(Minghui.org) W dniu 9 marca 2021 r., biuro kongresmena Chrisa Smitha (Republikanin z Nowego Yorku) ogłosiło mediom, że Reprezentanci Partii Demokratycznej Smith i Tom Suozzi, Reprezentantka Partii Republikańskiej Vicky Hartzler oraz Senatorowie Tom Cotton (Republikanin – Arizona) i Chris Coons (Demokrata – Delaware), przedłożyli dwuizbową, ponadpartyjną „Ustawę o zaprzestaniu przymusowego pozyskiwania narządów” w celu zwalczania nieetycznych i przestępczych praktyk przymusowego pobierania narządów, często pochodzących od ofiar z mniejszości i innych wrażliwych grup.

Republikanin Smith, główny wnioskodawca ustawy w Izbie Reprezentantów, powiedział: „Przymusowe pobieranie narządów jest aktem okrutnym, barbarzyńskim i nieludzkim, które nie może istnieć w naszym świecie. Musimy zrobić więcej, aby położyć kres przerażającym nadużyciom ze strony międzynarodowych gangów zajmujących się handlem ludźmi, organizacji terrorystycznych, a nawet niektórych rządów — w szczególności komunistycznego reżimu Chin — które zabijają niewinnych ludzi i sprzedają ich narządy dla zysku”.

Senator Cotton, prowadzący ustawę Republikanin w Senacie, powiedział: „Jest coraz więcej dowodów na to, że Komunistyczna Partia Chin pozyskuje i nadal pobiera narządy od prześladowanych grup religijnych, więźniów sumienia i więźniów… Ta ustawa zidentyfikuje i ukarze członków KPCh zaangażowanych w przymusowe pobieranie narządów. Najwyższy czas, aby pociągnąć Pekin do odpowiedzialności za te ohydne czyny”.

Reprezentant Suozzi, prowadzący ustawę Demokrata w Izbie Reprezentantów, powiedział: „Członkowie Komunistycznej Partii Chin muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niewyobrażalną praktykę pobierania organów. Zbyt długo wykorzystywali i znęcali się nad więźniami politycznymi, grupami mniejszościowymi i grupami religijnymi… Nie mówić głośno o tej skandalicznej praktyce, to być współwinnym. W naszym świecie nie ma miejsca na przymusowe pobieranie narządów”.

„Przymusowe pobieranie organów jest nieludzkie, niemoralne i okrutne, a Stany Zjednoczone muszą dołożyć wszelkich starań, aby zwalczyć tę podłą praktykę” — powiedział senator Coons, prowadzący ustawę Demokrata w Senacie — „Jako współprzewodniczący Senackiego Klubu Praw Człowieka, mam zaszczyt poprzeć tę dwuizbową, ponadpartyjną ustawę, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby zaangażowane w pozyskiwanie organów i międzynarodowy handel narządami”.

Smith kontynuował: „Rozpaczliwie potrzebna jest globalna reakcja na powstrzymanie tego rażącego łamania praw człowieka… Nasze ustawodawstwo umożliwiłoby Departamentowi Stanu USA identyfikować i ujawniać pobieraczy i handlarzy narządami na całym świecie, aby ukarać sprawców poprzez skuteczne sankcje i ograniczenia w podróżowaniu. Rzucanie światła na te okrutne działania i umożliwienie wzywania po imieniu tych sprawców, którzy często polują na więźniów politycznych, mniejszości narodowe i inne bezbronne społeczności, pomoże położyć kres tym rażącym naruszeniom praw człowieka”.

„Ustawa o zaprzestaniu przymusowego pozyskiwania narządów” została po raz pierwszy zaproponowana na 116. Kongresie:

- Upoważnia rząd USA do odmówienia lub cofnięcia paszportów nielegalnym nabywcom narządów. 

- Nakazuje coroczne zgłaszanie przypadków przymusowego pobierania narządów w innych krajach. Taki raport Departamentu Stanu zidentyfikowałby zagranicznych urzędników i podmioty odpowiedzialne za przymusowe pobieranie narządów.

- Nakazuje sporządzanie rocznego sprawozdania na temat amerykańskich instytucji, które szkolą chirurgów przeszczepów narządów powiązanych z zagranicznymi podmiotami zaangażowanymi w przymusowe pobieranie narządów.

- Zabrania eksportowania sprzętu chirurgicznego do przeszczepienia narządów do instytucji zajmujących się przymusowym pobieraniem narządów.

- Nakłada sankcje na zagranicznych urzędników i instytucje, które uczestniczą w przymusowym pobieraniu narządów lub w inny sposób je wspierają.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja angielska

Kategoria: Grabież organów