(Minghui.org) W nowej rezolucji uchwalonej 4 marca 2021 roku przez legislaturę stanu Minnesota, senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów Minnesoty ponowili swoje wezwanie do Komunistycznej Partii Chin, by zaprzestała „ludobójstwa z zimną krwią i przymusowego pobierania narządów od praktykujących Falun Gong w Chinach”.

Budynek Kapitolu stanu Minnesota

Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, jest duchową dyscypliną, która obejmuje zestaw pięciu łagodnych ćwiczeń. Falun Gong zostało upublicznione w 1992 roku i w ciągu kilku lat szybko rozprzestrzeniło się w całych Chinach. Po tym jak osiągnęło ogromną popularność, Komunistyczna Partia Chin zarządziła w lipcu 1999 roku ogólnokrajową kampanię przeciwko Falun Gong. Próbowała wykorzenić tę praktykę z Chin w przeciągu trzech miesięcy.

KPCh użyła następujących dyrektyw: „zrujnować ich reputację, doprowadzić finansowo do bankructwa i zniszczyć fizycznie”. Następnie KPCh zaczęła atakować praktykujących Falun Gong w całych Chinach. Niektórzy prawnicy zajmujący się prawami człowieka nazwali prześladowania „bezprecedensowym złem na tej planecie”, gdzie praktykujący Falun Gong są zabijani w celu pobierania ich narządów, aby napędzać ogromny przemysł transplantacyjny w Chinach.

Mimo, że Chiny nie mają funkcjonującego systemu dawstwa narządów, niektóre szpitale ogłaszały na swoich stronach internetowych i obiecywały znalezienie pasującego narządu w ciągu kilku tygodni, a nawet dni. Niektórzy lekarze otwarcie przyznawali, że obfita ilość świeżych narządów pochodzi od żyjących praktykujących Falun Gong.

Od czasu, gdy w 2006 roku po raz pierwszy zgłoszono przypadek pobierania narządów od więźniów sumienia, zebrano ponad 2000 nagrań głosowych i relacji świadków, z których wszystkie wskazują na zbrodnię w chińskim łańcuchu dostaw narządów, w której bierze udział komunistyczny rząd, żandarmeria wojskowa i państwowe szpitale.

Trybunał dla Chin, któremu przewodniczył Sir Geoffrey Nice, QC, czołowy brytyjski ekspert w dziedzinie praw człowieka, wydał 1 marca 2020 roku swój ostateczny werdykt i uznał kampanię KPCh przymusowego pobierania narządów od niewinnych ofiar za „zbrodnię przeciwko ludzkości”, która stanowi jedno z „najgorszych okrucieństw popełnionych” w minionym stuleciu.

W czasie poprzedzającym wprowadzeniem nowej rezolucji, senat stanu Minnesota uchwalił w 2016 roku rezolucję potępiającą przestępstwo przymusowego pobierania narządów. W nowej rezolucji Senatu pt. „SF1783”, której autorami było pięciu senatorów stanowych, oraz w jej odpowiedniku z Izby Reprezentantów – HF1906, której autorami jest 13 przedstawicieli Izby Reprezentantów, legislatura uznała pobieranie organów od praktykujących Falun Gong za „ludobójstwo z zimną krwią” i wezwała Towarzystwo Medyczne stanu Minnesota (ang. Minnesota Medical Association), aby opracowało „raport na temat praktyk transplantacji i pozyskiwania narządów w Chinach, a także o statusie więźniów sumienia jako źródło narządów do przeszczepów”.

Oprócz rezolucji na szczeblu stanowym Minnesoty, Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził również ustawę pt. „Stop Forced Organ Harvesting Act” (pol. „Ustawa o Zaprzestaniu Przymusowego Pobierania Narządów”), która ma na celu powstrzymanie Komunistycznej Partii Chin przed grabieżą organów od więźniów sumienia.

***

Poniżej znajduje się pełny tekst rezolucji stanu Minnesota:

Rezolucja

wzywająca do zaprzestania ludobójstwa z zimną krwią i przymusowego pobierania narządów od praktykujących Falun Gong w Chinach.

ZWAŻYWSZY, że wytyczne pod względem etyki dotyczące przeszczepów zostały określone przez Towarzystwo Medyczne stanu Minnesota (ang. Minnesota Medical Association), Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (ang. American Medical Association), Światowe Towarzystwo Medyczne (ang. World Medical Association) i Światową Organizację Zdrowia (WHO); na zawodzie lekarza spoczywa odpowiedzialność za ochronę praw i interesów pacjentów, którzy potrzebują i oczekują operacji przeszczepu, a także za ochronę praw i interesów tych, których narządy mogą zostać pobrane w sposób nieetyczny; i

ZWAŻYWSZY, że Chiny są krajem, który przeprowadza największą liczbę przeszczepów na świecie i dlatego muszą być rozliczane za przestrzeganie określonych standardów etycznego i transparentnego działania w odniesieniu do transplantacji i pozyskiwania narządów; i

ZWAŻYWSZY, że do systematycznego pobierania organów nie tylko od więźniów straconych w wyniku egzekucji, ale w szczególności od więźniów sumienia, doszło w Chinach za wiedzą chińskiego rządu; oraz że istnieją wiarygodne raporty śledcze dotyczące przymusowego pobierania narządów od praktykujących Falun Gong w Chinach, które doprowadziły do działań parlamentarnych; i

ZWAŻYWSZY, że Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął w czerwcu 2016 roku rezolucję 343 Izby Reprezentantów wzywającą do zaprzestania przymusowego pobierania narządów od więźniów sumienia Falun Gong w Chinach, a latem 2016 roku Parlament Europejski również uchwalił pisemną deklarację nr 48 wzywającą do przeprowadzenia śledztwa i zakończenia przymusowego pobierania organów od więźniów sumienia Falun Gong w Chinach; i

ZWAŻYWSZY, że medyczna organizacja pozarządowa Doctors Against Forced Organ Harvesting (pol. Lekarze przeciwko Grabieży Organów, DAFOH), która w 2016 i 2017 roku została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla i zebrała ponad 3 000 000 podpisów pod petycją do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka i utworzyła tym samym szerokie zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą, wzywa do zaprzestania przymusowego pobierania narządów w Chinach; i

MAJĄC NA UWADZE, że w przeglądzie rządu Chińskiej Republiki Ludowej dokonany w listopadzie 2018 roku w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego przez Grupę Roboczą Rady Praw Człowieka ONZ zalecono Chinom „zaprzestanie ścigania i prześladowań z powodów religijnych bądź przekonań wobec muzułmanów, chrześcijan, buddystów tybetańskich i [wyznawców] Falun Gong”; i

MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 24 września 2019 roku radca Trybunału nad Chinami Hamid Sabi zwrócił się do Rady Praw Człowieka ONZ z wyrokiem Trybunału, że przymusowe pobieranie narządów od setek tysięcy więźniów sumienia miało miejsce Chinach na znaczną skalę i było dokonywane przez lata oraz trwa do dziś; i

MAJĄC NA UWADZE, że ostatnie badania wykazały, że chiński publiczny program dawstwa narządów, który miał być podstawą reformy przeszczepów nie jest wiarygodny; i

ZWAŻYWSZY, że liczba przeszczepów w Chinach drastycznie wzrosła, a turystyka transplantacyjna stała się w Chinach lukratywnym źródłem dochodu, co doprowadziło w Chinach do szybkiego rozwoju infrastruktury transplantacyjnej przy jednoczesnym braku wiarygodnego systemu dawstwa narządów, a Chiny ogłosiły, że Wyspy [Hainan] mają być specjalną strefą ekonomiczną dla turystyki medycznej; i

ZWAŻYWSZY, że w Chinach przymusowe pobieranie organów od więźniów sumienia, głównie od praktykujących Falun Gong, jest częścią ludobójstwa z zimną krwią popełnianego na Falun Gong; DLATEGO TERAZ

POSTANAWIA się, że Senat stanu Minnesota i Izba Reprezentantów stanu Minnesota uznają znaczenie norm etycznych w zawodzie lekarza; I DLATEGO

POSTANAWIA się DALEJ, że Senat Minnesoty i Izba Reprezentantów Minnesoty zażądają od Towarzystwa Medycznego stanu Minnesota (ang. Minnesota Medical Association) raportu na temat praktyki przeszczepów i pobierania narządów w Chinach, a także statusu więźniów sumienia jako źródeł narządów do przeszczepów; I DLATEGO

POSTANAWIA SIĘ, że Senat Minnesoty i Izba Reprezentantów Minnesoty zwrócą się do Towarzystwa Medycznego stanu Minnesota o zażądanie od Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego raportu na temat praktyk przeszczepów i pobierania narządów w Chinach, a także statusu więźniów sumienia jako źródeł narządów do przeszczepów; I DLATEGO

POSTANAWIA SIĘ, że Legislatura stanu Minnesota ma nakłonić prezydenta i Kongres Stanów Zjednoczonych do wezwania Chin do zaprzestania ludobójstwa z zimną krwią i przymusowego pobierania narządów od praktykujących Falun Gong.

POSTANAWIA SIĘ, że Sekretarz Stanu stanu Minnesota ma przygotować kopie tej rezolucji i przekazać ją organizacji Falun Dafa stanu Minnesota, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, przewodniczącemu i sekretarzowi Senatu Stanów Zjednoczonych, przewodniczącemu i sekretarzowi sprawozdawcy Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, przewodniczącemu Senackiej Komisji ds. Stosunków Zagranicznych, przewodniczącemu Izby Spraw Zagranicznych oraz senatorom i reprezentantom Minnesoty w Kongresie.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/12/191844.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/11/美国明州议员提出决议案-要求中共停止活摘器官-423249.html

Kategoria: Grabież organów