(Minghui.org)

WŁADZA USTAWODAWCZA STANU MAINE UCHWALIŁA REZOLUCJĘ WYRAŻAJĄCĄ WSPARCIE DLA ZAKOŃCZENIA PRZYMUSOWEGO POBIERANIA ORGANÓW W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

W parlamencie stanu Maine: Od lewej do prawej; senator Robert Foley, reprezentant Roberts-Lovell, dwóch praktykujących Falun Gong z Maine, senator Mark Lawrence

Władza ustawodawcza stanu Maine uchwaliła wspólną rezolucję S.P. 574 7 maja 2019 roku, wyrażającą wsparcie dla zakończenia przymusowego pobierania organów w Chińskiej Republice Ludowej.

Rezolucja oznajmia, że w Chinach mają miejsce zabójstwa więźniów sumienia, włącznie z zabijaniem wielkich ilości praktykujących chińską duchową praktykę Falun Gong, w celu pobrania organów na transplantacje.

System transplantacji organów w Chinach nie przestrzega zasad nt. transplantacji organów od ludzi Światowej Organizacji Zdrowia w kontekście możliwości śledzenia i transparentności źródeł poboru organów, a chiński rząd odmawiał niezależnego zbadania tego systemu.

Komitet Przeciwko Torturom Organizacji Narodów Zjednoczonych i Specjalny Sprawozdawca ds. Tortur wezwali do zwiększenia rozliczalności oraz transparentności w systemie transplantacji organów w Chinach i ukarania osób odpowiedzialnych za nadużycia.

Ponadto, w 2016 roku, Kongres USA uchwalił rezolucję H.Res.343 – “Wyrażamy zaniepokojenie w sprawie wiarygodnych raportów na temat ciągłej i systematycznej oraz usankcjonowanej przez państwo grabieży organów od więźniów sumienia w Chińskiej Republice Ludowej, której ofiarami są również wielkie ilości praktykujących Falun Gong oraz członkowie innych grup religijnych i mniejszości”.

Dziesięć innych parlamentów w innych stanach w USA uchwaliło podobne rezolucje potępiające usankcjonowaną przez państwo zbrodnię przymusowej grabieży organów od więźniów sumienia w Chinach.

Rezolucja zachęca również środowisko medyczne w stanie Maine do edukowania obywateli ws. ryzyka podróżowania do Chin w celach przeszczepu organów, aby nie stali się nieświadomie współodpowiedzialni za morderstwo w formie przymusowej grabieży organów od więźniów sumienia.

Rezolucja została zgłoszona przez senatora Marka Lawrence, a wspierali ją również senator Robert Foley i reprezentant Tiffany Roberts-Lovell.

SP0547, 129 uchwała stanu Maine - WSPÓLNA REZOLUCJA WYRAŻAJĄCA WSPARCIE DLA ZAKOŃCZENIA GRABIEŻY ORGANÓW W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