(Minghui.org) Wybory w USA przyciągnęły uwagę milionów ludzi, w tym wielu praktykujących Falun Dafa.

Sprawy osiągnęły punkt kulminacyjny, ponieważ minął 6 stycznia, a sesja obu izb Kongresu potwierdziła wynik wyborów przeciwko prezydentowi Trumpowi. Jego zwolennicy z całego kraju, którzy zebrali się w Waszyngtonie, aby przeciwstawić się oszustwom wyborczym, zostali stłumieni na różne sposoby po tym, jak buntownicy przebrani za zwolenników Trumpa włamali się do Kapitolu i wyrządzili szkody. Jedna osoba została nawet postrzelona w szyję i wkrótce potem zmarła.

Trumpa i jego zwolenników nie potraktowano z należytą wyrozumiałością, szacunkiem ani nie okazano wsparcia. Wręcz przeciwnie, druga strona skorzystała z okazji, aby wskazać palcem Trumpa i obwinić go za podżeganie do zamieszek i przemocy. Wygląda na to, że jego sytuacja uległa pogorszeniu.

Wiele osób, które spodziewały się zwycięstwa Trumpa, 6 stycznia było rozczarowanych, sfrustrowanych, a nawet zdziwionych: „Gdzie podziały się cuda? Dlaczego bogowie nie chronili Stanów Zjednoczonych?”. Nawet niektórzy z naszych praktykujących Falun Dafa okazali różnego stopnia nieporozumienia i rozczarowania.

Konieczny proces przed oczyszczeniem

Moim zdaniem aranżacja dokonana przez prawych bogów musi być wszechstronna, jak najbardziej sprzyjać rektyfikacji Fa i zbawieniu ludzi. Czas na kultywację i rektyfikację Fa jest bardzo napięty i ograniczony. Pozostało naprawdę niewiele okazji do przetestowania i ulepszenia kultywujących oraz ocalenia czujących istot.

Te wybory powszechne w USA są niewątpliwie okazją dla ludzi na całym świecie do ujawnienia swojej prawdziwej natury i dokonania wyboru, ponieważ wynik dotyczy wszystkich w USA i na świecie. Boskość z pewnością skorzysta z tej okazji, aby przygotować proces i wynik. Czy te skrajnie skorumpowane elementy nie mogą zostać ujawnione i zniszczone? Czy to nie jest okazja do ujawnienia ich?

Rzeczywiście, po tym procesie ujawniono wiele wyjątkowo brudnych i skorumpowanych czynów. Poziom zła i zepsucia jest daleko poza ludzkim zrozumieniem i bez moralnego efektu. W miarę stopniowego ujawniania spraw, ci którzy czynią zło, nie trudzą się, aby się ukrywać lub wstydzić się tego.

Podczas gdy komunistyczne widmo stoi za tymi skorumpowanymi istotami, to także pożądanie władzy i inne pragnienia tych istot zaprowadziły je na tę ścieżkę. Będą musieli ponieść konsekwencje za pobłażanie sobie i uleganie złu.

Z drugiej strony moralna degeneracja i korupcja ludzi nie nastąpiły z dnia na dzień. Komunistyczne widmo potrzebowało lat i dziesięcioleci.

Skoro wszystko jest teraz ujawniane przed światem, czy nie jest to wystarczający warunek dla następnego kroku w rektyfikacji Fa, tj., aby ludzkość obudziła się na zły komunizm i jego diabelskie czyny oraz odróżniała dobro od zła? Chociaż niektóre przejawy zła osiągnęły poziom wykraczający poza tolerancję, a stare siły stoczą ostatnią walkę przed końcowym wygaśnięciem, ostatecznie wszystko zostanie rozliczone i całkowicie oczyszczone.

