(Minghui.org) Pięciu mieszkańców miasta Cangzhou, w prowincji Hebei, stanęło przed sądem 11 września 2020 r. z powodu swojej wiary w Falun Gong — praktyki ciała i umysłu prześladowanej od 1999 r. przez chiński reżim komunistyczny.

Pan Wang Deyou, pani Wu Jinyan, pani Dai Guiqing, pani Feng Jingqiao, pan Zhuang Zixue i pan Teng Yiquan zostali aresztowani w styczniu 2019 roku za dystrybucję obrazów noworocznych o tematyce Falun Gong (tradycyjnej dekoracji ściennej, która zazwyczaj zawiera pomyślne i świąteczne zwroty). Wszystkie osoby zostały wkrótce zwolnione za poręczeniem.

Cao Fengsen, dyrektor miejscowego Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podjął kilka prób doprowadzenia pana Tenga do aresztu, jednakże za każdym razem nieskutecznie, ponieważ pan Tang nie przeszedł badania lekarskiego wymaganego do przyjęcia.

Prokuratura miasta Huanghua w dniu 3 września 2019 r. postawiła praktykujących w stan oskarżenia i przekazała ich sprawy do sądu w Huanghua.

Pięciu praktykujących otrzymało niedawno wezwanie do stawienia się w sądzie w dniu 11 września. Sprawa pana Tenga została zawieszona oraz został on zwolniony z udziału w rozprawie ze względu na swój stan fizyczny.

Wersja angielska