(Minghui.org) Niedawno pojawiła się informacja, że mieszkaniec miasta Harbin w prowincji Heilongjiang został skazany na 4,5 roku więzienia za wiarę w Falun Gong – praktykę kultywującą zarówno umysł, jak i ciało prześladowaną przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) od lipca 1999 r.

Wyrok więzienia pana Gao Ke jest następstwem aresztowania go w dniu 14 września 2022 roku za kolportaż kalendarzy zawierających informacje o Falun Gong. Funkcjonariusz policji Zhao Gang z komisariatu policji w Jingyu wypuścił go kilka dni później po tym, jak podczas badania lekarskiego wymaganego do tymczasowego aresztowania stwierdzono u niego bardzo wysokie ciśnienie krwi.

Funkcjonariusz Zhao zadzwonił do pana Gao w dniu 5 lutego 2023 roku i nakazał mu zgłosić się do Prokuratury Rejonowej Daowai. Odmówił przyjazdu, ponieważ w rozpowszechnianiu informacji o Falun Gong nie naruszył żadnego prawa.

Cztery dni później funkcjonariusz policji Zhao wraz z dwoma innymi funkcjonariuszami pojawił się w domu pana Gao. Zabrali go do prokuratury okręgowej w Daowai, gdzie prokurator Yin Yanhong bez dalszych przesłuchań zweryfikował tylko jego nazwisko i dowód tożsamości. Następnie został zwolniony i w następnych dniach kazano mu czekać na telefon prokuratora Yin.

Wcześnie rano 17 lutego 2023 roku prokurator Zhang zadzwonił do pana Gao i nakazał mu stawić się o godzinie 10:00 w prokuraturze, w celu złożenia zeznań.

Pan Gao obawiając się ścigania za wiarę, uciekł z domu. Policja i funkcjonariusze lokalnych komitetów zaczęli nękać jego żonę i syna, grożąc jego aresztowaniem, jeśli on (pan Gao) nie ujawni się do południa 4 marca 2023 r. Umieszczono także policjantów przed jego blokiem mieszkalnym, aby monitorowała wszystkich wchodzących i wychodzących z budynku.

Rodzina pana Gao straciła z nim kontakt w dniu 16 czerwca 2023 roku, a później dowiedziała się, że tego samego dnia został on aresztowany w hrabstwie Bin administrowanym przez miasto Harbin. Tego dnia robił zakupy spożywcze i spotkał funkcjonariusza policji z komisariatu policji w Daowai. Osoba ta znała pana Gao, dlatego aresztowała go na miejscu.

Zabrano go do ośrodka zatrzymań Yaziquan w mieście Harbin. Strażnicy wyznaczyli dwóch więźniów do całodobowego monitorowania jego osoby. Więźniowie bili pana Gao i nie pozwalali mu korzystać z toalety, ani bez ich zgody rozmawiać z innymi osobami. W ramach protestu rozpoczął strajk głodowy, a w sobotę został karmiony siłą. W rezultacie, podczas karmienia na siłę doznał szoku i został zabrany do szpitala.

Pomimo poważnego stanu pana Gao, cztery dni później strażnicy ośrodka zatrzymań zabrali go ze szpitala. Był niesamodzielny i potrzebował pomocy przy korzystaniu z toalety.

Następnie pan Gao został skazany na 4,5 roku więzienia i przeniesiony do więzienia Hulan. Szczegóły jego procesu, wyroku i przeniesienia do więzienia są nadal badane.

Dwa ostatnie aresztowania pana Gao i późniejszy wyrok za wiarę w Falun Gong nastąpiły po 14 poprzednich aresztowaniach, (które zakończyły się pięcioma okresami pracy przymusowej). Za każdym razem, albo odmawiano mu przyjęcia, albo wypuszczano go wcześniej ze względu na ogólnie zły stan zdrowia, często wynikły z powodu torturowania i doprowadzenia go do stanu krytycznego.

14 poprzednich aresztowań

Pan Gao, emerytowany nauczyciel szkoły podstawowej, nauczył się Falun Gong pod koniec 1996 r. Szybko wyzdrowiał po trwających od kilkudziesięciu lat chorobach, w tym kamicy żółciowej, kamicy nerkowej, przepuklinie dysku lędźwiowego, zapaleniu pęcherza moczowego, zapaleniu pęcherzyka żółciowego, reumatyzmie, nadciśnieniu, hiperlipidemii i chorobie niedokrwiennej serca. Ponadto stał się także cierpliwym nauczycielem i życzliwym człowiekiem.

Po rozpoczęciu prześladowań w lipcu 1999 roku pan Gao niewzruszenie trwał przy swojej wierze i wielokrotnie był celem ataków. Poniżej znajduje się krótka lista 14 poprzednich aresztowań pana Gao. Szczegółowe informacje na temat jego prześladowań można znaleźć w powiązanych raportach na końcu tego artykułu.

– Pierwsze aresztowanie 12 grudnia 2000 roku, zakończone rokiem pracy przymusowej (pan Gao został zwolniony wcześniej 30 września 2001 r.).

– Drugie aresztowanie 7 lutego 2002 roku, skutkujące 16 dniami aresztu.

– Trzecie aresztowanie 12 marca 2002 roku, zakończone trzema latami pracy przymusowej (pan Gao został zwolniony wcześniej 18 września 2004 r.).

– Czwarte aresztowanie na początku listopada 2004 roku zakończyło się kilkudniowym aresztem.

– Piąte aresztowanie nastąpiło pod koniec lutego 2006 roku, pan Gao został skazany na dwa lata więzienia w obozie pracy przymusowej (pan Gao otrzymał odmowę przyjęcia do miejscowego obozu pracy i został zwolniony po nieokreślonym czasie pobytu w areszcie).

– Szóste aresztowanie było we wrześniu 2007 roku, co zakończyło się pięciomiesięcznym aresztem (pan Gao otrzymał nakaz odbycia dwuletniej kary w obozie pracy w 2006 roku, ale został wcześniej zwolniony).

– Siódme aresztowanie, w lutym 2009 roku, zakończone kilkudniowym aresztem.

– Ósme zatrzymanie nastąpiło na początku czerwca 2009 roku i zakończyło się kilkudniowym aresztem.

– Dziewiąte aresztowanie, pod koniec czerwca 2009 roku, zakończone dwuletnim wyrokiem pracy w obozie pracy przymusowej (pan Gao został zwolniony po 21 dniach aresztu, będąc na skraju śmierci).

– Dziesiąte aresztowanie 20 lutego 2010 roku, skutkujące dziewięcioma dniami aresztu.

– Jedenaste aresztowanie w dniu 22 października 2012 roku, skutkujące pięciodniowym aresztem.

– Dwunaste aresztowanie w dniu 14 listopada 2012 roku, zakończone więzieniem w obozie pracy przymusowej na czas nieokreślony (pan Gao został wcześniej zwolniony 5 grudnia 2012 r.).

– Trzynaste aresztowanie w dniu 25 marca 2013 roku, skutkujące dwoma dniami aresztu.

– Czternaste aresztowanie w dniu 19 czerwca 2014 roku, skutkujące pięciodniowym aresztem.

Powiązane raporty w języku chińskim:

十四次被非法关押 哈尔滨教师高科控告江泽民

Powiązane raporty:

Nauczyciel szkoły podstawowej wspomina tortury narkotykami i porażaniem prądem w obozach pracy

Pan Gao Ke torturowany w Obozie Pracy Przymusowej Changlinzi

Pan Gao Ke torturowany w obozie pracy przymusowej Changlinzi w mieście Harbin, w prowincji Heilongjiang (zdjęcie)

Tekst ukazał się w wersji wietnamskojęzycznej na stronie vn.Minghui.org dnia 15.02.2024 r.

Wersja angielska

Wersja chińska

Wersja wietnamska