(Minghui.org) Minghui jest domem praktykujących Falun Dafa na tym świecie. Silnie odczuwam, że Minghui ma duże znaczenie. Strona internetowa Minghui zawiera nowe nauczania Mistrza, które dają nam wskazówki, gdy nie wiemy jak zrobić postęp w kultywacji. Minghui towarzyszy praktykującym przez dwie dekady brutalnych prześladowań. Ujawnia prześladowania wobec praktykujących w Chinach kiedy się pojawiają oraz pomaga praktykującym w Chinach i za granicą w koordynowaniu akcji ratunkowych praktykujących, którzy zostali nielegalnie aresztowani, prześladowani, przetrzymywani lub torturowani. W trudnych chwilach dodaje nam odwagi i siły.

W ostatnich latach, Minghui dodaje więcej treści, takich jak materiały wyjaśniające prawdę i czasopisma, a także publikacje, takie jak Minghui Weekly, zawierające dyskusje na określone tematy i artykuły z corocznych konferencji wymiany doświadczeń. Jest to również platforma dla praktykujących do dzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Minghui łączy praktykujących, jako że podążamy za Mistrzem podczas rektyfikacji Fa i pomagamy mu ocalić czujące istoty, towarzyszy nam w trudnościach i poważnych próbach. Na specjalne okazje, takie jak Światowy Dzień Falun Dafa, Festiwal Księżyca czy Chiński Nowy Rok, wysyłane są na stronę internetową tysiące kartek z życzeniami i świadectwami uznania przez praktykujących Falun Dafa z każdego zakątka świata. Dziękują Mistrzowi za wyciągnięcie nas z piekła i oczyszczenie naszych ciał, a także za powierzenie nam potężnej misji ocalenia czujących istot oraz umożliwienia nam powrotu do naszych pierwotnych domów.

Wielu, którzy kiedyś byli praktykującymi w młodym i średnim wieku, jest teraz starszych, a większość z nich ma teraz sześćdziesiąt lub siedemdziesiąt lat. Oczywiście są też młodzi praktykujący. Ale wielu po sześćdziesiątce i siedemdziesiątce robi codziennie trzy rzeczy — studiuje Fa, wysyła prawe myśli i wyjaśnia prawdę — czując, że czas jest bardzo naglący.

Widząc, że praktykujący są tak zajęci, strona Minghui udostępnia teraz nagrania podcastów. Praktykujący mogą słuchać tych nagrań dźwiękowych i otrzymywać różnorodne informacje. Niektórzy praktykujący czytali tylko artykuły dotyczące wymiany doświadczeń. Dzięki podcastom Minghui, mogą słuchać wielu programów i lepiej rozumieć ogólną sytuację. Nagrania oszczędzają również papier i inne materiały. Zawartość karty pamięci lub dysku USB można skasować, aby zapisać nowe pliki. Przed podcastami, wielu praktykujących miało stosy starych drukowanych tygodników Minghui Weekly.

Minghui jest dobrym i rozważnym przyjacielem praktykujących Falun Dafa. Dziękujemy praktykującym pracującym w Minghui!

Mistrz powiedział:

„Minghui poprzez demaskowanie zła, ocalanie czujących istot, pomaganie Mistrzowi w rektyfikacji Fa, ustaliła swą potężną cnotę i to jest naprawdę niezwykłe. Być może w przyszłości, kiedy czujące istoty będą o tym rozmawiać, będą odnosić się do tego również jak do czegoś niezwykłego.” („Nauczanie Fa na konferencji dotyczącej dziesiątej rocznicy założenia strony internetowej Minghui”, Nauczanie Fa na konferencjach X)

Mistrz dał praktykującym Falun Dafa Minghui, platformę do dzielenia się swoim zrozumieniem i wspólnego doskonalenia się. Większość praktykujących w Chinach wie jak obejść zaporę sieciową, aby uzyskać dostęp do strony internetowej Minghui i z niej korzystać.

Komunistyczna Partia Chin boi się Minghui, ponieważ ujawnia jej złe czyny, zbrodnie i kłamstwa.

Minghui wywiera duży wpływ podczas pandemii i wyborów w USA, dostarczając dokładne raporty i analizy w odpowiednim czasie. Działa jak katalizator dla praktykujących, aby zrozumieli pilną potrzebę ocalania czujących istot i podążali naprzód z pilnością w tym końcowym etapie rektyfikacji Fa.

Praktykujący Falun Dafa codziennie odwiedzają ten ukochany dom, ponieważ wszyscy praktykujący Falun Dafa są częścią tej samej rodziny.

Mój poziom jest ograniczony. Jeśli powiedziałem cokolwiek, co nie jest zgodne z Fa, proszę o życzliwe wskazanie. Heshi.

Wersja angielska

Kategoria: Perspektywy