(Minghui.org) „Krajowe raporty za 2022 rok nt. praktyk w zakresie praw człowieka” opublikowane 20 marca 2023 roku przez Departament Stanu USA zwracają uwagę na łamanie praw człowieka w Chinach, w tym tłumienie Falun Gong i przymusową grabież organów od praktykujących Falun Gong .

 

20 marca 2023 roku Sekretarz Stanu USA Antony Blinken przemawiał na konferencji prasowej, mówił o krajowych raportach dotyczących praktyk w zakresie praw człowieka w 2022 roku

20 marca, na konferencji prasowej, Sekretarz Stanu USA Antony Blinken powiedział, że Raport DoS USA ma na celu zapewnienie zasobów do ochrony i utrzymania godności ludzkiej na całym świecie. „Prawa człowieka są uniwersalne. Nie są definiowane przez jeden kraj, filozofię czy region. Dotyczą one wszystkich i wszędzie” – wyjaśnił.

„ChRL kontynuuje swoje nadużycia, w tym ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości wobec Ujgurów, represjonuje Tybetańczyków, łamie podstawowe prawa w Hongkongu i bierze na celownik osoby w Chinach kontynentalnych, które chcą korzystać z podstawowych wolności” – dodał.

87-stronicowy raport na temat Chin wymienia szczegółowo 25 rodzajów naruszeń praw człowieka, których dopuściła się Komunistyczna Partia Chin (KPCh), takich jak politycznie motywowane zabójstwa, zaginięcia, tortury, arbitralne aresztowania lub zatrzymania, oraz odmowa jawnych procesów sądowych. Obejmowały one również ingerencję w wolność słowa, w pokojowe zgromadzenia oraz religię.

Odnośnie prześladowania Falun Gong, w raporcie czytamy, że: „w celu zastraszania zwolenników politycznych i religijnych oraz w celu zapobieżenia publicznym demonstracjom władze stosowały administracyjne zatrzymania”. Jedną z form zatrzymania administracyjnego było „przetrzymywanie działaczy politycznych oraz wyznawców religijnych i duchowych, zwłaszcza praktykujących Falun Gong, w ośrodkach ‘edukacji prawnej’”.

Z raportu wynika, że wielu więźniów politycznych wciąż pozostaje w więzieniach lub w innych formach przetrzymywania. Są to: pisarz Yang Maodong (pseudonym literacki Guo Feixiong); ujgurski uczony Ilham Tohti; aktywiści: Wang Bingzhang, Chen Jianfang, i Huang Qi; pastorzy Zhang Shaojie i Wang Yi; praktykujący Falun Gong Bian Lichao; oraz obrońcy praw człowieka: Xia Lin, Gao Zhisheng, Xu Zhiyong, Tang Jitian, Chang Weiping i inni.

„Niektórzy aktywiści i organizacje oskarżyły chiński rząd o przymusowe pobieranie narządów od więźniów sumienia, w tym od wyznawców religijnych i duchowych, takich jak praktykujący Falun Gong i muzułmańscy więźniowie w Sinciang” – czytamy w raporcie.

Przykładowo, 4 kwietnia 2022 roku American Journal of Transplantation opublikował recenzowany artykuł badawczy wskazujący, że Chiny naruszają „zasadę martwego dawcy”, zgodnie z którą dawca przed pobraniem jakichkolwiek narządów musi zostać formalnie uznany za zmarłego.

„Autorzy przeanalizowali 2838 artykułów z chińskojęzycznych publikacji dotyczących przeszczepów i w 71 przypadkach stwierdzili, że przyczyną śmierci był przeprowadzony sam przeszczep narządu, zanim lekarze stwierdzili i uzasadnili wcześniejszą śmierć mózgu” – czytamy w raporcie.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 23.03.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku