(Minghui.org) 11 lutego 2022 roku Zgromadzenie Ogólne Wirginii przyjęło Rezolucję nr 9 (H.R.9) wzywającą komunistyczne Chiny do natychmiastowego zaprzestania prześladowań Falun Gong. Ta ponadpartyjna rezolucja zatytułowana „Potępienie prześladowań praktykujących Falun Gong dokonywanych przez Komunistyczną Partię Chin” została przyjęta jednogłośnie (82:0).

Rezolucja nr 9 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Wirginii 22 lutego 2022 r.

Zainicjowana przez republikańskiego delegata Wirginii Johna Avoli i delegatkę Demokratów Kaye Kory, rezolucja ta była współtworzona przez 31 członków Izby. Oprócz potępienia tortur, przymusowej pracy i grabieży organów od praktykujących Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) rezolucja ta wzywa do ujawnienia społeczeństwu brutalności KPCh i natychmiastowego zakończenia tych okrucieństw.

„Rezolucja H.R.9 ma na celu podkreślenie poważnych naruszeń praw człowieka popełnianych przez KPCh” – wyjaśnił delegat Avoli podczas posiedzenia w dniu 8 lutego. Rezolucja ma także pomóc zrozumieć obywatelom Wirginii okrutną pracę przymusową i grabież organów, które mają miejsce w Chinach – kraju będącym ważnym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych.

Falun Gong jest duchową praktyką, która uczy zasad Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Tę pokojową praktykę KPCh prześladuje od lipca 1999 roku. Departament Stanu USA potwierdził w różnych raportach nt. ponad 20-letnich prześladowań, że KPCh wysyłała praktykujących Falun Gong do obozów pracy, gdzie byli zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach. Produkty takiej przymusowej pracy są w USA powszechnie dostępne. KPCh pobierała również narządy od praktykujących, aby zarabiać na operacjach transplantacji.

Tatiana Denning, lekarz rodzinny z Wirginii, która praktykuje Falun Gong, zeznała podczas przesłuchania: „Pomimo że to [ta zbrodnia] jest nienagłaśniane, oddolne poparcie w całym stanie jest bardzo silne” – powiedziała. „Postrzegamy rezolucję H.R.9 jako wyraz naszego zbiorowego sumienia. Uchroni ona mieszkańców Wirginii przed staniem się nieświadomymi wspólnikami mordu na niewinnych ludziach. Pomoże również uświadomić naszych obywateli, że Chińczycy i Komunistyczna Partia Chin nie są jednym i tym samym”.

W posiedzeniu uczestniczyła także ocalała z prześladowań Wang Chunyan. Podobnie jak inni praktykujący Falun Gong, odniosła z praktyki korzyści zarówno fizyczne, jak i duchowe. Z powodu swoich przekonań była jednak przetrzymywana w obozie pracy przez 7 lat.

„[Pani Wang] była zmuszana do niewolniczej pracy 18 godzin dziennie. Ponad 20 innych praktykujących Falun Gong, których znała, straciło życie w wyniku prześladowań” – wyjaśniła dr Denning. „Podczas jej przetrzymywania pobrano od niej również próbki krwi, aby zbadać zgodność tkankową pod kątem transplantacji organów. Oznacza to, że władze KPCh postrzegały ją jako potencjalnego „dawcę” narządów”.

Okrucieństwa grabieży organów od praktykujących Falun Gong przez KPCh są w Wirginii szeroko znane. Tylko w samym 2021 roku 24 samorządy w stanie [Wirginia] podjęły podobne uchwały mające na celu uświadomienie tego problemu. Wybrani urzędnicy byli bardzo wdzięczni za te istotne informacje od praktykujących Falun Gong, ponieważ bez nich nie wiedzieliby o tych prześladowaniach – szczególnie o zbrodni grabieży organów, która trwa od ponad 20 lat.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 25 stycznia 2022 roku, delegatka Kaye Kory przedstawiła praktykujących Falun Gong i ich system praktykowania swoim kolegom. Jeden z jej stażystów, który pracował dla niej cztery lata temu, był praktykującym Falun Gong, którego ojciec zmarł w wyniku represji w Chinach. Pani Wang również bardzo cierpiała, a jej mąż zginął, próbując ją chronić. Na posiedzenie przyniosła kurtkę, którą nosiła w więzieniu.

Delegat Zgromadzenia Ogólnego Wirginii, John Avoli (drugi od prawej), przedstawia praktykującym Falun Gong Rezolucję nr 9, 8.03.2022 r.

Delegat Avoli powiedział, że cieszy się, że rezolucja ta została przyjęta jednogłośnie. Z niecierpliwością czeka na więcej takich rezolucji w innych stanach. Ma nadzieję, że dzięki połączonym wysiłkom Kongresu USA i Białego Domu uda się położyć kres represjom.

Pełny tekst uchwały znajduje się poniżej i jest również dostępny online.

Rezolucja w sprawie potępienia prześladowań praktykujących Falun Gong dokonywanych przez Komunistyczną Partię Chin

Patroni: Avoli, Kory, Batten, Bulova, Campbell, R.R., Davis, Delaney, Edmunds, Fowler, Freitas, Greenhalgh, Guzman, Head, LaRock, March, McGuire, McNamara, McQuinn, Mullin, Plum, Runion, Tata, VanValkenburg , Walker, Ware, Watts, Webert, Williams, Wilt, Wright i Wyatt

MAJĄC NA UWADZE, że Falun Gong, duchowa praktyka obejmująca ćwiczenia medytacyjne „qigong” i skoncentrowana na wartościach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości stała się pod koniec lat 90. niezwykle popularna w Chinach, a liczne szacunki wskazują, że liczba praktykujących przekraczała 70 milionów; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że od lipca 1999 roku Komunistyczna Partia Chin (KPCh) dąży do wykorzenienia Falun Gong poprzez intensywne, ogólnokrajowe prześladowania i od tego czasu setki tysięcy praktykujących było nielegalnie przetrzymywanych w chińskich obozach pracy niewolniczej, aresztach i więzieniach, gdzie powszechnie stosowane są tortury fizyczne i psychiczne; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że międzynarodowe media i organizacje praw człowieka udokumentowały powszechne wykorzystywanie więźniów do pracy przymusowej w więzieniach i obozach pracy w całych Chinach, w tym dużą liczbę praktykujących Falun Gong, a produkty z tych obozów są często eksportowane na rynki zagraniczne, w tym do Stanów Zjednoczonych; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że w czerwcu 2016 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych jednogłośnie uchwaliła Rezolucję Izby Reprezentantów nr 343, potępiającą systematyczną usankcjonowaną przez państwo grabież organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia w Chinach; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że w 1996 roku Falun Gong zostało upublicznione w Wirginii i obecnie znajduje się tu wiele punktów ćwiczeń prowadzonych przez wolontariuszy oferujących bezpłatne zajęcia z medytacji, i że dziesiątki osób praktykujących Falun Gong przybyło do stanu Wirginia, aby zamieszkać tutaj po tym, jak w Chinach ich więziono, torturowano, poddawano przymusowej pracy i medycznym testom, których celem jest określenie zgodności tkankowej narządów; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że kontrolowane przez państwo chińskie media w Chinach i poza nimi stosują oczernianie i oszczerstwa w celu odczłowieczenia praktykujących Falun Gong, aby usprawiedliwić w ten sposób tę brutalne prześladowania, a także [stosują oczernianie i oszczerstwa] do podżegania do dyskryminacji praktykujących nawet na amerykańskim terytorium – co było przyczyną uchwalenia Rezolucji 304 Izby Reprezentantów, która potępia nękanie, groźby i dyskryminację skierowaną przeciwko praktykującym Falun Gong w Stanach Zjednoczonych; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że chińskie obozy pracy i więzienia generują dla rządu chińskiego ogromne dochody poprzez rozległy system niewolniczej pracy w którym praktykujący Falun Gong, członkowie mniejszości religijnych i etnicznych oraz inni więźniowie sumienia są rutynowo zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach i produkowania towarów na eksport do krajów zachodnich, w tym Stanów Zjednoczonych, z rażącym naruszeniem międzynarodowych umów przeciwko takim praktykom; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że pomimo niewielkiej ilości informacji w mediach na temat prześladowań Falun Gong przez KPCh, ponad 5000 mieszkańców Wirginii podpisało petycję do swoich władz lokalnych, a ponad 20 miejscowości w Wirginii przyjęło podobne rezolucje potępiające okrucieństwa KPCh wobec praktykujących Falun Gong w Chinach, w tym stosowanie grabieży organów i niewolniczej pracy; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że praktykujący Falun Gong wnieśli wkład do społeczności całej naszej Wspólnoty, a wszyscy mieszkańcy Wirginii solidaryzują się z praktykującymi Falun Gong w ich dążeniu do wolności przekonań; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że mieszkańcy Wirginii muszą być w pełni informowani o możliwości, że pewne towary dostępne w lokalnych sklepach mogą być produktami systemu niewolniczej pracy w Chinach; oraz

MAJĄC NA UWADZE, że mieszkańcy Wirginii i środowisko medyczne Wspólnoty muszą być również w pełni informowani o ryzyku związanym z podróżą do Chin w celu przeszczepu narządów – a powiadomienie to ma uchronić obywateli przed nieświadomym uczestnictwem w grabieży organów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia; toteż

POSTANAWIA się że Izba Delegatów potępia prześladowania praktykujących Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin; toteż

PONADTO POSTANAWIA się, że Izba Delegatów zdecydowanie potępia więzienie, tortury, niewolniczą pracę i sponsorowaną przez państwo grabież organów stosowaną wobec praktykujących Falun Gong w Chinach i domaga się natychmiastowego zakończenia prześladowań Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin; toteż

W KOŃCU POSTANAWIA się, że sekretarz Izby Delegatów przekaże kopie tej rezolucji Gubernatorowi Wirginii, członkom Delegacji Wirginii do Kongresu i Departamentowi Zdrowia Wirginii, prosząc o dalsze rozpowszechnianie kopii tej rezolucji wśród swoich wyborców, aby mogli zostać poinformowani o istocie działania Izby Delegatów w tej sprawie.

Poglądy wyrażone w tym artykule odzwierciedlają opinię i zrozumienie autora tekstu. Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 1.04.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku