(Clearwisdom.net) W ostatnich latach, powodowani chęcią wyjaśniania faktów, niektórzy uczniowie Dafa poza Chinami założyli pewne strony i fora internetowe przeznaczone dla zwykłych ludzi lub zarejestrowali pewne organizacje w zwykłym społeczeństwie. Pierwotnym zamiarem było wyjaśnianie faktów i ocalanie ludzi, używając do tego sposobów zwykłych ludzi. Lecz wiele razy, ponieważ nie potrafili włożyć solidnego wysiłku, by poprawnie kroczyć tą drogą, faktyczny wynik był daleki od celu ratowania ludzi. Innymi słowy, nie tylko te formy nie były prawdziwie użyte do wyjaśniania faktów, ale stały się miejscami spotkań dla niektórych praktykujących (w Chinach i poza Chinami) do folgowania ludzkim sposobom myślenia i przywiązaniom. Niektórzy praktykujący, którzy nie studiowali dogłębnie Fa, nie rozumieli jak kultywować, lub mocno trzymali się wielu ludzkich przywiązań, postrzegając siebie za zwykłych ludzi, podczas robienia rzeczy zwykłych ludzi, szukając sławy i dążąc do emocjonalnych przywiązań. Doświadczyli wielu przeszkód we własnej kultywacji, poważnie zakłócali kultywację innych praktykujących, wprowadzali w błąd nowych praktykujących i zwykłych ludzi, a nawet spowodowali podważenie Fa.

Podajmy tego przykład. Istnieje forum zwane Forum Uniwersytetu Chin Przyszłości, którego zamierzonym odbiorcą miał być ogół społeczeństwa, ale ostatecznie bardzo dużą część odbiorców stanowili praktykujący Falun Gong. Forum otwarcie nazywało Falun Gong, "Falun Gong Umysłu". Kiedy praktykujący wskazali, że jest to akt podważania Fa, otrzymali odpowiedź: "Jeśli nazywacie ‘Falun Gong Umysłu’ aktem podważania Fa, czy twierdzicie, że Falun Gong nie jest metodą, która kultywuje xinxing? Kto zatem naprawdę podważa Fa?". Niezależnie od pierwotnej intencji, ten kłamliwy, błędny argument jest prawie na równi z retoryką prania mózgu w chińskich obozach pracy i centrach prania mózgu. Podobno ta strona doprowadziła kultywujących na forum, nowych kultywujących oraz niekultywujących działaczy demokratycznych, do angażowania się w "dyskusje", gdzie punkt po punkcie omawiali oryginalne dzieło Falun Gong i robili to w sposób, który traktuje to go jak filozofię zwykłych ludzi lub dziedzinę nauki. Ponadto, niektóre analogie stosowane w tym procesie, które próbowały wychwalać elokwencję autorów, miały rujnujący efekt. Mimo tego, iż znaczna większość osób, które spędzały dużo czasu na tej stronie internetowej, mocno wierzyły, że są kultywującymi Falun Gong, nie potrafili spojrzeń na to zjawisko z prawymi myślami, ich poglądy na wiele kwestii wydawały się poprawne, ale w rzeczywistości takimi nie były, i patrzyli na sprawy z punktu widzenia ochrony siebie i wąskiego kręgu ludzi, w którym się obracali.

Jest to przykład podważania Fa i poważnego zakłócania kultywacji praktykujących. Godne pożałowania jest to, że gdy kultywacja rektyfikacji Fa dotarła do tego punktu i pomijając zamknięcie Forum Dyskusyjnego Qingxin, niektóre strony internetowe mediów, w których tworzeniu i prowadzeniu praktykujący uczestniczyli, wciąż kopiują i promują materiały na temat tego rodzaju ludzi i spraw. Kultywujący naprawdę nie powinni folgować sprawom, które lubią, ludzkim przywiązaniom i naturze demonicznej. W przeciwnym razie, nie tylko będzie to miało negatywny wpływ, ale również wytworzy ciemne pole i przyciągnie zepsutych, demonicznych agentów specjalnych.

Kiedy projekty mające na celu wyjaśnianie faktów zwykłym ludziom stają się projektami skoncentrowanymi na uczniach Dafa, w głębokim poszukiwaniu przyczyn źródłowych, jedną z nich jest rozpoznanie trudności, ale nie przebijanie się naprzód i nie zastosowanie mentalności uczniów Dafa: "Trudno jest coś zrobić, ale można to zrobić" w celu ratowania ludzi. Zamiast zmierzyć się z trudnościami w kultywacji za pomocą prawych myśli, przywiązali się do metod, które sami "ustanowili", przywiązali się do forum, które te metody utworzyły dla ich własnych przywiązań, popisywania się, oraz ich pragnień lubienia pewnych rzeczy i zapomnieli, że uczniowie Dafa muszą się stale doskonalić w kultywacji, a także o własnej odpowiedzialności za ratowanie ludzi.

Wszyscy wiemy, że podczas Okresu Końca Prawa, ludzkie umysły stały się wypaczone, zwykli ludzie zagubili się w pogoni za sławą, zyskiem osobistym i różnymi pragnieniami, i bardzo trudno wyjaśnia się fakty i ocala ludzi. Tylko, gdy uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa nieustannie pozbywają się ludzkich sposobów myślenia w kultywacji, stale rozwijają miłosierdzie, myślą z perspektywy innych, gdy rozważają rzeczy, rozumieją blokady w umysłach zwykłych ludzi i wyjaśniają fakty w skupieniu, są w stanie rozproszyć mętną mgłę, prawdziwie wyjaśnić fakty, a tym samym uratować ludzi. Proces ratowania ludzi to także proces kultywowania siebie. Podczas procesu ocalania ludzi, pojawią się trudności i próby. Wymaga on od nas ciągłego przebijania się przez nasze wnętrza. Tylko wtedy, gdy towarzyszy nam dobry stan kultywacyjny, mądrość z Fa może się nieustannie wyłaniać, a prawi bogowie w innych wymiarach będą nam asystować, wszystko to manifestuje się ustanowieniu przez nas przyczółka w społeczeństwie.

I odwrotnie, jeśli osoba, gdy tylko napotyka trudności, stosuje ludzką metodę wezwania do wsparcia wśród praktykujących, albo umyślnie lub nieumyślnie zmienia projekty, pierwotnie przeznaczone dla zwykłych ludzi w projekty skierowane na praktykujących, to z pozoru może wydawać się, że te miejsca [fora] wydają się całkiem dobrze uczęszczane i uroczyste, ale w rzeczywistości działają wbrew zasadniczemu celowi wyjaśniania faktów i ocalania ludzi, i staje się to robieniem rzeczy, dla celu robienia rzeczy, oraz robieniem rzeczy dla celu zadowolenia siebie. Z punktu widzenia kultywacji, jest to uciekaniem przed próbami i trudnościami na drodze kultywacji. Może wydawać się pójściem na skróty, ale nie można się z tego ulepszyć, a osoba staje się jeszcze bardziej przywiązana. Niektóre z osób zaangażowanych, nie tylko nie potrafią zastanowić się nad swoimi błędami, ale nawet uważają je za swoje osiągnięcia. Marnowali czas i energię praktykujących, a jednak myśleli, że robili dobre rzeczy. Istnieje również kilka projektów internetowych, które gromadziły grupy praktykujących o podobnych przywiązaniach, w których tworzyli kliki i pisali artykuły wyrażające ich zwykłe ludzkie emocje. Myślą o sobie, że wyjaśniają fakty i ratują ludzi, ale w rzeczywistości negatywnie wpływają na siebie nawzajem, wzajemnie sobie schlebiają, poszerzając swoje przywiązania i folgują swoim ludzkim sposobom myślenia. Kiedy strona została zamknięta, nie tylko nie szukali wewnątrz, ale żegnali się ze sobą w żałobie, w dużej mierze wykazując stan "noszenia głębokiego żalu" i myśleli o różnego rodzaju sposobach przeniesienia kliki na inne strony internetowe w celu "ponownego zjednoczenia". To dalece odbiegało od podstaw kultywowania i ratowania ludzi.

Każdy uczeń Dafa odpowiada swojemu własnemu ciału kosmicznemu i nosi misję ocalenia czujących istot w pewnym obszarze. Czas na ratowanie ludzi jest naglący. Każde zadanie i każdy projekt, które robimy, powinny opierać się na ratowaniu ludzi i naprawdę odgrywać rolę ratowania ludzi. Nie kontynuujcie folgowania swoim przywiązaniom i ludzkim sposobom myślenia. Ta predestynowana szansa nie będzie czekać wiecznie. Musimy szybko nauczyć się, jak być prawdziwie odpowiedzialni za siebie, prawdziwie odpowiedzialni wobec czujących istot i być odpowiedzialni za uprawomocnianie Fa. Poprawmy się szybko jako jedno ciało i pracujmy razem z jednym umysłem, aby solidnie ocalić coraz więcej ludzi.

Uczeń Dafa z Ameryki Północnej

Sprzątanie

Są dwa powody, dla których przez cały czas nie mówiłem nic o tych sprawach. Pierwszy jest taki, że chciałem, aby nasi studenci sami wykultywowali do dojrzałości, sami dostrzegli te problemy podczas kultywowania ku dojrzałości oraz by sami przez nie przeszli. Drugim jest to, że [chciałem] zobaczyć jak bardzo ci, którzy dyrygują różnymi sprawami, mogą się wypaczyć. Zamierzałem powiedzieć coś tylko wtedy, gdy ludzkie przywiązania ukazałyby się w pełnej krasie. Teraz kiedy dostrzegliście problem, zamierzam powiedzieć kilka słów.

Celem pewnych zajęć i projektów, jakie prowadzą nasi studenci, jest ocalanie ludzi i pomaganie Mistrzowi w uprawomocnianiu Fa, jednak robiąc z tego materiały wewnętrzne wielokrotnie jedynymi odbiorcami tego są nasi studenci. Nie możemy tak dalej robić. Po pierwsze te rzeczy nie potrafią ocalać ludzi, a po drugie przeszkadzają naszym studentom w kultywacji i ocalaniu czujących istot. Takie wysiłki mogą co najwyżej pochłonąć wielką ilość siły roboczej. Uczniowie Dafa mają pomagać Mistrzowi w przeprowadzaniu rektyfikacji Fa, nie możecie w taki sposób zużywać zasobów. Jeżeli jakaś strona prowadzona przez studentów może osiągnąć pozytywny efekt w ocalaniu czujących istot, powinniście kontynuować prowadzenie ich i robić to w zdrowy sposób. Jeżeli nie potrafią tego dokonać, to niech nie kończą jako interferencje. Przede wszystkim sugerowałbym zamknięcie wszystkich stron, które namawiają dużą liczbę nowych studentów, jak i tych, którzy nie studiowali Fa dogłębnie albo takich, co mają silne ludzkie przywiązania, do dołączenia. Strony zwykłych ludzi, sprawy załatwiane przez tych, którzy uważają, że promują pewne działania na rzecz Dafa i działania online wykonywane przez samozwańczych praktykujących nie mają nic wspólnego z uczniami Dafa uprawomocniającymi Fa. Od dnia dzisiejszego uczniowie Dafa nie powinni w tym już więcej uczestniczyć, szczególnie w aktywnościach ukierunkowanych na politykę. Obalenie nikczemnej KPCh nie jest celem kultywacji. Zamiast tego ostatecznym celem kultywacji ucznia Dafa jest osiągnięcie Doskonałości. Ujawniamy prześladowania po to, aby pomóc ludziom dostrzec, czym jest zło i tym samym zostać ocalonymi. Dezintegracja nikczemnej KPCh jest zadaniem Niebios i nieuchronnym wydarzeniem w historii, nie jest czymś wartym działania uczniów Dafa wyłącznie w celu jej zakończenia. Pośród naszych studentów jest kilku takich, którzy w chwili zetknięcia z Dafa wierzyli w pewne zwykłe ludzkie brednie i nie zdawali sobie sprawy, że ich umysły są wystawiane na próbę przez istoty boskie, więc od dawna wahali się odnośnie kultywacji w Dafa. Minęło wiele lat, jednak oni nadal postrzegają Dafa z perspektywy ludzkiego sposobu myślenia i nie potrafią porzucić swoich przywiązań do polityki, władzy i zysków, jakie mogą powstać z tego tytułu w przyszłości. Czas czekał na was zbyt długo. Nie załatwiaj spraw Dafa posiadając nieczyste ludzkie przywiązania. Kultywacja uczniów Dafa jest czymś podniosłym. Bez względu na to, za jak jasno myślącego się uważasz, w rzeczywistości całe twoje zaangażowanie wynika z przyćmienia twojej mądrości przez przywiązanie do dążenia do osiągnięcia czegoś, które miałeś już wcześniej. Chociaż udało ci się dotrzeć tam, gdzie jesteś dzisiaj, zawsze byłeś obiektem kpin ze strony boskich istot. Jakże smutne jest to, iż bardzo zbliżyłeś się do Dafa, ale nie potrafisz wejść.

Pozwólcie mi poruszyć kolejną kwestię. Ludzki umysł jest niestabilny, zatem nie myślcie, że zwykli ludzie będą mieć prawe myśli. Zdarzają się zwykli ludzie, którzy utożsamiają się z zasadami Dafa, ale nie kultywują w oparciu o Fa. Dzięki mediom przemawiają za uczniami Dafa i sprzeciwiają się prześladowaniom, sprawiło to, że niektórzy uczniowie uważają takich ludzi za nadzwyczajnych i nawet traktują ich jak uczniów Dafa, nie czyniąc między nimi rozgraniczenia. Są też inni, nawet jeszcze głupsi, którzy uważają to, co mówią ci ludzie, za Fa. Wychwalani przez coraz większą liczbę osób, ci [zwykli] ludzie mogą jedynie popadać w samozachwyt i zapominać kim są, co następnie doprowadza do wyłonienia się u nich wszelkiego rodzaju przywiązań. Stają się potem bardzo zuchwali, mówią lub robią wszystko, nawet do tego stopnia, że zakłócają normalną kultywację uczniów Dafa i uprawomocnianie Fa. Prawdą jest, że za to zjawisko nie można winić w całości owych zwykłych ludzi. Ci ludzie - którzy solidaryzują się z Dafa - zostali zniszczeni przez pewnych naszych studentów, którym brakuje prawych myśli, są nieracjonalni i nie działają w oparciu o Fa. Ponieważ to co robimy ma na szeroką skalę ocalać czujące istoty, ludzie bez względu na ich ramy myślowe dostają szansę na ocalenie, dlatego wśród naszych studentów będą się ujawniać wszelkiego rodzaju ludzkie myśli. Wiedziałem o tym wszystkim jeszcze zanim zacząłem rozpowszechniać Fa. Rozwiązaniem dla was jest częste studiowanie Fa. Dzięki dużej ilości studiowania Fa w naturalny sposób będziecie mieć prawe myśli i podczas uprawomocniania Fa, siłą rzeczy, będziecie działać w oparciu o Fa. Tylko wtedy obierzecie prawą ścieżkę. Mistrz nie chce żebyście zawsze wybierali niepoprawną ścieżkę, a tym bardziej nie potrafię patrzeć na to jak was prześladują. Częstokroć trudności jakie znosicie są w rzeczywistości spowodowane ludzkimi przywiązaniami. Kiedy wasze ludzkie przywiązania będą silne, a wy nie zdacie sobie z tego sprawy, to elementy starych sił wykorzystają zło do pochwycenia was i wyślą was do obozów pracy na prześladowania.

Po przeczytaniu artykułu tego studenta chciałem powiedzieć kilka słów, by pomóc wam oczyścić sprawy. Nadal od was zależy poprawne kroczenie ścieżką w przyszłości. Kiedy wszyscy staniecie się dojrzali, zacznie się następny etap.

Li Hongzhi

Sierpień 6, 2009

Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/8/109859.html