(Minghui.org) Rada Powiatu Yilan na Tajwanie przyjęła 24 grudnia ponadpartyjny wniosek, aby poprzeć Powszechną Deklarację w Sprawie Zwalczania i Zapobiegania Grabieży Organów (ang. Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting, UDCPFOH). Wniosek potępia proceder grabieży organów przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) i wzywa rząd Tajwanu do wprowadzenia prawa, które pomoże położyć kres temu okrucieństwu.

Chang Chiu-ming, członek Rady Powiatu Yilan, powiedział, że wniosek przeciwko grabieży organów został przyjęty 24 grudnia

Podczas gdy we wrześniu 2021 odbywało się w Nowym Jorku roku 76. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, pięć organizacji pozarządowych z USA, Europy i Azji zorganizowało Światowy Szczyt w sprawie Zwalczania i Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów (ang. World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting) i 26 września wydało wspólną deklarację zatytułowaną „Powszechna deklaracja w sprawie zwalczania i zapobiegania grabieży organów”.

UDCPFOH została poparta przez członków parlamentu, urzędników państwowych i liderów z wielu krajów. Są wśród nich Changrok Soh, członek Rady Praw Człowieka ONZ, oraz Thierry Valle, dyrektor Europejskiej Federacji na rzecz Wolności Wyznań (ang. European Federation for Freedom of Belief). Została ona również poparta przez Arthura Caplana, profesora bioetyki na Uniwersytecie Nowojorskim i dyrektora założyciela Wydziału Etyki Medycznej.

Tajwańska Grupa Robocza ds. Praw Człowieka Falun Gong (ang. Taiwan Falun Gong Human Rights Working Group) od tego czasu skontaktowała się z rządem centralnym jak również z rządami powiatów na Tajwanie, nakłaniając te podmioty do wsparcia inicjatywy. Grupa wierzy, że poprzez podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa i podejmowanie dalszych działań, przywódcy z całego świata mogą wspólnymi wysiłkami powstrzymać grabież organów przez KPCh.

Podczas sesji ad hoc Rady Powiatu Yilan, która odbyła się 24 grudnia, wniosek został zainicjowany przez trzech członków rady, w tym Zhang Chiu-minga, Chen Han-chunga i Tsai Chin-hui. Aby wypełnić swoje zobowiązania w zakresie praw człowieka, projekt ma na celu wsparcie UDCPFOH, potępienie okrucieństwa grabieży organów przez KPCh oraz ustanowienie odpowiednich przepisów karnych. W celu konkretnego wdrożenia tej rezolucji, rada zwraca się do rządu powiatu, aby skontaktować się z odpowiednimi agencjami Yuanu Wykonawczego. Projekt ten został przyjęty w radzie, miał 25 współwnioskodawców, wśród nich byli Wu Hong-mo i Yang Tree.

Chang powiedział, że jest szczęśliwy widząc, że poprzez ten wniosek Rada Powiatu Yilan wspiera to, co prawe. Yang zwrócił uwagę, że brutalność KPCh dokonującej grabieży organów, jest antyludzka i jest hańbą dla ludzkości. Wyraził nadzieję, że takie wysiłki zatrzymają okrucieństwo i będą promować życzliwość, jak również tradycyjne wartości w społeczeństwie.

Poglądy wyrażone w tym artykule odzwierciedlają opinię i zrozumienie autora tekstu. Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 26-12-2022.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku