(Minghui.org) Praktykujący Falun Gong przedłożyli ostatnio swoim rządom w 38 krajach listę nazwisk około 9 300 agentów wszystkich szczebli Biura 610 w Chinach. Praktykujący domagają się, aby ich rządy ukarały tych sprawców naruszeń praw człowieka, a także członków ich rodzin zakazując im wjazdu i zamrażając ich majątki.

Na początku grudnia 2020 r. praktykujący przekazali już 29 krajom skróconą listę z wnioskiem o nałożenie sankcji. Tym razem dodano dziewięć dodatkowych krajów. Wśród 38 krajów jest 5 z Sojuszu Pięciorga Oczu, 25 krajów Unii Europejskiej (UE) i 8 krajów z innych regionów. Mówiąc dokładniej, Sojusz Pięciorga Oczu obejmuje: Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię, Australię i Nową Zelandię. 25 krajów UE to: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Polska, Belgia, Szwecja, Austria, Irlandia, Dania, Finlandia, Czechy, Rumunia, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Luksemburg, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Łotwa, Cypr i Malta. Osiem dodatkowych krajów to: Japonia, Korea Południowa, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Izrael, Argentyna i Meksyk.

Biuro 610 utworzono 10 czerwca 1999 r. na rozkaz byłego przywódcy Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Jianga Zemina, aby rozpocząć ogólnokrajowe prześladowania Falun Gong. Ściśle współpracując z Komitetem ds. Politycznych i Prawnych (PLAC) na wszystkich poziomach, agencja jest podmiotem pozaprawnym, który mobilizuje wszystkie gałęzie państwowego aparatu do tłumienia Falun Gong. Obejmuje to policję, prokuraturę, sądy, wojsko, oddziały szturmowe policji, wywiad, sprawy zagraniczne, edukację, media, opiekę zdrowotną i inne. Zwłaszcza po tym jak Jiang wydał rozkaz „zniesławienia reputacji praktykujących, doprowadzenia ich do bankructwa finansowego i fizycznego zniszczenia”, działania Biura 610 skupione były na systematycznym planowaniu, wdrażaniu i nakłanianiu prawie wszystkich innych agencji i organizacji do udziału w prześladowaniach.

Oprócz centralnego Biura 610, agencja ma również oddziały w prawie wszystkich miastach, powiatach, miasteczkach i wsiach w Chinach. Występują także w przedsiębiorstwach państwowych i dużych korporacjach. W ciągu ostatnich 21 lat od rozpoczęcia prześladowań w 1999 r. ponad 4000 praktykujących Falun Gong straciło życie z powodu tłumienia. Dużo więcej praktykujących aresztowano, zatrzymano, więziono i torturowano. Ponadto, wielu praktykujących padło ofiarą przemocy psychiatrycznej, wykorzystywania seksualnego, a niektórzy stali się ofiarami przymusowego pobierania narządów.

Wielu praktykujących straciło wolność fizyczną, doznało kontuzji lub kalectwa, a także niewyobrażalnych udręk psychicznych. Członkowie rodzin praktykujących również doświadczyli ogromnego cierpienia, spotykając się z dyskryminacją w szkole, w pracy i w społeczeństwie. W wyniku prześladowań rozbito wiele rodzin praktykujących. Biuro 610 jest w dużej mierze odpowiedzialne za te tragedie.

Na najnowszej liście nazwisk znajduje się około 9300 osób, od władz centralnych po agentów oddziałów na poziomie prowincji i miast. Obejmują one również pracowników Biura 610 w szkołach i innych organizacjach.

Urzędnicy na szczeblu centralnym: Jiang Zemin, Zeng Qinghong, Li Lanqing, Luo Gan, Ding Guangen, Jia Chunwang, Liu Jing, Jia Qinglin, Wu Guanzheng, Liu Yunshan, Meng Jianzhu i inni.

Urzędnicy na szczeblu prowincji: Du Libin (Pekin), Ye Luhua (Szanghaj), Teng Jinran (Tiencin), Chen Ming (Chongqing), Zhang Zhongyu (Liaoning), Li Guanghui (Jilin), Guo Yan (Heilongjiang), Wang Lishan (Hebei), Lin Xiuting (Shandong), Jia Yuecheng (Sichuan), Zhnag Shengqin (Guangdong), Jin Xiubin (Hubei), Chen Shulin (Hunan), Wu Xincheng (Shaanxi) i inni.

Urzędnicy na szczeblu miasta: Zhang Changshun (Shenyang w prowincji Liaoning), Chen Fuchun (Jilin w prowincji Jilin), Xu Yujun (Weifang w prowincji Shandong), Li Kunxue (Chengdu w prowincji Sichuan), Zhang Zhanjiang (Tangshan w prowincji Hebei), Li Xiaosheng (Kanton w prowincji Guangdong), Tao Delin (Wuhan w prowincji Hubei) i Xi Junming (Baoji w prowincji Shaanxi).

Urzędnicy na szczeblu miasta i powiatu: Zhao Jian (powiat Linquan, prowincja Anhui), Lin Xiaoxian (powiat Xiapu, prowincja Fujian), Zhao Rongsen (powiat Daxin, prowincja Guangxi), Zhao Qingguo (powiat Ji, miasto Tianjin), Zhou Ke (powiat Tongnan, miasto Chongqing), Yang Qingshan (miasto Niujing, prowincja Yunnan) i Yang Xiaofeng (miasto Chaoyanggou, prowincja Heilongjiang).

Urzędnicy w regionach autonomicznych: Zhu Dezhong (miasto Bijie, prowincja Guizhou), Chen Peifen (miasto Chuxiong, prowincja Yunnan), Sun Zonggui (miasto Haidong, prowincja Qinghai), Meng Youzhu (miasto Jinchang, prowincja Gansu) i Li Derong (Miasto Guyuan, prowincja Ningxia).

Urzędnicy mniejszości etnicznych: Wang Jihong (miasto Aksu, prowincja Sinciang), Ciren Duoji (miasto Lhasa, Tybet) i Liang Junfeng (miasto Bayannur, Mongolia Wewnętrzna).

Obejmując wszystkie obszary w Chinach na różnych poziomach, urzędnicy ci w ciągu ostatnich 21 lat utworzyli gigantyczną sieć i kierowali surowymi prześladowaniami. Ale ich zbrodnie nie pozostaną niezauważone. Po uchwaleniu globalnej ustawy Magnitskiego w USA w 2016 r., około 27 krajów, w tym Kanada i wiele krajów UE, przyjęło lub planowało wdrożenie podobnych przepisów, aby pociągnąć do odpowiedzialności ludzi łamiących prawa człowieka na całym świecie.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja angielska