(Minghui.org) 7 lipca 2023 roku Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu USA orzekł, że sprawa praktykujących Falun Gong przeciwko amerykańskiej firmie technologicznej Cisco Systems Inc. za pomoc Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w śledzeniu i prześladowaniu praktykujących Falun Gong, może być kontynuowana.

20 lipca 1999 roku Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła prześladowania Falun Gong. W 2011 roku praktykujący Falun Gong złożyli pozew przeciwko Cisco i dwóm byłym członkom jej kierownictwa, dyrektorowi generalnemu Johnowi Chambersowi i chińskiemu wiceprezesowi Fredy'emu Cheungowi. W pozwie utrzymuje się, że Cisco dostarczyło KPCh technologię mającą pomóc jej w budowie ogromnej sieci nadzoru, której używała do identyfikacji i śledzenia praktykujących Falun Gong, a te działania doprowadziły do późniejszego aresztowania i torturowania powodów (kultywujących Falun Gong). W 2014 roku Sąd Okręgowy ten pozew oddalił.

W tym tygodniu, Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu uchylił wyrok Sądu Okręgowego w prawie wszystkich punktach. Na podstawie Alien Tort Statute (pol. Ustawy o Roszczeniach Cudzoziemców) sąd przywrócił wszystkie roszczenia przeciwko Cisco. Panel apelacyjny zauważył, że powodowie zawarli w pozwie „konkretne" zarzuty, w których w wiarygodny sposób stwierdza się, że „Cisco udzieliło pomocy mającej [znaczący] wpływ" na naruszenia prawa międzynarodowego popełnione przeciwko powodom. Panel zauważył również, że powodowie wiarygodnie twierdzili, że „Cisco było świadome celu KPCh i władz chińskich, jakim było wykorzystanie technologii Golden Shield do namierzania zwolenników Falun Gong", oraz że namierzanie obejmowało tortury i arbitralne zatrzymania.

Sąd uznał jednak, że roszczenia Alien Tort Statute przeciwko Johnowi Chambersowi i Fredy'emu Cheungowi nie mogą być kontynuowane, ponieważ wiele z ich indywidualnych zachowań miało miejsce poza Stanami Zjednoczonymi. Wreszcie, sąd przywrócił również roszczenia praktykującego Falun Gong Charlesa Lee przeciwko Johnowi Chambersowi i Fredy'emu Cheungowi na podstawie Torture Victim Protection Act (pol. Ustawy o Ochronie Ofiar Tortur).

Sędzina sądu Marsha S. Berzon, w opinii większości ławników napisała: „Stwierdzamy, że zarzuty powodów przyjęte jako prawdziwe, są wystarczające do stwierdzenia wiarygodnego roszczenia, że Cisco zapewniło niezbędną pomoc techniczną dla douzheng Falun Gong ze świadomością, że naruszenia prawa międzynarodowego w postaci tortur, arbitralnych zatrzymań, zaginięć i pozasądowych egzekucji były w znacznym stopniu prawdopodobne". Użyte przez nią słowo "douzheng" odnosi się do brutalnych represji politycznych KPCh wobec grup postrzeganych przez nią jako wrogowie.

Sędzina Berzon stwierdziła, że może tu mieć zastosowanie odpowiedzialność za „pomocnictwo i podżeganie", ponieważ wiele domniemanych działań Cisco miało miejsce w USA.

Terri Marsh, dyrektor wykonawczy Human Rights Law Foundation, jest jednym z pełnomocników powodów. Powiedziała, że najnowszy rozwój sprawy jest pozytywnym krokiem w ograniczaniu prześladowań Falun Gong. „Przesłanie jest jasne" - powiedziała - „amerykańskie firmy i ich dyrektorzy wykonawczy nie mogą dalej bezkarnie łamać praw człowieka w Chinach. Muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. I zostaną pociągnięci do odpowiedzialności".

Uwaga: Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu jest jednym z trzynastu federalnych sądów apelacyjnych. Jego jurysdykcja jest o jeden poziom niższa niż Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i ma ponad dwa razy więcej sędziów niż Sąd Najwyższy. Dziewiąty Okręg nadzoruje i rozpatruje odwołania z okręgów sądowych w stanach Alaska, Arizona, Kalifornia, Hawaje, Idaho, Montana, Nevada, Oregon i Waszyngton, a także na terytoriach Guam i Marianów Północnych.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 9.07.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku