(Minghui.org) We wrześniu i październiku 2023 roku zgłoszono łącznie 1040 przypadków aresztowań lub nękania praktykujących Falun Gong za ich wiarę. Falun Gong to tradycyjna praktyka kultywowania umysłu i ciała, która jest prześladowana przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) od 1999 roku.

Wśród 614 przypadków aresztowań, jedno miało miejsce w 2021 roku, 69 w pierwszej połowie 2023, 50 w lipcu 2023 roku, 94 w sierpniu, 280 we wrześniu i 121 w październiku 2023. W przypadku 426 przypadków nękania, 54 miały miejsce w pierwszej połowie 2023 roku, 33 w lipcu 2023, 56 w sierpniu, 189 we wrześniu i 94 w październiku 2023. Ze względu na ścisłą cenzurę informacji w Chinach, przypadki prześladowań nie zawsze mogą być zgłaszane w odpowiednim czasie, a wszystkie informacje nie są łatwo dostępne.

Nowo zgłoszone przypadki miały miejsce w 25 prowincjach i 4 centralnie kontrolowanych gminach (Pekin, Chongqing, Szanghaj i Tiencin). Shandong zgłosił łącznie najwięcej przypadków (164) aresztowań i nękania, następnie Heilongjiang 138, 137 w Hebei i 104 w Jilin. W czternastu regionach odnotowano dwucyfrową liczbę przypadków od 11 do 91. W kolejnych jedenastu regionach liczba przypadków była jednocyfrowa i wynosiła od 1 do 9.

Łącznie 176 praktykujących, w tym 109 aresztowanych i 67 nękanych, miało w momencie aresztowania lub nękania 60 lat lub więcej, w tym 63 osoby były w wieku 60 lat, 70 w wieku 70 lat, 40 w wieku 80 lat i 3 w wieku 90 lat.

Praktykujący pochodzą z różnych środowisk i są wśród nich dziennikarze, nauczyciele, lekarze, artyści i inżynierowie.

Główne trendy

- Niektóre epizody nękania miały miejsce wokół „wrażliwych dat”, w tym Festiwalu Środka Jesieni (29 września), 19. Igrzysk Azjatyckich (23 września - 8 października 2023 r.), Święta Narodowego 1 października i Forum „Jeden pas, jedna droga”, które odbyło się w Pekinie w połowie października.

- W całym kraju władze zorganizowały akcje mające na celu zniesławianie Falun Gong, a dziesiątki milionów mieszkańców w wielu prowincjach podpisało się obok swoich nazwisk na materiałach propagandowych przeciwko Falun Gong.

- Praktykujący w co najmniej siedmiu prowincjach zostali aresztowani lub byli nękani za publikowanie informacji o Falun Gong na różnych platformach mediów społecznościowych.

Najważniejsze wydarzenia

- Dwie kobiety w wieku 80 lat zostały aresztowane za rozmawianie z ludźmi o Falun Gong. Mąż jednej z praktykujących, który jest niewidomy i polegał na jej opiece, znajduje się teraz w tragicznej sytuacji.

- Mieszkanka Hubei prowadzi strajk głodowy od czasu aresztowania w dniu 24 października 2023 roku, a jej życie jest zagrożone.

- Inna mieszkanka Hubei po spędzeniu 7 lat w więzieniu, została ponownie aresztowana pozostawiając swoją 80-letnią matkę bez opieki. W podobnej sytuacji znalazł się starszy wiekiem ojciec mieszkanki Pekinu po tym, jak jego córka została aresztowana, gdy go odwiedzała.

- 51-letniej matce zakazano podróżowania za granicę w celu leczenia sparaliżowanego syna.

- Artysta z Pekinu, który był więziony przez prawie 13 lat, zanim został ponownie aresztowany we wrześniu 2023 roku, był wielokrotnie nękany w pierwszej połowie 2023 roku.

Nękanie związane z wrażliwymi datami

Między wrześniem a październikiem 2023 roku miało miejsce kilka świąt i ważnych wydarzeń, w tym Święto Środka Jesieni (tradycyjny czas spotkań rodzinnych) w dniu 29 września, 19. Igrzyska Azjatyckie odbywające się między 23 września a 8 października, w mieście Hangzhou w prowincji Zhejiang, święto narodowe 1 października oraz Forum „Jeden pas, jedna droga” w Pekinie, które odbywało się 17 i 18 października. Podczas tak zwanych „wrażliwych dat” władze często zaostrzają monitorowanie i nękanie praktykujących Falun Gong, aby uniemożliwić im w tym czasie ujawnianie prześladowań opinii publicznej.

Kiedy syn 66-letniej pani Zhao Ya kupił dla niej pod koniec września 2023 roku bilet na mecz koszykówki podczas 19. Igrzysk Azjatyckich, policja z jej rodzinnego miasta w powiecie Liquan w prowincji Shaanxi przejechała ponad 700 mil do domu jej syna i ją aresztowała. Odkąd jej syn wyjechał w 2001 roku na studia do miasta Hangzhou, a później, po ukończeniu studiów, znalazł tam pracę, z powodu prześladowań, nigdy nie miała okazji odwiedzić go podczas wakacji. Ona i jej mąż mieli nadzieję spędzić Święto Środka Jesieni z rodziną syna - tylko po to, by zobaczyć, jak ich marzenie zostaje rozwiane.

13 października, w Pekinie, pan Liu Xingdu był nękany przez funkcjonariusza Wu Wenshenga z komisariatu policji Wulituo. Wu groził mu, mówiąc, aby nie wychodził rozmawiać z ludźmi o Falun Gong. Pracownik komitetu mieszkaniowego towarzyszył Wu i zrobił panu Liu, bez jego zgody zdjęcie.

Kilku praktykujących z dzielnicy Daxing w Pekinie, którzy również byli nękani, zgłosiło, że policja nakazała im, aby nie udawali się na Plac Tiananmen, ani nie zbliżali się do miejsca, w którym odbywało się Forum „Jeden pas, jedna droga”. Kilku pracowników komitetu mieszkaniowego przyniosło praktykującym ryż, makaron i olej kuchenny i próbowało zrobić im z tymi przedmiotami zdjęcia. Zamierzali je wykorzystać, aby pokazać, jak władze troszczą się o praktykujących, obdarowując ich tymi dobrami. Wszyscy praktykujący odmówili podporządkowania się tej propagandowej zagrywce.

Począwszy od września 2023 roku, Biuro 610, zmobilizowało w kilku prowincjach nauczycieli lokalnych szkół podstawowych, gimnazjów i komitetów ulicznych do wysyłania na WeChat (dominująca aplikacja mediów społecznościowych w Chinach) wiadomości do grup rodziców, emerytów lub sąsiadów, aby podpisali nową petycję w „Chińskiej Sieci Anty-Kultowej”, która zawierała wiele treści oczerniających Falun Gong. Wielu rodziców zostało zmuszonych do podpisania się imieniem i nazwiskiem, aby nie powodować spięć z nauczycielami swoich dzieci.

Według praktykującego Falun Gong z prowincji Hebei, do 31 października 2023 roku petycję podpisało 14,54 mln osób w prowincji Henan, następnie 13,62 mln w Hebei i 4,21 mln w Shandong. W porównaniu z innymi regionami kraju, prześladowania Falun Gong są bardzo dotkliwe we wszystkich tych trzech prowincjach.

Również w prowincji Shandong, Biuro 610 okręgu Mengyin zorganizowało w październiku 2023 roku nowe sesje prania mózgu i zmobilizowało lokalną policję i urzędników wiejskich, aby zabrali tam praktykujących w celu ich „dalszej edukacji”. 24 października pan Sheng Defu pracował na swoim polu, kiedy nagle aresztowało go pięciu funkcjonariuszy policji. Przez siedem dni był przetrzymywany w ośrodku prania mózgu, nazwanym „Centrum Opieki”.

Prześladowania za zabieranie głosu

Prowadząc nieustanną kampanię propagandową mającą na celu demonizowanie Falun Gong i usprawiedliwianie prześladowań, chiński reżim komunistyczny atakuje również praktykujących, którzy zabierają głos, czy to rozmawiając z ludźmi twarzą w twarz, rozpowszechniając materiały informacyjne, udostępniając informacje w Internecie, czy nawet drukując informacje na papierowej walucie. Działania praktykujących często spotykają się z odwetem ze strony władz, co skutkuje aresztowaniami i wyrokami więzienia.

Tylko między lipcem, a sierpniem 2023 roku aresztowanych za publikowanie informacji o Falun Gong w mediach społecznościowych zostało siedmiu praktykujących w siedmiu różnych prowincjach.

Pan Cheng Qianyue, rolnik z hrabstwa Cao w prowincji Shandong, został aresztowany 3 lipca 2023 roku po tym, jak policja odkryła, że opublikował wiadomości o treści „Falun Dafa jest dobre, Prawda, Życzliwości, Cierpliwość są dobre” na Kwai (platforma mediów społecznościowych typu TikTok dla krótkich filmów i trendów).

Oprócz pana Chenga, za publikowanie informacji na Kwai, zostali również aresztowani odpowiednio 6, 7 i 11 lipca pani Xue Shunrong z hrabstwa Huzhu w prowincji Qinghai, pan Zhang Jinglong z miasta Jiamusi w prowincji Heilongjiang i pani Qiu Guaixia z miasta Yinchuan w autonomicznym regionie Ningxia Hui. Pan Zhang i pani Qiu zostali zatrzymani odpowiednio na 15 i 7 dni. Pani Xue w chwili pisania tego tekstu nadal przebywa w areszcie i grozi jej postępowanie sądowe.

Pan Yao Xianmin, lat 53, pochodzący z miasta Siping w prowincji Jilin, w ostatnich latach wykonywał dorywcze prace w Changchun (stolicy prowincji). Miał konto na TikTok, gdzie używał pseudonimu do publikowania informacji o Falun Gong w różnych formach (filmy, wiersze itp.) z perspektywy osoby niepraktykującej Falun Gong. Mówiono, że miał około 30 000 obserwujących. Jego prawdziwą tożsamość odkryła internetowa policja i aresztowała go około 10 lipca 2023 roku. Obecnie jest przetrzymywany w areszcie śledczym w okręgu Zhenlai w prowincji Jilin. Jego rodzinie i prawnikowi odmówiono odwiedzin.

Pan Tang Zhifei, lat 41, jest inżynierem oprogramowania w mieście Hefei w prowincji Anhui. Kilku agentów policji włamało się do jego domu 3 sierpnia 2023 roku i go aresztowało. Jego młodemu synowi, który w tym czasie był tylko w bieliźnie, nie pozwolono założyć żadnych ubrań. Następnie policjantka odwiozła chłopca do domu jego dziadków ze strony ojca, który mieszkał w pobliżu.

Żona pana Tanga była w tym czasie poza miastem. Po otrzymaniu wiadomości pospieszyła z powrotem do Hefei. Kiedy odebrała syna z domu teściów, chłopiec miał na sobie ubranie dziadka.

Policja dokonała nalotu na dom pana Tanga i skonfiskowała jego komputer, telefon komórkowy, akt własności domu i licencję na prowadzenie działalności gospodarczej (jest on współwłaścicielem firmy). Przed wyjściem policja zmieniła również zamek w drzwiach. Jego żona nie miała innego wyjścia, jak tylko zabrać syna do rodzinnego miasta Fuyang w prowincji Anhui. Poprosiła swoich teściów, emerytowanych lekarzy, aby pojechali z nią, aby w ten sposób uniknęli nękania przez policję, oni jednak odmówili, gdyż stan ich zdrowia nie pozwalał na podróż.

Pan Tang jest obecnie przetrzymywany w areszcie śledczym okręgu Changfeng. Policja powiedziała, że namierzyła go po odkryciu, że publikował filmy informacyjne Falun Gong na zagranicznej platformie mediów społecznościowych z ponad 6000 wyświetleń. Grozili mu skazaniem go na co najmniej trzy lata więzienia.

Pan Mo Shanyi, pochodzący z powiatu Pengxi w prowincji Syczuan, pracował w mieście Wenzhou w prowincji Zhejiang, kiedy 20 lipca 2023 roku podeszła do niego lokalna policja. Kazano mu oddać telefon komórkowy, a następnie oddano mu go po szybkim sprawdzeniu zawartości. Policja zaaresztowała pana Mo 7 sierpnia, twierdząc, że jego konto WeChat zawierało informacje o Falun Gong. Został również oskarżony o publikowanie informacji o Falun Gong na TikTok. Pan Mo został przeniesiony z powrotem do Pengxi i przetrzymywany w areszcie śledczym okręgu Pengxi. Zwolniony został 14 września.

Poniżej znajdują się dodatkowe wybrane przypadki.

Prześladowania starszych wiekiem praktykujących

80-letnia kobieta zatrzymana, niewidomy mąż pozbawiony opieki

Pani Xing Yuqing, 80-letnia mieszkanka Pekinu, jest przetrzymywana od czasu aresztowania 1 października 2023 roku, po tym jak policja zaobserwowała ją rozmawiającą z ludźmi o Falun Gong. Jej mąż, który jest niewidomy i polega na jej opiece, znajduje się teraz w tragicznej sytuacji.

Przed ostatnim zatrzymaniem, pani Xing, emerytowana pracownica, była na przestrzeni lat wielokrotnie nękana za swoją wiarę. Poprzednie niedawne aresztowanie miało miejsce w połowie grudnia 2021 roku, po tym jak została zadenuncjowana przez studenta za rozmowę z nim o Falun Gong. Jej dom został splądrowany, a ona sama została zwolniona tego samego dnia.

81-letnia kobieta przewieziona do ośrodka prania mózgu

Pani Xu Lai, lat 81, z miasta Wuhan w prowincji Hubei, została aresztowana w swoim domu 7 września 2023 roku i przewieziona do Centrum Prania Mózgu Etouwan. To już drugi raz w tym roku, kiedy za praktykowanie Falun Gong została zabrana do tego samego ośrodka prania mózgu.

Pani Xu została wcześniej aresztowana 2 marca 2023 roku, po tym jak została zadenuncjowana przez osobę, z którą rozmawiała o Falun Gong na targu rolniczym. Policja zrobiła nalot na jej dom i skonfiskowała laptopa, kilka książek Falun Gong i zdjęcie założyciela Falun Gong. Przez nieznany czas była przetrzymywana w Centrum Prania Mózgu Etouwan.

Pani Xu była wcześniej aresztowana trzykrotnie, w 2000, 2001 i 2005 roku i przetrzymywana w dwóch ośrodkach prania mózgu. Podczas zatrzymania była przetrzymywana w izolacji i przez całą dobę monitorowana przez dwie osoby. Agent Biura 610, Hu Shaobin, często ją zastraszał. Była również zmuszana do pracy bez wynagrodzenia.

Dwukrotnie uwięziona na łącznie osiem lat, 74-letnia prawie niewidoma kobieta ponownie staje przed sądem

Pani Miao Shuqing, 74-letnia mieszkanka miasta Fushun w prowincji Liaoning, została zatrzymana przez sześciu funkcjonariuszy 11 sierpnia 2023 roku podczas powrotu z wycieczki poza miasto. Jej rodzina próbowała powstrzymać ich przed zabraniem jej z autobusu dalekobieżnego, którym jechali, ale bezskutecznie. Policja zabrała ją do centrum zatrzymań w mieście Fushun. Następnego dnia wezwali jej córkę i kazali jej podpisać tymczasowe zawiadomienie o zatrzymaniu jej matki w ramach przygotowań do przekazania jej sprawy do prokuratury.

To nie pierwszy raz, kiedy pani Miao jest celem ataków ze względu na swoją wiarę. Wcześniej była dwukrotnie więziona i odsiedziała łącznie osiem lat. Podczas obu pobytów w więzieniu była brutalnie torturowana. Często, przez długie godziny była rażona pałkami elektrycznymi, co spowodowało nietrzymanie moczu i poważne obrażenia ciała. Nawet teraz pani Miao nie trzyma moczu, gdy jest pod presją. Jest niewidoma na lewe oko, a jej prawe oko ma bardzo ograniczone widzenie. Jej emerytura została zawieszona w czerwcu 2016 roku, miesiąc po zakończeniu drugiej kary więzienia.

Ostatnie aresztowanie pani Miao miało miejsce wkrótce po tym, jak w sierpniu 2022 roku wróciła do domu, będąc wcześniej zmuszoną do zamieszkania z dala od domu, aby uniknąć prześladowań.

Zagrożone życie

Zagrożone życie kobiety z Hubei podczas jej strajku głodowego od chwili ostatniego aresztowania w październiku 2023 roku

Pani Kong Jiuhong prowadzi strajk głodowy, odkąd została aresztowana 24 października 2023 roku. Ponieważ mąż i dziecko pani Kong mieszkają w innym mieście, dowiedzieli się o jej aresztowaniu dopiero kilka dni później, kiedy jej mąż wrócił do ich domu w mieście Anlu, w prowincji Hubei. Drzwi wejściowe ich domu zostały wyważone, garaż przeszukany, a komputer, drukarka i książki Falun Gong pani Kong skonfiskowane. Jej mąż szukał jej wszędzie i w końcu znalazł ją w ośrodku prania mózgu.

Mąż pani Kong potwierdził, że aby zaprotestować przeciwko prześladowaniom rozpoczęła ona w dniu aresztowania strajk głodowy. Domagał się jej natychmiastowego uwolnienia, jednak Departament Policji miasta Anlu odmówił.

To nie pierwszy raz, kiedy pani Kong, była pracownica fabryki tekstylnej, jest za trzymanie się swojej wiary celem prześladowań. Pierwszy raz została aresztowana w lutym 2000 roku za to, że udała się do Pekinu, aby apelować o prawo do praktykowania Falun Gong. Została zabrana z powrotem do Anlu, zatrzymana w areszcie na dwa i pół miesiąca i ukarana grzywną w wysokości 2000 juanów. Ponownie została aresztowana w październiku 2002 roku i w ciągu miesiąca karmiona siłą ponad 90 razy. Kolejne aresztowanie pani Kong miało miejsce 25 maja 2016 roku, po tym jak została zadenuncjowana za rozmowę z mieszkańcami wioski na temat Falun Gong. 1 czerwca tego samego roku została zabrana do Centrum Prania Mózgu Prowincji Hubei w Wuhan, stolicy Hubei i przetrzymywana przez nieznany czas.

Podczas przymusowego karmienia więźniowie otwierali usta pani Kong kombinerkami, wkładali plastikową butelkę bez denka do jej ust, a następnie przywiązywali ją ręcznikiem do głowy. Jedna osoba ściskała ją za nos, podczas gdy reszta trzymała za ręce i stopy, aby uniemożliwić jej poruszenie się. Następnie do butelki - lejka wlewali owsiankę zmieszaną z dużą ilością soli. Nie pozwalali jej oddychać, dopóki cała owsianka z butelki nie trafiła do jej żołądka. Następnie wlewali kolejną porcję owsianki do butelki i powtarzali procedurę kilka razy. Nie przestawali, dopóki jej żołądek nie był wyraźnie wzdęty, a jedzenie prawie że wylewało się z żołądka do ust.

Po przymusowym karmieniu więźniowie przytrzymywali panią Kong na łóżku, aby nie zwymiotowała. Kiedy próbowała zwymiotować, strażnicy grozili, że powtórzą karmienie na siłę. Kiedy krzyczała w proteście, strażnicy kazali innym więźniom zamknąć drzwi, aby inni jej nie słyszeli. Zdarzało się, że współwięźniowie bili panią Kong i wylewali resztki jedzenia na jej włosy lub kołnierz. Gdy strażnicy wystawiali ją na działanie niskich temperatur, jej włosy zamarzały.

Liu Liguang, szef aresztu, powiedział kiedyś do pani Kong:„Czy nie prowadzisz strajku głodowego? Będziemy cię tak traktować do końca”. Inny strażnik, Yue Zhonggui, powiedział: „Jeśli nie będziesz się dobrze zachowywała, będziemy cię poić słoną wodą”.

Ze względu na nadmiar soli w owsiance, po przymusowym karmieniu pani Kong zawsze odczuwała intensywny, palący ból w narządach wewnętrznych. Każde karmienie na siłę było niczym ekstremalna tortura. Często potem pluła krwią. W ciągu miesięcznego aresztu była karmiona ponad 90 razy.

Kiedy strażnicy zabrali panią Kong do obozu pracy przymusowej w Shayang, była tak wychudzona i słaba, że nie mogła utrzymać równowagi. Obóz pracy odmówił jej przyjęcia, więc strażnicy musieli zabrać ją z powrotem do aresztu. Dwa tygodnie później podjęto kolejną próbę przyjęcia jej do obozu pracy, ale obóz nadal odmawiał jej przyjęcia ze względu na podwyższone tętno i wysokie ciśnienie krwi. Została ponownie zabrana do aresztu śledczego, gdzie za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong nadal była bita i poddawana różnym formom tortur.

Kobieta zatrzymana za wiarę bita i zmuszana do jedzenia po tym, jak już była najedzona

Pani Dong Liping, mieszkanka miasta Haicheng w prowincji Liaoning, została aresztowana 21 lipca 2023 roku. Jej obrońca zauważył, że jej stan fizyczny i psychiczny pogarszał się za każdym razem, gdy ją odwiedzał pomiędzy sierpniem a wrześniem.

Pani Dong powiedziała swojemu prawnikowi, że dzielące z nią celę więźniarki regularnie ją biły i zmuszały do jedzenia nawet wtedy, gdy była najedzona. Strażnicy aresztu na te nadużycia przymykali oko.

Tego popołudnia 21 lipca 2023 roku, pani Dong była w domu, kiedy kapitan policji zapukał do furtki ogrodzenia, które otacza jej dom. Powiedział, że może pokazać jej swoją legitymację policyjną, ona jednak furtki nie otworzyła. Wtedy pięciu innych policjantów wspięło się na ogrodzenie, dwóch od strony wschodniej i trzech od strony zachodniej, i wskoczyło na jej podwórko. Krzyczeli, żeby rzuciła im klucz do domu. Kiedy odmówiła, wyłamali zamek i weszli do środka.

Policja nie odpowiedziała, gdy pani Dong zapytała ich, dlaczego włamała się do domu praworządnego obywatela. Zakuła ją w kajdanki i w pewnym momencie nawet przytrzymywała jej głowę na łóżku. W ciągu dwóch godzin policja skonfiskowała komputer, telefon komórkowy, książki Falun Gong i inne wartościowe przedmioty pani Dong. Zabrano ją do aresztu miejskiego w Yingkou.

25 sierpnia 2023 r. prokuratura dystryktu Zhanqian w mieście Yingkou wydała formalny nakaz aresztowania pani Dong.

Obrońca pani Dong odwiedził ją w areszcie 28 sierpnia 2023 roku. Powiedziała mu, że od trzech dni prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko prześladowaniom. Prawnik zauważył, że wydawała się być bardzo słaba.

Kiedy 6 września 2023 roku adwokat ponownie odwiedził panią Dong, zauważył, że chodziła utykając i nie była w zbyt dobrym stanie psychicznym. Skarżyła się, że jest regularnie bita i maltretowana przez współwięźniów z celi. Zmuszały ją do jedzenia, gdy była już najedzona. Strażnicy nie zrobili nic, by to powstrzymać.

Dowiedziawszy się od obrońcy o znęcaniu się nad nią, rodzina pani Dong, która towarzyszyła prawnikowi, a nie została wpuszczona do środka, natychmiast zadzwoniła do biura dla odwiedzających areszt śledczy i poprosiła o spotkanie z dyrektorem. Recepcjonistka powiedziała, że dyrektor jest już na spotkaniu. Rodzina czekała przed aresztem i zadzwoniła ponownie kilka godzin później. Powiedziano im, że dyrektor wciąż jest na spotkaniu. Następnie zadzwonili do organów nadzorujących areszt, aby zgłosić znęcanie się nad ukochaną osobą.

Około godziny 15:00 tego dnia, dwie osoby wyszły na zewnątrz, aby zobaczyć się z rodziną pani Dong, ale wielokrotnie zaprzeczały, że kiedykolwiek była molestowana.

25 września 2023 roku prawnik odwiedził panią Dong po raz trzeci i zauważył, że wyglądała na oszołomioną. Powiedziała, że od kilku dni cierpi na nietrzymanie moczu. Następnie wskazała na swój brzuch i powiedziała: „Podejrzewam, że mam tu kamienie”. Jej rodzina była bardzo zaniepokojona i nie wiedziała, jakiemu dodatkowemu znęcaniu się została poddana, co mogło spowodować jej ostatnie objawy.

Rodzinne tragedie

Praktykująca Falun Gong nie może wyjechać za granicę w celu uzyskania pomocy medycznej dla sparaliżowanego syna

Pani Li Aiping (znana również jako Li Xiaohong) z miasta Jingshan w prowincji Hubei złożyła w połowie maja 2023 roku wniosek o paszport, jednak lokalny wydział policji odmówił rozpatrzenia jej wniosku. Później powiedziano jej, że znajduje się na czarnej liście praktykujących Falun Gong, którym zabroniono podróżowania za granicę. W związku z tym, nie była w stanie znaleźć za granicą lepszego leczenia dla swojego 25-letniego syna, który stał się niepełnosprawny z powodu gruźlicy kości (schorzenie, w którym gruźlica rozprzestrzenia się poza płuca i atakuje stawy).

Pani Li (51 lat) i jej mąż, pan Zhou Qing (lat około 53), byli podczas trwających 24 lata prześladowań wielokrotnie prześladowani za praktykowanie Falun Gong. Ich syn Minghui miał zaledwie rok, gdy Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła w lipcu 1999 roku prześladowania Falun Gong. Przez pierwsze osiem lat jego ojciec, pan Zhou, rzadko bywał w domu. Zamiast tego był albo przetrzymywany w różnych ośrodkach za praktykowanie Falun Gong, albo ukrywał się, aby uniknąć aresztowania. Ponieważ Minghui od lat nie widział ojca, martwił się, że może go już nie rozpoznać. W pewnym momencie, oboje jego rodzice zostali uwięzieni. Raz, kiedy zobaczył inne dzieci z rodzicami, rozpłakał się i powiedział do babci: „Chcę tatusia i mamusię. Czy możesz mi go kupić?”.

Gruźlicę kości zdiagnozowano u Minghui około 2019 roku, kiedy miał prawie 21 lat. Stan stał się tak poważny, że miał trudności z oddychaniem i chodzeniem. Nie mógł zastosować odpowiedniego leczenia, ponieważ jego rodzina, aby uniknąć nękania przez policję, musiała się ciągle przeprowadzać.

W połowie 2020 roku jego rodzice ostatecznie zdecydowali się wrócić do rodzinnego miasta Jingshan w prowincji Hubei. Rodzina nie trzymała się jednak razem, ponieważ pan Zhou i pani Li nie chcieli, aby ich syn żył z tak ciężkim stanem zdrowia ciągle na wygnaniu. Rodzice pani Li zaproponowali, że przyjmą Minghui do siebie. Młody mężczyzna został sparaliżowany niedługo po powrocie do Jingshan i przeszedł poważną operację kręgosłupa. Podczas operacji prawie umarł.

Kiedy policja z miasta Guiyang w prowincji Guizhou, gdzie para przebywała wcześniej, nie mogła znaleźć pana Zhou ani pani Li, w czerwcu 2021 roku przebyli ponad 600 mil do prowincji Hubei, aby nękać Minghui, gdy był jeszcze przykuty do łóżka i dochodził po operacji do siebie. Po tym, jak policja o 22:00 wyjechała, jego dziadek tej nocy nie mógł spać. Następnego dnia upadł i wylądował na wózku inwalidzkim. Mimo to policja w Guiyang nadal dzwoniła i nękała i jego i jego wnuka.

Z powodu nieustannego nękania i nacisków ze strony policji, Minghui nigdy po operacji nie był w stanie w pełni wyzdrowieć. Bolą go plecy, gdy próbuje je wyprostować. Nie może stać bez przerwy dłużej niż 20 minut. Jego matka chciała go wywieźć za granicę, aby móc lepiej go leczyć, ale nie mogła dostać paszportu.

Kobieta z Hubei ponownie zatrzymana po 7 latach więzienia, matka w wieku 80 lat pozostawiona samej sobie

Pani Zhang Guangjie, 60-letnia mieszkanka miasta Jingmen w prowincji Hubei, pozostaje w areszcie po aresztowaniu 23 września 2023 roku za swoją wiarę w Falun Gong. Jej 80-letnia matka, która mieszka z nią, jest przerażona aresztowaniem i teraz walczy o przetrwanie.

To nie pierwszy raz, kiedy pani Zhang, emerytowana pracownica Jingmen Petroleum Company, stała się celem ataków za swoją wiarę. Po aresztowaniu w 2001 roku została skazana na cztery lata więzienia i na kolejne trzy po aresztowaniu w 2016 roku. Oba wyroki odsiedziała w Więzieniu dla Kobiet Prowincji Hubei w Wuhan, stolicy prowincji i była tam brutalnie torturowana. Nie mogąc znieść presji prześladowań, jej mąż się z nią rozwiódł. Po latach życia w strachu zmarł również jej ojciec.

Podczas odbywania drugiej kary pozbawienia wolności jej pracodawca zawiesił jej emeryturę powołując się na nową politykę zabraniającą więzionym emerytom pobierania emerytur (mimo że nie ma takiego przepisu w chińskim prawie pracy, ani w prawie ubezpieczeń społecznych).

Mieszkanka Pekinu aresztowana za swoją wiarę, pozostawiając w rozpaczy schorowanego ojca

Pani Gao Weiping, mieszkanka Pekinu, jest przetrzymywana w areszcie śledczym w dystrykcie Shunyi od czasu aresztowania 14 września 2023 roku. Jej ojciec, w wieku 80 lat, był świadkiem aresztowania córki w jego własnym domu. Cierpiał na zły stan zdrowia i córka często go odwiedzała, aby się nim opiekować. Starszy mężczyzna był zdruzgotany aresztowaniem córki i stracił apetyt.

Ze względu na cenzurę informacji w Chinach szczegóły dotyczące obecnej sytuacji pani Gao nie są w pełni znane.

Gao Weiping

Policja podróżuje ponad 700 mil, aby schwytać kobietę w domu jej syna podczas Święta Środka Jesieni

Dowiedziawszy się, że syn pani Zhao Ya kupił dla niej bilet na mecz koszykówki na XIX Igrzyskach Azjatyckich odbywający się pod koniec września 2023 roku, policja z jej rodzinnego miasta przejechała ponad 700 mil do domu jej syna i tam ją aresztowała.

Pani Zhao, 66-letnia mieszkanka hrabstwa Liquan w prowincji Shaanxi, pojechała z mężem w sierpniu 2023 roku do miasta Hangzhou w prowincji Zhejiang, aby odwiedzić syna. Odkąd jej syn wyjechał w 2001 roku do Hangzhou na studia, a później po ukończeniu studiów dostał tam pracę, pani Zhao nigdy nie miała okazji odwiedzić go podczas wakacji, ponieważ albo była zajęta opieką nad swoimi teściami (którzy zmarli w ostatnich latach w wieku 93 i 86 lat), albo była nieprawnie zatrzymywana za praktykowanie Falun Gong. Ona i jej mąż mieli nadzieję spędzić nadchodzące Święto Środka Jesieni z rodziną syna – tylko po to, aby przekonać się, jak ich marzenie legło w gruzach.

24 września 2023 roku w domu jej syna pojawiło się nagle sześć osób. Byli to agenci z komisariatu policji w Chengguan, władz miasta Chengguan i lokalnego komitetu dzielnicowego rodzinnego miasta pani Zhao. Przejechali ponad 700 mil do Hangzhou po tym, jak odkryli, że jej syn kupił dla niej bilet na mecz koszykówki na XIX Igrzyskach Azjatyckich (które odbywały się w Hangzhou od 23 września do 8 października 2023 roku).

Te sześć osób powiedziało, że ich zadaniem jest zabranie pani Zhao z powrotem do prowincji Shaanxi. Jej mąż właśnie przeszedł operację oka, a ich syn błagał agentów, by nie zabierali jego matki. Zaproponował, że zwróci bilet na mecz koszykówki, ale agenci nalegali, aby pani Zhao wróciła do Shaanxi, w przeciwnym razie przekażą jej sprawę policji w Hangzhou, aby ta mogła ją monitorować.

26 września trzech z sześciu agentów Shaanxi, w tym oficer Ma i dwóch mieszkańców dzielnicy, eskortowało panią Zhao i jej męża w drodze na pokład samolotu lecącego do Shaanxi.

1 października o godzinie 20:00 funkcjonariusz z komisariatu policji w Chengguan zadzwonił do męża pani Zhao i zapytał go, kiedy on i pani Zhao pojechali do Hangzhou i kiedy wrócili do Shaanxi. Mąż pani Zhao odmówił rozmowy z nimi, ponieważ to władze udały się do Hangzhou, aby sprowadzić ich z powrotem, a policja powinna już o całej sytuacji wiedzieć.

Wielokrotnie prześladowani za wiarę

69-letnia kobieta ponownie aresztowana niecałe trzy miesiące po odbyciu kary czterech latach więzienia

Niecałe trzy miesiące po tym, jak pani Li Guihua zakończyła odsiadywanie czteroletniego wyroku za praktykowanie Falun Gong, ta 69-letnia emerytowana pracownica tartaku została ponownie aresztowana za praktykowanie swojej wiary.

Pani Li, mieszkanka miasta Jiamusi w prowincji Heilongjiang, została aresztowana w swoim domu 15 września 2023 roku przez funkcjonariuszy posterunku policji w Songlin. Kiedy jej córka wróciła po pracy do wspólnego mieszkania, zauważyła, że zostało one przeszukane. Wkrótce zadzwoniła do niej jej matka i powiedziała, że dostała 15 dni aresztu.

Dwa dni później do młodej kobiety zadzwoniła policja i powiedziano jej, że pani Li została zatrzymana i przeniesiona do aresztu śledczego. Poproszono ją, aby dostarczyła matce trochę ubrań. Nie jest wiadome, czy w momencie pisania tego tekstu pani Li została zwolniona.

Pani Li została wcześniej aresztowana 20 czerwca 2019 roku za rozmawianie z ludźmi o Falun Gong. 18 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Xiangyang skazał ją na cztery lata więzienia za „podważanie przestrzegania prawa za pomocą organizacji kultowej”, co było standardowym pretekstem wykorzystywanym przez KPCh do więzienia praktykujących Falun Gong.

Pani Li odwołała się od wyroku, ale siedem miesięcy później jej apelacja została odrzucona. Po 13 miesiącach spędzonych w Jiamusi City Detention Center rozwinęło się u niej niebezpiecznie wysokie ciśnienie krwi i choroba serca. W areszcie śledczym udzielono jej pomocy, ale jej stan się nie poprawił. Jej rodzina złożyła w jej imieniu w Jiamusi City Intermediate Court wniosek o zwolnienie warunkowe, ale sąd nie zatwierdził go i nakazał strażnikom sądowym zabranie jej do Więzienia dla Kobiet Prowincji Heilongjiang. Odsiedziała tam cały wyrok i została zwolniona 20 czerwca 2023 roku.

Ponieważ emerytura pani Li podczas odsiadywania wyroku została zawieszona, teraz ma ona trudności z utrzymaniem się. Nie jest również wiadome, czy w momencie pisania tego raportu jej emerytura została przywrócona.

Pekiński artysta po prawie 13 latach spędzonych w więzieniu ponownie aresztowany

Artysta Qin Wei został aresztowany w swoim domu w Pekinie 7 września 2023 roku. Przez ponad miesiąc był przetrzymywany w areszcie śledczym w dystrykcie Haidian i zwolniony pod koniec października.

W ciągu pięciu miesięcy poprzedzających jego ostatnie aresztowanie, policja trzy razy nękała pana Qin przed rocznicą„Pokojowego apelu 25 kwietnia”, pokojowej demonstracji 10 000 praktykujących Falun Gong, która miała miejsce 25 kwietnia 1999 roku. Policja fotografowała go i dzwoniła do niego późno w nocy.

Qin Wei

62-letni Qin był absolwentem Wydziału Malarstwa Dekoracyjnego Centralnej Akademii Sztuki i Rzemiosła. Po ukończeniu studiów dostał pracę w pewnym wydawnictwie z której później zrezygnował, aby nauczać sztuki w gimnazjum Bayi w dystrykcie Haidian i mieć więcej czasu podczas zimowych i letnich przerw na skupienie się na swojej twórczości. Po tym, jak zaczął praktykować Falun Gong, zyskał głębsze zrozumienie życia i wszechświata, co pomogło mu tworzyć czyste i pozytywne dzieła sztuki.

Ponieważ Qin pozostał niewzruszony w swojej wierze po tym, jak komunistyczny reżim rozpoczął w 1999 roku prześladowania, był w ciągu ostatnich 24 lat wielokrotnie aresztowany. Odsiedział dwa wyroki obozów pracy, dwa wyroki więzienia, a także wielokrotne zatrzymania, w sumie prawie 13 lat.

Po roku pracy przymusowej i dwóch latach spędzonych w więzieniu, kobieta z Jiangxi ponownie staje przed sądem

58-letnia pani Xia Mingjin z miasta Nanchang w prowincji Jiangxi została aresztowana 19 września 2023 roku za rozmawianie z ludźmi o Falun Gong. Od tego czasu jest przetrzymywana w Pierwszym Ośrodku Zatrzymań w Nanchang.

To nie pierwszy raz, kiedy pani Xia jest celem ataków za swoją wiarę w Falun Gong. W 2011 roku została skazana na rok pracy przymusowej, a po aresztowaniu w 2018 roku skazana na dwa lata więzienia. Po wyjściu z więzienia w 2020 roku nadal spotykała się z ciągłym nękaniem ze strony policji. Przed ostatnim aresztowaniem, w czerwcu 2021 roku przez dziesięć dni była przetrzymywana w ośrodku prania mózgu.

Xia Mingjin przed prześladowaniem

Pani Xia Mingjin podczas odbywania kary w więzieniu

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghu.org dnia 27.11.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku