(Minghui.org) Chińska kultura posiada długą historię przykładania wagi do cnotliwego zachowania. a wiele opowieści i legend ilustruje znaczenie cnoty w życiu ludzi. Poniżej znajdują się dwie z takich historii.

Nieprzekupny urzędnik

Zhen Bin, utalentowany i cnotliwy człowiek, żył w czasach Południowej dynastii Qi. Zastawił ubranie z włókna rośliny rami za pieniądze w lokalnym sklepie. Ale kiedy wrócił, aby odebrać ubranie, odkrył, że owinięto w nim siedem uncji złota.

Oddał złoto do sklepu.

Właściciel sklepu był zszokowany i powiedział do niego: „Ktoś właśnie zastawił to złoto za pieniądze. Zapomniałem gdzie je w pośpiechu zostawiłem. Nie spodziewałem się, że przyniesiesz to złoto z powrotem”.

Następnie zaoferował połowę złota jako nagrodę Zhen Binowi, ale on odmówił. Ta historia stała się szeroko rozpowszechniona.

Później, Zhen Bin został wyznaczony na zarządcę okręgu Pi. Na uroczystości pożegnalnej dla wielu urzędników rządu, włącznie z Zhenem, cesarz Południowej dynastii Qi upominał wszystkich poza Zhenem Binem, aby byli uczciwi podczas pełnienia swoich funkcji.

Cesarz powiedział Zhenowi: „Ty jesteś znany ze swojej prawości i uczciwości ze względu na swoje przeszłe uczynki. Jestem pewien, że nie potrzebujesz żadnego upomnienia ode mnie”.

Odniesienie: Tan Sou, autor: Pang Yuanying z dynastii Song

Cesarz Jinggong przedłuża swoje życie

W okresie wiosennym i jesiennym, zaobserwowano wyjątkowy znak astrologiczny gdy Jinggong był cesarzem dynastii Song. Z uwagi na szacunek do niebiańskich przekazów, wezwał eksperta od astrologii, Zi Wei, do pałacu i zapytał go: „Jakie jest znaczenie tego znaku?”

Zi Wei odpowiedział: „Ten znak jest przekleństwem z Niebios dla twojego życia. Jednak można je przekazać premierowi”.

Jinggong powiedział: „Premier jest utalentowanym urzędnikiem, który pomaga mi rządzić krajem. Raczej sam umrę i oszczędzę mu zgubnego losu dla dobra kraju”.

„Przekleństwo może być również przeniesione na codziennych ludzi” — powiedział Zi Wei.

Jinggong odpowiedział: „Jaki jest sens bycia cesarzem jeśli moi ludzie są martwi? wolę poświęcić własne życie”.

Zi Wei powiedział: „Można je przeniesione również na żniwa”.

Jinggong odpowiedział: „Jeśli zabraknie żniw, moi ludzie umrą z głodu. Jeśli zabiję ludzi, aby zachować swoje życie, to jaki ze mnie cesarz? To musi oznaczać, że mojemu życiu przeznaczony jest koniec. Nie namawiaj mnie już więcej na nic”.

Zi Wei ukląkł i pogratulował cesarzowi.

„Wasza Wysokość, Niebiosa usłyszały twoje życzliwe słowa po trzykroć i nagrodzą cię trzykrotnie. Dziś wieczorem, te znaki zmienią się i twoje życie będzie przedłużone o 21 lat”.

Znak zmienił się, tak jak przewidział to Zi Wei. Życie cesarza zostało przedłużone.

Astrologiczne znaki mogą być pewnym wyznacznikiem przyszłości, ale to wybory jednostki zdeterminują ostateczne przeznaczenie człowieka.

Odniesienie: Miscellany Vol. 4 of Xin Xu, autor: Liu Xiang z dynastii Han

Kategoria: Tradycyjna kultura