(Minghui.org) Istnieje kilka ostatnich artykułów na temat Minghui, które dzielą się swoim zrozumieniem słów Mistrza „Większość uczniów Dafa podąży za Mistrzem, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat.” („Zbudźcie się”) Ja również chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami.

Zgodnie z moją obserwacją naszych lokalnych praktykujących, szacuję, że około 10% (lub najwyżej 20%) praktykujących Falun Dafa w Chinach wytrwało w uprawomocnianiu Fa po rozpoczęciu prześladowań w 1999 roku.

Pomimo prześladowań, wiele osób, zarówno w Chinach jak i poza nimi, nadal przyjmowało Falun Dafa. Wierzę, że ci uczniowie Dafa, którzy dołączyli stosunkowo późno, znacznie przewyższają wyżej wspomnianych weteranów Dafa w Chinach.

W moim rozumieniu „Większość uczniów Dafa” o których Mistrz wspomniał w jingwen „Zbudźcie się”, może odnosić się do tych, którzy dołączyli późno do praktyki Dafa po rozpoczęciu prześladowań w 1999 roku. Jeśli nie spełnią wymogów doskonałości, gdy rektyfikacja Fa dobiegnie końca, będą mieli możliwość kontynuowania praktykowania, gdy Fa rektyfikuje ludzki świat.

Wierzę również, że inna grupa praktykujących może również przynależeć do tego że „Większość uczniów Dafa” o których wspomniał Mistrz.

„Nawet jeśli niektórzy uczniowie Dafa pójdą za Mistrzem do etapu Fa rektyfikującego ludzki świat – nawet jeśli tak będzie – to nadal postawimy znak końcowy. Ten proces, przez który przeszli uczniowie Dafa w okresie rektyfikacji Fa, jest bardzo ważny. Odnośnie tego, co będzie później, nie będę o tym za wiele mówić.” („Nauczanie Fa na konferencji Fa w Nowym Jorku w 2019 roku”)

Moje zrozumienie tych słów Mistrza jest takie, że niektórzy uczniowie podążają za Mistrzem, gdy Fa naprawia ludzki świat, ponieważ mają pewne misje. Ta grupa praktykujących różni się od spóźnialskich wspomnianych powyżej, ponieważ spełnili standardy doskonałości. Nie opuszczają ludzkiego świata, ponieważ muszą robić rzeczy, gdy Fa naprawi ludzki świat. W poprzednich artykułach Minghui, niektórzy praktykujący podzielili się tym, co widzieli swoimi niebiańskimi oczami o niektórych uczniach, którzy kultywowali bardzo dobrze, pozostając z tyłu, aby pomóc Mistrzowi robić pewne rzeczy w ludzkim świecie.

Podsumowując, uważam, że „Większość uczniów Dafa” – Mistrz wspomniał może obejmować którzy dołączyli późno do Dafa i tych, którzy spełnili standardy doskonałości, ale pozostali, aby pomagać Mistrzowi w naprawianiu ludzkiego świata.

Dla reszty z nas, którzy ślubowali być uczniami Dafa podczas okresu rektyfikacji Fa, powinniśmy przestać używać słów Mistrza „Większość uczniów Dafa podąży za Mistrzem, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat” aby usprawiedliwić nasze ociąganie się w kultywowaniu, myśląc, że nadal będziemy mogli kultywować, gdy Fa naprawi świat. Postarajmy się zrobić wszystko dobrze przed końcem rektyfikacji Fa, abyśmy nie pozostawili po sobie żalu.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 04.12.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku