(Minghui.org) Sąd pośredni w mieście Bazhong, w prowincji Sichuan, odrzucił odwołania dziewięciu miejscowych mieszkańców bez przeprowadzenia przesłuchania wymaganego przez chińskie prawo karne.

Dziewięciu mieszkańców zostało skazanych na karę więzienia za odmowę wyrzeczenia się Falun Gong, praktyki umysłu i ciała, która jest prześladowana przez chiński reżim komunistyczny do lipca 1999 r.

Kiedy rodziny praktykujących zapytały dlaczego nie odbyło się przesłuchanie w postępowaniach odwoławczych, sędzia sądu pośredniego odpowiedział: „Nie ma przeszkód, żeby podjąć decyzję bez niego”.

Ośmiu praktykujących Falun Gong, włączając 89-letniego mężczyznę, osadzono w więzieniu w połowie czerwca 2019 r., natomiast dziewiątą praktykującą, panią Sun Rong, wypuszczono po zakończeniu jej kary.

Sędzia sądu odwoławczego wykonuje decyzję PLAC

Według doniesień, decyzja o braku przesłuchań w sprawach odwoławczych wyszła od Deng Yong, naczelnika Komisji Spraw Politycznych i Prawnych Prowincji Sichuan (PLAC) oraz byłego prokuratora generalnego Prokuratury Prowincji Sichuan.

PLAC jest pozasądową agencją mającą za zadanie prowadzić prześladowanie Falun Gong oraz mającą moc obchodzenia wymiaru sprawiedliwości.

Doniesiono, że PLAC blisko monitorował sprawy praktykujących oraz groził prokuratorom i sędziom, jeżeli nie udało się im skazać praktykujących.

PLAC nakazał sędzi pierwszej instancji orzekać cięższe wyroki więzienia

Sędzia pierwszej instancji nie był jedynym sędzią, który uległ naciskom PLAC.

Sędzia z Sądu Okręgowego w Bazhou pierwotnie zamierzał wymierzyć praktykującym wyrok więzienia równy czasowi spędzonemu dotychczas w areszcie, tak aby zostali wypuszczeniu tuż po usłyszeniu wyroku. Lecz urzędnicy PLAC nalegali na surowsze wyroki, plus grzywny.

Żadna agencja nie przyjmuje skarg na działania PLAC

Kiedy rodziny praktykujących złożyły skargi na PLAC za działania utrudniające pracę wymiarowi sprawiedliwości, to utknęły one w martwym punkcie.

26 lipca 2019 r., rodzina pana Dai Wanyi odebrała telefon od Prokuratury Prowincji Sichuan. Pracownicy przekazali, że Państwowa Inspekcja Dyscypliny oraz Komitet Nadzoru właśnie przekazały ich skargę na PLAC do nich. Powiedzieli, że nie mogą przyjąć skargi i poprosili rodzinę pana Dai do przyjścia i odebrania skargi.

W zbliżonym czasie, Najwyższy Sąd Ludowy napisał do rodziny pana Dai, wyjaśniając że skarga rodziny na PLAC Prowincji Sichuan nie podlega pod jurysdykcję sądu.

Areszty i wyroki więzienia

Dziewięciu praktykujących Falun Gong z miasta Bazhong, w prowincji Sichuan, zostało aresztowanych 22 grudnia 2017 r.

Doniesiono, że urzędnik z Biura Bezpieczeństwa Publicznego Prowincji Sichuan zwołał spotkanie służb policyjnych miasta Bazhou i rozkazał służbom aresztowanie miejscowych praktykujących Falun Gong.

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, ten urzędnik kazał miejscowej policji starannie przeszukiwać dom każdego praktykującego Falun Gong oraz powiedział, aby „nie okazywać litości”. Powiedział, że jeżeli policja nie może znaleźć dowodów obciążających praktykujących, to jest w porządku, aby najpierw dokonać aresztu a następnie sfabrykować dowody.

Pan Zhang Xinwei, który ma prawie 90 lat i jest poważnie chory, znalazł się w grupie przeszukanych osób.

Wei Dongbin, głowa Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Okręgu Bazhou, nalegał na wysłanie pana Zhang do aresztu. Kiedy ochroniarz aresztu odmówił wejścia panu Zhang, Wei niemal rozpoczął z nim walkę. Pan Zhang został zwolniony za kaucją rankiem 23 grudnia.

Prokuratura okręgu Bazhou oskarżyła praktykujących 23 września 2018 r. pod zarzutem „podważania egzekwowania prawa”, standardowym pretekstem używanym do wrabiania i ścigania praktykujących Falun Gong.

Praktykujący pojawili się w Sądzie Okręgowym Bazhou 7 listopada 2018 r. a zostali skazani na karę więzienia 7 stycznia 2019 r.

Ich wiek, kara oraz grzywny:

Pan Zhang Xinwei, 89, trzy lata więzienia z grzywną w wysokości 4 000 juanów.

Pan Zhang Minglang, 82, pięć lat więzienia z grzywną w wysokości 10 000 juanów.

Pan Kang Zunliu, 71, trzy i pół roku z grzywną w wysokości 5 000 juanów.

Pan Zhu Tiangui, 71, dwa i pół roku z grzywną w wysokości 3000 juanów.

Pani Yue Yingcong, 70, cztery lata z grzywną w wysokości 6 000 juanów.

Pan Dai Wanyi, 70, trzy lata z grzywną w wysokości 4 000 juanów.

Pani Zhou Lihua, 62, cztery lata z grzywną w wysokości 6 000 juanów.

Pani Chen Guoqiong, 54, dwa i pół roku z grzywną w wysokości 3 000 juanów.

Pani Sun Rong, 40, półtora roku z grzywną w wysokości 2 000 juanów.