(Minghui.org) Pochodzący z Chin koronawirus zainfekował ponad 200 krajów i pochłonął ponad 110 000 ofiar. Ta bezprecedensowa globalna pandemia stanowi dla nas okazję do zastanowienia się, dlaczego tak wielu ludzi padło ofiarą tuszowania i niewłaściwego podejścia do tej epidemii przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Zarówno kultura wschodnia, jak i zachodnia zawiera wiarę, że ludzie powinni pielęgnować wspólne dobro i współdzielić odpowiedzialność za ochronę ludzkości. To uniwersalne przekonanie zdecydowanie przeczy ideologii komunistycznej, która zdaniem historyków doprowadziła w ubiegłym stuleciu do 100 milionów nienaturalnych zgonów. W miarę jak KPCh powiększało swój wpływ, wiele osób poddało się temu i ostatecznie skłoniło do totalitarnego reżimu.

W Chinach, gdzie reżim totalitarny panuje z brutalnością, oszustwami i cenzurą, wielu Chińczyków postępowało wbrew swojemu sumieniu i podążało za KPCh tłumiąc wszystkie grupy, które KPCh zamierzała zaatakować. Na przykład, Falun Dafa (znane również jako Falun Gong) jest praktyką doskonalenia umysłu i ciała przez życie zgodne z wartościami Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. KPCh prześladuje Falun Dafa od 1999 roku. W ciągu ostatnich 21 lat, gdy dziesiątki milionów praktykujących Dafa cierpiało z powodu swojej wiary, wiele osób milczało lub ślepo przestrzegało poleceń KPCh w celu prześladowania ich.

Wiele krajów naginało swoje najbardziej podstawowe zasady i wartości, aby współpracować z KPCh w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Mieli nadzieję, że dzięki takiemu partnerstwu Chiny staną się otwartym i demokratycznym społeczeństwem, które lepiej będzie chronić prawa człowieka. Okazało się to myśleniem życzeniowym, a niewiele krajów i firm zrobiło cokolwiek, aby powstrzymać dalszy wzrost ekspansji Chin na całym świecie.

Kiedy Chińczycy i reszta świata przymykają oczy na prześladowania niewinnych obywateli przez KPCh i na jej rosnące wpływy kosztem wolności przekonań i wolności słowa, nieświadomie pozwalają, aby rozwijała się poprzez przemoc, kłamstwa i lekceważenie ludzkiego życia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy świat był nie tylko świadkiem, ale też i bezpośrednio odczuł szkody wyrządzone przez KPCh.

Mam nadzieję, że świat obudzi się w obliczu tyranii KPCh i wyznaczy bezpieczną drogę poprzez obecną pandemię.

Falun Gong prowadzi ludzi z powrotem do tradycyjnych wartości, lecz jest prześladowany przez KPCh

Chiny mają jedną z najstarszych cywilizacji na świecie z 5000-letnią historią. Od jednej dynastii do drugiej starożytni Chińczycy zawsze cenili cnotę, a także harmonię między niebem, ziemią i ludzkością. Zwracali uwagę na doskonalenie charakteru i duchowe oświecenie.

Wszystko to zostało zakłócone po przejęciu władzy przez KPCh w 1949 roku. Własność prywatna została przejęta zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, a uczciwość zastąpiono propagandą i praniem mózgów. Zostało to podkreślone w licznych kampaniach politycznych, takich jak Wielki Skok Naprzód pod koniec lat 50. i Wielka Rewolucja Kulturalna kilka lat później.

Walka klas, brutalność i propaganda z użyciem kłamstw należą do podstawowych zasad komunizmu. „Przy 800 milionach ludzi, jak może coś działać bez walki?” — zauważył były przywódca komunistyczny Mao Zedong.

Zakorzenione w tradycyjnej chińskiej kulturze, Falun Gong zostało upublicznione przez Li Hongzhi w 1992 roku. Wielu ludzi zostało wkrótce przyciągniętych przez zasady Falun Gong zawierające Prawdę–Życzliwość–Cierpliwość oraz korzyści zdrowotne. Przyłączyli się do praktyki i ponownie zaczęli kultywować tradycyjne wartości.

„Moja rodzina i przyjaciele całkowicie zgadzają się, że przeszedłem poważne zmiany [dzięki Falun Gong], co czyni mnie lepszym człowiekiem” — napisał pewien psycholog, kiedy w 2013 roku zaczął praktykować Falun Gong — „Kiedyś byłem nerwowy, ale teraz jestem spokojny ... Kiedyś byłem samolubny, ale teraz uważnie traktuję innych”.

Ideologia komunistyczna jest sprzeczna z zasadami Falun Gong. Były przywódca Chin, Jiang Zemin, zaczął tłumić Falun Gong w lipcu 1999 r., tworząc Biuro 610, ogólnokrajową organizację przypominającą Gestapo.

W styczniu 2020 r. amerykańska Kongresowa Komisja Wykonawcza ds. Chin (CECC) opublikowała swój raport 2019, który dokumentuje pogarszające się warunki w zakresie praw człowieka w Chinach. Powołując się na informacje ze strony Minghui.org w raporcie stwierdzono, że w wyniku prześladowań przez KPCh w 2018 r. zmarło co najmniej 69 praktykujących Falun Gong, a co najmniej 931 praktykujących Falun Gong zostało bezprawnie skazanych na więzienie.

Wśród nich był pan Song Zhigang z prowincji Liaoning. W kwietniu 2018 r. skazany został na 14 lat więzienia po tym, jak policja znalazła informacje związane z Falun Gong w zagubionym przez niego telefonie komórkowym.

W nowym raporcie opublikowanym przez Freedom House w marcu, „Freedom in the World 2020”, Chiny zostały wymienione jako „jeden z 15 krajów o najgorszych wynikach” z jedynie 10 na 100 punktów za „wolność globalną”.

Według raportu „Chiny kontynuowały jeden z najbardziej ekstremalnych programów prześladowań na tle etnicznym i religijnym oraz coraz częściej stosowały techniki, które najpierw przetestowano na mniejszościach ogółu populacji, a nawet w innych krajach” — wskazuje raport. „Postępy pokazały, w jaki sposób naruszanie praw mniejszości niszczą instytucjonalne i konwencjonalne bariery, które chronią wolność wszystkich jednostek w danym społeczeństwie”.

Rola Wuhan, epicentrum koronawirusa, w prześladowaniach Falun Gong

Epidemie to „kategoria chorób, które wydają się pozwalać istotom ludzkim zobaczyć jak w lustrze to, kim naprawdę są” — powiedział historyk Yale Frank Snowden podczas niedawnego wywiadu z 28 marca dla The Guardian— „To znaczy, że mają oczywiście dużo wspólnego z naszą śmiertelnością, śmiercią, naszym życiem. Pokazują też ... moralne relacje jakie mamy wobec siebie jako ludzie i widzimy to dzisiaj”.

Wiele osób uważa, że plagi w starożytnym Rzymie związane były z prześladowaniami religijnymi chrześcijan. Podobnie plagi w starożytnych Chinach zostały uznane za wynik braku harmonii między niebem, ziemią i ludzkością. W przypadkach epidemii cesarze często sprawdzali siebie pod kątem złych uczynków, wydawali edykt pokutny i dokonywali poprawy.

Opierając się na starożytnej mądrości, nie wydaje się przypadkiem, że koronawirus powstał w mieście Wuhan w Chinach.

Kiedy Jiang po raz pierwszy zdecydował się stłumić Falun Gong w 1999 roku, spotkał się z oporem czołowych przywódców komunistycznych, w tym innych członków Biura Politycznego. Zhao Zhizhen, dyrektor stacji telewizyjnej Wuhan, działał jednak na rozkaz Jianga. Zhao wysłał ekipę filmową do Changchun w prowincji Jilin, rodzinnego miasta Li Hongzhi, i nakręcił 6-godzinny film, który zniesławiał Falun Gong i jego założyciela.

Film ten odtwarzany był wśród czołowych przywódców komunistycznych, a później w mediach informacyjnych w całych Chinach, w tym w Centralnej Telewizji Chińskiej. W ciągu następnych 20 lat wyprodukowano niezliczoną liczbę filmów wideo w celu demonizacji Falun Gong i praktykujących.

Ponadto, szpital Tongji w Wuhan był jedną z pierwszych placówek medycznych zaangażowanych w wymuszone pobieranie narządów od praktykujących Falun Gong, przestępstwo zgłoszono po raz pierwszy w 2006 r., a następnie obszernie udokumentowano przez osoby trzecie. Badania wykazały, że w szpitalu Tongji przeszczepiono co najmniej 14 rodzajów narządów i tkanek. Tylko w lutym 2005 r. w obiekcie tym dokonano ponad 1000 przeszczepów nerek.

Kraje ściśle powiązane z KPCh silnie dotknięte przez koronawirusa

Na dzień 11 kwietnia 2020 r. wirusem zainfekowanych zostało prawie 1,7 miliona osób w ponad 200 krajach. Kraje, w których występuje najwięcej przypadków, to Stany Zjednoczone, Hiszpania i Włochy. Wszystkie te kraje mają bliskie związki z KPCh.

Na przykład, Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym Chin. Od lat siedemdziesiątych Stany Zjednoczone zapewniają komunistycznemu reżimowi kompleksowe wsparcie. Oprócz dużej liczby transakcji biznesowych wiele chińskich akcji notowanych jest na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE), co znacznie zwiększyło siłę finansową i polityczną Chin. Szczegółowe informacje na temat stosunków USA-Chiny na przestrzeni lat, które mogły Chinom umożliwić rozwój i ich infiltrację w USA, znajdują się w ostatnim artykule przeglądowym na stronie Minghui.org.

Hiszpania była pierwszym krajem UE, którego minister spraw zagranicznych złożył wizytę w Pekinie po masakrze na Placu Tiananmen w 1989 r., a później działał w UE w celu zniesienia wobec Chin embarga na broń. Hiszpania jest także członkiem-założycielem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) i uczestniczyła w szczytach KPCh związanych z inicjatywą Jeden Pas i Jedna Droga (BRI). Firmy telekomunikacyjne, takie jak Telefónica, nie tylko mają bliskie relacje biznesowe z Huawei, ale także pomagają KPCh we wdrażaniu BRI w Ameryce Łacińskiej.

Włochy są pierwszym i jedynym krajem grupy G7, który podpisał umowę z BRI. To otworzyło „szereg sektorów dla chińskich inwestycji, od infrastruktury po transport, w tym umożliwiło chińskim przedsiębiorstwom państwowym posiadanie udziałów w czterech głównych włoskich portach. Umowa ta dała komunistycznym Chinom przyczółek w samym sercu Europy” — informuje artykuł w The Federalist z 17 marca.

Z drugiej strony, Tajwan od dziesięcioleci dystansuje się od KPCh, znacznie wcześniej niż wybuch koronawirusa. Z populacją 23,8 miliona (około połowa Hiszpanii i jedna trzecia Włoch), Tajwan do tej pory ma tylko 385 przypadków z 6 zgonami, mimo że znajduje się zaledwie 100 mil od Chin.

Powiedz „nie” KPCh

Gdy USA stały się nowym epicentrum pandemii, wielu zdało sobie sprawę z wyrządzenia szkód przez KPCh i zaczęło domagać się, aby KPCh została pociągnięta do odpowiedzialności za te szkody.

Według komunikatu prasowego Kongresu USA z 24 marca 2020 r., kongresmenka Elise Stefanik (Republikanka z Nowego Jorku) przedstawiła w Izbie Reprezentantów rezolucję wzywającą do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie tuszowania przez Komunistyczną Partię Chin wczesnego rozprzestrzeniania się koronawirusa. „Rezolucja wzywa Chiny do spłacenia wszystkich krajów dotkniętych celowym, wczesnym tuszowaniem śmiertelnego wirusa” — napisano w komunikacie prasowym.

Senator Josh Hawley (Republikanin z Missouri) przedłożył w Senacie ustawę uzupełniającą: „Od pierwszego dnia Komunistyczna Partia Chin celowo okłamywała świat na temat źródła tej pandemii. KPCh wiedziała o stanie faktycznym wirusa już w grudniu, ale nakazała laboratoriom zniszczenie próbek i zmusiła lekarzy do milczenia. Nadszedł czas na międzynarodowe dochodzenie w sprawie roli, jaką odegrała w ukrywaniu rozprzestrzenianiu się tej niszczycielskiej pandemii. KPCh musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za obecne cierpienia świata”.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.minghui.org dnia 2020-04-14. Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/14/184034.html

Kategoria: Opinie