(Minghui.org) Piąte Światowe Forum Holokaustu zatytułowane „Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem”, odbyło się 23 stycznia w muzeum Yad Vashem w Izraelu.

Forum zbiegło się w czasie z 75. rocznicą wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną oraz z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przygotowując się do wydarzenia, praktykujący Falun Gong z Izraela zbierali podpisy pod petycją mającą na celu podnoszenie świadomości na temat nadal trwających prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach.

W petycji napisano:

„Przyrzekamy — Nigdy Więcej!

Holokaust narodu żydowskiego zszokował ludzkość i sprowadził najgorsze możliwe zło jakiego człowiek może się dopuścić do bezprecedensowo niskiego poziomu. Dzisiaj jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, podczas którego przywódcy z całego świata stoją razem i potwierdzają te niewyobrażalne okrucieństwa, które miały miejsce w latach 40. XX wieku.

Kiedy ujawniono prawdę o tym, co wydarzyło się w obozach koncentracyjnych, nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, że takie zło istniało. Jeśli niektórzy z przywódców mogliby stawić czoła złu w tamtych czasach z taką samą determinacją, z jaką przeciwstawiają się mu teraz, ile cierpienia i ile żyć można by oszczędzić?

Okrucieństwa, które dzisiaj mają miejsce w Chinach, to mordercza kampania przeciwko milionom niewinnych chińskich obywateli — praktykującym Falun Gong, Tybetańczykom, chrześcijanom, Ujgurom — przeprowadzana przez sam chiński reżim. Ponadto przymusowa grabież organów od niewinnych więźniów sumienia przeprowadzana na bardzo dużą skalę, a w niektórych przypadkach ofiary nadal są żywe podczas operacji. Świadectwa są przerażające, a przedstawione zło niepojęte.

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i Parlament Europejski, a także wiele innych instytucji, już potępiły tę zbrodnię, jednak wielu światowych przywódców zachowuje się jak ich poprzednicy podczas II wojny światowej i ignorują ten problem.

Nie ma porównania między Holokaustem narodu żydowskiego a horrorem który ma miejsce dzisiaj w Chinach. Jednak musimy wyciągnąć wnioski z najważniejszych lekcji, które świat powinien wyciągnąć z Holokaustu narodu żydowskiego — nie stać z boku i milczeć.

Wzywamy was, światowi przywódcy: nie powtarzajcie tych samych błędów dokonanych przez światowych przywódców podczas II wojny światowej. Uznajcie fakt cierpienia ofiar ludobójstwa mającego obecnie miejsce w Chinach i przedstawcie prawidłowe moralnie stanowisko wobec tej ohydnej zbrodni.

Historia zapamięta tych, którzy zabierają głos i nie milczą w obliczu okropności.”

---

Petycja została podpisana przez lekarzy, rabinów, naukowców, intelektualistów i artystów.

Petycja została wysłana do prezydenta Izraela, Reuvena Rivlina, oraz do wszystkich uczestników wydarzenia. Praktykujący Falun Gong z innych krajów również wysłali petycję do swoich przywódców.

W konferencji wzięli udział przywódcy 45 krajów. Dwudziestu sześciu prezydentów, w tym prezydenci Niemiec, Francji, Rosji, Włoch, Chorwacji, Czarnogóry, Serbii i Austrii; czterech królów, w tym królowie Hiszpanii, Holandii, Belgii i Wielkiego Księcia Luksemburga; Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence; książę koronny Wielkiej Brytanii (Karol, książę Walii) i książę norweski; gubernatorzy generalni Kanady i Australii, czterech premierów, w tym premierzy Monako i Danii; trzech przewodniczących parlamentu, w tym przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA i przewodniczący parlamentów Białorusi; przedstawiciel Watykanu; oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Forum —„Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem”— było jednym z największych szczytów zorganizowanych w historii państwa Izrael.

Jedną z kluczowych omawianych kwestii był fakt, że narody świata milczały na temat okrucieństw, które dotknęły naród żydowski podczas Holokaustu. Praktykujący Falun Gong w Izraelu uznali to za okazję do podniesienia świadomości na temat prześladowań praktykujących Falun Gong, które mają obecnie miejsce w Chinach, oraz grabieży organów od praktykujących Falun Gong.

Petycja wzbudziła zainteresowanie głównych kanałów medialnych w Izraelu i została opublikowana w kilku serwisach informacyjnych. Praktykujący Falun Gong z Izraela udzielił wywiadu dla radia i szerzej przedstawił kontekst problemu.