(Minghui.org) Ponadpartyjna i dwuizbowa Kongresowa Komisja Wykonawcza ds. Chin (ang. Congressional-Executive Commission on China, CECC) opublikowała 31 marca 2022 r. swój roczny raport za rok 2021. Stwierdzono w nim, że w Chinach nadal dochodzi do naruszeń praw człowieka, takich jak prześladowania Falun Gong, co powinno posłużyć jako „wezwanie do działania i wiadomość, że czas na ‘business as usual’ już się skończył”.

Raport został wydany przez Senatora Stanów Zjednoczonych Jeffa Merkleya (D-OR) i Przedstawiciela Stanów Zjednoczonych Jamesa McGoverna (D-MA), przewodniczącego i współprzewodniczącego komisji

„Przerażające przypadki łamania przez chiński rząd praw człowieka i deptania ludzkiej godności sprawiają, że bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby Kongresowa Komisja Wykonawcza ds. Chin dokumentowała przypadki łamania praw człowieka i zasad państwa prawa w Chinach, tak jak to robiła przez ostatnie 20 lat” – powiedział Przewodniczący CECC Jeff Merkley. Ma on nadzieję, że Kongres i administracja USA podejmą działania zgodnie z zaleceniami CECC.

Prześladowania religijne

Cytując podsumowanie raportu: „Podobnie jak w poprzednich latach władze nadal więziły praktykujących Falun Gong i poddawały ich okrutnemu traktowaniu, przy czym co najmniej 622 praktykujących zostało skazanych za przestępstwa kryminalne ‘wykorzystywania kultu religijnego’ [do zakłócania prawa – przyp. tłum.] w 2020 r., według strony internetowej Minghui.

Minghui poinformowało również, że chińskie władze nadal torturowały i źle traktowały praktykujących oraz że takie znęcanie się, czasami trwające kilka lat, spowodowało lub przyczyniło się do śmierci dziesiątek praktykujących w 2020 i 2021 roku”.

Raport zawierał również ponad 10 przypadków, które stanowią „niewielką część wszystkich osób, które władze chińskie zatrzymały lub skazały za pokojowe korzystanie z uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka”. Jedną z wymienionych osób była praktykująca Falun Gong, pani Sun Qian, obywatelka Kanady i dyrektorka firmy zajmującej się technologiami medycznymi. Została aresztowana w swoim domu w Pekinie w 2017 roku. „Podczas nalotu policja skonfiskowała materiały Falun Gong. Po procesie z września 2018 r. Sąd Ludowy Dystryktu Chaoyang skazał ją 30 czerwca 2020 r. na 8 lat więzienia w związku z praktyką Falun Gong”.

Oprócz uniemożliwienia Sun wynajęcia obrońcy władze wywierały również presję na jej prawników, aby wycofali się ze sprawy. Co więcej, „znęcały się nad nią w areszcie, zakuwając ją w kajdany na dłuższy czas [przez dwa tygodnie] i opryskując gazem pieprzowym”.

Nielegalne przetrzymywanie i tortury

Słowa „Falun Gong” pojawiły się ponad 40 razy w 343-stronicowym raporcie, w rozdziałach o sądownictwie karnym, wolności religijnej i o prawach człowieka.

Władze Komunistycznej partii Chin (KPCh) stosowały liczne formy pozasądowego aresztowania, takie jak przymusowe zaginięcia, czarne więzienia, ośrodki psychiatryczne i wiele innych. „Ich istnienie i stosowanie nie ma podstaw prawnych, a ludzie przetrzymywani w takich miejscach — z których wielu to petycjonariusze i praktykujący Falun Gong — nie wiedzą, kiedy zostaną zwolnieni i nie mają żadnej ochrony proceduralnej”, zgodnie z raportem powołującym się na dowody z raportu Minghui z 31 sierpnia 2020 roku. (Cytowany raport Minghui jest dostępny tutaj).

Jeśli chodzi o powszechne naruszenia wolności religijnej, w raporcie stwierdzono, że władze KPCh próbowały tłumić i kontrolować grupy religijne i jednostki, stosując wspólną taktykę wobec wielu grup. Mówiąc dokładniej, „władze w różnych prowincjach w ostatnich latach bezprawnie przetrzymywały chrześcijan wyznania protestanckiego, członków katolickiego Kościoła podziemnego i praktykujących Falun Gong w tajnych mobilnych obiektach ‘transformacyjnych’, wywierając na nich presję, by wyrzekli się swojej wiary, stosując techniki prania mózgu, zamykając ich w pomieszczeniach bez światła i wentylacji, bijąc, znęcając się słownie i stosując tortury psychiczne”. Co więcej, władze wielu miast podobno nakazały pracownikom spisu powszechnego zgłaszać oznaki aktywności religijnej w domach obywateli, co ma na celu ściganie tych grup.

Co więcej, urzędnicy nadużywali przepisów karnych, by wnosić oskarżenia przeciwko praktykującym Falun Gong i innym grupom mniejszościowym. Raport zachęca członków Kongresu Stanów Zjednoczonych i urzędników administracji do wezwania swoich chińskich odpowiedników do zakończenia prześladowań.

Grabież organów i zgony

W kategorii naruszeń praw człowieka sklasyfikowanych według grup wyznaniowych raport stwierdza, że podobnie jak w poprzednich latach, władze chińskie nadal zakazywały wyznawania i praktykowania Falun Gong, a także zatrzymywały praktykujących i poddawały ich okrutnemu traktowaniu.

„Władze chińskie kontynuowały ściganie praktykujących na podstawie artykułu 300 Prawa Karnego KPCh, który uznaje za zbrodnie ‘organizowanie i używanie kultu w celu podważenia wdrażania prawa’”.

Powołując się na jeden raport z angielskiego Minghui opublikowany w grudniu 2020 roku i kolejny w styczniu 2021 roku, raport CECC stwierdził, że „chińscy urzędnicy byli odpowiedzialni za śmierć dziesiątek praktykujących Falun Gong w 2020 roku, a co najmniej 622 praktykujących zostało skazanych w oczywistym związku z praktyką Falun Gong, z największą liczbą w prowincjach Liaoning, Shandong, Sichuan, Hebei i Jilin”.

W szczególności, w raporcie CECC stwierdzono, że grupa 12 ekspertów ONZ ds. praw człowieka stwierdziła w czerwcu 2021 roku, że jest „w najwyższym stopniu zaniepokojona” oraz „głęboko zmartwiona” wiarygodnymi doniesieniami o przymusowym pobieraniu narządów w Chinach, które zdaje się być „ukierunkowanie [na] określone mniejszości etniczne, językowe lub religijne przetrzymywane w areszcie, często bez [wyjaśnienia] powodów aresztowania lub wydania nakazów aresztowania, w różnych miejscach”. Wśród grup, które były celem ataków, grupa ONZ wymieniła „[etniczne] mniejszości, praktykujących Falun Gong, Ujgurów, Tybetańczyków, muzułmanów i chrześcijan”.

Ponadto raport CECC odnosił się do artykułów Minghui dotyczących „naruszania przez chiński reżim wolności religijnej wobec praktykujących Falun Gong, w tym pozaprawnego przetrzymywania i przypadków śmierci, które członkowie rodzin podejrzewają, że były spowodowana torturami”.

Moralne zobowiązania

„CECC powinna nadać priorytet dokumentowaniu okropnych zbrodni popełnianych przez KPCh na Ujgurach, Tybetańczykach, praktykujących Falun Gong, chrześcijanach, dziennikarzach, prawnikach i innych, którzy cierpią z powodu poważnych nadużyć w związku z chińską polityką przymusowej asymilacji” – podsumowuje raport.

„Dokumentowanie przypadków łamania praw człowieka przez chiński rząd jest nie tylko mandatem Komisji, ale także naszym moralnym obowiązkiem wobec tych, którzy z powodu represji i cenzury nie mogą opowiedzieć swoich historii” – powiedział współprzewodniczący CECC James McGovern. „Z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę z moimi kolegami, aby wprowadzić zalecenia CECC w życie”.

Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 03.04.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku