(Minghui.org) Komunistyczna Partia Chin (KPCh) prowadzi obecnie tzw. „kampanię zerowania” czyli skoordynowany wysiłek do zmuszania każdego praktykującego, który znajduje się na czarnych listach rządowych, aby wyrzekł się Falun Dafa. Prześladowania prowadzone są w różnym stopniu, w różnych regionach.

Rektyfikacja Fa osiągnęła teraz ostateczny etap. Powinniśmy stawiać sobie wyższe wymagania dla naszej własnej kultywacji i odchodzić od ludzkiej mentalności.

Im bliżej powierzchniowego wymiaru, tym silniejsze są interferencje starych sił. Nasze subtelne ludzkie mentalności i przywiązania mogą stać się pretekstem wykorzystanym przez stare siły do nękania i prześladowania nas. KPCh ma swoją własną agendę i „kampanię zerowania”. Ale czy nie powinniśmy wykorzystać tego jako okazji do wyeliminowania naszych przywiązań?

W tej kampanii praktykujący zmuszani są do pisania tak zwanych oświadczeń gwarantujących wyrzeczenie się praktykowania Falun Dafa. Wygląda to na zwykłe prześladowania. Z punktu widzenia praktykujących, czy nie jest to test sprawdzający czy solidnie wierzymy w Dafa? Czy potrafimy zachować jasność co do zasad kultywacji podczas rektyfikacji Fa? Czy wysyłamy wystarczająco dużo prawych myśli? Czy są one skuteczne?

Postępujemy zgodnie z zasadami Dafa. Nasze kryteria kultywacji nie mają nic wspólnego ze starymi siłami. Ale nie możemy trzymać się ludzkiej mentalności, ponieważ jest coraz mniej okazji, aby się od niej oddalić.

Nie powinniśmy współpracować z personelem KPCh, lecz zamiast tego wyjaśniać prawdę i ich ocalić. Takie podejście jest jednak bierne. Nie musimy oczekiwać, że się z nami skontaktują w ramach prześladowań. Jako praktykujący, powinniśmy negować prześladowania.

Jeśli pomyślimy o słowie „wyzerowanie”, to czy nie nadszedł czas, abyśmy wyeliminowali swoje przywiązania, zwłaszcza te fundamentalne? Powinniśmy przeegzaminować samych siebie i zobaczyć, czy naprawdę wierzymy w Dafa. Czy nadal mamy pożądanie, pragnienie i przywiązanie do sławy, osobistych interesów i emocji? Powinniśmy aktywnie kultywować siebie i zwracać uwagę na każdą myśl — w ten sposób, nie będziemy ściągani w dół przez stare siły.

Niezależnie od presji i wyzwań, którym stawiamy czoła, powinniśmy je wykorzystać do wyeliminowania fundamentalnych przywiązań i dalszego ratowania ludzi. To jest całkowite negowanie wszystkich aranżacji starych sił. Tak długo jak postępujemy w zgodzie z Dafa, nadążamy za tym i postępujemy sprawiedliwie, Mistrz nam pomoże.

Przeprowadźmy naszą własną kampanię „zerowania”. Spójrzmy do wewnątrz i wyeliminujmy nasze ludzkie sposoby myślenia i przywiązania!

Wersja angielska