(Minghui.org) Biuro Informacyjne Rady Państwa Chin opublikowało 29 września 2017 r. białą księgę zatytułowaną „Rozwój zdrowia publicznego w Chinach jako niezbędny element praw człowieka”. W księdze tej napisano: „Chiny ustanowiły największy na świecie system bezpośredniego internetowego zgłaszania epidemii i zagrożeń związanych ze zdrowiem publicznym w 2015 r., a średni czas zgłoszenia skrócono z pięciu dni przed wprowadzeniem systemu do czterech godzin”.

Nasuwa to pytanie, dlaczego trwająca pandemia koronawirusa nie została publicznie potwierdzona przez najwyższych przywódców Komunistycznej Partii Chin przez ponad miesiąc od jej wybuchu w Wuhan pod koniec ubiegłego roku. Co ciekawe, dwa ćwiczenia reagowania na epidemię odbyły się na krótko przed jej wybuchem, odpowiednio w lipcu 2019 r. i we wrześniu 2019 r., a te drugie ćwiczenia odbyły się w Wuhan.

Dlaczego system bezpośredniego raportowania i ćwiczenia nie osiągnęły celu polegającego na szybkim ostrzeganiu ludzi o zagrożeniu zdrowia publicznego? Jednym z powodów jest to, że wiele rzeczy robionych przez KPCh to jedynie polityczny pokaz. W związku z tym, gdy faktycznie dochodzi do kryzysów, urzędnikom KPCh często nakazuje się nadać priorytet celom politycznym KPCh ponad dobrem obywateli. W celu utrzymania władzy partia stosuje cenzurę i oszustwa.

Niedawno uzyskany przez Minghui.org dokument ujawnia, że Chińska Narodowa Komisja Zdrowia wydała rozkaz niszczenia próbek koronawirusa i zakazała związanych z tym dyskusji w czasie trwania kryzysu.

Polityka Narodowej Komisji Zdrowia (CDC)

Dokument wydany w dniu 22 lutego 2020 r. przez Prowincjonalną Komisję Zdrowia z prowincji Heilongjiang, powołujący się na politykę Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia.

W powyższym ogłoszeniu wydanym przez Prowincjonalną Komisję Zdrowia z prowincji Heilongjiang powołano się na zawiadomienie Narodowej Komisji Zdrowia (Dokument 2020 nr 3), w którym stwierdzono, że biologicznymi próbkami należy zarządzać w następujący sposób:

1) Żadne instytucje nie mogą przekazywać próbek biologicznych, patogenów, kultur ani powiązanych z tym informacji jakimkolwiek organizacjom lub osobom, chyba że jest to dozwolone przez prowincjonalne lub wyższe komisje zdrowia.

2) Instytucje lub osoby, które otrzymały próbki biologiczne od placówek medycznych lub lokalnych agencji CDC przed tym ogłoszeniem, powinny natychmiast zniszczyć próbki lub przekazać je do miastowych biur CDC.

3) W okresie pracy nad zwalczaniem choroby dane dotyczące wykrywania lub badania patogenów klasyfikowane są jako „informacje specjalne”. Żadna instytucja ani osoba nie może ujawniać wyników wykrywania patogenów ani badań, a publikacja odpowiednich prac i wyników badań musi zostać sprawdzona i zatwierdzona przez wyznaczony wydział.

Te trzy punkty były spójne ze sposobem w jaki urzędnicy Wuhan i Hubei ukrywali przypadki koronawirusa sugerując, że są one częścią ogólnokrajowej polityki czołowych przywódców KPCh rozpowszechnianej na wszystkich poziomach departamentów zdrowia. W oparciu o te wymagania diagnoza i zgłaszanie przypadków koronawirusa wymaga zatwierdzenia na szczeblu prowincji.

Powyższa polityka pomaga wyjaśnić, dlaczego liczba potwierdzonych przypadków i zgonów jest w Chinach stosunkowo niska. Istnieją również doniesienia, że pacjenci z koronawirusem zostali albo zaklasyfikowani jako chorzy na inne choroby, albo po prostu niezgłoszeni.

Odróżnianie Komunistycznej Partii Chin od Chin

Chiny rządzone są przez KPCh, która przenika wszystkie poziomy agencji rządowych i przedsiębiorstw państwowych. Oficjalne dane na temat koronawirusa są gromadzone i zgłaszane przez urzędników KPCh na każdym szczeblu rządowym.

Na każdym poziomie sekretarz partii zajmuje pozycję wyższą niż kierownik administracyjny na tym poziomie. Dlatego, KPCh ma ostatnie słowo w sprawie zdrowia publicznego i wielu innych krytycznych kwestii politycznych. W przypadku pandemii koronawirusa KPCh jest najbardziej zaniepokojona utrzymaniem własnej władzy i reputacji.

Ateistyczna KPCh rozwija się dzięki przemocy i oszustwom. W żaden sposób jej ideologia nie reprezentuje tradycyjnej chińskiej kultury, która definiuje Chiny od ponad 5000 lat. W wyniku indoktrynacji w ciągu dekad przez KPCh, jednak wielu Chińczyków często błędnie utożsamia KPCh z Chinami.

KPCh: wilk w owczej skórze

W związku z rozwojem pandemii w ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele osób dowiedziało się, jak KPCh ten wybuch tuszowała. Ale te taktyki nie są nowe. W rzeczywistości reżim oszukuje ludzi odkąd doszedł do władzy kilkadziesiąt lat temu, twierdząc, że służy ludziom, ale krzywdzi tych, którzy z nim współdziałają.

Praktyki te sięgają początków partii komunistycznej. Uczeni odkryli, że komunizm wywodzi się od Iluminatów, tajnego satanistycznego stowarzyszenia założonego w 1776 roku na terenie obecnych Niemiec. Powiązane z nim stowarzyszenie Fabianów miało logo wilka w owczej skórze.

Zwodnicza natura KPCh podobna jest do historii przedstawionej w starożytnej chińskiej literaturze. „Malowana skóra” to historia napisana w Liaozhai Zhiji (Dziwne opowieści z chińskiego studia) przez Pu Songlinga.

Historia opowiada o młodym uczonym o nazwisku Wang Sheng, który poznał piękną, młodą kobietę. Wang zabrał ją do domu i zamieszkał z nią. Pewnego dnia Wang zastał drzwi zamknięte na klucz do jej pokoju, więc zajrzał przez okno. Wewnątrz pomieszczenia duch malował ludzką skórę, a po skończeniu włożył ją i wrócił do postaci kobiety. Później duch ten zabił uczonego i zjadł jego serce.

„Jakie to jest głupie!” — napisał Pu na końcu historii. „Ludzie czasami mylą ducha z pięknem i odrzucają mądrość jako nonsens ... W całej historii istnieje relacja przyczynowo-skutkowa, ale niektórzy ludzie są zbyt głupi, aby to dostrzec”.

Mam nadzieję, że po tak dużym cierpieniu z powodu pandemii koronawirusa wiele osób wyciągnie wnioski z tej lekcji i nie da się ponownie oszukać przez KPCh.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.minghui.org dnia 2020-04-27. Link do artykułu: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184217.html

Kategoria: Opinie