(Minghui.org) Praktykujący Falun Gong zorganizowali ćwiczenia grupowe i zbieranie podpisów przed stacją kolejową w mieście Hualien 19 kwietnia 2020 r. Ich działalność upamiętniła 21. rocznicę apelu z 25 kwietnia w Pekinie. Praktykujący ujawnili brutalne prześladowania Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i wezwali do ich zakończenia.

Ćwiczenia grupowe przed przed stacją kolejową w Hualien, 19 kwietnia 2020

Prawie 10 000 praktykujących Falun Gong udało się do Pekinu 25 kwietnia 1999 r., aby prosić o uwolnienie 45 praktykujących, którzy byli przetrzymywani w Tianjin, mieście położonym około 96 km na wschód od Pekinu. Poprosili również o pozwolenie na publikację książek Falun Gong w Chinach i pozwolenie na praktykowanie Falun Gong w spokoju. Premier spotkał się wówczas z kilkoma praktykującymi i pokojowo rozwiązał problem.

Jednak Jiang Zemin, ówczesny zwierzchnik KPCh, chciał wyeliminować Falun Gong. Zainicjował ogólnokrajową kampanię prześladowań 20 lipca 1999 r. Wprowadził politykę oczerniania ich reputacji, bankructwa finansowego i fizycznego niszczenia. Nakazał także maszynie propagandowej KPCh zniesławienie Falun Gong w celu zwodzenia ludzi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ludzie podpisują petycję, aby zaprotestować przeciwko prześladowaniom.

„KPCh prześladuje Falun Gong, religię i Ujgurów.” — powiedział pan Chen, który czekał przed stacją kolejową — „Widziałem protesty w Hongkongu w zeszłym roku w telewizji i w internecie. Mam szczęście, że nie mieszkam w Chinach”.

„Wirus Wuhan rozprzestrzenił się na cały świat przez KPCh, która od początku tuszowała informacje o zakażeniach. Myślę, że znajdujemy się w takiej sytuacji, ponieważ świat uspokoił KPCh. Każdy powinien wziąć pod uwagę to ostrzeżenie. Każdy powinien opowiedzieć się przeciwko prześladowaniom KPCh. Oczywiście chciałbym podpisać petycję” — powiedział.

„Wiem o Falun Gong, ponieważ podróżowałem do wielu krajów” — powiedział Huang, turysta, który zwiedzał Hualien — „Wiem o prześladowaniach i podpisałem petycję w USA. Dowiedziałem się z doniesień medialnych, że KPCh infiltruje inne kraje i kwestionuje uniwersalne wartości”.

Minęło 21 lat od apelu z 25 kwietnia 1999 roku w Pekinie. Wielu praktykujących Falun Gong w Chinach zmarło w wyniku tortur lub sankcjonowanego przez państwo pobierania żywych organów przez KPCh. Wielu innych jest uwięzionych lub przetrzymywanych w tajnych więzieniach.

Praktykujący Falun Gong na całym świecie utrzymują przy życiu ducha apelu z 25 kwietnia, podążają za zasadami Prawdy–Życzliwości–Cierpliwości oraz szczerze i racjonalnie wyjaśniają prawdę. Wielu ludzi dowiedziało się o korzyściach z praktykowania Falun Gong i postanowiło zrobić coś, aby potępić prześladowania.

Wersja angielska: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184190.html