(Minghui.org) Czeska strona internetowa Minghui (https://cs.minghui.org/) została oficjalnie uruchomiona w lutym 2024 roku. Mamy nadzieję, że ta strona posłuży jako platforma dla praktykujących wymiany doświadczeń i szerzenia Falun Dafa w Republice Czeskiej. Jest to 23-ci język, na który została przetłumaczona główna chińska witryna internetowa Minghui.org.

Położona w sercu Europy Czechosłowacja ma długą i pełną wydarzeń historię. W 1948 r. kraj stał się krajem komunistycznym bloku wschodniego. W latach poprzedzających lata 90. w całej Europie Wschodniej upadły rządy komunistyczne. Republika Czeska stała się krajem demokratycznym w 1992 r. Przed tym, kraj został zdewastowany przez rząd komunistyczny przez ponad cztery dekady.

Republika Czeska, licząca niecałe 11 milionów mieszkańców, jest krajem średniej wielkości w Europie. Niegdyś było to kulturalne centrum Europy i odegrało ważną rolę w nauce i technologii, a także muzyce i innych wydarzeniach kulturalnych.

W 2000 roku, po wprowadzeniu Falun Dafa do Czech, coraz więcej osób zaczęło praktykować. Doprowadziło to do założenia ośrodków praktyk Falun Dafa w ponad 30 miastach, w tym w Pradze, Brnie, Ostrawie, Pilźnie i Czeskich Budziejowicach.

Praktykujący uczestniczyli w wielu wydarzeniach wyjaśniających prawdę o prześladowaniach w Chinach. Biorą także udział w festiwalach kulturalnych, występach bębnów biodrowych, tańcach lotosu i smoków w największych miastach w całym kraju, a także w innych krajach Europy.

Europejska konferencja wymiany doświadczeń w kultywacji Falun Dafa odbyła się dwukrotnie w Pradze i innych miejscach w Republice Czeskiej. Praktykujący spotkali się z urzędnikami rządowymi, aby nakłonić ich do pomocy w zaprzestaniu prześladowań praktykujących Falun Dafa w Chinach, w tym popełnianej przez chiński rząd zbrodni polegającej na przymusowej grabieży narządów. W 2019 roku Senat Republiki Czeskiej przyjął uchwałę wzywającą do zaprzestania prześladowań Falun Dafa w Chinach. Ponadto Komisja Edukacji, Nauki, Kultury, Praw Człowieka i Petycji czeskiego Senatu przyjęła w latach 2012 i 2021 uchwały wzywające do położenia kresu tej brutalności.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji wietnamskojęzycznej na stronie vn.Minghui.org dnia 9.02.2024 r.