(Minghui.org) (ciąg dalszy z części I)

Ktoś kiedyś opowiedział mi historię o kliencie, który zaoferował córce właściciela restauracji coś do jedzenia. Dziecko odpowiedziało: „Mama nie pozwala mi jeść niczego z naszej restauracji, ponieważ jest kiepskie”.

Historia ta ukazuje smutną prawdę, a także powszechne zjawisko w Chinach: właściciele restauracji nie chcą jeść swojego własnego jedzenia, wiedząc dokładnie co w nim jest. Analogicznie, budowlańcy nie mieszkają w domach, które sami budują; mleczarze nie piją mleka, które sprzedają; a producenci szczepionek nie chcieliby, aby im je wstrzyknięto.

Kiedy każdy każdego oszukuje, wszyscy stają się ofiarami. Tradycyjne wartości zaczynają w Chinach całkowicie zanikać, a ludzie postępują odwrotnie do zasady: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

Wszechobecne łapówkarstwo i oszustwo w Chinach wypaczyło życie każdego: dzieci, których rodzice nie dają prezentów nauczycielom są dyskryminowane w szkole; pacjenci, którzy nie dają lekarzom łapówek są traktowani gorzej i nie otrzymują odpowiedniego leczenia. Gdziekolwiek tylko ktoś się uda, może zostać oszukany.

W tych ponurych czasach ludzie przystosowali się już do takiego funkcjonowania, ale nie znaczy to, że nie ma już uczciwości i tych, którzy zachowują się w prawy sposób nie oczekując nic w zamian. Są na szczęście praktykujący Falun Dafa, których zachowanie może być prawdziwą inspiracją.

Falun Dafa, znane także jako Falun Gong, to starożytna praktyka ciała i umysłu opierająca się na trzech zasadach: Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Praktykujący Falun Dafa pochodzą ze wszystkich warstw i pozycji społecznych. W swoim życiu przestrzegają tych trzech zasad i utrzymują wysokie standardy moralne.

Jest to drugi z serii czterech artykułów przedstawiający wybranych praktykujących Falun Dafa i to, jak postępują na co dzień przestrzegając zasad Dafa.

Spis treści:

Część I. Lekarze, dla których dobro pacjenta jest priorytetem

Część II. Nauczyciele, którzy nie biorą łapówek

Część III. Szczerzy i godni zaufania przedsiębiorcy

Część IV. Uczciwi ludzie, którzy zwracają znalezione rzeczy

Część II. Nauczyciele, którzy nie biorą łapówek

Każde dziecko jest oczkiem w głowie swoich rodziców, a ci pokładają w nim duże ambicje i nadzieje. Jest to całkiem normalne, że myślą w ten sposób. Jednakże w Chinach rodzice bardzo często wręczają łapówki nauczycielom swoich dzieci, pieniądze lub prezenty, aby ci poświęcali ich pociechom więcej uwagi. Stało się to już praktycznie normą, o której się nic nie mówi.

Niektórzy nauczyciele, którzy przywykli już do tych dodatkowych dochodów czy prezentów, są wzburzeni i źle traktują uczniów, których rodzice nie zaoferowali im nic dodatkowego za pracę z ich dziećmi. Wielu rodziców jest po prostu zmuszonych do zapłaty nauczycielowi, aby po prostu ochronić swoje dziecko przed złym traktowaniem ze strony nauczyciela. Osiągnęło to postać błędnego koła.

Artykuł ten przedstawia historie przykładnych nauczycieli, którzy nie tylko odmawiają brania jakichkolwiek łapówek, ale też bezinteresownie poświęcają swój czas na pomoc uczniom.

Darmowe lekcje z języka angielskiego

Pani Ha Jingbo jest nauczycielką języka angielskiego w Gimnazjum Siping w rejonie Dongfeng, mieście Liaoyuan, prowincji Jilin. Odkąd zaczęła praktykować Falun Dafa, przestrzega zasad Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości oraz bardzo sumiennie podchodzi do swojej pracy. Nigdy nie przyjmuje od rodziców żadnych pieniędzy, a w swoim wolnym czasie udziela lekcji z języka angielskiego za darmo.

Jednej z uczennic, której sytuacja finansowa była ciężka, pani Ha opłaciła dodatkowe korepetycje. Po tym jak dziewczyna dostała się do szkoły wyższej, nauczycielka podarowała jej rodzinie twa tysiące juanów, aby zmniejszyć ich zadłużenie finansowe.

Niestety ze względu na swoją wiarę w Falun Dafa była prześladowana. W rezultacie aresztowano ją i dwukrotnie osadzono w szpitalu psychiatrycznym w Siping, a także dwa razy w Żeńskim Obozie Pracy Przymusowej Changchun Heizuizi.

Wyjątkowy dyrektor

Pan Tang Chengyun był dyrektorem w Szkole Podstawowej nr 13 w dystrykcie Tongchuan, mieście Dazhou, prowincji Sichuan. Po rozpoczęciu praktyki Falun Dafa jego zdrowie polepszyło się. Poprawie także uległ jego charakter moralny. W tym czasie on jako dyrektor, a także cała szkoła zostali wielokrotnie odznaczani za dobre wyniki.

Po raz pierwszy pan Tang natknął się na książkę Falun Gong po Nowym Roku w 1996 r. Nauczył się ruchów ćwiczeń i zaczął je regularnie wykonywać. Po kilku dniach zauważył znaczną poprawę stanu zdrowia, nie czuł się już zmęczony wchodząc po schodach oraz miał o wiele więcej energii. Od tego czasu nie przestawał praktykować, dzięki czemu zyskał nie tylko zdrowie fizyczne, ale także mentalnie i duchowo, co przejawiało się w wykonywanej przez niego pracy. Jego uczciwość i dobre zarządzanie zaskutkowały otrzymaniem przez szkołę w kolejnych latach wielu nagród. Kiedy został zatrzymany i przetrzymywano go w areszcie za swoją wiarę, wielu nauczycieli udało się tam z żądaniem jego uwolnienia.

Pan Tang, odkąd rozpoczął swoją praktykę, stał się także bardzo hojny: w lipcu 1998 roku ofiarował swoją premię pieniężną lokalnym władzom, a po powodzi w rejonie rzeki Yangtze ofiarował pieniądze na pomoc powodzianom. Jedyne dochody jakie posiadał to wypłata, która wynosiła od 200 do 300 juanów a przez kilka lat łącznie ofiarował około 30000 juanów, wystarczającą kwotę na zakup mieszkania.

Okręgowa Komisja Kontroli Dyscypliny wszczęła śledztwo przeciwko niemu, które jednak zostało zakończone ze względu na brak jakichkolwiek dowodów na niewłaściwe postępowanie ze strony dyrektora szkoły.

Szanowany nauczyciel i opiekun

Pan Zou Xiangyang uzyskał stopień doktora w Instytucie Technicznym w mieście Harbin w prowincji Heilongjiang i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Instytucie Inżynierii w mieście Changchun w prowincji Jilin. Swoją praktykę Falun Dafa rozpoczął we wrześniu 1995 roku i w niecały miesiąc jego dziedziczna wada serca oraz depresja całkowicie zniknęły.

Postępując według zasad Falun Dafa, pilnie pracował nad swoimi badaniami naukowymi, w których udało mu się odnieść duży sukces. Pan Zou wkładał dużo wysiłku w przygotowywanie się do zajęć i bardzo chętnie pomagał swoim studentom, jeżeli czegoś nie rozumieli. W rezultacie jego uczniowie zajęli pierwsze miejsce w osiągnięciach akademickich w 1995 roku.

Instytut Inżynierii w Changchun połączył się z pewną inną szkołą, tworząc razem w 2000 roku Uniwersytet Inżynierii w Changchun, gdzie pan Zou kontynuował swoją pracę.

Zwykł nauczać swoich studentów nie tylko zwracając uwagę na pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także na cnotę i charakter moralny, aby stać się lepszą osobą. Kiedy był prześladowany za swoją wiarę w Falun Dafa i zabroniono mu uczyć w 2005 roku, dalej kontynuował swoją pracę wykonując ją za darmo.

Pomógł wielu swoim studentom w przygotowywaniu się do udziału w prestiżowych konkursach: National Undergraduate Structural Design Competition oraz National Zhou Peiyuan College Mechanics Competition, dzięki czemu udało im się osiągnąć dobre wyniki. Niektórzy z jego studentów próbowali w ramach wdzięczności ofiarować mu prezenty, ale nigdy ich nie przyjmował.

Pan Zhou posiadał spore osiągnięcia w swoich pracach badawczych. Ukończył wiele projektów naukowych na uniwersytecie, a także projekt na szczeblu regionalnym i to pomimo braku wystarczających funduszy. Udało mu się uzyskać bardzo dobre rezultaty i opublikować wiele artykułów naukowych. Obecnie angażuje się także w pomoc innym nauczycielom w ukończeniu ich badań, nauczaniu i pisaniu esejów naukowych, a także doradzając nauczycielom w prowadzeniu uczniów biorących udział w różnych konkursach naukowych. Do dnia dzisiejszego jest szanowany i budzi zaufanie wśród swoich studentów, nauczycieli oraz innych osób w jego otoczeniu.

Wang Guanglin, wyjątkowy nauczyciel historii

Pan Wang Guanglin ukończył historię w 1995 roku na Northeast Teacher's University w prowincji Jilin i pracował jako nauczyciel w szkole średniej Chongqing Beibeijianshan. Kultywację Falun Dafa rozpoczął w maju 1998 roku. W niecały miesiąc po rozpoczęciu praktykowania jego dolegliwości zdrowotne, takie jak zapalenie i kamica pęcherzyka żółciowego oraz problemy z wątrobą, całkowicie zniknęły.

Pan Wang nie tylko odzyskał zdrowie, ale też ulepszył swój charakter moralny i bardziej przykładał się do swojej pracy. Zyskał zaufanie swoich przełożonych i kolegów z pracy, szacunek studentów i odniósł także spore sukcesy na polu badawczym. Jego artykuły publikowano w prowincjonalnych i państwowych wydawnictwach, a także udało mu się zdobyć pierwszą nagrodę w Chongqing City Dissertation Competition.

W 2000 roku Beibei District Education Committee zawiesiło jego licencję nauczycielską z powodu jego wiary w Falun Dafa, co było szokiem dla jego uczniów. Pan Wang był aresztowany trzy razy, przetrzymywano go w areszcie, spędził rok w obozie pracy przymusowej, a potem został skazany na 15 lat więzienia.

Dobroduszny profesor sztuki

Pan Si Deli pracował jako docent sztuki w Centrum Kultury, dystrykcie Luohe District, mieście Xinyang, prowincji Henan. Cierpiał na szereg dolegliwości, takich jak problemy z żołądkiem i przewlekłe zapalenie prostaty. Po rozpoczęciu praktykowania Falun Dafa w 1996 roku, jego problemy zdrowotne całkowicie zniknęły i nie musiał już więcej wydawać pieniędzy na leczenie.

Kierował się zasadami Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. Wielu ludzi miało szansę doświadczyć jego wyjątkowej dobroci.

Pewnego razu, kiedy odwiedział w szpitalu swojego przyjaciela, zauważył dziecko ze złamaną nogą, potrącone przez samochód, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Ojca dziecka, który był farmerem, nie było stać na pokrycie kosztów leczenia. Pan Si pożyczył rodzinie 500 juanów na leczenie, a ojciec dziecka wzruszony gestem, ze łzami w oczach dziękował mu za pomoc.

Pan Si nie ujawnił swojego nazwiska w czasie tego gestu. Niedługo potem w lokalnej telewizji ukazał się artykuł na podstawie tego incydentu, który zatytułowano: “Wielkoduszny mężczyzno, kim jesteś?”.

Innym razem pan Si usłyszał o dziewczynie, u której zdiagnozowano raka i nie miała pieniędzy na leczenie. Mężczyzna odnalazł ją i wręczył 1000 juanów na pokrycie kosztów leczenia.

Trzech wyjątkowych nauczycieli z miasta Suihua w prowincji Heilongjiang

Pani Wang Fang pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Shangzhi w mieście Suihua. Nigdy nie przyjmowała żadnych pieniędzy czy prezentów od rodziców swoich uczniów. Ci, za każdym razem byli jej postawą bardzo zaskoczeni i wzruszeni, szczególnie wtedy, gdy dowiadywali się, że jest praktykującą Falun Dafa.

Pani Zhao Tingting jest nauczycielką w Przedszkolu Suihua Boyang. Jest młodą, 20 letnią osobą, która uwielbia swoją pracę a jej podopieczni bardzo ją lubią. Rodzice dzieci bardzo często starają się wręczać jej pieniądze lub kosmetyki, ale ona zawsze odmawia. Kiedy rodzice bardzo nalegają i trudno im odmówić, w ramach rewanżu następnego dnia przynosi prezenty dla ich dzieci.

Pani Gao Jinshu

Pani Gao Jinshu była pracownikiem naukowym w Szkole Edukacji Etnicznej w mieście Suihua. Po tym, jak rozpoczęła praktykowanie Falun Dafa, zauważyła, że wszystkie jej dolegliwości zdrowotne zniknęły. Była wyjątkowo uzdolnionym naukowcem, dwa razy uhonorowano ją nagrodą prowincji Heilongjiang za Wyjątkowe Osiągnięcia Naukowe w Naukach Socjalnych. Jej osiągnięcia opisano w Korean Heilongjiang News w artykule zatytułowanym: „Młoda badaczka i nauczycielka”.

