(Minghui.org) W lipcu 2020 roku przypada 21. rocznica prześladowań Falun Gong, systemu medytacji opartego na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości, przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Praktykujący Falun Gong w pięciu krajach — Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii — w połowie lipca przedstawili trzecią listę sprawców zamieszanych w prześladowania.

Ta nowa lista jest następstwem listy przedstawionej odpowiednio we wrześniu 2019 r. i następnie w listopadzie 2019 r. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych zgłoszeń, nowa lista obejmuje osoby na różnych szczeblach władzy w różnych regionach Chin. Praktykujący Falun Gong żądają od swoich rządów odrzucania wniosków wizowych sprawców i nałożenia na nich innych sankcji, takich jak zamrożenie ich aktywów, za ich rolę w łamaniu praw człowieka.

Lista obejmuje wyższych urzędników KPCh, takich jak Zhao Leji (sekretarz Centralnej Komisji ds. Kontroli Dyscypliny), Wang Maolin (były szef Biura 610) i Meng Jianzhu (były sekretarz Centralnej Komisji ds. Politycznych i Prawnych). Inne wymienione osoby to byli i obecni przywódcy Biura 610, sekretarze partii w miastach, zarządzający nadzorem dyscyplinarnym, szefowie policji, policjanci, sędziowie przewodniczący rozprawom, sędziowie, funkcjonariusze administracji więziennej i funkcjonariusze więzienni.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi wcześniej od urzędników Departamentu Stanu USA, dana osoba może spotkać się z sankcjami, jeżeli chociaż raz dopuściła się prześladowań religijnych.

Serwis Minghui.org uznany został za wiarygodne źródło informacji o trwających 21 lat prześladowaniach Falun Gong. W międzynarodowym raporcie na temat wolności religijnych z 2019 r. opublikowanym przez Departament Stanu 10 czerwca tego roku, informacje z Minghui wielokrotnie cytowane były jako dowody z pierwszej ręki.

Komisja ds. Niezbywalnych Praw, która utworzona została w ubiegłym roku w Departamencie Stanu USA, opublikowała niedawno raport zwracający szczególną uwagę na ochronę praw człowieka. „W szczególności Chiny agresywnie promują zupełnie inną koncepcję, w której różnego rodzaju narodowe priorytety przeważają nad podstawowymi prawami do wypowiedzi, zgromadzeń, wolności religijnej i wolnych wyborów” — powiedział sekretarz stanu Michael Pompeo podczas konferencji prasowej w National Constitution Center w Filadelfii w dniu 16 lipca — „Rada Praw Człowieka ONZ wykonuje rozkazy dyktatorów i odwraca wzrok od najgorszych naruszeń praw człowieka naszych czasów”.

Systematyczne ukrywanie wybuchu koronawirusa przez KPCh, w ciągu ostatnich kilku miesięcy obudziło świat na szkody wyrządzone przez KPCh. Urzędnicy w wielu krajach zwrócili szczególną uwagę na tuszowanie tej kwestii i planują sankcje wobec KPCh. W dniu 5 czerwca utworzono Międzyparlamentarny Sojusz w sprawie Chin (IPAC) z przedstawicielami ponad 10 krajów, aby opracować strategie udaremnienia planów KPCh.

W zarządzeniu wydanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa, priorytetowo potraktowano również wolność religijną. Część rozporządzenia stanowi: „Wolność religijna, pierwsza wolność Ameryki, jest imperatywem moralnym i bezpieczeństwa narodowego. Wolność religijna dla wszystkich ludzi na całym świecie jest priorytetem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone będą tę wolność szanować i energicznie promować”.

Praktykujący Falun Gong, którzy przesłali najnowszą listę powiedzieli, że nadal będą wybierać nazwiska z Minghui.org, ponieważ jej baza danych sprawców jest aktualizowana i przedkłada się dodatkowe listy różnym rządom. Mają nadzieję, że osoby zaangażowane w prześladowania przestaną robić złe uczynki, aby uniknąć konsekwencji.

Wersja angielska: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185970.html