(Minghui.org) 17 września, podczas pierwszego dnia Światowego Szczytu Zwalczania oraz Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów, ośmiu ekspertów w dziedzinie medycyny z Europy, Azji i Ameryki Północnej dyskutowało na temat przyzwolonej przez chińskie państwo przymusowej grabieży narządów w Chinach.

Eksperci podkreślili niedobrowolny charakter i ekstremalną brutalność przymusowej grabieży organów. Omówili również ogromne krzywdy jakie wyrządzono ofiarom z punktu widzenia etyki lekarskiej oraz przedstawili zalecenia dotyczące ograniczania i zapobiegania przymusowej grabieży narządów. Prelegenci wielokrotnie mówili, że głównymi ofiarami zbrodni są praktykujący Falun Gong.

Organizowany przez pięć organizacji pozarządowych Światowy Szczyt Zwalczania oraz Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów zaplanowano na sześć internetowych seminariów w dniach 17-26 września.

Sześć webinariów podczas zaplanowano, by odbyły się w dwa weekendy, 17-19 i 24-26 września, podczas których miało wystąpić 38 gości z 19 krajów. Byli wśród nich członkowie Parlamentu Europejskiego, były francuski minister, posłowie, lekarze, naukowcy, profesorowie, sędziowie, prawnicy i obrońcy praw człowieka.

Znajomość faktów pomaga zakończyć okrucieństwa

Torsten Trey, dyrektor wykonawczy Doctors Against Forced Organ Harvesting (pol. Lekarze Przeciwko Przymusowej Grabieży Organów, DAFOH) powiedział podczas pierwszego wystąpienia, że „ta przerażająca praktyka jest dla nas, jako istot ludzkich, trudna do objęcia wyobraźnią i ludzkim myśleniem”.

„Nie da się mówić o Holokauście bez wspominania o narodzie żydowskim i w tym samym sensie nie można również mówić o przymusowej grabieży organów w Chinach nie mówiąc o Falun Gong” – wyjaśnił.

Trey ostrzegał środowisko medyczne, że od lipca 1999 roku Komunistyczna Partia Chin (KPCh) prowadzi kampanię wyeliminowania Falun Gong. Poprzez oddelegowanie egzekucji niewinnych praktykujących Falun Gong z sądów do szpitali, KPCh przekształciła transplantologię w broń, a lekarzy w katów. „Jednak zabicie żyjącej osoby w celu wyleczenia innej osoby, zamienia medycynę w absurdalną praktykę i narusza przysięgę lekarską” – kontynuował.

„Uważam, że poprzez publiczne i obiektywne mówienie o praktyce Falun Gong, bodźce skłaniające chiński rząd do stosowania przymusowej grabieży organów jako środka do wyeliminowania praktyki i pozbawienia społeczności międzynarodowej możliwości dowiedzenia się o Falun Gong, zostaną pokonane, a podstępne uzbrojenie tej profesji medycznej zostanie rozbrojone” – powiedział Trey. „Im wcześniej świat dowie się o Falun Gong, tym wcześniej zakończy się przymusowa grabież organów od praktykujących Falun Gong”.

Falun Gong opiera się na uniwersalnych zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. „Mówienie o praktyce [Falun Gong] służy dwóm celom. Nie tylko daje głos tym, których pozbawiono głosu, ale także zapewnia najpotężniejsze i najbardziej pokojowe podejście do walki z przymusową grabieżą organów” – powiedział Trey.

Nie śmierć mózgu czy śmierć serca, ale zabijanie

Li Huige, profesor farmakologii z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego przy Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech (ang. University Medical Center Mainz in Germany), opisał cztery rodzaje pozyskiwania narządów w Chinach, które oparł na zeznaniach świadków i publikacjach. Dwa pierwsze typy dotyczą więźniów skazanych na karę śmierci, a dwa ostatnie dotyczą więźniów sumienia i więźniów politycznych. Chociaż termin „śmierć mózgu” był często przywoływany przez chińskich lekarzy jako stan mający miejsce przed pobraniem narządów, liczne publikacje chińskich lekarzy przeczyły temu. Profesor Li powiedział, że „[nie była to] ani śmierć mózgu, ani śmierć sercowa. Był to żywy pacjent, który został zabity przez lekarzy poprzez usunięcie jego serca”.

Profesor Li zacytował jeden artykuł z „Henan Medical Research”, który opisywał przeszczepy serca wykonane w 2001 roku w Szpitalu Chińskiej Ludowej Policji Zbrojnej. Wskazał, że w tamtym czasie nie było jeszcze pojęcia śmierci mózgu ani powiązanych z tym przepisów. W celu usunięcia serca przeprowadzano heparynizację ogólnoustrojową. Ale heparynizacja ogólnoustrojowa może działać tylko wtedy, gdy pracuje serce i krążenie. „Tak więc ta osoba również nie jest pacjentem, u którego nastąpiła śmierć serca” – powiedział.

„Szczegółowy opis wykazał, że przez aortę do serca dostarczano zimną kardiopleginę, aż serce przestawało bić. To oznacza, że serce biło, a zimna kardioplegina powodowała zatrzymanie akcji serca” – wyjaśnił Li. „Więc ta osoba, ten tak zwany dawca, nie był pacjentem w stanie śmierci mózgowej, nie był pacjentem kardiologicznym, był żywą osobą, która zostawała zabita przez lekarzy. Bardzo prawdopodobnie tak właśnie wygląda sytuacja pobierania organów od więźniów sumienia”.

David Beyda, przewodniczący i profesor Wydziału Bioetyki i Humanizmu Medycznego na Uniwersytecie Arizony (ang. Department of Bioethics and Medical Humanism at the University of Arizona) powiedział, że ludzie byli wsadzani do więzienia jako towar, który ma dostarczać organy, zamiast być traktowanymi jak istoty ludzkie. Innymi słowy, chirurdzy, którzy przeprowadzali przeszczepy, w rzeczywistości ich zabijali.

Głównymi ofiarami działań „czarnej skrzynki” są praktykujący Falun Gong

Huang Shi-wei, dyrektor urologii oddziału Yunlin Narodowego Szpitala Uniwersyteckiego w Tajwanie (ang. National Taiwan Hospital’s Yunlin branch) powiedział, że KPCh przeprowadza grabież organów od ponad 20 lat.

Ze względu na lukratywne zyski uzyskiwane z przeszczepów narządów, szpitale i lekarze w Chinach szukały narządów z każdego możliwego źródła. W latach 2000-2006 większość ofiar stanowili praktykujący Falun Gong. Jednak od 2007 roku KPCh zaczęła również wykorzystywać Ujgurów, inne mniejszości i więźniów. Ponadto handel organami i ich kradzież również stały się normą.

Huang powiedział, że szpitale transplantacji narządów ciągle się rozrastają, a liczba ich łóżek rośnie. Natomiast liczba przeszczepów podawana przez KPCh ulegała stałemu zmniejszeniu, po tym jak ujawniono grabież organów w 2006 roku. To pokazuje, że transplantacja narządów w Chinach są jak „czarna skrzynka” i tym działaniom brakuje przejrzystości.

Huang zwrócił uwagę, że dowody wskazują, iż liczba przeszczepów narządów znacznie przekracza tę podaną przez chińskich urzędników. Wiele dużych ośrodków transplantacji narządów uczestniczyło również w „podziemnym” przeszczepianiu narządów.

Naruszanie etyki lekarskiej

Declan Lyons, profesor psychiatrii ze Szkoły Medycznej na Trinity College Dublin w Irlandii, powiedział, że niedopuszczalne jest, aby lekarze milczeli w obliczu tak drastycznych działań, które podważają podstawowe zasady etyki. Powiedział, że rozkład moralny w danym miejscu, będzie stanowić tam zagrożenie dla etyki lekarskiej.

Powiedział, że tak wielka skala niemoralnych zachowań w Chinach jest obrazą dla zawodu lekarza – nie można być jednocześnie wykonawcą reżimowej polityki prześladowań i zarazem strażnikiem ludzkiego życia. Te dwie role wzajemnie się wykluczają.

Lyons powiedział, że niestety większość lekarzy na całym świecie nie zdaje sobie sprawy z przymusowej grabieży narządów lub nie chce uwierzyć w jej istnienie. Podejście lekarzy do przymusowej grabieży narządów może sprawić, że ludzie stracą do nich zaufanie. Na przykład, jeśli wybuchnie kolejna pandemia, to czy ludzie znowu będą słuchać lekarzy? W końcu, jeśli lekarze mogą tolerować przymusową grabież organów i nic w tej kwestii nie zrobić, to dlaczego ludzie wciąż mieliby w nich wierzyć?

Skomentował, że prześladowania niewinnych obywateli w Chinach zniszczyły wartości moralne i życie ludzi stało się częścią aktywów KPCh. Więźniowie są przetrzymywani i torturowani i w każdej chwili mogą stracić życie.

Chociaż sam nie jest praktykującym Falun Gong, Lyons powiedział, że czuje się zobowiązany do wypowiadania się w ich imieniu. Powiedział, że prześladowania Falun Gong trwają 22 lata i trwa to zbyt długo. Co więcej, zasady Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości są wartościami uniwersalnymi dla nas wszystkich.

Powstrzymanie bycia współwinnymi z KPCh

Podczas webinaru eksperci medyczni przedstawili również pomysły dotyczące powstrzymania przymusowej grabieży narządów. Dr G. Weldon Gilcrease, profesor na oddziale onkologii na University of Utah School of Medicine powiedział, że jego instytucja przeprowadza każdego roku niewielką liczbę przeszczepów narządów. On i jego współpracownicy podjęli działania przeciwko grabieży narządów od żywych osób. Próbowali na przykład wykluczyć chińskich stażystów, ponieważ po powrocie do Chin prawdopodobnie braliby udział w grabieży organów.

Raymond Scalettar, były przewodniczący Rady Powierniczej Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, powiedział, że w przyszłości należy wprowadzić formę promesy, aby tylko ci, którzy zgodzą się podpisać formularz i postępować zgodnie z etyką medyczną, mogli być dopuszczeni do szkolenia w zakresie przeszczepiania narządów.

Kontekst

Według komunikatu prasowego Światowy Szczyt Zwalczania oraz Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów jest „pierwszym w dziedzinie etyki lekarskiej i praw człowieka, zarówno pod względem zakresu, jak i tematyki”. Otwarty dla ekspertów i opinii publicznej Szczyt traktuje przymusowe pobieranie narządów od żywych ludzi nie tylko jako pogwałcenie etyki lekarskiej i podstawowych praw człowieka, ale także jako okrucieństwo wobec ludzkości w swej naturze. „Systematyczne zabijanie ludzi w celu pozyskania ich narządów na skalę przemysłową to przestępstwo, które jest bezprecedensowe i w XXI wieku nie powinno mieć miejsca” – napisano w komunikacie.

Pięć organizacji będących współgospodarzami to: Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) z USA, CAP Freedom of Conscience z Francji, Taiwan Association for International Care of Organ Transplants (TAICOT) z Tajwanu, Korea Association for Ethical Organ Transplants (KAEOT) z Korei Południowej; oraz Transplant Tourism Research Association (TTRA) w Japonii.

Około 38 międzynarodowych ekspertów omówi nadużycia z punktu widzenia medycyny, prawa, polityki, mediów, społeczeństwa obywatelskiego i ustawodawstwa oraz omówi wpływ okrucieństwa przymusowej grabieży narządów na ludzkość. Organizatorzy wydarzenia zapowiedzieli także opublikowanie deklaracji, która zostanie upubliczniona na zakończenie Światowego Szczytu.

Według strony internetowej Światowy Szczyt Zwalczania oraz Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów to seria sześciu webinariów, które pokazują, jak przymusowa grabież organów wpływa na wszystkie aspekty społeczeństwa ludzkiego. „Przysięga lekarska, by po pierwsze nie szkodzić, została poświęcona dla zysku, kariery i celów politycznych. Politycy i ustawodawcy są rozdarci między dobrem swoich wyborców a partykularnymi interesami. Wielu przedstawicieli mediów nie przedstawiło prawdziwych informacji o tym okrucieństwie, ale ugięło się pod naciskiem KPCh i zamiast tego opublikowało jej płatną propagandę. Społeczeństwa na całym świecie są nieświadome niebezpieczeństw, które wynikają z bycia współwinnym przestępstwa przymusowej grabieży organów” – napisano w oświadczeniu. „Wzywa się przedstawicieli zawodów prawniczych do położenia kresu tej niedopuszczalnej zbrodni przeciwko ludzkości”.

Manfred Nowak, były Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur, ponad 10 lat temu domagał się od KPCh zbadania nadużyć związanych z grabieżą organów, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Od 2013 roku zebrano ponad dwa miliony petycji wzywających ONZ do zbadania tego okrucieństwa, a także zostało uchwalonych wiele rezolucji parlamentów na różnych kontynentach. W czerwcu 2021 roku 12 specjalnych sprawozdawców ONZ poruszyło w rozmowach z rządem chińskim kwestię przymusowej grabieży organów, opierając się na wiarygodnych informacjach, że praktykujący Falun Gong, Ujgurowie, Tybetańczycy, muzułmanie i chrześcijanie są w Chinach zabijani dla swoich organów. Zbrodnia ta jednak trwa nadal.

Trey, gospodarz wydarzenia i przedstawiciel DAFOH, powiedział, że przymusowe pobieranie narządów od żywych ludzi jest „niepojętą i niewymowną hańbą dla ludzkości”.

„Nigdy wcześniej w historii żaden autorytarny reżim nie prześladował żywych ludzi zabijając ich w celu ich unicestwienia poprzez wdrożenie samonapędzającej się, napędzanej zyskiem infrastruktury do pobierania narządów, potencjalnie przekształcając biorców narządów we wspólników [zbrodni], jako że operacja transplantacji, której się poddali, mogła napędzić nadużycia związane z przeszczepami” – wyjaśnił. „To powinno być źródłem niepokoju dla całej ludzkości”.

Sześć webinariów zaplanowano na dwa weekendy, 17 – 19 września i 24 – 26 września. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: https://worldsummitcpfoh.info/

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195869.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/世界峰会-医疗专家揭中共活摘器官罪行-431304.html

Kategoria: Grabież organów