W 2018 roku, Wang Fang i Zhao Tingting zostały aresztowane podczas wręczania ludziom ulotek informujących o Falun Dafa. Gao Jinshu apelowała wraz z rodzinami zatrzymanych nauczycielek o wyjaśnienie sytuacji, przez co również została aresztowana. Wszystkie trzy zostały skazane na 1-2 lata więzienia przez Sąd Miasta Anda dnia 24 maja 2019 roku.

Mężczyzna, który zdobył serca mieszkańców wioski

Ponad 70-letni Pan Gao Wenzhi był nauczycielem w Szkole Partii Komunistycznej Fabryki Cynku w Huludao, prowincji Liaoning. Cierpiał na zapalenie wątroby typu B, przewlekły nieżyt nosa, zapalenie ucha środkowego, bóle dolnego odcinka kręgosłupa i jeszcze kilka innych dolegliwości. Praktykowanie Falun Dafa rozpoczął w 1995 roku i niedługo po tym jego wszystkie zdrowotne dolegliwości całkowicie zniknęły. Po tym, jak rozpoczęły się prześladowania Falun Dafa, pan Gao został aresztowany i skazany łącznie na cztery lata w dwóch obozach pracy przymusowej.

Po tym, jak został uwolniony w 2005 roku, przeprowadził się na przedmieścia i rozpoczął pracę na farmie warzyw. Ponad trzydzieści gospodarstw znajdowało się przy jednej dojazdowej drodze, która była w bardzo złym stanie, gdyż od wielu lat nie przeprowadzono żadnych remontów. Widząc trudną sytuację, pan Gao, postanowił użyć swoich oszczędności, aby zakupić asfalt, węgiel i żużel i samodzielnie wyremontować drogę. Mieszkańcy wioski zwykli pozdrawiać go, wołając: „Falun Dafa jest dobre!”. W ciągu ostatnich ośmiu lat, udało mu się wyremontować aż cztery drogi o łącznej długości ponad trzech kilometrów, na co przeznaczył ponad 30 tys. juanów. Mieszkańcy byli mu bardzo wdzięczni za jego wysiłek.

Pan Wenzhi wystąpił z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez Jiang Zemina, który zapoczątkował prześladowania Falun Dafa, zgodnie z zasadami Najwyższego Sądu Ludowego i Najwyższej Prokuratury Ludowej. Został ponownie aresztowany w czerwcu 2017 roku przez Yu Zhishenga, dyrektora Posterunku Policji Granicznej Longgang w dystrykcie Longgang miasta Huludao. Po jego zatrzymaniu, ponad 150 mieszkańców wioski podpisało i opieczętowało odciskami palców petycję w sprawie uniewinnienia pana Gao. Pod koniec 2017 roku, sędzia skazał go na cztery i pół roku więzienia.


Petycja podpisana przez mieszkańców wioski w celu uwolnienia pana Gao

Wyjątkowa nauczycielka Li Yan

Pani Li Yan została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych nauczycielek fizyki w mieście Changchun, prowincji Jilin. Ukończyła Changchun Northeast Teacher's University i została na wydziale ze względu na swoje zainteresowania badawcze. Pani Li już od dzieciństwa cierpiała na silne bóle reumatyczne, a sytuacja znacznie pogorszyła się po ukończeniu studiów, do tego stopnia, że po przebudzeniu miała nawet problemy z poruszaniem rękami. Po tym, jak podjęła praktykowanie Falun Dafa choroba, która dręczyła ją całe życie, całkowicie zniknęła, nie miała już więcej żadnych dolegliwości bólowych ani sztywności stawów.

Pani Li Yan

W swoim codziennym życiu pani Li przestrzega zasad Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości. W prestiżowej szkole, w której uczy, jest wiele dzieci, których rodzice pracują w radzie miasta. Przed rozpoczęciem praktyki Falun Dafa, bogaci rodzice bardzo często wręczali jej prezenty, a jej rodzina i przyjaciele także często korzystali na jej koneksjach. Dostawała różne podarunki od rodziców, którzy w ten sposób chcieli, aby poświęcać ich dzieciom więcej uwagi. Po rozpoczęciu praktyki, nigdy więcej już nie przyjęła prezentów od żadnego z rodziców.

Kiedy jeden z jej uczniów osiągnął bardzo wysokie wyniki w nauce, jego rodzice z wdzięczności postanowili podarować nauczycielce drogą torebkę. Nic nie mówiąc zostawili prezent i w pośpiechu wyszli, aby ta nie mogła go zwrócić. Pani Li postanowiła zwrócić torebkę do sklepu, a pieniądze, które otrzymała, 900 juanów, włożyła do koperty i poprosiła swojego ucznia, aby zwrócił pieniądze rodzicom.

Nigdy nie zwróciła się z prośbą o pracowniczy przydział mieszkania, aby inni mieli większe szanse, żeby je dostać. Odmawiała także wszelkich dopłat do urlopów wakacyjnych, tym samym zachowując więcej pieniędzy na rzecz szkoły.

W 2003 roku Pani Li została zawieszona w wykonywaniu zawodu nauczycielki z powodu swojej wiary w Falun Dafa. Część uczniów i ich rodziców wspierało ją w tym ciężkim czasie. Kiedy została zdegradowana do stanowiska adiunkta, jej zarobki zmniejszyły się o połowę i obecnie pracuje na tym stanowisku od ponad sześciu lat.

Każdego roku, jej wydział przyznaje nagrody dla swoich pracowników, takie jak karty podarunkowe czy różne urządzenia elektroniczne. Nigdy nie przyjęła żadnego z tych prezentów i nadal jest jedynym pracownikiem pośród 200 zatrudnionych osób, który zawsze odmawiają tego typu bonusów. Po tym, jak jej koledzy z pracy dowiedzieli się, że jest praktykującą Falun Dafa, byli pod głębokim wrażeniem jej postępowania. Jeszcze tego samego roku została uhonorowana tytułem „Wzorowego Pracownika”.

Utalentowana nauczycielka muzyki z wielkim sercem

Pani Zhong Yanhong ukończyła Konserwatorium Muzyczne Xi'an w prowincji Shaanxi uzyskując stopień z edukacji muzycznej. W szkole, w której pracowała — Gimnazjum Danzao w mieście Foshan w prowincji Guangdong — była uznawana za wyjątkowego nauczyciela.

Pani Zhong Yanhong

Pani Zhong Yanhong w swojej pracy i metodach nauczania, przestrzega zasad praktyki Falun Dafa. Zawsze bardzo starannie przygotowuje się do lekcji i dostosowuje treść oraz styl lekcji do swoich uczniów. Prowadzi interaktywne zajęcia, gdzie ma szansę wykorzystać swoją kreatywność i wyobraźnię, aby uczynić lekcje bardziej ciekawymi dla uczniów.

W maju 2003 roku, pani Zhong wzięła udział w konkursie „Przemowa Młodych Nauczycieli”. Był to pierwszy raz, kiedy wzięła w nim udział i udało się jej uzyskać pierwsze miejsce oraz nagrodę specjalną. Tematem jej przemówienia było “Być dobrą osobą”, w którym mówiła jak sama przestrzega zasad „Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości”, aby być dobrym nauczycielem.

Kiedyś miała w swojej klasie niesfornego ucznia, który przyprawiał o ból głowy zarówno nauczycieli jak i swoich rodziców. Pani Zhong traktowała go z wielką cierpliwością, chwaliła go za wszelkie postępy w nauce oraz uczyła go, jak być odpowiedzialnym za siebie i za swoje postępowanie. Uczeń wzruszony jej cierpliwością i opieką jaką go otoczyła, stopniowo zaczął postępować zgodnie z zasadami panującymi w klasie i stawał się coraz bardziej aktywny na lekcjach. Inni nauczyciele, kiedy się o tym dowiedzieli, byli pod wielkim wrażeniem. W 2005 roku pani Zhong została uznana za wyjątkową i najwyższej klasy nauczycielką muzyki w Foshan.

Pani Zhong nigdy nie przyjmowała żadnych pieniędzy czy prezentów, które rodzice uczniów starali się jej wręczać. Jej charakter i wyjątkowe zdolności nauczycielskie robiły wrażenie na innych nauczycielach i uczniach, była także wielokrotnie awansowana.

Po tym, jak Komunistyczna Partia Chin powiększała swoją władzę i systematycznie niszczyła chińską kulturę, zepsucie moralne przesiąknęło każdy obszar społeczeństwa. Dzięki rozpowszechnianiu Falun Dafa i zasad „Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości”, te uniwersalne zasady inspirują ludzi do tego, aby nie ustawać w staraniach, aby prowadzić życie zgodne z wyższymi standardami.

Ci wymienieni nauczyciele, szanowani i bardzo lubiani przez swoich uczniów, byli prześladowani przez Komunistyczną Partię Chin jedynie za względu na swoją wiarę w Falun Dafa. Wielu z nich aresztowano, przetrzymywano w aresztach, torturowano i zabierano do obozów pracy.

(ciąg dalszy w przygotowaniu)