Bądź cierpliwy w boskim planie

Jeśli chodzi o to, jak sprawy potoczyły się do tej pory, niektórzy ludzie zapytaliby: „Dlaczego nie wydarzył się cud? Dlaczego sprawy nie przyniosły pozytywnego rezultatu?”. Rzeczywiście, na wczesnym etapie procesu ludzie cytowali proroctwa historyczne lub niektóre wizje ludzi religijnych, które wskazywały na udaną reelekcję Trumpa.

Przez cztery lata prezydentury dowiedzieliśmy się, że prezydent Trump jest człowiekiem, który wierzy w boskość, szanuje i przyjmuje tradycyjne wartości, a także jest na tyle śmiały, by rzucić wyzwanie złej Komunistycznej Partii Chin. Wszystkie te cechy przyniosły mu poparcie wierzących i konserwatystów.

Po opublikowaniu wiersza Mistrza „O wyborach powszechnych” i artykułu wstępnego Minghui „Musimy wiedzieć i jasno rozumieć nasze zasady i podstawy”, niektórzy praktykujący doszli do wniosku, że skoro Trump jest wybrańcem, wygra wybory i bez problemu ponownie zostanie wybrany. Kiedy doszło do niepowodzeń, wiele osób było rozczarowanych, sfrustrowanych i straciło poczucie pewności.

Nie zapominajmy jednak, że obecna sytuacja nie jest ostatecznym rezultatem, a prawa i zwyczaje człowieka nie ograniczają boskości.

Powierzchowna „rzeczywistość” będzie wprawiać ludzi w zakłopotanie i wpływać na ich emocje, ale nie zmieni boskiej woli ani aranżacji rektyfikacji Fa.

Wyobraź sobie, że gdyby nie było większych przeszkód dla reelekcji Trumpa i łatwo wygrałby kluczowe wyzwania prawne, na które ludzie liczyli, to jego zwolennicy z pewnością świętowaliby i radowaliby się, a ci którzy wierzą w boskość, nadal mieliby wiarę (chociaż istota rzeczy zrozumienia niekoniecznie musi zostać pogłębiona). Ale w międzyczasie plugastwo i bzdury nadal będą ukrywane i maskowane, ciemne siły nadal będą szarpać się i planować następny atak, a niedoinformowani nadal będą niedoinformowani.

W takim przypadku proces przeglądu i selekcji byłby trudny lub wydłużony. Co więcej, ludzie nadal myśleliby o zbliżającej się eliminacji jako zwykłym zbiegu okoliczności i przeznaczeniu, a nie myśleliby o trzymaniu się z dala od KPCh, rozważaniu nad swoimi dawnymi złymi uczynkami, zmianie poglądów lub prawdziwej wierze w boskość z całego serca.

W świecie ludzi tylko ostry kontrast między dobrem a złem oraz cuda, które mają miejsce, gdy ludzie są w całkowitej rozpaczy, mogą naprawdę uratować ludzi.

Nie jest ważne, czy kara za tych, którzy nie są zbawieni, nastąpi teraz, czy później, ale niezwykle ważne jest, abyśmy dobrze wykorzystali ten specjalny okres, aby uratować tych, którzy wciąż mogą być uratowani.

Znaczenie wiary

W rzeczywistości wiara jest tym, co prowadziło ludzi przez te wybory, ponieważ prezydent Trump modlił się i prosił o boską pomoc w każdym ważnym lub krytycznym momencie. Cieszy mnie również to, że niektórzy wierzący mają głębsze przekonanie i częściej modlą się w tym procesie, z przekonaniem, że to, co boskie, chroni Amerykę.

W tym zepsutym i upadłym wieku jest to prawdziwa istota ludzkiego świata i przejaw boskiej łaski na ziemi. Jako prawdziwi kultywujący cenimy to ponad miarę. Boskość ceni także prawdziwą wiarę ludzi oraz chroni i ratuje tych ludzi.

Boskość nie ignoruje frustracji ludzi ani nie rozczarowuje ich całkowicie. Kiedy ludzie zobaczą ostateczną prawdę i boski cud, z pewnością jeszcze bardziej ją docenią i jeszcze bardziej uwierzą w boskość. W ten sposób otrzymają ostateczne zbawienie. Wówczas, gdy ludzie spojrzą wstecz na teraźniejszość, nie będą żałować dzisiejszych wysiłków i cierpień, ale poczują, że były one nawet jeszcze bardziej wartościowe.

Jako praktykujący Dafa powinniśmy spojrzeć na sprawę z perspektywy rektyfikacji Fa i zbawienia czujących istot. Jeśli ludzie mogą zrozumieć i uświadomić sobie, co jest prawe, będzie to spowodowane mocą Dafa. W końcu jest to walka dobra ze złem i etap prowadzący do ostatecznego zbawienia ludzi. Ci, którzy dokonują dobrych wyborów w oparciu o własne sumienie, zbliżają się do zbawienia przez boskość. Prawe wybory ludzi również przyniosą korzyści rektyfikacji Fa i pomogą większej liczbie ludzi zostać zbawionymi. Tylko ci, którzy mają pozytywne zrozumienie Dafa, mogą w końcu zostać uratowani.

Ludzie i rzeczy, które odgrywają pozytywną rolę w tym okresie, nadal są w procesie ratowania. To jeszcze nie jest ich ostateczny wynik. Możemy ich zachęcać, wspierać, pomagać i prowadzić do ostatecznego celu. Ale nie możemy traktować siebie jak zwykłych ludzi i zagubić się w tym procesie.

Niech wszyscy docenią chwałę i moc Dafa

Bez względu na to, jak długo to potrwa, na pewno pojawi się pozytywny rezultat i będzie to manifestacja mocy Dafa. Sukces lub porażka w ludzkich sprawach jest tymczasową sytuacją i ulotnym momentem w całym procesie. Powinniśmy to dostrzec i sami nie przywiązywać do tego zbyt dużej wagi.

Uwzględniając uczniów Dafa, musimy patrzeć na sprawy z perspektywy rektyfikacji Fa i ostatecznego zbawienia. W końcowym przedstawieniu wyników, jeśli tylko ludzie mogą spojrzeć głębiej pomijając same wybory lub który kandydat wygra prezydenturę, ale uznają, że to siła Dafa napędza wszystko i doceniają to, to wtedy jest to najlepszy wynik dla ich zbawienia. Ponieważ tylko pozytywna świadomość Dafa może prowadzić do ich ostatecznego zbawienia i tylko Dafa jest zbawieniem.

Od czasu tych wyborów my, praktykujący, zmieniliśmy niektóre nasze poglądy i wyeliminowaliśmy wiele przywiązań, w tym wiarę w proroctwa i zależność od nich, zależność od zwykłych ludzi, zależność od ludzkiego rozumowania, brak cierpliwości i chęć zobaczenia pozytywnych wyników — wszystko jest korygowane w trakcie tego procesu. To jest nasza kultywacja i doskonalenie.

Powinniśmy pozostać niewzruszeni, mocno wierzyć w Dafa i działać zgodnie z wymaganiami Mistrza. Moje zrozumienie pozostawania niezakłóconym polega na analizowaniu spraw zgodnie z Fa, stosowaniu Fa do oceny sytuacji, a także do kierowania naszymi słowami i czynami. Nie powinniśmy być zdezorientowani tymczasowymi sytuacjami lub pozorami, ani też nie powinniśmy uważać się za część zwykłych ludzi, również tych, którzy teraz odgrywają pozytywną rolę.

Na ostatnim etapie rektyfikacji Fa powinniśmy wytrwać w robieniu trzech rzeczy dobrze, ratować ludzi w każdych okolicznościach i nie popadać w skrajności. Tylko wtedy, gdy dobrze studiujemy Fa i naprawdę rozumiemy istotę Fa, nie możemy być zakłócani i nic nie będzie nam przeszkadzać w wypełnianiu naszej świętej misji.

Wersja angielska