(Minghui.org) W Dniu Praw Człowieka przypadającego 10 grudnia, ponad 900 obecnych oraz byłych ministrów i członków parlamentu z 35 krajów i regionów podpisało wspólne oświadczenie wzywające Komunistyczną Partię Chin (KPCh) do zaprzestania brutalnych prześladowań Falun Gong. Ustawodawcy pochwalili pokojowe wysiłki praktykujących Falun Gong, przeciwstawiające się prześladowaniom, które trwają od 21 lat.

Wspólne oświadczenie zainicjowane przez członków parlamentu kanadyjskiego Petera Kenta i Judy Sgro oraz Ann-Sofie Alm, członkinię parlamentu szwedzkiego zostało ogłoszone 20 lipca. „Prześladowania Falun Gong w Chinach są jedną z najostrzejszych kampanii przeciwko grupie wyznaniowej w obecnych czasach” — napisano w oświadczeniu.

Ponad 900 prawodawców z 35 krajów i regionów podpisało wspólne oświadczenie wzywające do zakończenia prześladowań Falun Gong w Chinach. Powyższa fotografia przedstawia międzynarodowe flagi znajdujące się na południowym brzegu jeziora Burley Griffin w Canberze, stolicy Australii.

Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, jest systemem medytacji opartym na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Odkąd w lipcu 1999 roku, KPCh rozpoczęła ogólnokrajową kampanię przeciwko tej praktyce, wielu praktykujących zostało aresztowanych, zatrzymanych, uwięzionych i torturowanych. Niektórzy z nich stali się ofiarami przemocy psychicznej i przymusowego pobierania narządów.

W oświadczeniu napisane jest, że powyższe okrucieństwa zostały dobrze udokumentowane przez organizacje praw człowieka, organy rządowe i ONZ.

„My, niżej podpisani, wzywamy zatem rząd chiński do przestrzegania międzynarodowych norm oraz Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych ONZ, którego Chiny są sygnatariuszem. Jak również do natychmiastowego zaprzestania prześladowań Falun Gong w Chinach oraz do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych praktykujących i innych więźniów sumienia” — napisano w oświadczeniu.

Powyżsi ustawodawcy pochodzą z 35 krajów i regionów, w tym z Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Włoch, Danii, Irlandii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Belgii, Austrii, Norwegii, Finlandii, Argentyny, Chile, Polski, Czech , Słowacji, Rumunii, Estonii, Izraela, Węgier, Łotwy, Litwy, Hiszpanii, Wenezueli, Cypru, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Hongkongu, Tajwanu i Indonezji.

Baner niesiony przez praktykujących Falun Gong podczas marszu w Waszyngtonie 18 lipca 2019 roku.

Ewa Ernst-Dziedzic, członkini Rady Narodowej Austrii i Komitetu Praw Człowieka, napisała: „Możecie być pewni, że nadal będę was wspierać w dążeniu do celu, jakim jest zakończenie nieludzkich prześladowań Falun Gong. Nie przestanę przypominać chińskim przywódcom, że Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych ma również zastosowanie do krajów autorytarnych”.

Zgadza się z tym dr H. Guspardi Gaus, członek Izby Reprezentantów Indonezji. „Są to ludzie, których się morduje. Jest to nieludzkie i bardzo barbarzyńskie. Dlatego moim zdaniem, aby to zakończyć, konieczne jest podjęcie procesu prawnego” — napisał.

„Wzywam społeczność międzynarodową do silniejszego i bardziej publicznego wypowiadania się na temat potępiania nieustannego, sponsorowanego przez państwo, odmawiania podstawowych praw człowieka” — zauważył Kent — „Musimy kontynuować pracę i mieć nadzieję, że Chiny pewnego dnia uszanują te normy prawne, wolność słowa, zgromadzeń i religii; dzień, w którym na placu Tiananmen będzie można głośno wypowiadać zasady Falun Gong: Prawda, Życzliwość i Cierpliwość.”

Wersja angielska