(Minghui.org) Bian Que, sławny lekarz starożytnych Chin, rozmawiał kiedyś z królem regionu Weiwen. Kiedy król zapytał o umiejętności medyczne rodzeństwa Bian Que, lekarz odpowiedział, że jego najstarszy brat jest najlepszy, po nim jest jego drugi brat, a on sam jest najgorszy.

Wtedy król zapytał dlaczego.

„Mój starszy brat wykrywa chorobę na podstawie stanu ducha człowieka, więc jest w stanie ją usunąć zanim się uformuje. Znany jest tylko w obrębie mojej rodziny. Mój drugi brat leczy chorobę na jej samym początku, zatem jest znany w mojej wiosce. Co do mnie, to stosuję akupunkturę, przepisuję leki i następnie stosuję terapię dla mięśni i skóry. Zatem jestem znany przez wielu ludzi, nawet z innych krajów”.

Ten przykład wyjaśnia kluczową zasadę chińskiej medycyny – to znaczy, że choroba jest ściśle związana ze stanem ducha człowieka. Zamiast mieć do czynienia z chorobami po tym jak się całkowicie rozwiną, poprawa charakteru osoby może wyleczyć chorobę na dużo wcześniejszym etapie.

Fragment książki mówi: „Wybitny lekarz leczy chorobę, zanim ona zaistnieje, dobry lekarz leczy chorobę w momencie jej powstania, podczas gdy przeciętny lekarz leczy chorobę po tym jak już się rozwinęła”.

Niekonwencjonalne sposoby leczenia

Z tych powodów tradycyjna chińska medycyna poprawiała zdrowie pacjenta skupiając się na jego umyśle, jak i stylu życia.

Mei Cheng, słynny poeta z dynastii Han, opisał w swojej słynnej anegdocie „Qi Fa” pewną historię. Gdy książę Chu zachorował, odwiedził go gość z Królestwa Wu i odbyli ciekawą rozmowę.

Mówiąc dokładniej, gość powiedział, że książę jest chory, ponieważ zbytnio oddawał się przyjemnościom, pożądaniu i innym formom dekadencji. Co więcej, do wyleczenia nie potrzebował akupunktury czy leków. Zamiast tego, aby poprawić jego stan wystarczające będą odpowiednie dyskusje i właściwe porady.

Gość wyjaśnił następnie, w jaki sposób guqin (starożytny, szarpany instrument muzyczny) wykonany z naturalnych materiałów może wytwarzać piękne melodie, jak dobrze ugotowane potrawy mogą zaspokoić czyjeś gusta, jak wielkie święto może sprawić ludziom radość, a polowanie może w naturalny sposób zapewnić ćwiczenia fizyczne.

Słuchając tych przyjemnych rzeczy wyraz twarzy księcia stawał się coraz mniej napięty. Gość kontynuował opis wielkich uroczystości i festiwali, które zwyczajowo odbywają się po polowaniu. Słuchanie tego sprawiło, że książę poczuł się gotowy by stanąć na nogach.

Następnie gość opisał z pięknymi szczegółami oglądanie przypływu w Guangling (w dzisiejszej prowincji Jiangsu), a następnie przedstawił głębokie nauki starożytnych mędrców o tym, jak przywrócić naturalny porządek na świecie.

Wówczas książę stał już trzymając się krawędzi swego biurka. „Twoje słowa oczyściły mój umysł i obudziły mnie, tak jakbym słyszał nauki od samych wielkich mędrców” – powiedział.

W dzisiejszych czasach, gdy ludzie studiują chińską medycynę, to często myślą o metodach takich jak akupunktura czy ziołolecznictwo. W rzeczywistości istnieje wiele innych sposobów na poprawę zdrowia i leczenia chorób poprzez harmonizowanie umysłu i ciała.

W kronice Lushi Chunqiu (Kronika Wiosen i Jesieni) opisano pewną historię w rozdziale o lojalności. Król państwa Qi był chory i zaprosił lekarza Wen Zhi z państwa Song, aby go uleczył. Po zbadaniu objawów Wen stwierdził, że jedynym sposobem wyleczenia choroby, jest wywołanie u króla gniewu. Celowo opuścił kilka umówionych spotkań, a później słownie obraził króla. W końcu zgodnie z oczekiwaniami choroba króla została wyleczona.

Hua Tuo zastosował podobną metodę, aby wyleczyć chorobę starosty. Zostawił urzędnikowi list potępiający wszystkie wykroczenia, które popełnił on w przeszłości. Urzędnik był wściekły i zwymiotował litr wynaczynionej krwi. Jego choroba wtedy zniknęła.

Uzdrawianie osoby a uzdrawianie społeczeństwa

Sun Simiao był znanym lekarzem dynastii Tang. Jego przemyślenia traktowały o związku między leczeniem człowieka, a leczeniem społeczeństwa.

Sławni uczeni tacy jak Song Zhiwen, Meng Shen i Lu Zhaolin szanowali Sun i uważali go za nauczyciela. Lu, słynny poeta z czasów dynastii Tang, pobierał u Sun Simiao lekcje na temat samodoskonalenia, astronomii i medycyny.

Pewnego razu Lu zapytał: „Kiedy znakomity lekarz leczy choroby, to jak to działa?”

Sun odpowiedział: „Osoba, która przestrzega niebiańskich praw, musi angażować się w sprawy doczesne. Ktoś, kto dobrze rozumie ludzkie ciało, musi również przestrzegać niebiańskich praw. Cztery pory roku i pięć żywiołów zmieniają się nieustannie w cyklach. Niebiańskie prawa mają różne przejawy: harmonia jako deszcz, gniew jako wiatr, koalescencja jako mgła i dyfuzja jako tęcza.

„Podobnie człowiek ma cztery kończyny i pięć narządów wewnętrznych. Ciało porusza się w ciągu dnia i odpoczywa w nocy, przyswajając esencję i energię oraz jednocześnie usuwając odpady. Tak działa ludzkie ciało. Mówimy o yin i yang. W rzeczywistości ludzkie ciało funkcjonuje w sposób podobny do niebios i są one ze sobą połączone. Oznacza to, że yin i yang ludzkiego ciała są zasadniczo takie same jak w naturze. Kiedy ludzkie ciało nie jest w równowadze pojawiają się nietypowe objawy, a podstawowa tego przyczyna znajduje się w ciele.

„Tak samo jest z niebem i ziemią. Kiedy gwiazdy zbaczają z orbit, ruch słońca lub księżyca nie jest skoordynowany, a klimat jest chwiejny – mogą wysychać rzeki. Jest to spowodowane odstępstwem od niebiańskich praw.

„Dlatego, gdy dobry lekarz leczy pacjentów, leczy ziołami i igłami [akupunkturowymi]; gdy mędrzec pomaga w świecie, naucza biorąc pod uwagę cnotę i pomaga w sprawach rządowych, aby wszystko wróciło do niebiańskich praw i na właściwą ścieżkę. Oznacza to, że problemy fizyczne można złagodzić i się można uchronić od katastrof naturalnych. Znakomity lekarz leczy chorobę zanim ona się uformuję; przeciętny lekarz leczy chorobę w jej początku; mierny leczy chorobę po tym, jak się pojawi.”

Wskazał również: „Dobry lekarz pomaga światu i ratuje ludzi bez myśli o sławie i fortunie. Działa zdecydowanie i zwraca uwagę na szczegóły. Jest mądry, elastyczny i uczciwy. W obliczu korzyści materialnych pozostaje nieporuszony i niczego nie żałuje, ponieważ zachowuje się dobrze”.

Era pandemii

Falun Dafa jest praktyką kultywacyjną opartą na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Zakorzeniona w tradycyjnych wartościach inspirowanych przez boskość nie tylko poprawiła zdrowie fizyczne około 100 milionów praktykujących na całym świecie, ale także ich samopoczucie psychiczne.

Jednak wewnątrz Chin, od lipca 1999 roku, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) tłumi praktykę poprzez stosowanie oszczerczej propagandy i niesprawiedliwe traktowanie praktykujących.

Jednak podobnie jak omawiane historyczne postacie, wiele osób, które kierują się tradycyjnymi wartościami i wspierają niewinnych praktykujących, otrzymało błogosławieństwa.

Poniżej znajduje się przykład podany na stronie internetowej Minghui.

Dong Nguyen jest wietnamsko-chińskim lekarzem z Houston w stanie Teksas. 3 sierpnia 2020 roku założył maskę i wyszedł samotnie kupić losy na loterię. Tego popołudnia zaczął kaszleć i dostał gorączkę. Przez całą noc kaszel nie pozwalał mu spać. Wiedział, że zaraził się koronawirusem.

Dong jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych akupunkturzystą i ma doświadczenie zarówno w leczeniu klinicznym jak i w nauczaniu akupunktury. Jednak, kiedy zaraził się wirusem, był bezradny, nawet posiadając tak wielką wiedzę medyczną.

Zaniepokojona jego stanie, jego żona i syn zawieźli go następnego dnia na izbę przyjęć, gdzie potwierdzono, że ma koronawirusa i został natychmiastowo hospitalizowany. Lekarz przepisał mu dożylnie antybiotyki i trzy do czterech leków doustnych, w tym leki na wysoki poziom cukru we krwi. Nigdy nie chorował na cukrzycę, ale jego poziom cukru we krwi wynosił 400 mg/dl, podczas gdy normalny poziom wynosi poniżej 140 mg/dl.

Tej nocy brakowało mu tchu. Ciągle kaszlał i zapadł w śpiączkę. W ciągu zaledwie kilku dni trzeba go było podłączyć do respiratora.

5 sierpnia, pomimo przyjmowania leków, miał ogromne trudności z oddychaniem. Jego płuca zdawały się pękać, a organizmowi brakowało tlenu. Został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Nawet z respiratorem pracującym z maksymalną intensywnością, nadal nie mógł oddychać. Po dwóch kolejnych dniach jego stan wciąż się pogarszał. Wiedział, że jeśli dalej będzie przebywał w szpitalu, prawdopodobnie umrze.

Wtedy przypomniał sobie swojego przyjaciela, doktora Giao Nguyena.

Pewnej soboty w marcu 2020 roku Dong był na cotygodniowym spotkaniu online Wietnamskiego Stowarzyszenia Teozoficznego. Praktykujący Falun Dafa z Sajgonu w Wietnamie o imieniu Truc Lam, mówił na spotkaniu o praktyce medytacyjnej. Dong był tym bardzo zainteresowany. Był w kontakcie z Giao, praktykującym Falun Dafa, który również mieszkał w Houston. Zaczął wraz z Giao czytać online Zhuan Falun, główną książkę Falun Dafa. W międzyczasie nauczył się online ćwiczeń Falun Dafa.

Przez telefon Giao powiedział mu, że za każdym razem, gdy znajdzie się w sytuacji kryzysowej, powinien recytować zwroty: „Falun Dafa jest dobre, Prawda-Życzliwość-Cierpliwość są dobre”. Giao powiedział również: „Dopiero co zacząłeś się uczyć ćwiczeń i nauk Dafa. Aby poznać Falun Dafa powinieneś kultywować swoje serce, patrzeć do wewnątrz i usuwać swoje przywiązania.”

Teraz, gdy Dong był w stanie krytycznym, zadzwonił 7 sierpnia do Giao, który przez telefon go pocieszył i powiedział: „Nie martw się zbytnio. Porzuć swoje lęki i zmartwienia i szczerze recytuj: „Falun Dafa jest dobre, Prawda-Życzliwość-Cierpliwość są dobre”. Po rozmowie Dong Nguyen zaczął te frazy stale powtarzać. Rzeczywiście, poczuł się lepiej i nagle przyszło mu na myśl, że powinien wrócić do domu, aby medytować. Około 14.00 tego popołudnia, wciąż mając respirator, opuścił szpital.

8 sierpnia, dzień po wypisaniu ze szpitala, wciąż korzystał z respiratora. Ale tego ranka przestał brać lekarstwa i siedząc w łóżku zaczął medytować w łóżku. Po medytacji poczuł się znacznie lepiej.

10 sierpnia poczuł się jeszcze lepiej i przestał używać respiratora. Był w stanie wykonywać ćwiczenia stojące Falun Dafa. Kaszel wkrótce ustąpił, a poziom tlenu wzrósł do 85%. Jego ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi wróciły do normy.

Trzy dni później wyzdrowiał całkowicie z koronawirusa.

Dong miał szczęście, że dzięki informacji, na którą się przypadkiem natknął, odzyskał swoje życie. Początkowo myślał, że musiał jedynie nauczyć się ćwiczeń i czytać nauki Falun Dafa, i to było wszystko. Nie zrozumiał, dlaczego ma recytować te frazy.

Dopiero po tym incydencie z pogranicza życia i śmierci zdał sobie sprawę, że praktykowanie Falun Dafa nie obejmuje tylko ćwiczeń i czytania książek – ważną częścią jest kultywowanie własnego charakteru i usuwanie przywiązań.

Kiedy ktoś recytuje te frazy, będzie w harmonii z potężną energią kosmosu i będzie zjednywał się z naturą wszechświata. Gdy praktykujący ciężej pracuje nad porzucaniem przywiązań, będzie jeszcze bardziej zsynchronizowany z naturą wszechświata i osiągnie idealny stan, o którym mowa powyżej – możliwość powstrzymania wszelkich chorób, zanim się jeszcze pojawią.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/2/192133.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/孙思邈-圣人济世-用道德调和-420552.html

Kategoria: Tradycyjna kultura