(Minghui.org) Wielu praktykujących, ze mną włącznie, napotkało na problemy w kultywacji. Na przykład, niektórych trapi różnorodna karma chorobowa lub nawet tracą życie, niektórzy są uwikłani w przywiązania, przez które nie mogą się przebić, a jeszcze inni biernie cierpią pogrążeni w długotrwałych trudnościach bez możliwości znalezienia źródłowej przyczyny.

Niektórzy z nich rzadko uczą się Fa lub nie uczą się wcale, podczas gdy inni czytają książki, lecz nie potrafią zrozumieć Fa w swoim sercu. Jeśli ktoś nie potrafi studiować Fa ze spokojnym umysłem, nie będzie mógł przyswoić znaczenia każdego ze zdań, ani nie uzyska wglądu w zasady Fa. Nie będzie też w stanie doświadczyć wspaniałości, radości i mocy Fa oraz utraci motywację. Stopniowo uczenie się Fa staje się formalnością bez zdobywania czegokolwiek, a jeśli straci się wsparcie i zmiany płynące z Fa, nie będzie żadnej poprawy w kultywacji.

Mistrz wielokrotnie powtarzał nam, abyśmy dobrze robili trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest studiowanie Fa i to jest podstawą. Dla nas praktykujących, Dafa jest „drabiną”, po której wspinamy się do nieba, więc jeśli przestaniemy się wspinać lub nawet oderwiemy się od „drabiny”, to wynik jest oczywisty.

Wszystkie trudności i zakłócenia aranżowane przez zło, mają na celu powstrzymanie nas od praktykowania Dafa, a ich głównym celem jest odseparowanie nas od Dafa. Dla wszystkich byłych praktykujących, którzy odeszli od Fa w wyniku trudności, zło próbowało uniemożliwić im uczenie się Fa i wejście w ponowny kontakt z Dafa. Dlatego, praktykujący, którzy są wokół nich, powinni podjąć inicjatywę, aby im pomóc.

W kultywacji nie ma identycznej drogi dla każdego, nie ma też wzoru do naśladowania. Trudności, które napotykamy, ciągle się zmieniają, ale są powiązane w swojej istocie. Istnieje tylko jeden zły cel i metoda, która ma na celu złamanie woli praktykujących. Zawsze gdy nie możemy znaleźć źródła problemu, pierwsze co powinniśmy zrobić to zwrócić uwagę na to czy przyswoiliśmy Fa w swoim sercu i czy się nie ociągamy, co jest spowodowane brakiem przyswojenia Fa w sercu.

Przez długi czas byłem uwikłany w różne przywiązania. Zacząłem się ociągać w studiowaniu Fa do momentu, aż na długi czas przestałem uczyć się Fa. Moje przywiązania pogorszyły się i czasami zachowywałem się gorzej niż zwykli ludzie. Kiedy inni praktykujący pomagali mi w powstrzymaniu przywiązań, szukałem wszelkiego rodzaju wymówek, aby ich nie słuchać. Po jakimś czasie wróciłem do uczenia się Fa, powstrzymując swoje pragnienia poprzez wzmacnianie świadomości głównej i stopniowo stawałem się bardziej poważny i świadomy.

Największą cechą pilnych uczniów jest to, że pokonali wszelkiego rodzaju trudności, mają silną wolę i nigdy się nie poddają. Im bardziej stapiają się z Fa, tym więcej oświecenia uzyskują. Czy to poprzez uczenie się Fa na pamięć, czy w inny sposób, są coraz bardziej zespoleni z Fa, a im więcej wizualizują z Fa, tym bardziej uświadamiają sobie, że Fa zawiera wszystko, jest wszechogarniające i wszechmocne. Codziennie aktywnie wykonują te trzy rzeczy z większą pewnością siebie i motywacją.

Zapamiętywanie jest bardzo dobrym sposobem uczenia się Fa, ponieważ nie da się zapamiętać, gdy umysł nie jest skupiony i trzeba się zmusić do wyeliminowania zakłóceń. Jeśli ktoś jest wytrwały, to z pewnością doświadczy radości z uczenia się Fa. Jedynymi rzeczami, które postrzegają uczenie się Fa za cierpienie, są karma, ludzkie schematy myślowe i złe interferencje. Prawdziwe Ja postrzega uczenie się Fa za największe szczęście. Patrząc wstecz, gdy bardziej postępowałem zgodnie z wymaganiami Fa, było to wtedy, gdy sumiennie uczyłem się Fa i pracowałem nad Jego zapamiętaniem.

Gdy znajduję się pośród zakłóceń i nie potrafię uważnie studiować Fa lub nawet nie mam ochoty czytać, studiuję Istotę Dalszych Postępów i inne wykłady Mistrza. Później wracam do dobrego stanu kultywacji.

Zhuan Falun obejmuje wszystko, lecz aby wyjaśnić Zhuan Falun z różnych perspektyw, Mistrz wygłosił dużo wykładów i napisał wiele artykułów, które dostarczają wskazówek naszej praktyce. Ponieważ jesteśmy ograniczeni naszym poziomem i trudno jest oświecić się do wszystkiego łącznie z Zhuan Falun, musimy czytać inne nauki Mistrza. Równocześnie musimy zwracać uwagę na opinie na temat niektórych, głównych kwestii opublikowanych na stronie Minghui, jak również na eseje kultywacyjne pisane przez praktykujących. Musimy być zgodni z wymaganiami Mistrza i nigdy nie możemy się mylić w naszych podstawach. Znalezienie harmonii z tym, czego Mistrz od nas oczekuje, jest całym sensem naszego istnienia.

Wersja angielska