(Minghui.org) Między 1 a 3 września 2020 r. praktykujący Falun Gong zorganizowali pokojowe wiece przed fińskim parlamentem w Helsinkach, aby podnieść świadomość członków parlamentu poprzez wezwanie ich do poparcia wspólnego oświadczenia Międzyparlamentarnego Sojuszu Na Rzecz Chin (IPAC). Oświadczenie wzywa Chińską Partię Komunistyczną (KPCh) do zakończenia trwających od 21 lat prześladowań Falun Gong.

Wspólne oświadczenie powstało z inicjatywy dwóch wysokich rangą kanadyjskich posłów Petera Kenta i Judy Sgro oraz posłanki w szwedzkim parlamencie Ann-Sofie Alm. Do końca lipca oświadczenie podpisało co najmniej 606 obecnych i byłych posłów z ponad 30 krajów.

„W ciągu ostatnich dwóch dekad kampania przeciwko praktykującym Falun Gong doprowadziła do uwięzienia setek tysięcy zwolenników tej praktyki. W miejscach osadzenia poddawano ich najgorszym rodzajom tortur. Szczególnie niepokojące są doniesienia o mierzeniu w więźniów Falun Gong w celu pozyskania ich narządów” — stwierdza oświadczenie. Pełny tekst jest dostępny na stronie internetowej IPAC.

„Dziś zwracamy uwagę na trudną sytuację Falun Gong oraz wszystkich mniejszości religijnych, które ucierpiały w wyniku represji pod rządami Komunistycznej Partii Chin” — kontynuuje oświadczenie — „Przypominamy światu o niegodziwościach, które nadal dotykają te mniejszości i wzywamy świat, aby stanął w obronie i opowiedział się za zakończeniem tych represji, za położeniem kresu bezkarności oraz za sprawiedliwością, odpowiedzialnością, prawami człowieka i godnością ludzką dla wszystkich narodów Chin.”

Banery praktykujących Falun Gong przed fińskim parlamentem 1 września 2020 roku.

Banery o długości do 16 metrów zostały postawione z jednej strony przed budynkiem parlamentu, a z drugiej strony przed główną autostradą prowadzącą do Helsinek.

Będąc przez wiele lat świadkami pokojowej działalności praktykujących Falun Gong, policja nie wysyłała funkcjonariuszy w celu utrzymania porządku. Funkcjonariusze bezpieczeństwa parlamentu również witali praktykujących z uśmiechem.

Reakcje członków parlamentu

Wielu posłów wchodzących do i wychodzących z budynku, chwaliło praktykujących za ich wysiłki.

„Dobra robota!” — jeden z nich odpowiedział — „Dziękuję za zwrócenie naszej uwagi na ten ważny przekaz”.

„Wasze banery są bardzo piękne” — powiedział inny poseł. Urzędnicy, którzy dopiero co wrócili z wakacji, powiedzieli, że zapoznają się z e-mailami od praktykujących, a także materiałami rozdawanymi na miejscu.

Dwie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Heidi Hautala i Miapetra Kumpula-Natri, podpisały oświadczenie IPAC. Posłanka Hautala napisała 7 sierpnia na Twitterze, że wraz z Kumpula-Natri podpisały dokument. „Petycja posłów o pokojowe zakończenie prześladowań Falun Gong” — napisała. Zamieściła także odnośnik do artykułu Centrum Informacyjnego Falun Dafa na ten temat w swoim wpisie.

Wpis deputowanej Heidi Hautali na Twitterze na temat wspólnego oświadczenia Międzyparlamentarnego Sojuszu na rzecz Chin (IPAC).

Mikko Kärnä i Johan Kvarnström, dwaj posłowie do fińskiego parlamentu, również podpisali oświadczenie odpowiednio w lipcu i sierpniu. Obaj posłowie podziękowali praktykującym za informacje oraz wyrazili swą radość z pomocy w tym przedsięwzięciu.

Wśród innych fińskich ustawodawców, którzy podpisali oświadczenie, są Anna Kontula, posłanka i socjolog, oraz Satu Hassi, posłanka i była minister środowiska.

Przechodnie wspierają Falun Gong

Wielu pieszych wyraziło chęć podpisania petycji wzywającej do zakończenia prześladowań. Praktykujący rozmawiali z niemal 100-osobową grupą protestujących, która 1 września zorganizowała wiec przed parlamentem i której praktykujący objaśnili brutalne wydarzenia w Chinach. Dowiedziawszy się o tym, jak traktuje się praktykujących za ich przekonania, wielu protestujących podpisało petycję.

Jedna z kobiet opowiedziała swojej przyjaciółce, że widziała praktykujących Falun Gong wykonujących ćwiczenia w Parku Sibeliusa. „Jest tam wielu chińskich turystów, ale najwyraźniej zostali wprowadzeni w błąd w Chinach. Cieszę się, że mogą zobaczyć tutaj w Finlandii o co naprawdę chodzi z Falun Gong” — powiedziała.

Nina, zajmującą się fotografią, zatrzymała się na dłużej wczytując się w banery i oglądając portrety praktykujących Falun Gong, którzy stracili życie w czasie represji. Poprzez rozmowy z praktykującymi dowiedziała się, że na jednym z portretów znajdowała się siostra praktykującego, która wykonywała siedzącą medytację na miejscu ćwiczeń, z kolei na innym portrecie była matka praktykującego rozdająca ulotki.

Przez długi czas milcząca, Nina zapytała: „Czy mogę nagrać to wydarzenie? Chcę się podzielić waszą historią na portalach społecznościowych”.

Ludzie okazują swoje poparcie na rzecz zakończenia prześladowań w Chinach.

Inni przechodnie również zostali poruszeni przez tragedie rozgrywające się w Chinach. Jedna z kobiet powiedziała, że uprzednio podpisała petycję i podziękowała praktykującym za ich ciężką pracę. Inna kobieta stała się bardzo przygnębiona po usłyszeniu o cierpieniach praktykujących. „Dlaczego mieliby to robić tym niewinnym ludziom?” — zapytała — „Spójrz, jedna z ofiar ma tylko 17 lat”. Powiedziała, że ma nadzieję, że sytuacja w Chinach ulegnie poprawie.

Studentka Lidia czytała w Internecie o łamaniu praw człowieka w Chinach, również tych związanych z Falun Gong. Powiedziała, że to zupełnie inne doświadczenie rozmawiać z praktykującymi i słuchać ich osobistych historii. „Wstrząsające jest oglądanie i słuchanie o prześladowaniach” — powiedziała do praktykującego — „Dziękuję za to ogromne poświęcenie”.

Pięciu rdzennych Lapończyków pozuje do zdjęcia z praktykującym Falun Gong.

Grupa pięciu rdzennych Lapończyków z kilku krajów nordyckich również odwiedziła swoich posłów wraz z kamerzystą. Gdy jeden z praktykujących opowiedział im o Falun Gong, o tym, jak ta starożytna praktyka oparta na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości została poważnie stłumiona w Chinach, wszyscy oni podpisali petycję, aby wesprzeć praktykujących.

Wersja angielska

Kategoria: Wiece i apele