(Minghui.org) Urodziłem się w latach 90. W 2005 roku uczęszczałem do liceum, gdzie mój kuzyn powiedział mi o Falun Dafa. Teraz, pod współczującą ochroną Mistrza kroczę stopniowo po mojej ścieżce kultywacji. Z okazji corocznej konferencji wymiany doświadczeń Falun Dafa platformy RTC, chciałbym podzielić się z wami, jak dokonałem przełomu w mojej kultywacji.

Mam towarzyską osobowość, dobrze sobie radziłem w szkole, otrzymałem dobrą edukację i znalazłem przyzwoitą pracę. Wszystko to sprawiło, że miałem poczucie wyższości i stworzyłem wiele przywiązań, takich jak mentalność popisywania się, zazdrość, próżność, porównywanie się z innymi i mentalność konkurowania. Przywiązania te ujawniały się w moim życiu i w pracy.

Na szczęście, Mistrz nieustannie pomagał mi wyeliminować te złe substancje pomagając dojść do tego, że się w tym materialistycznym społeczeństwie nie zagubiłem. Chociaż wciąż jestem daleki od wymagań Mistrza, stopniowo poprzez ciągłe studiowanie Fa i solidną kultywację, doświadczałem radości z bycia prawdziwym praktykującym Dafa. Za każdym razem, gdy oświecam się do nowej zasady Fa, naprawdę doświadczam poczucia wspinania się. Ciągle jestem w Dafa hartowany i oczyszczany.

W maju 2019 roku uczestniczyłem w konferencji Fa w Nowym Jorku i miałem szczęście po raz pierwszy zobaczyć Mistrza osobiście. Przez cały wykład Mistrza chciało mi się płakać. Po konferencji, moja kultywacja weszła w nowy etap. Zrozumiałem, że przeszliśmy przez bardzo wiele cykli reinkarnacji i że naszym celem jest asystowanie Mistrzowi w rektyfikacji Fa.

Aby nie mieć żadnych wyrzutów sumienia, starałem się wykorzystać każdą okazję, aby pokazywać ludziom piękno Dafa i opowiedzieć im o prześladowaniach Falun Dafa przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh). Robiłem co w mojej mocy, aby pilnie kultywować.

Po drodze prawdziwie doświadczyłem drobiazgowych aranżacji Mistrza. Na każdym etapie mojej ścieżki kultywacyjnej współpracowałem przy różnych projektach z różnymi praktykującymi i w tym procesie byłem w stanie się doskonalić.

Po ponad dwóch latach pracy jako tłumacz, w zespole ds. mediów zobaczyłem, że chociaż powierzchownie robiłem trzy rzeczy, wciąż miałem wiele przywiązań i nie byłem w stanie dokonać przełomu w wyjaśnianiu ludziom prawdy w Chinach. Zrozumiałem, że bez prawdziwego współczucia płynącego z głębi mojego serca i głębokiego zrozumienia Fa, nie potrafiłem w istocie wyjaśnić prawdy. Wyjaśnianie komuś prawdy, to nie tylko wykonywanie zadania; jest demaskowaniem kłamstw ze współczuciem kultywującego i ratowaniem tej osoby oraz ogromnej grupy czujących istot, które ona reprezentuje.

Dokonywanie przełomu

Mistrz zobaczył moje serce do ocalania czujących istot w Chinach, zostałem więc zaproszony do udziału w zespole piszącym na platformie RTC. Na początku, opinie innych praktykujących były takie, że moje artykuły są zbyt abstrakcyjne i akademickie oraz trudne do zrozumienia. Byłem zmieszany. Czułem, że to ich problem, że nie mogą zrozumieć moich artykułów, ani nadążyć za moim tokiem rozumowania.

Pewien praktykujący zwrócił mi uwagę, że większość ludzi w Chinach nie zna terminu „geopolityka”, którego użyłem w jednym z moich artykułów; inny praktykujący z grupy powiedział, że moje artykuły były pełne językowych łamańców. Ja nie uważałem, że coś jest nie tak. Teraz, patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że było to spowodowane brakiem zrozumienia codziennego życia ludzi w Chinach oraz ich cierpienia.

Ponieważ na świecie dzieje się coraz więcej rzeczy, aby więcej ludzi mogło zostać zbawionych, musimy na bieżąco pisać mocne artykuły. W czerwcu zeszłego roku wydawało się, że KPCh zmierza w kierunku polityki zamkniętych drzwi, aby odciąć Chińczyków od kontaktu ze światem zewnętrznym. Wyglądało na to, że może nawet uniemożliwić ludziom odbieranie z zagranicy telefonicznych połączeń, czy wiadomości tekstowych. Inni praktykujący uważali, że była to próba starych sił, aby uniemożliwić ludziom usłyszenie prawdy. Po raz pierwszy poczułem pośpiech, ponieważ tak wielu ludzi w Chinach nie zostało jeszcze zbawionych. Tego popołudnia napisałem dwa artykuły. Inni praktykujący powiedzieli mi później, że te dwa artykuły były szeroko rozpowszechniane i odegrały ważną rolę w naszej misji. Zrozumiałem, że dobry efekt wynikał z mojego płynącego z głębi serca pragnienia ratowania ludzi.

Czułem, że za każdym razem, gdy oświecałem się do większej liczby zasad Fa, Mistrz aranżował dla mnie nowe możliwości doskonalenia się i popychał mnie do przodu. Praktykujący, który współpracował z zespołem, często przesyłał nam artykuły napisane przez innych praktykujących. Czasami narzekałem, że w artykułach tych brakuje logicznego uzasadnienia i szczegółów, a w niektórych użyto niewłaściwych wyrażeń i słów. Później, zdałem sobie sprawę, że czytając artykuły innych ludzi, zamiast skupiać się na wadach, powinienem spojrzeć na ich dobre strony i starać się uzupełnić wszystko, co jest potrzebne.

Później zmodyfikowałem artykuł praktykującego kolegi o recesji gospodarczej w Chinach i wysokiej stopie bezrobocia wśród młodych ludzi. Otrzymał dobre opinie, ponieważ mówił o bólu i wyzwaniach, przed którymi stoi większość Chińczyków. Z tego zdałem sobie sprawę, że pisanie artykułów jest ściśle związane z moją własną kultywacją i zrozumieniem Fa.

Mistrz powiedział:

„Tak więc powiedziałbym, że powinniście racjonalnie podchodzić do rzeczy i nie czynić rzeczy tylko powierzchownie. Jeśli chcecie ocalać ludzi powinniście włożyć w to więcej, a nie robić rzeczy tylko powierzchownie”. („Nauczanie Fa na konferencji Fa w Nowym Jorku 2010”, Nauczanie Fa na konferencjach XI)

Zdaliśmy sobie sprawę, że aby ocalić czujące istoty i sprawić, by szczerze chciały wycofać się z KPCh, musimy dokładnie przemyśleć, jak najlepiej wyjaśnić im prawdę.

Na przykład, musimy rozumieć proces myślowy jaki mają ludzie w Chinach. Musimy też, zamiast skupiać się na próbach przekonania ich do wycofania się z KPCh, zyskać najpierw ich zaufanie.

Abyśmy mogli jasno zdemaskować kłamstwa KPCh, musimy mieć rozsądne i dobrze uzasadnione dowody oraz logiczne procesy myślowe. Możemy wtedy wprowadzić do artykułów tradycyjne wartości i naprawdę pomóc ludziom zrozumieć prawdę. Aby to osiągnąć, praktykujący z zespołu piszącego artykuły, co tydzień spotykają się na rzetelnych sesjach dzielenia się doświadczeniami na temat pisania artykułów i kwestii związanych z kultywacją.

Często, podczas tych cotygodniowych sesji dzielenia się, byliśmy w stanie sobie pomagać i nawzajem się inspirować, a ja odniosłem z nich ogromne korzyści. Po każdej sesji, często miałem wrażenie, że artykuły w trakcie pisania, jakby po prostu naturalnie wypływały, a w moich poszukiwaniach znajdowałem także zaskakująco przydatne informacje. Nie musiałem spędzać dużo czasu na ich pisaniu, były jednak skuteczne.

Mistrz powiedział:

„Mistrz uznaje to co uczniowie Dafa zrobili. Dopóki czynicie rzeczy z chęci dawania świadectwa Fa i ocalania czujących istot, uznam wszystko co robicie. A kiedy robicie te rzeczy, będą tam moje Faszen lub Bogowie aby to wzmocnić i uczynić to co robicie nawet bardziej wspaniałym i nadzwyczajnym, i będą was wspierać”. („Nauczanie Fa na konferencji w Nowym Jorku w 2008 r.”, Nauczanie Fa na konferencjach VIII)

W trakcie pisania, zdałem sobie również sprawę, że bardzo ważne jest, aby nie stawiać siebie na pierwszym miejscu, lecz pielęgnować życzliwość i współczucie. Zawsze musimy myśleć z perspektywy innych ludzi.

Na przykład, czy łatwo akceptują oni sposób, w jaki przedstawiamy kwestie? Czy treści, o których mówimy, są dla nich interesujące i odpowiednie? Poprzez studiowanie Fa Mistrza zrozumiałem, że pisząc artykuły, musimy pomagać ludziom nas zrozumieć. Wtedy to, co powiemy, będzie z nimi rezonować i obudzi w ich sercach dobroć.

Jestem wdzięczny Mistrzowi za danie nam możliwości wspólnego doskonalenia się w zespole pisarskim. Pielęgnujemy ten święty, predestynowany związek ze sobą i mamy nadzieję, że na drodze kultywacji będziemy się wspierać i nawzajem sobie pomagać, w wypełnianiu naszych ślubów, jako uczniowie Dafa okresu Fa-rektyfikacji.

Dziękuję Mistrzu! Dziękuję wszystkim praktykującym!

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 3.02.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku