifeng, Wewnętrznej Mongolii; Shandong; Yunnan; Pingjiang, Hunan; Pingshan, Hebei; Chengde; Wuhan, Hubei; Shanghai; Jinzhong, Shanxi; Yuci; Guangzhou; Hunan; Ministerstwa Lotniczo-Kosmonautycznego w Pekinie; dystryktu Hongshan, Wuhan; miasta Huanggang, Hubei; miasta Wuxue; miasta Macheng; miasta Huangshi; miasta Xishui; Xinjiang; Langfang, Hebei; Zhejiang; miasta Panzhihua; Leshan, Sichuan; uniwersytetów i uczelni w Pekinie; Jiangsu; Liaoning; Fujian; Dalian; Tianjin; Henan; Datong; Deyang, Sichuan; Zhangjiakou, i Gansu przesyłają pozdrowienia Mistrzowi.

Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. (Oklaski) Jest więcej. Obsługa konferencji połączyła pozdrowienia. Poniżej jest kolejna porcja. Wszyscy uczniowie Dafa z Japonii, Los Angeles, USA, Australii, Rumunii, Holandii, Norwegii, Hawajów, Vancouver, Iranu, Dubaju, Nowej Zelandii, Wietnamu, Korei, Włoch, Francji, Anglii, Hiszpanii, Malezji, Sydney, Taiwanu, San Francisco, Kalifornii i Nowego Jorku przesyłają swoje pozdrowienia Mistrzowi. (Oklaski)

To wszystko co powiem. Jest tu dzisiaj ponad osiem tysięcy uczestników. Jeśli każdy z was wysłałby karteczkę z pytaniem na pewno nie byłbym w stanie przeczytać ich wszystkich. Pomimo to pytania, na które właśnie odpowiedziałem były najprawdopodobniej reprezentatywne. Mam nadzieję, że wszyscy coś z tego wyciągnęli. Za każdym razem, kiedy mamy konferencję Fa, Mistrz będzie to robił w ten sposób jeśli czas na to pozwoli, i spróbuję odpowiedzieć na więcej waszych pytań. W każdym przypadku, nieważne jak dużo powiem, to wciąż wy jesteście tymi, którzy mają kultywować. Mistrz może jedynie udzielić wskazówek. Oczywiście w kultywacji cały czas prawdą jest, że „kultywacja zależy od ciebie, a gong zależy od Mistrza.” To jest pewne. Ale kiedy napotkacie na przeszkody, kiedy napotkacie na cały szereg różnych scenariuszy pośród codziennych ludzi, to wy macie być tymi, którzy sobie z nimi radzicie.

To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie kroczyć waszą końcową ścieżką dobrze. Naprawdę nie ma już dużo czasu. Może się to skończyć w każdej chwili i następny etap może się w każdej chwili zacząć. Dziękuję wam wszystkim. (Wszyscy uczniowie stoją. Długie entuzjastyczne owacje.)

(ostatnia aktualizacja: 2013-09-22)