(Minghui.org) 22 kwietnia praktykujący Falun Dafa zorganizowali wiec przed Ambasadą Chin w Ottawie, aby uczcić 23. rocznicę pokojowego apelu Falun Gong z dnia 25 kwietnia 1999 roku.

Praktykujący Jack Liu, student Uniwersytetu Carleton, wezwał Komunistyczną Partię Chin (KPCh) do zakończenia prześladowań i uwolnienia wszystkich praktykujących Falun Dafa, w tym jego ojca, Liu Zhoubo i obywatelki Kanady, Sun Qian.

Judy Sgro, posłanka do kanadyjskiego parlamentu, wysłała list do Kanadyjskiego Stowarzyszenia Falun Dafa i wyraziła uznanie dla apelu z 25 kwietnia.

Praktykujący Falun Dafa wykonują ćwiczenia przed ambasadą Chin w Ottawie 22 kwietnia 2022 r.

Posłanka: „Jestem solidarna z kanadyjskimi praktykującymi Falun Gong”

„25 kwietnia 1999 roku 10 000 praktykujących Falun Gong pokojowo zgromadziło się w Pekinie, aby wezwać przywódców Chin do przestrzegania ich konstytucyjnych praw do swobodnego praktykowania wiary bez nękania i zastraszania oraz bez kontroli ze strony Komunistycznej Partii Chin” – napisała posłanka Judy Sgro w swoim liście do Kanadyjskiego Stowarzyszenia Falun Dafa 22 kwietnia.

„Jako współprzewodnicząca parlamentarnej grupy przyjaciół Falun Gong, solidaryzuję się z kanadyjskimi praktykującymi Falun Gong w rocznicę apelu z 25 kwietnia, w którym praktykujący Falun Gong w Chinach domagali się wolności dla swoich przekonań”.

Stwierdziła: „Niestety, ich pokojowy apel doprowadził do kierowanej przez komunistyczny reżim nielegalnej, ogólnokrajowej kampanii nienawiści, pozbawiania wolności, tortur, zabójstw i przymusowej grabieży organów. Było to wymierzone w 100 milionów niewinnych Chińczyków, którzy praktykowali Falun Gong w całych Chinach”.

„Dziś, 23 lata później, Falun Gong pozostaje największą i najbardziej brutalnie prześladowaną grupą w Chinach”.

Napisała, że praktykujący Falun Gong kontynuują swoje pokojowe wysiłki, aby podnosić świadomość na temat okrucieństw, jakich rok po roku doznaje naród chiński. Wezwała rząd kanadyjski do nakłonienia Chin, by zakończyły prześladowania i natychmiast uwolniły obywatelkę Kanady, Sun Qian, która została nielegalnie skazana na 8 lat więzienia w czerwcu 2020 roku za swoją wiarę. Wezwała również do natychmiastowego uwolnienia ojca Jacka Liu, który został bezprawnie aresztowany i zatrzymany przez chińską policję pod koniec ubiegłego roku.

Stwierdziła: „Jako Kanadyjczycy nie możemy milczeć, lecz raczej [powinniśmy] wyrażać nasze obawy, aby pomóc w powstrzymaniu tych okrucieństw”.

List od posłanki Judy Sgro, współprzewodniczącej parlamentarnej grupy przyjaciół Falun Gong

Chiński student wzywa do uwolnienia swojego ojca

Praktykujący Falun Dafa Liu Zhoubo i Cao Wen zostali zatrzymani przez policję w mieście Langfang w prowincji Hebei 19 listopada 2021 roku. Pan Liu Zhoubo był nielegalnie przetrzymywany w Ośrodku Detencyjnym nr 3 w Pekinie. Pani Cao Wen była nielegalnie przetrzymywana w Ośrodku Detencyjnym nr 2 w Pekinie, ale została zwolniona 27 grudnia. Pan Liu Zhoubo został oskarżony o to, że podczas podróży metrem w Pekinie, używając Bluetooth, wysyłał wiadomości tekstowe na temat Falun Gong.

Ich syn, Jack Liu, studiuje na Uniwersytecie Carleton w Kanadzie. O swoich rodzicach powiedział: „Mój ojciec praktykował Falun Gong, zanim się urodziłem. Jest uczciwą osobą i nigdy nie mówił kłamstw. Moja matka jest bardzo szczera i troszczy się o innych”.

Powiedział: „Chciałbym, aby kanadyjski rząd i ludzie, jak również wszyscy Chińczycy poza granicami Chin, nie wierzyli w kłamstwa Partii. Kiedy prawda zostanie w pełni ujawniona, ludzie stwierdzą, że KPCh dopuściła się ludobójstwa na praktykujących, tak jak naziści dopuścili się zbrodni na Żydach”.

KPCh popełnia ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości

Kanadyjskie Stowarzyszenie Falun Dafa wydało tego dnia oświadczenie: „Dzisiaj przypada rocznica apelu Falun Gong o pokój. Upamiętniamy odwagę i godność okazaną przez praktykujących Falun Gong, którzy nadal ryzykują życiem w Chinach, aby bronić swojej wiary w Prawdę, Życzliwość i Cierpliwość”.

Wiarygodne dowody przedstawione przez Freedom House wykazują, że praktykujący Falun Gong stanowią największą grupę więźniów sumienia w Chinach i są poddawani na szeroką skalę grabieży organów jeszcze za życia. Niezależny Trybunał dla Chin, któremu przewodniczył Sir Geoffrey Nice QC, stwierdził, że nielegalne pobieranie organów stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości.

W czerwcu 2021 roku dwunastu specjalnych sprawozdawców ONZ wydało oświadczenie, w którym stwierdzili, że KPCh pobiera organy od praktykujących Falun Gong i innych mniejszości etnicznych w Chinach. Eksperci w dziedzinie praw człowieka oraz prawa również zgadzają się, że ma miejsce ludobójstwo.

W oświadczeniu stwierdzono: „Jesteśmy wdzięczni tym na całym świecie, którzy stanęli z nami i wezwali KPCh do zaprzestania prześladowań Falun Gong. Wierzymy, że wkrótce cały świat pozna prawdę. Kiedy zbrodniarze zostaną postawieni przed sądem, ci prawi ludzie, którzy stoją z nami, będą dumni”.

Kontekst: Czym jest Falun Dafa i dlaczego KPCh je prześladuje?

Falun Dafa (znane również jako Falun Gong) zostało po raz pierwszy przedstawione publicznie przez pana Li Hongzhi w Changchun w Chinach w 1992 roku. Ta duchowa dyscyplina jest obecnie praktykowana w ponad 100 krajach na całym świecie. Miliony ludzi, którzy przyjęli nauki oparte na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości oraz nauczyli się ćwiczeń, doświadczyli poprawy zdrowia i samopoczucia.

Jiang Zemin, były szef Komunistycznej Partii Chin (KPCh), dostrzegł w rosnącej popularności tej duchowej dyscypliny zagrożenie dla ateistycznej ideologii KPCh i 20 lipca 1999 roku wydał zarządzenie zakazujące jej praktykowania.

Minghui.org potwierdziło śmierć tysięcy praktykujących w wyniku prześladowań w ciągu ostatnich 23 lat. Uważa się, że rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. Jeszcze więcej osób było więzionych i torturowanych za swoją wiarę.

Istnieją konkretne dowody na to, że KPCh przyzwala na grabież organów od zatrzymanych praktykujących, którzy są mordowani, aby zasilić przemysł przeszczepów narządów.

Pod osobistym kierownictwem Jianga, KPCh utworzyła Biuro 610, pozaprawną organizację bezpieczeństwa z uprawnieniami do pomijania policji i systemu sądowniczego, której jedyną funkcją jest prześladowanie Falun Dafa.

Poglądy wyrażone w tym artykule odzwierciedlają opinię i zrozumienie autora tekstu. Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 24.04.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku