(Minghui.org) Pan Li Hongzhi, założyciel Falun Dafa, przedstawił tę praktykę opinii publicznej w maju 1992 roku. W ciągu ostatnich 31 lat około 100 milionów praktykujących na całym świecie skorzystało z praktyki, zarówno fizycznie, jak i duchowo.

Chociaż Komunistyczna Partia Chin (KPCh) tłumi tę grupę od 1999 roku, praktykujący są zdeterminowani w wierze w Prawdę-Życzliwość-Cierpliwość. Postępując w swoim codziennym życiu zgodnie z tymi zasadami, są w stanie nieustannie się doskonalić, opowiadać innym o Falun Dafa i przeciwstawiać się prześladowaniom.

Z okazji 24. Światowego Dnia Falun Dafa, praktykujący reprezentujący ponad 70 zawodów przesłali pozdrowienia na stronę internetową Minghui, aby uczcić tę wyjątkową okazję i życzyć Mistrzowi Li Wszystkiego Najlepszego z okazji urodzin.

Ich zawody obejmowały: naukę i technologię, transport, edukację, złoto, pola naftowe, media informacyjne, leśnictwo, statystykę, ochronę wody, kolej, zdrowie, farmy, sztukę środowiskową, muzykę, opiekę medyczną, energię wodną, zwalczanie chorób, przedsiębiorstwa państwowe, rekultywację gruntów, przemysł usługowy, elektryczność, banki, chińską Komisję Regulacyjną ds. Bankowości i Ubezpieczeń, mieszkalnictwo miejskie i budownictwo miejsko-wiejskie, CPPCC, Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, turystykę, maszyny rolnicze, projektowanie i budowę mostów, górnictwo, przemysł stoczniowy, komunikację, catering , handel, lotnictwo, przemysł materiałów budowlanych, planowanie przestrzenne, Agencję Wyceny Gruntów i Ewidencji Gruntów, handel elektroniczny, poszukiwania geologiczne, podatki, farmaceutykę, ciężki sprzęt, agencje rządowe, urzędników, pocztę, finanse, kulturę, sport, rolnictwo , nadzór rynku, finanse, żywność, tekstylia, handel zagraniczny, sprzątanie, księgowość, handel zagraniczny, projektowanie architektoniczne, gaz, branżę IT, licytatorów, zaopatrzenie i marketing, wojsko, bezpieczeństwo publiczne, prokuraturę i sądy.

Praktykujący w systemie oszczędzania wody w Bazhong, w prowincji Syczuan powiedzieli, że mają szczęście, że są praktykującymi Falun Dafa. Przez lata byli świadkami, jak praktyka zmieniła ich i innych praktykujących w lepszych obywateli. Na pozostałej ścieżce kultywacji będą przestrzegać zasad Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości i będą coraz lepsi.

Praktykujący z branży księgowej w mieście Cangzhou, w prowincji Hebei powiedzieli, że są bardzo wdzięczni Falun Dafa i panu Li. „Dołożymy wszelkich starań, aby dostosować się do zasad Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości. Zajrzymy również do naszych wnętrz, aby zidentyfikować luki i stale się doskonalić” - napisali.

Praktykujący, którzy pracują w branży bankowej w mieście Bazhong w prowincji Syczuan, powiedzieli, że cenią sobie możliwość praktykowania Falun Dafa ze względu na to, jak bardzo przynosi to korzyści społeczeństwu. Często opowiadają ludziom o Falun Dafa i obalają zniesławiającą propagandę Komunistycznej Partii Chin. Ponadto zachęcają ludzi do przeczytania niedawnego artykułu pana Li „Jak powstała ludzkość”.

Dodatkowe pozdrowienia nadeszły z/od:

Branży e-commerce

Branży projektowania architektonicznego w mieście Shenyang w prowincji Liaoning

Systemu nauki i technologii w prowincji Hebei

Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (CPPCC) w mieście Bazhong, w prowincji Syczuan

Agencji rządowej w Baoding City, prowincja Hebei

Mediów informacyjnych z prowincji Shandong

Leśnictwa Fangzheng w prowincji Heilongjiang

Systemu oszczędzania wody w mieście Bazhong, w prowincji Syczuan

Systemu lotnictwa w prowincji Jiangsu

Detalistów w Changchun City, prowincja Jilin

Systemu ruchu w hrabstwie Bin w mieście Harbin, w prowincji Heilongjiang

Systemu edukacji w nowej dzielnicy Binhai, Tiencin

Systemu złota w prowincji Shandong

Pól naftowych Fuyang, prowincja Henan

Przemysłu informacyjnego w prowincji Syczuan

Przemysłu elektroenergetycznego

Leśnictwa w prowincji Liaoning

Specjalistów ds. księgowości

Systemu wody w mieście Changchun, w prowincji Jilin

Systemu kolejowego w mieście Shijiazhuang, w prowincji Hebei

Farmy 597 w hrabstwie Baoqing, prowincja Heilongjiang

Artystów zajmujących się ochroną środowiska w mieście Shenyang, w prowincji Liaoning

Muzyków zawodowych

Pracowników służby zdrowia

Systemu medyczny w hrabstwie Linquan, w prowincji Anhui

Systemu kolejowego w mieście Chengdu, w prowincji Syczuan

Systemu hydroelektrycznego w prowincji Guizhou

Systemu kontroli i zapobiegania chorobom w Chinach

Przemysłu melioracyjnego w prowincji Heilongjiang

Usług pośrednictwa w mieście Wuhan, prowincja Hubei

Systemu edukacji w Mongolii Wewnętrznej

Systemu budownictwa mieszkaniowego i miejsko-wiejskiego w mieście Bazhong, w prowincji Syczuan

Chińskiego Banku Rozwoju Rolnictwa

Mountain Bridge Group Company of China Railway w Qinhuangdao City, prowincja Hebei

Yanzhou Coal Mining Company w Shandong

Przemysłu ciężkiego Shanhaiguan Shipbuilding w Qinhuangdao, prowincja Hebei

China Unicom w mieście Dalian, w prowincji Liaoning

Przemysłu gastronomicznego w mieście Bazhong, w prowincji Syczuan

Firmy w mieście Changchun, prowincja Jilin

Przemysłu materiałów budowlanych w mieście Chengdu, w prowincji Syczuan

Branży planowania przestrzeni

Wyceny gruntów i branży agencji rejestracji gruntów

Przemysłu poszukiwań geologicznych w prowincji Heilongjiang

Przemysłu podatkowego w mieście Shijiazhuang, w prowincji Hebei

Firma Sinosteel Hengyang Heavy Machinery

Agencji rządowej w Tiencin

Usług pocztowych w mieście Qingdao, prowincja Shandong

Przemysłu sprzątającego w mieście Shijiazhuang, w prowincji Hebei

Systemu finansowego prowincji Guangdong

Specjalistów IT w prowincji Syczuan

Branży aukcyjnej

Systemu finansowego w prowincji Shandong

Systemu rolniczego

Systemu żywnościowego w mieście Changchun, w prowincji Jilin

Przemysłu tekstylnego w prowincji Gansu

Handlu zagranicznego w prowincji Jiangsu

Prawa autorskie © 1999-2023 Minghui.org. Treści na tej stronie mogą być powielane z podaniem autorstwa.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 11.05.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku

Kategoria: Pozdrowienia