(Minghui.org) Pani Chen Yuanhua (74 l.) została niedawno po raz kolejny skazana na cztery lata więzienia za praktykowanie Falun Gong, praktyki ciała i umysłu prześladowanej od lipca 1999 roku przez Komunistyczną Partię Chin.

Pani Chen Yuanhua została aresztowana w dniu 8 stycznia 2022 roku przez ponad dziesięciu funkcjonariuszy, kiedy spacerowała ulicą. Tego dnia aresztowano co najmniej dziesięciu innych lokalnych praktykujących. Policja oskarżyła panią Chen o rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat Falun Gong i zabrała ją do Aresztu Śledczego Rejonu Ninghe.

Z powodu wcześniejszych tortur pani Chen poważnie podupadła na zdrowiu i chodząc musiała opierać się o ścianę. Podczas przesłuchań, policja pozwoliła jej siedzieć na wózku inwalidzkim, (zwykle przetrzymuje się praktykujących Falun Gong na metalowych krzesłach). Jeden z funkcjonariuszy obiecał ją wypuścić, jeśli tylko zgodzi się podpisać oświadczenia o wyrzeczeniu się Falun Gong. Odmówiła, ponieważ żadne prawo w Chinach nie zabrania praktykowania Falun Gong.

Ponieważ pani Chen mocno trzymała się swojej wiary, nawet gdy przebywała w ośrodku detencyjnym, jej rodzinie nie pozwolono się z nią widywać. Pod koniec maja 2023 roku została przeniesiona do więzienia dla kobiet w Tiencin i nie jest jasne, czy jej bliscy mogli ją tam odwiedzać.

Pod opieką pani Chen znajdował się jej mąż, prawie 80-letni i niepełnosprawny. Jej aresztowanie było dla niego ciężkim ciosem, a jego stan stale się pogarszał. Lekarz powiedział, że w każdej chwili może umrzeć.

Podobnie jak w przypadku pani Chen i jej męża, aresztowana tego samego dnia inna praktykująca, 70-letnia pani Han Shuyun, została potajemnie skazana na pięć lat więzienia. Jej mąż został też ubezwłasnowolniony i ciężko jest mu uporać się z cierpieniem psychicznym wynikającym z pobytu żony w więzieniu.

Prześladowania w przeszłości

Po tym, jak pani Chen zaczęła w 1998 roku praktykować Falun Gong, zniknęło wiele jej dolegliwości, w tym ciężka choroba serca i bezsenność.

W ciągu ostatnich 24 lat prześladowań prawie połowę czasu spędziła w areszcie lub poza domem. Odbyła karę obozu pracy przymusowej wynoszącą 2,5 roku i dwie kary więzienia o łącznym czasie 7 lat.

Zatrzymanie za apelowanie w obronie Falun Gong

26 października 1999 roku pani Chen udała się do Pekinu , aby apelować o prawo do praktykowania Falun Gong i została tam aresztowana. Policja kopała ją, ciągnęła za włosy i biła po głowie książką „Zhuan Falun” skonfiskowaną innym praktykującym. Porażano ją także pałkami elektrycznymi. Później została przeniesiona z powrotem do Tiencin i przetrzymywana przez miesiąc w Areszcie Śledczym Hrabstwa Ninghe, a następnie przez kolejny miesiąc w miejskim ośrodku prania mózgu. Władze miejskie wyłudziły od jej rodziny 10 000 juanów.

W 2000 roku, podczas dorocznego spotkania politycznego Komunistycznej Partii Chin, pani Chen została ponownie aresztowana i przetrzymywana przez miesiąc.

W 2001 roku do domu pani Chen przyszło ponad dziesięciu funkcjonariuszy i zapytało, czy nadal praktykuje Falun Gong. Powiedziała, że tak. Funkcjonariusze aresztowali ją, przetrzymywali przez siedem dni w urzędzie miasta, a następnie zabrali do ośrodka prania mózgu.

2,5-letni obóz pracy

Ponieważ w ośrodku prania mózgu pani Chen odmówiła wyrzeczenia się Falun Gong, 21 stycznia 2001 roku została zabrana na 2,5 roku do Obozu Pracy Przymusowej dla Kobiet w Banqiao. Nie pozwolono jej z nikim rozmawiać i odmówiono jej wizyt rodziny. Podżegani przez strażników więźniowie często znieważali ją słownie i bili.

Skazanie na trzy lata za dystrybucję materiałów Falun Gong

Ponownie aresztowana pani Chen została 3 czerwca 2006 roku za rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat Falun Gong. Jej dom został splądrowany. Aby zaprotestować przeciwko prześladowaniom, przeprowadziła strajk głodowy i była karmiona siłą. Policja szczypała ją także w łydki, aż pojawiły się siniaki.

W dniu 7 listopada 2006 roku pani Chen została skazana przez sąd Hrabstwa Ninghe na trzy lata więzienia dla kobiet w Tiencin. Codziennie od 6:00 do 21:00 była bita i zmuszana do stania w bezruchu.

Kolejne cztery lata więzienia

Przedostatni raz pani Chen została aresztowana 26 sierpnia 2015 roku, kiedy rozpowszechniała informacje o Falun Gong.W wyniku tortur w areszcie dostała wysokiego ciśnienia krwi (190/100 mmHg) i silnego bólu w klatce piersiowej. Policja karmiła ją również na siłę, co prawie ją zabiło.

W dniu 26 stycznia 2016 roku pani Chen stanęła przed Sądem Rejonowym w Ninghe, a następnie została skazana na cztery lata więzienia. Złożyła apelację do Sądu Pośredniego nr 2 w Tiencin, który wyrok pierwszej instancji podtrzymał. 7 lipca 2016 roku została zabrana do więzienia dla kobiet w Tiencin.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 17.10.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku