(Minghui.org) Niedawno zauważyłem pewien problem, mianowicie wielu praktykujących znajduje się w nieprawidłowym stanie kultywacji. Niektórzy czują, że nie są w stanie kontynuować kultywacji, inni doświadczają poważnej karmy chorobowej, a niektórzy zmarli.

Gdy dowiedziałem się, że wielu praktykujących przechodzi w taki czy inny sposób różne udręki, byłem zszokowany. Po przeczytaniu artykułu pt. „Some Thoughts on Most Dafa Disciples’ Cultivation State”, również czuję, że wielu z nas nadal nie wie, jak rzetelnie siebie kultywować. Poniżej chciałbym podzielić się niektórymi z moich przemyśleń.

Radość z rzetelnej kultywacji

W 2007 roku Mistrz opublikował Hong Yin II, a jeden z wierszy brzmiał:

„Zastanów sie głęboko nad sobą
Wzmocnij swoje prawe myśli
Dokładnie zrób analizę własnych przywar
Rób postępy z odzyskaną sumiennością”

(„Racjonalny i przebudzony”, Hong Yin II)

Czytałem ten wiersz raz po razie i zastanawiałem się, jakie jest jego znaczenie? Czego możemy się z niego nauczyć?

Opierając się na moim zrozumieniu, postanowiłem każdej nocy poświęcić trochę czasu na zastanowienie się nad tym, co w ciągu dnia zrobiłem niezgodnego z Fa.

W rezultacie zawsze byłem w stanie zidentyfikować, co zrobiłem źle i jakie przywiązanie to spowodowało. Jeszcze bardziej zdumiewające było to, że po kolejnym dniu, lub dwóch, nagle wydarzało się coś, co ponownie dotykało tego samego przywiązania, a ja natychmiast to odkrywałem i lepiej sobie z nim radziłem, eliminując je.

W ten sposób ciągle odnajdowałem swoje przywiązania i je usuwałem. W tym czasie moja kultywacja postępowała bardzo szybko. Byłem zszokowany szybkością, z jaką podnosił się mój poziom i jak wiele zmian fizycznych u mnie zachodziło. Było to niesamowite odczucie.

Kultywacja w Falun Dafa postępuje naprawdę szybko. Jeśli prawdziwie i solidnie kultywujemy, tempo poprawy jest bardzo szybkie! Używając metafory, sposób, w jaki rozwijamy się, nie jest jak samolot lecący w górę po przekątnej, ale jak rakieta wystrzeliwująca prosto w górę. W rzeczywistości poruszamy się nawet szybciej niż rakieta, gdyż przebijamy się przez warstwy ciał niebieskich i przez wiele wszechświatów. Dafa jest cudowne. Słowa Mistrza opisują wszystko to, co musimy poprawić.

Mistrz powiedział:

„Podam przykład: pewien człowiek przyszedł do pracy i przypadkiem usłyszał, że dwie osoby go obmawiają, mówią o nim naprawdę źle. Wtedy ten ktoś aż zakipiał ze złości”. (Wykład czwarty, Zhuan Falun)

Przez pewien czas mój stan kultywacji był naprawdę dobry. Ilekroć natykałem się na konflikty i spoglądałem do wewnątrz, natychmiast potrafiłem zobaczyć, jakie przywiązanie lub przywiązania wywołały te konflikty.

Mistrz powiedział:

„Oczekuję, że wszyscy po powrocie do domu, dobrze wykorzystując swój czas, będziecie sumiennie kultywować”. (Wykład dziewiąty, Zhuan Falun)

Mistrz nauczył nas Fa. Od nas zależy, czy wykorzystamy ten czas, aby sumiennie kultywować.

Podstawowy powód kultywacji

Zauważyłem, że niektórzy praktykujący poprzestają zwykle na krótkim dzieleniu się doświadczeniami o tym, jak to wznoszą swój xinxing i eliminują przywiązania. Jeśli chodzi jednak o codzienne sprawy, to mogliby o nich rozmawiać godzinami.

Pewna praktykująca przestała praktykować i dała mi swoje książki Dafa. Po kultywowaniu przez ponad 20 lat powiedziała mi, że nie wierzy w istnienie boskich istot. Byłem oszołomiony! Przyszła do Dafa po dobre zdrowie, ale tak naprawdę nigdy nie uzyskała Fa.

W rzeczywistości nie jest to zaskakujące. Mistrz powiedział nam:

„Jeśli natomiast przyszedłeś tu uczyć się Dafa i Jego praktykowania, kierując się jakimikolwiek innymi zamiarami, to niczego się nie nauczysz”. (Wykład pierwszy, Zhuan Falun)

Kiedy podstawa kultywacji nie jest prawidłowo umocowana, trudno jest kultywować pilnie i solidnie. Jeśli ludzie nie zmienią swoich fundamentalnych poglądów lub nie wyeliminują swoich fundamentalnych przywiązań, mogą błąkać się przy wejściu do Dafa, ale nigdy nie dostaną się do środka.

Proaktywnie wynajduj i usuwaj przywiązania

Aby móc wznieść się na inny poziom, jako kultywujący musimy wyeliminować pewne przywiązania. Jeśli przez długi nie możemy czas zdać sobie z nich sprawy lub ich wyeliminować, to nasza kultywacja będzie postępowała powoli lub utknie na pewnych poziomach.

Możemy również mieć pewne bardzo uparte przywiązania (być może zaaranżowane przez stare siły), które są szczególnie trudne do wykultywowania. Wyczułem, że mam szczególne przywiązanie, które do tego mojego życia zostało przeniesione z poprzednich wcieleń. Nawet w tym życiu stare siły poczyniły skrupulatne przygotowania, aby to przywiązanie pielęgnować i rozwijać. Zauważyłem też, że to przywiązanie zostało podzielone na wiele warstw. Naprawdę trudno było mi to przywiązanie zidentyfikować i się go pozbyć. Aby pozostać niezachwianym, musiałem zwracać szczególną uwagę na każdą moją myśl.

Podobną sytuację jak moja mogą mieć inni praktykujący, lecz z innymi przejawami przywiązań. Niektórzy mogą być przywiązani do swojej reputacji, inni do zysku, a jeszcze inni do ludzkiego sentymentalizmu.

Znałem pewną praktykującą Yun, która miała silne przywiązanie do uniesień. Wkrótce po tym, jak zaczęła ćwiczyć, wszystkie jej choroby zniknęły! Jej radość była nie do opisania! Była bardzo aktywna w promowaniu Dafa, a niezłomność jej serca była godna podziwu.

Yun była jednak bardzo dominującą osobą, co utrudniało jej kultywację. Sprzedała swój dom, a pieniądze użyła na promocję Dafa. Od tego czasu mieszka z córką. Przestała jeść mięso, nawet jajka. Musiała dla siebie gotować coś innego niż dla reszty rodziny. Jej ekstremalne zachowanie odstraszyło ludzi, nawet praktykujących będących członkami jej rodziny.

Przez ostatnie kilka lat tak osłabła, że z trudem chodziła. Do poruszania się musiała używać chodzika. Rozmawiałem z nią kilka razy i w końcu zrozumiała swój problem. Jednak naprawienie jej zachowania wymaga procesu autentycznej i solidnej kultywacji.

Jeśli ktoś przez długi czas nie pozbędzie się swoich przywiązań, będą tego poważne konsekwencje, które mogą sprawić, że straci zaufanie do kultywacji. Osoba może stać się zdezorientowana i nie wiedzieć już, jak kultywować. Jej udręki mogą się również zwiększyć i utrudnić odkrycie swoich przywiązań. Jeśli ktoś jest zwiedziony przez swoje przywiązania i popełnia błędy, może napotkać jeszcze większe udręki.

Rób dobrze trzy rzeczy

Studiuj dobrze Fa

Kiedy pewni praktykujący studiują Fa, niektórzy próbują „dokopać się” między wierszami do jakiegoś głębszego znaczenia. Niektórzy nastawiają się na szybkość i czytają bardzo szybko; a niektórzy starają się popisać, jak to płynnie czytają.

Mimo że bardzo dobrze zapamiętałem „O Dafa” (Lunyu), to kiedy je zapamiętywałem, mój umysł wciąż nadal wędrował. Chciałbym przypomnieć sobie i innym praktykującym, że nawet jeśli potrafimy bardzo dobrze, bez żadnego błędu, zapamiętać Fa, nie oznacza to, że dobrze studiowaliśmy to Fa. Musimy mieć spokojny umysł i skupić się na tym, czego się uczymy.

Wysyłanie prawych myśli w sposób, jakiego wymaga od nas Mistrz

Wysyłając prawe myśli, niektórzy praktykujący głośno i gwałtownie wykrzykują wersety, żywiąc urazę do sprawców. Są też tacy, którzy używają dużo siły w swoich dłoniach. Ale moc prawych myśli nie polega na tym, ile siły używamy, lecz na naszej boskiej mocy w innym wymiarze. Tylko wtedy, gdy nasz umysł jest czysty i skoncentrowany, możemy rozporządzać taką mocą.

Wyjaśnianie prawdy jest naszą misją i obowiązkiem

Kultywacja uczniów Dafa ma na celu przebudzenie czujących istot i ocalenie ich od wielkiego zniszczenia we wszechświecie. Z własnego doświadczenia w kultywacji wiem, że tylko wtedy, gdy dobrze wypełniałem swój obowiązek wyjaśniania prawdy, mogłem odczuć w mojej kultywacji wzniesienie poziomu. W byciu uczniem Dafa okresu rektyfikacji Fa nie wystarczy samo kultywowanie naszego xinxing – aby wypełnić naszą misję musimy także uprawomocniać Fa i ocalać czujące istoty.

Powinniśmy jednak unikać popadania w skrajności i nie mylić robienia różnych rzeczy z kultywacją. Niektórzy za dobre wyniki w kultywacji postrzegają jedynie przekonanie innych do opuszczenia Komunistycznej Partii Chin i postrzegają to jako sposób na ocenę własnej kultywacji.

Życzliwe przypomnienie

Chciałbym podzielić się z innymi tym, jak wiele skorzystałem z patrzenia do wewnątrz. Chciałbym przypomnieć innym praktykującym, aby robili to samo, abyśmy wspólnie mogli kultywować i się wznosić.

Lubię czytać artykuły na Minghui.org, szczególnie te, które mówią o tym, jak inni praktykujący poprawili swój xinxing, jak wypełniają swoje obowiązki ratowania ludzi, jak rozwiązują konflikty i usuwają zakłócenia z innych wymiarów.

Mam szczerą nadzieję, że więcej praktykujących skorzysta z tej bezprecedensowej okazji okresu rektyfikacji Fa, aby autentycznie i solidnie siebie kultywować i podążać za Mistrzem do naszej niebiańskiej krainy.

To jest moje zrozumienie na tym poziomie. Uprzejmie proszę o wskazanie jakichkolwiek niedociągnięć.

Uwaga redaktora: Ten artykuł przedstawia jedynie aktualne zrozumienie autora, przeznaczone do wymiany pomiędzy praktykującymi, tak aby umożliwić „Wzajemne porównywanie się w uczeniu i kultywowaniu”. („Solidne kultywowanie”, Hong Yin)

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 6.12.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku