(Minghui.org) „Grabież organów to jedno z najgorszych pogwałceń praw człowieka jakie można sobie wyobrazić, i trudno pojąć, że państwo może metodycznie pozbawiać życia tak wielu niewinnych istnień dla ich narządów” – powiedział 29 listopada 2021 r. poseł do Parlamentu Europejskiego Peter van Dalen.

Pan van Dalen wygłosił tę uwagę podczas posiedzenia Podkomisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (ang. European Parliament’s Subcommittee on Human Rights, DROI). Podczas tego spotkania eksperci prawni, świadkowie, eurodeputowani i inni urzędnicy wezwali Unię Europejską, a także ONZ, do podjęcia działań w celu powstrzymania grabieży narządów przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Europoseł Peter van Dalen na posiedzeniu Podkomisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, 29 listopad 2021 r.

Głównymi ofiarami grabieży organów są praktykujący Falun Gong

W czerwcu 2019 roku Trybunał dla Chin, który obradował w Londynie (Niezależny Trybunał w sprawie Grabieży Organów od Więźniów Sumienia w Chinach, ang. Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China – przyp. redakcji), wydał wyrok w sprawie grabieży organów w Chinach. „Przymusowa grabież narządów była od lat przeprowadzana w całych Chinach na znaczącą skalę, a praktykujący Falun Gong byli jednym – i prawdopodobnie głównym – źródłem zaopatrzenia w organy”, napisano w orzeczeniu.

Sir Geoffrey Nice QC przemawiał podczas posiedzenia Podkomisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego

Na posiedzeniu Podkomisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego głos zabrał przewodniczący Trybunał dla Chin Sir Geoffrey Nice QC. Powiedział, że Trybunał szczegółowo zbadał dowody, a jego członkowie doszli do jednomyślnego wniosku, że przymusowe pobieranie narządów od więźniów sumienia jest praktykowane w Chinach od dawna.

Wyrok początkowo został wydany ustnie, później w czerwcu 2019 roku wydano wstępne orzeczenie, a w marcu 2020 roku wydano ostateczny wyrok. Trybunał orzekł, że KPCh zabijała ludzi i sprzedawała ich narządy dla zysku. Sir Geoffrey podkreślił, że źródła dowodowe raportu mieszczą się na wielu stronach i że wnioski do których doszedł Trybunał, pozostają w mocy.

Świadek: Mordowanie na żądanie

Profesor Martin Elliott na posiedzeniu 29 listopada 2021 r.

Martin Elliott, M.D., FRCS (ang. Fellowship of the Royal Colleges of Surgeons), emerytowany profesor chirurgii klatki piersiowej na University College London (UCL), jest członkiem Trybunału dla Chin. Na posiedzeniu omawiał niektóre z dowodów rozpatrywanych przez Trybunał, w tym fakt, że liczba przeszczepów znacznie przewyższa ilość narządów oddawanych do przeszczepienia, niewyjaśnione badania fizykalne przeprowadzane w obozach pracy, a także bardzo krótki czas oczekiwania na transplantację organu.

David Matas, kanadyjski prawnik zajmujący się prawami człowieka, na podstawie publikacji naukowych, stron internetowych szpitali i innych źródeł, oszacował, że liczba przeszczepów narządów w Chinach waha się od 60 000 do 90 000 rocznie. Jest to znacznie więcej niż liczba organów pozyskiwana od dawców narządów, którą podają Chiny. Rozbieżność ta wskazuje na istnienie ukrytego banku dawców narządów.

Ponadto przetrzymywanym wykonywano badania krwi i USG narządów bez wyraźnego powodu. Niektórzy z przetrzymywanych w obozach pracy i innych ośrodkach detencyjnych zaginęli. Biorąc pod uwagę, że ci zatrzymani byli torturowani, trudno sobie wyobrazić, by takie testy były przeprowadzane z myślą o ich dobru. Co więcej, te badania krwi i USG nie były dokumentowane w rutynowych procedurach.

W świetle wyżej wymienionych dowodów można zrozumieć, dlaczego czas oczekiwania na narządy jest krótki. W większości krajów europejskich czas oczekiwania wynosi zazwyczaj kilka miesięcy, a nawet do dwóch lat. Dane jednak wskazują, że czas oczekiwania w Chinach to zaledwie kilka dni. Jest to możliwe jedynie, gdy założymy, że istnieje ukryty bank dawców narządów.

Powołując się na obliczenia niezależnego dziennikarza Ethana Gutmanna, Sir Geoffrey powiedział, że każdy człowiek posiadający narządy nadające się do użytku, może wygenerować zysk w wysokości od 500 000 do 750 000 USD.

Elliott wyjaśnił dalej, że jest to model biznesowy dostaw na żądanie. W jednym przypadku obywatel Japonii potrzebował nowej wątroby i gotów był zapłacić za nią za pośrednictwem agenta 5 milionów dolarów. Agent skontaktował się ze szpitalem w Chinach i w krótkim czasie zarezerwował możliwość operacji w placówce transplantacyjnej. Nieraz dostępne były również zapasowe organy. Taki model biznesowy jest niewyobrażalny w krajach zachodnich.

Elliott podkreślił, że mówiąc o Chinach, miał na myśli KPCh i jej sposób działania, a nie obywateli Chin.

Europarlamentarzyści: Wspólne wysiłki

Kilku europosłów z różnych krajów, którzy wzięli udział w posiedzeniu, stanowczo potępiło zbrodnię grabieży organów dokonywaną przez KPCh. Wezwali Parlament Europejski do podjęcia działań mających na celu zakończenie grabieży organów oraz poprawę regulacji dotyczących przeszczepiania narządów.

Gospodarzem posiedzenia była europosłanka Maria Arena

Maria Arena, gospodarz posiedzenia i przewodnicząca Podkomisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, powiedziała, że kontrola i transparentność kwestii pozyskiwania narządów mają kluczowe znaczenie. Oznacza to, że potrzebne są głębsze dyskusje, aby zbadać, w jaki sposób Parlament Europejski może wpływać na Chiny i dalej działać w tej sprawie. Nie ogranicza się to tylko do aspektów prawnych, bo można również rozważyć więcej opcji podczas posiedzeń plenarnych UE.

Europosłanka Isabel Santos z Portugalii

Isabel Santos, eurodeputowana z Portugalii i członek Podkomisji ds. Praw Człowieka, powiedziała, że dane dostarczone przez Elliotta wykazały, iż grabież organów w Chinach odbywa się na skalę przemysłową, co podkreśla pilną potrzebę powstrzymania tego przestępstwa. UE i inne organizacje międzynarodowe muszą połączyć siły, aby powstrzymać tę tragedię. Słyszała o wielu przypadkach prześladowań praktykujących Falun Gong. A ofiary nie ograniczają się tylko do nich.

Grabież organów jest zbrodnią przeciwko ludzkości, wyjaśniła Santos. Samo zaklasyfikowanie tego jako działalności przestępczej nie wystarczy. Ci, którzy czerpią korzyści z grabieży narządów lub biorą w niej udział, również powinni być postrzegani jako kryminaliści. To prawdopodobnie jedyny sposób, aby to powstrzymać.

Europosłanka María Soraya Rodríguez Ramos z Hiszpanii

María Soraya Rodríguez Ramos, eurodeputowana z Hiszpanii i członek podkomisji, powiedziała, że udowodniono, iż grabież organów w Chinach jest zabijaniem na skalę przemysłową. Wezwała UE do ustanowienia przepisów, które zapobiegłyby przedostaniu się tych narządów do krajów UE. Powiedziała, że jest to bezprecedensowa zbrodnia i trudno uwierzyć, że ma miejsce w XXI wieku.

Europoseł Raphael Glucksmann z Francji zgodził się z nią. Powiedział, że to jedna z najgorszych zbrodni, które miały miejsce na tej planecie.

Urzędnik EEAS: Prawa człowieka muszą być przestrzegane, nie są czymś opcjonalnym

Dominic Porter z EEAS brał udział w spotkaniu za pośrednictwem internetu

Dominic Porter z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ang. European External Action Service, EEAS), agencji powiązanej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych UE, wziął udział w spotkaniu w formie online. Jako szef działu odpowiedzialnego za Chiny, Hongkong, Makau, Tajwan i Mongolię powiedział, że EEAS jest poważnie zaniepokojona grabieżą organów w Chinach.

Porter zauważył, że uczestnicy posiedzenia zapoznali się z wieloma wnioskami z różnych dochodzeń, w tym z niepokojącymi zarzutami, począwszy od wykorzystywania seksualnego, tortur, testów DNA i nielegalnego przetrzymywania, po grabież organów w Chinach. Coraz więcej zebranych dowodów pokazuje, że w Chinach prześladowani są praktykujący Falun Gong, mniejszości etniczne oraz grupy religijne.

Porter powiedział również, że UE zdecydowanie potępiła zbrodnię grabieży narządów w Chinach, ponieważ jest ona nieludzka i niemoralna. Poszanowanie praw człowieka nie jest czymś opcjonalnym, jest absolutnym wymogiem, którego wszyscy powinniśmy przestrzegać, także w dziedzinie dawstwa i przeszczepiania narządów. Podkreślił, że stan praw człowieka w Chinach nadal będzie centralnym punktem działań UE na forach wielostronnych.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/4/196861.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/3/欧洲议会议员要求打击中共活摘器官-434299.html

Kategoria: Grabież organów