(Minghui.org) Według najnowszego rocznego raportu opublikowanego 21 kwietnia 2021 r. przez Amerykańską Komisję ds. Międzynarodowych Wolności Religijnych (USCIRF), stan wolności religijnych w Chinach w 2020 r. uległ pogorszeniu.

„Chociaż KPCh od dawna tłumi wolność religijną, to w ostatnich latach jej nastawienie do religii staje się coraz bardziej wrogie, czego efektem są kampanie »sinizacji« islamu, buddyzmu tybetańskiego i chrześcijaństwa. Ich celem jest uwolnienia religii od rzekomych »obcych« wpływów. Polityka ta zmusza grupy religijne do wspierania rządów KPCh oraz jej ogólnych celów i interesów, w tym zobowiązuje je do zmiany swoich nauk tak, aby były zgodne z ideologią KPCh oraz do przyjęcia architektonicznych i innych zmian w swoich miejscach kultu i symbolice. Zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane grupy religijne oraz osoby, które popadają w konflikt z KPCh, spotykają się z prześladowaniami, zatrzymaniami, aresztowaniami i więzieniem” — czytamy w raporcie.

Stwierdza, że „w 2020 r. tysiące praktykujących Falun Gong było prześladowanych i aresztowanych za praktykowanie swojej wiary a niektórzy prawdopodobnie zmarli w areszcie w wyniku znęcania i tortur. Wiarygodne międzynarodowe raporty sugerowały również, że pobieranie narządów, w tym od praktykujących Falun Gong, jest najprawdopodobniej kontynuowane”.

Raport przez kolejne 22 lata określał Chiny jako Kraj Budzący Szczególne Obawy (CPC) powołując się na „angażowanie się w systematyczne, ciągłe i rażące naruszenia wolności religijnej”, jak to określa Międzynarodowa Ustawa o Wolności Religijnej (IRFA). Wzywa również rząd Stanów Zjednoczonych do „egzekwowania w największym możliwym stopniu istniejących przepisów amerykańskich… oraz dalszego nakładania ukierunkowanych sankcji finansowych i wizowych na chińskie agencje rządowe i urzędników odpowiedzialnych za poważne naruszenia wolności religijnej”.

USCIRF wyraziła również zaniepokojenie w związku z organizajcą przez Chiny Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. oraz zaleciła przedstawicielom rządu Stanów Zjednoczonych powstrzymanie się od uczestnictwa w igrzyskach, jeśli Komunistyczna Partia Chin (KPCh) będzie kontynuować zwalczanie wolności religijnej.

W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, raport USCIRF odnotowuje, że rząd USA powinien także „kontynuować i intensyfikować wysiłki mające przeciwdziałać wpływom chińskiego rządu w Stanach Zjednoczonych — w tym Instytutom Konfucjusza — które ukrywają informacje lub ograniczają wypowiedzi nt. naruszeń wolności religijnych w Chinach”. Z kolei Kongres powinien „popierać ustawodawstwo promujące wolność religijną w Chinach”.

Raport USCIRF pochwalił twarde stanowisko kilku wyższych rangą urzędników rządowych USA, w tym byłego sekretarza stanu Mike'a Pompeo w sprawie pogarszających się przypadków łamania praw człowieka i prześladowań religijnych przez KPCh. Departament Stanu USA nie tylko określił Chiny i dziewięć innych krajów jako Kraje Budzące Szczególne Obawy (CPC) ze względu na ich nietolerancję lub pogwałcenie wolności religijnej, ale także nałożył ograniczenia wizowe na osoby łamiące prawa człowieka i wolności religijne. Wśród nich jest Huang Yuanxiong, funkcjonariusz policji z komisariatu Wucun w prowincji Fujian i jego małżonka, którzy byli zaangażowani w prześladowania praktykujących Falun Gong.

Komisarz USCIRF Gary L. Bauer powiedział, że Chińczycy zostali pozbawieni przez KPCh wielu podstawowych praw człowieka, w tym prawa do poszukiwania i czczenia Boga.

Wezwał amerykańską społeczność do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko zagrożeniom dla ludzkości ze strony KPCh. „Apeluję do moich współobywateli, aby działali teraz, indywidualnie. Do dyrektorów korporacji w USA, przestańcie stawiać swoje pragnienia większych zysków w Chinach ponad interesami i wartościami naszego kraju. Do rektorów naszych wspaniałych uniwersytetów, przestańcie akceptować pieniądze komunistów z Chin, które nieuchronnie zagrażają akademickiej wolności. Amerykańscy konsumenci, nie kupujcie produktów wytwarzanych przez ciemiężonych pracowników niewolniczych obozów pracy i fabryk w komunistycznych Chinach. Dofinansowujecie ich prześladowania i wzmacniacie przeciwnika naszego kraju” — powiedział.

„Stany Zjednoczone już wcześniej stawiały czoła wielkim zagrożeniom dla wolności człowieka i pokonały je, między innymi zagrożenia ze strony nazistowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego. Komunistyczni Chińczycy uważają, że dziś nie mamy takiej samej odwagi. Udowodnimy im, że się mylą, ale tylko wtedy, gdy każdy z nas będzie opowiadał się za amerykańskimi wartościami” — dodał.

Inny komisarz USCIRF, Johnnie Moore powiedział, że KPCh wszczyna rewolucję kulturalną i dopuszcza się ludobójstwa poprzez stosowanie technologicznych machinacji. KPCh nie jest „strategicznym konkurentem”, ale „wrogim aktorem, którego działania zagrażają światu”.

Komisarz Moore skomentował, że nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone i ich sojusznicy przejrzeli naturę KPCh, i uznali ją za osobliwą oraz wyraźnie odmienną w swoim sposobie lekceważenia ludzkiego życia — nie tylko praw człowieka i wolności religijnych.

„Nie możemy pozwolić, aby układ międzynarodowy, w pogoni za własnym interesem, nadal pozwalał Chinom grać według ich własnych zasad. Te narody na świecie, które ignorują wrogość KPCh, w końcu staną się jej podporządkowane. Najwyższy czas, aby nasze międzynarodowe instytucje oraz nasze liberalne demokracje przeciwstawiły się KPCh” — powiedział.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja angielska