(Minghui.org) W dniach 21-24 lutego 2022 roku praktykujący Falun Gong odwiedzili kilkanaście miast w Republice Togo w Afryce Zachodniej. Promowali Falun Gong i podnosili świadomość na temat trwających prześladowań praktykujących w Chinach.

Ludzie na bazarach, publicznych placach i w pobliżu hoteli spotykali praktykujących przedstawiających zasady i korzyści zdrowotne płynące z praktyki. Praktykujący rozdawali również ulotki z informacjami o prześladowaniach w Chinach.

Praktykujący przemierzyli ponad 400 kilometrów (250 mil) z południa na północ kraju, zaczynając od stolicy Lomé. Zatrzymali się w miastach: Aného, Tabligbo, Tsévié, Notsé, Atakpamé, Anié, Blitta, Sotouba, Sokodé, Bafilo, Kara, Mango, Dapaong, Cinkassé i Kpalimé.

Praktykujący podróżowali z południa na północ kraju, aby przedstawić ludziom Falun Gong i opowiedzieć o prześladowaniach Falun Gong w Chinach

21 lutego 2022 roku praktykujący opowiadał prezenterowi lokalnej stacji radiowej w Anié o Falun Gong

22 lutego 2022 roku praktykujący ustawili stolik informacyjny w Sokodé, aby promować praktykę i informować ludzi o prześladowaniach w Chinach

Przygotowania do opuszczenia Sokodé i jazdy do Dapaong - 22 luty 2022

Promowanie praktyki i informowanie ludzi o prześladowaniach w Chinach w Dapaong - 23 luty 2022

Praktykujący promują Falun Gong w mieście Kpalimé i opowiadają ludziom o prześladowaniach w Chinach. - 24 luty 2022

Promowanie praktyki i opowiadanie ludziom o prześladowaniach praktykujących w Chinach na ulicach i na targu w Kpalimé

Ludzie wykazywali zainteresowanie Falun Gong, przyjmując ulotki od praktykujących i słuchając ich opowieści

Praktykujący ustawiali stolik informacyjny w miastach Sokodé, Kpalimé i Dapaong i oferowali mieszkańcom książki i ulotki Falun Gong. Przedstawili zasady i korzyści zdrowotne praktyki oraz zademonstrowali pięć ćwiczeń. Opowiedzieli również ludziom o prześladowaniach praktyki w Chinach.

Mężczyzna, który był zaciekawiony Falun Gong, powiedział, że próbował wcześniej różnych praktyk i nie uznał ich za przydatne. Po tym, jak praktykujący wyjaśnili mu zasady i korzyści płynące z Falun Gong, powiedział, że brzmi to jak uczciwa i dobra praktyka. Kupił kopię „Zhuan Falun”, głównej książki praktyki i powiedział, że na pewno ją przeczyta.

Kiedy praktykujący przybyli do Kara, natknęli się na Chińczyka i wręczyli mu ulotkę. „Ach, Falun Gong!” - mężczyzna wydawał się mile zaskoczony, że znalazł ludzi promujących praktykę w Togo i wyraził swoje uznanie.

Inna kobieta zgodziła się z zasadami Falun Gong: Prawdą - Życzliwością - Cierpliwością i powiedziała, że uda się do Lome, aby nauczyć się Falun Gong i ćwiczeń.

Podczas czterodniowej podróży warunki życiowe były trudne, a w dodatku po drodze zepsuł się samochód. Praktykujący przezwyciężyli jednak trudności i ukończyli to, co zamierzali zrobić. W przyszłości planują odwiedzić sąsiednie kraje: Bénin i Ghanę, aby szerzyć błogosławieństwa Falun Gong.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 13.04.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku