(Minghui.org) 15 maja 2022 roku praktykujący Falun Gong ustawili stoisko w Norymberdze w Niemczech, aby promować niemiecką wersję książki „Raport Minghui: 20-letnie prześladowania Falun Gong w Chinach” (zwanej dalej Raportem Minghui). Zbierali również podpisy, aby zwiększyć świadomość na temat prześladowań Falun Gong (znanego również jako Falun Dafa) przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) oraz okrucieństwa związanego z grabieżą organów.

Władze Norymbergi zorganizowały ceremonię wręczenia Międzynarodowej Nagrody Praw Człowieka – wydarzenie, które odbywa się w tym mieście co dwa lata. Po ceremonii zorganizowano na świeżym powietrzu tradycyjny „obiad dla pokoju” (Friedenstafel), mając nadzieję, że więcej osób zwróci uwagę na kwestię pokoju, tolerancji i praw człowieka. Według oficjalnych informacji tego dnia w „obiedzie dla pokoju” wzięło udział około 4000 osób. Praktykujący Falun Dafa ustawili na tym wydarzeniu stoisko informacyjne.

Ludzie zatrzymują się przy stoisku informacyjnym praktykujących i podpisują petycję w sprawie potępienia prześladowań

Praktykujący wystawili na stoisku niemiecką wersję Raportu Minghui. Raport ten skrupulatnie omawia brutalne prześladowania praktykujących Falun Gong przez KPCh w ciągu ostatnich 20 lat. Mówi również o popularności Falun Gong poza Chinami i wysiłkach praktykujących poza Chinami, aby ujawnić prześladowania. Jest to ważny raport, a także istotny zapis historyczny.

Praktykujący informowali również opinię publiczną, że 5 maja 2022 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził „poważne zaniepokojenie”doniesieniami o stałej, systematycznej, nieludzkiej i usankcjonowanej przez państwo grabieży organów od więźniów w Chinach, a w szczególności od praktykujących Falun Gong.

Większość uczestników „obiadu dla pokoju” należała do różnych organizacji praw człowieka, kościołów i międzynarodowych organizacji charytatywnych. Byli oni zaniepokojeni licznymi przypadkami łamania praw człowieka na całym świecie, wśród których prześladowanie narodu chińskiego przez KPCh jest szczególnie widoczne. Tegoroczną laureatką Norymberskiej Międzynarodowej Nagrody Praw Człowieka została Sayragul Sauytbay, Kazachstanka, która osobiście doświadczyła prześladowań ze strony KPCh i napisała książkę o obozach koncentracyjnych w Xinjiang w Chinach.

Wiele osób, które przechodziły obok stoiska praktykujących, mówiło, że słyszeli o sytuacji praw człowieka w Chinach. Chętnie podpisywali petycję przeciwko prześladowaniom, która ma następnie być przekazana niemieckiemu rządowi federalnemu. Wiele osób podziękowało praktykującym za ich ciężką pracę, wyraziło zainteresowanie Raportem Minghui i brało materiały informacyjne na temat Falun Dafa.

Jedna z kobiet powiedziała, że wie, iż KPCh pobiera narządy, więc podpisała petycję, aby wesprzeć wysiłki praktykujących.

Inni nigdy nie słyszeli o zbrodni, jaką jest pobieranie organów przez KPCh. Po przeczytaniu informacji pewien mężczyzna dowiedział się, że w więzieniach umiera coraz więcej młodych ludzi, podczas gdy starsi przeżywają. Jego zdaniem świadczy to o tym, że ma miejsce grabież organów.

Spośród osób, które podeszły do stoiska praktykujących, niektóre uczestniczyły w ceremonii wręczenia nagród tego samego ranka. Jeden z mężczyzn powiedział, że poczuł się szczególnie podbudowany przemówieniem wygłoszonym podczas ceremonii. Powiedział: „Ludzie rozumieją teraz, że KPCh nie jest normalną partią polityczną. Niemożliwe jest prowadzenie polityki dobrej woli z KPCh. Reżim nie toleruje dysydentów w Chinach, niezależnie od tego, czy są to inni niezrzeszeni wyznawcy, czy dysydenci”.

Alexandra Cavelius (trzecia od lewej, w niebieskim ubraniu) na grupowym zdjęciu z praktykującymi Falun Dafa. Cavelius jest niemiecką reporterką, która opublikowała książkę wraz z laureatką nagrody Sayragul Sauytbay

Niemiecka reporterka Alexandra Cavelius, która wraz z laureatką nagrody Sayragul Sauytbay opublikowała książkę demaskującą obozy koncentracyjne w Xinjiang, podeszła do stoiska praktykujących i zrobiła sobie grupowe zdjęcie z praktykującymi.

Członkowie rodziny laureatki Sayragul Sauytbay na grupowym zdjęciu z praktykującymi

Pod koniec wydarzenia rodzina pani Sauytbay podeszła do stoiska praktykujących, aby z nimi porozmawiać. Jej mąż podpisał petycję, a jej rodzina zrobiła sobie z nimi zdjęcie.

Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 25.05.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku